Bra Stephan Christiansen – vi är överens

Ekmans konvertering till katolicismen har rört upp känslorna. Jag noterar att det också inom trosrörelsen finns väldigt olika uppfattningar om detta.

Jag har uttryckt en uppfattning om detta här på denna blogg, som är minst sagt kontroversiell. Och hamnat i blåsväder igen.

Läser med glädje i Världen Idag idag att norske pastorn Stephan Christiansen uttrycker exakt samma uppfattning som jag i denna fråga, en artikel som översatts från Korsets Seier.

Vi båda efterlyser lite mer av ödmjukhet och eftertänksamhet kring denna fråga.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Lelle

  Bra Stefan o bra Stephan. Kanske era bidrag kan bidra till att att något sänka den höga svansföringen hos somliga, vilket enligt min mening vore mycket önskvärt !!!

 • Inge

  Nog hade det varit mera ärligt av Ulf om han tagit detta steg flera år tidigare eftersom han tydligen förberätt sig i det tysta en längre tid? Att gå i pension vid 63 års ålder är få förunnat, väl taimad med tanke på konverteringen. Den äldre generationen pastorer ansåg sej inte pensioneras förrän Herren tog hem dem!

  Stefan denna gradvis smygande tillvänjning och erkännande av det katolska tänkandet som nu pågår och som du är en del av, kommer att skapa splittring och en skarp skiljelinje i Kristenheten!
  Varför är de flesta ledare i detta land så rädda för att tala klarspråk om vad den katolska kyrkan egentligen står för?

  Ni som ledare bär ett extra stort ansvar i detta.

  Logiskt sätt borde vi ha samma ödmjuka eftertänksamhet mot Jehovas Vittnen och Mormoner? Vi har säkert en hel del gemensamt även med dessa grupper? Eller är det OK att säga att deras organisationer är villoläror?

  Jag har inga problem med levande andefyllda katoliker, jag har träffat flera stycken, men att som troende evangelisk kristen ha upplevt dopet i DHA, tagit till sig friheten i Kristus och sedan konvertera in i det katolska systemet måste innebära att man köper hela paketet med Påven, Maria dyrkan, Mässoffret, Skärselden, mm.

  Är ni ledare helt döva när det kommer mängder av varnande vittnesbörd från missionärer som kämpat i åratal med att få loss människor ur detta religiösa system, samtidigt som ni ledare står med mössan i hand när de katolska ledarna flörtar med er?

  Lyssnade i går på K10 där Daniel Viklund intervuades och han är en av de få Kristna ledare som idag vågar tala klarspråk ang. de villfarelser den katolska kyrkan lär ut.

 • Micael Gustavsson

  Fast frågor är ju olika viktiga. JV och mormonerna avviker till skillnad från RKK i frågan om vem Gud och Jesus är. Den gemensamma kristna tron beskrivs på ett bra sätt i CS Lewis bok Mere Christianty (på svenska Kan man vara Kristen?).

 • Stig Melin

  När Jesu tid är inne, han har döpts, frestats i öknen och han kommer tillbaka
  från denna resa i Andens kraft. Då profeterar han över sig själv och inleder den nya tidsåldern. Frihetens tidsålder. Messias träder fram och manifesterar Guds rike. ( läs Lukas 3 – 4).

  ”Herrens Ande är över mig ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blind, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år för Herren.”

  Från den dagen börjar Satans rike skaka. Onda andar drivs ut ur sina fästen, människor
  ges sin frihet till ande, själ och kropp. Guds rike på jorden manifesteras i rättfärdighet, frid och glädje i den Helige Ande

  Låter det som om RKKs lära om frihet finns med i detta? Frihet för de fångna och
  betryckta? Frihet till ande, själ och kropp?
  Står den katolska kyrkans lära i motsatsförhållande till Guds ord? Ja. Fortfarande? Ja,
  fortfarande. Är det allvarligt? Ja, det är allvarligt, man spelar roulette med evigheten som insats. Mänskliga traditioner har förvrängt och försvårat vägen till Gud. Roms Katolska Kyrka är mästare på att hänvisa till traditioner och andra kristna riskerar att dras med i denna karismatiska djungel så full av fallgropar. Lite kosmetika kan inte dölja de stenhårda dogmer som kyrkan är uppbyggd av.

  Rom fortsätter att göra anspråk på att vara den enda sanna kyrkan. Den har för avsikt att bevara alla sina sakrament och hela sin hierarkiska uppbyggnad. Påvens ofelbarhet och biktens nödvändighet, Marias roll som förebedjare och medåterlösare, helgonens betydelse mm.

  Nu försöker man från olika håll kasta en slöja över de romerska doktrinerna, göra dem
  aptitligare och visst, det finns debattglada människor som vill förminska skillnader mellan vad Guds ord säger och katolska kyrkans dogmer. Om de kan anses utgöra det enhetsalternativ somliga menar att de är. Att katolska kyrkan skulle överge något av sina dogmer kan vi nog anse som uteslutet. De sätter hellre Guds ord åt sidan. När det gäller en känds pastors konvertering behöver trots allt den ena villan inte bli värre än den andra – för konvertiten ifråga. Hm.

 • andersgunnarsson

  Stig

  Det du skriver är närmast att beteckna som trams.

  Kyrkan traderade, skrev, avskrev, kopierade, kanonifierade och levde/lever av Ordet.

  Allt gott

 • Anders Lundblad

  Ödmjukhet går alltid åt två håll. Tänk om Gud tänker annorlunda än vad Stephan Christiansen gör? Jag skulle f.ö. vilja påstå att Ulf har fått en hel del erkännande för sitt val – också på denna sidan evigheten.

 • andersgunnarsson

  Inge

  Omm man tror att Daniel Viklund ger en bra o träffande beskrivning av min tro, är man illa ute.

  Omm vi trott som han tror att vi gör, hade jag också varit rädd för Kyrkan. Nu älskar jag vad hon är (inte hata vad nidbilder/fördomar/halmgubbeskapningar förvrider henne till).

  Gud vare tack för Kyrkan.

  Ära vare Fadern, Sonen o dHA. Nu o alltid o i evigheters evighet. Amen!

 • andersgunnarsson

  Lelle

  Där sanning finns, finns också hat (men man hatar oftast det man tror Kyrkan är).

  Ingen tro har skapat så mycket martyrer, missförstånd o illvilja som Kyrkans. Det är skäl att undersöka den. 500 år av antikatolicism förringar inte det faktum att; ”sökare finner”.

  Vincit omnia Veritas.
  Amor vincit omnia
  Pax et bonum

 • ps23enkristen

  Jag blir så bedrövad när man säger att den som ifrågasätter dagens ekuemenik och närmande den Katolska kyrkan har en hög svansföring eller dylikt …Förstår ni Inte och Stefan Swärd att man kanske gör det för Guds skull ,och vår nästas skull i övrigt, och er skull, och Ulf Ekman, och Livets Ord skull …Och Katolska kyrkan och Påven i Roms skull…Att vi kanske månar om dessa , och allas, och er ,och vår tro på Gud och Guds Ord och tron på frälsningen och möjlighet till för alla…Och för att inte den ska gå förlorad för någon, eller dem, eller er, och oss ,och livets skull, och de kristna samhangen, och kyrkorna / församlingen… På grund av några protestantiska villfarelser ,eller katolska, eller från andra källor, eller oss själva, och något vårt kristet samanhang…Så att alla och de och ni och vi kan få tron på Gud och Ordet och Guds vilja ogrumlat och klart för oss alltmer genom livet …

  Genom hans nåd och sanning om tron och livet och allt i den helige Andes kraft och frukter och gåvor . Och tro hopp och kärlek dessa tre de största som ska bestå och störst av dem är kärleken i den Helige Andes kraft och vishet om tron och allt och gör oss trygg med honom om. Och för att kunna förklara oss sanningen och ge oss med omvändelsen till tron på Gud och hans nåd och sanning och frälsning … Så att vi kan veta vad som gäller från Gud efter Ordet och vilja välja och lära under våra liv .Och förhoppningsvis väljer till sist . Och att leva såväl vi bör som kristen ,och kan lära oss också i tron på Gud och Ordet, om hans vilja i Anden om med …Och att församlas av Jesus Herren ,och hans tjänare till Jesus, och till kristen gemmenskap ,och församling, och tjänst ,och evangelisation, och mission ,och kärlek och omsorg om alla och oss,och hela livet och lära oss och lära ut i tron på Gud …Under vårt liv och varna för synd och lögn och det som är fel och orätt , och det som är tillfällig villfarelse och falska profetsior och tecken och under och mirakel med verkliga under, som inte är genom Guds Ande med, utan genom djävulen som förställer sig till en ljuset ängel för att så kunna bedra 5 Mos 13: 1-4 ,1jhon 4 …Och villfarelse satt i system till villolära inom och utom kristenheten…Varför ska man inte varna för det och det felaktiga ibland oss som så förför och skadar och förblindar ,så man inte ens kan se härligheten som utgår ur Kristi ansikte…Och förmana till omvändelse och bättring ifrån för Guds och Ordet skull och våra medmänniskors skull…Inom och utom kristenheten…

  För att få oss att vakna och förstå och tro och bli frälst ,och för att vi ska kunna förbli i tron frälst av nåd från Gud …Och även få bönesvar och helande och befrielse och upprättelse och liv och tjänst för Guds rike på alla livets områden ….Så mycket som möjligt …Jakob 4 säger Gud …Ni ber inte därför får ni inget, dock ni ber men får inget ändå för ni vill förslösa vad ni får i era synder…

  Villolära och tillfälliga villfarelser är en synd som all synd och en av köttets gärningar. Som om vi håller fast vid ,leder till att vi inte får ärva Guds rike Gal 5 …Herren säger ju i sitt Ord Jesaja 59 det är inte så att Herrens arm är för kort för att frälsa ,utan det är era missgärningar som skiljer er och Herren från varandra…Men om vi omvänder oss är alltid hans budskap att han ska förbarma sig och rädda oss och livet och gör allt väl igen på sina villkor efter Ordet blott bibeln ochch i och genom hans Ande …Det är bibelns genom gående röda tråd från början till slutet…Varför tror man att vi som vädjar till Gud för alla och er och oss själva och livet och för trons och frälsningens tillkomande och bevarande enbart gör det köttsliga skäl och hög svansföring…Varför skulle det inte kunna vara av nåd och kärlek och omsorg från Gud till Guds ära och för Guds skull bara…För er och allas och vår egen skull och livets skull och en församling och kyrkas bevarande i tron och omvändelse till tron och enskilds igen och ett folks och ett samhälle och lands…Om tron och livets allehanda…Jord och himmel ska förgå men minna Ord bestå säger Herren…Nalkas Gud så ska han nalkas eder …Gud välsigne er och Guds frid för allt med Gud som Gud vill och det står skrivet i Guds Ord bibeln…Ronny

 • Inge

  Hej Micael!
  Jo förvisso kan frågor vara olika viktiga men den Jesus jag lärt känna behövde bara offras en enda gång! Varför behöver denne Jesus offras på nytt och på nytt i dessa ändlösa katolska mässoffer?

  Vem Gud är? Ja många menar att även Muslimernas Gud är samme Gud! Men är det verkligen den Gud som uppenbarade sej för Abraham och samme Gud som utgav sin enfödde Son till försoning på korset och gav frälsning från våra synder?

  Skall vi då ta till oss även Musslimernas Gud och släppa talet om korset och Jesus som den ende förmedlaren mellan Gud och människa? Vi ser att många församlingar redan gjort detta, även i vårt land.

  Bibeln talar om att falska Messias skall komma, ja många skall bli lurade, inte är det väl bara världens barn som blir lurade? Nej tydligen är likheterna mellan den äkta Messias och de falska så stor att även de troende tycks kunna bli lurade.
  OK du menar att vi har samme Gud och Jesus som RKK om vi då försöker tro detta men vem är då denne Maria som får sådan uppmärksamhet? Vidare att tala med de döda? Det är ju spiritism, ett bettende som Bibeln kraftigt tar avstånd ifrån.

  Visst är frågor olika viktiga men var sätter vi gränsen när vår tro blandas upp och kanske övergår i ren villfarelse?
  Kan vi enas om att uppenbara villfarelser förekommer i den katolska kyrkan? eller får man inte säga så? Om det nu inte är så allvarligt att blanda in sådant som motsäges i Guds ord? Varför skulle då exempelvis Jesus reagera så kraftigt när han kom till templet och fick se att man köpte och sålde i templet?

  Detta kan väl inte ha varit en huvudfråga? Han kunde väl sett mellan fingrarna med detta, precis som vi förväntas göra i kontakten med det katolska? Men ändå reagerade Jesus så kraftfullt! Varför?

  Jag har rest runt en hel del i Italien och slagits av vilken enorm kommers som förekommer i flertalet katolska kyrkor. exempelvis kyrkan i Asissi där man översköldes av allsköns krimskrams som man ville pracka på besökarna.

 • Inge

  Hej Anders!
  Som jag uppfattade samtalet i K10 med Daniel V så var man noga med att endast belysa vad kyrkan själv säger att den står för! Man läste innantill ur katekesen och andra katolska skrifter.
  Det som framkom där räckte gott för att förstå att denna kyrka har under årens lopp tagit ut svängarna rejält utanför Bibelns ramar.

 • Janne

  Tyvärr måste jag skriva att de pastorer och andra ledare som inte tar avstånd från KK, inte bara satt sig dåligt in i KK läror utan de har dessutom dålig bibelkunskap. Det är djupt tragiskt. Det kan ju dessutom finnas andra agendor som inte är så smickrande…

 • andersgunnarsson

  Inge

  Att läsa bibeln är en konst som inte han i Matt 4 behärskar. Att Br Daniel inte förstått Kyrkans tro är lika säkert. Han läser katekesen lika illa.

  Guds ord förstås absolut bäst i den gemenskap som skrev den. Inte en dogm jag fördjupat mig i är utan djupt bibliska rötter.

  Allt gott

 • andersgunnarsson

  Inge

  Jesus är offrad en gång för alla. Vem påstår annat?

  Sen är ditt muslimska antiargument en falsk dikotomi. Jag tror att Allah är samme Gud i grunden (fast precis som Arius, Jehovas o Judarna) saknar de förståelse för inkarnation, försoning o treenighet). Och jag är superkristologisk.

  Maria är bara viktig utifrån hennes Son.

  Spiritism avskyr också vi.

  Du gör rena halmgubbeavrättningar. Det är en antikatolsk dygd. Sånt fördummar. Och skapar inget debattklimat värd namnet ö h t.

  Fromt folk kan också börja argumentera o tänka till några gånger. Argumentationsteknik är nyttigt.

 • andersgunnarsson

  Hur menar du?

 • Inge

  Ja frågan man kan ställa är om katolikerna själva verkligen förstår kyrkans tro?
  Troligen inte eftersom det trotts allt finns många katoliker som av nåd tagit emot Jesus i sina hjärtan! Det lär knappast vara kyrkans förtjänst med dess kompliserade tro, utan endast Guds nåd och kärlek till människan då Han ser till hjärtats ärliga och uppriktiga längtan att finna sanningen i Jesus Kristus.

 • andersgunnarsson

  Inge

  De enda som komplicerar Kyrkans tro är de som i illvillig otro söker missförstå den. Tro söker förståelse.

  Vad fromma (typiskt en frikyrklig antikatolik) o ofromma (typiskt en humanist) antikatoliker har gemensamt är en avgrundsdjup okunskap, parad med en ovilja att förstå.

  Jag har svårt med den attityden. Den är dock lätt o grattis att bota. Börja med katekeserna (den stora finns på nätet under; katekesen.se o den lilla kostar en hundring/finns på bibblan o tar 2 timmar att läsa).

  Om du (eller andra fromt antikatolska) ägnat ämnet några timmar hade debattklimatet blivit oändligt mkt bättre.

  För Guds skull, läs på. Kunskap är lätt att bära; och rätt!

  Sen kan det – till sist – tilläggas att Jesus faktiskt inte startade en evig söndagsskola (utan lekledare) med saftkalas o kaos i korridorerna, där ingen ens kan/orkar/vill läsa en text o förstå den (för att lek/stoj är det enda vesäntliga, o om något – mot förmodan – ändå läses tolkar alla det som de vill i a f).

  Allt gott o katolskt tillönskas er.

 • Inge

  Fariséerna hade all kunskap i skriften, ändå föll de till korta i samtalen med Jesus. De enkla ord som Han talade förstod tillockmed de olärda lärjungarna och de uppfylldes av glädje i sina hjärtan då denna kunskap tydligen var dold för de lärda och kloka men uppenbarades för desas enkla män.
  Fariséerna däremot de som trodde sig ha all kunskap de lämnade platsen i vrede eller i bästa fall så skämdes de över sitt tillkortakommande i kontakten med Jesus.

 • andersgunnarsson

  Kära Inge

  Nu förstår jag inte vart du vill komma. Är katoliker som fariseer? Hur då? Varför då?

  Min tro är jätteenkel. Jesus är Gud. Han grundade EN KYRKA (inte femtioelva, sinsemellan motstridiga rörelser) o gav biskopar auktoriteten att vaka över hjorden. Från dag ett går det att följa denna Kyrka:s förehavanden. Hon är världsvid, övernationell, ursprunglig, en, överjordisk o älskad/hatad.

  Här finns Han (och därmed hon o skönhet, sanning o rätt i fullhet). Denna kropp skall inte kunna förstöras; trots alla syndare däri. Hennes fulla tro o lära o liv är gudomlig.

  Ju mer jag satt mig in i detta, ju mer stillhet har min oroliga själ fått. Det är några skäl till att i a f sätta sig in i det mest basala om Kyrkan (om inte för att döda en fördom, varje dag).

  Och du besvarar detta med vadå? Att vi är fariseer! :-)

  Det är otroligt oroligt. :-)

 • Stig Melin

  När vi blir avklippta från nåden så faller vi under förbannelse. Detta är Satans plan för dig och mig – att begränsa oss så att nåden inte blir oss till full nytta.
  Att erbjuda oss döda religiösa gärningar som blåser upp vårt kött, som inte bygger på nåd eller tro, som inte gör någon nytta, ledar oss in i felaktiga religiösa tankar, förmynderskap, felaktiga religiösa beroenden till lära och människor, falsk tillbedjan och när det gäller kontakt med de döda även till spiritistiska upplevelser, kontakt med andar för att åter föra oss tillbaka in i bundenhet.
  Kristus har kallat oss till frihet, låt ingen lägga på oss slavoket igen

 • Dragspelaren

  Fick alldeles nyss en kommentar riktad till mig från inlägg av den 13 april vilket föranleder mig att skriva detta gällande samma frågeställning. Alltså inställningen till katolska kyrkan. För mig och många andra är det stor skillnad på erkännande av enskilda kristna inom olika trossamfund som syskon i den stora kristna familjen och exklusivt byte av kyrka. Gissar att den största stötestenen finns just här i fallet Ekman. Ifråga om sekter brukar ett av kännetecknen vara just exklusiviteten i betydelsen att endast vår kyrka är den enda rätta. I synnerhet med tillägget att risker finns för förlorad evig salighet om man inte ansluter sig. Har mött synsättet i samtal och skrift hos adventister, Jehovas Vittnen inklusive vissa mindre betydelsefulla rörelser. Tyvärr driver den Romersk katolska kyrkan enligt katekesen denna tes vilket bl a tar sig uttryck i förbudet mot nattvardsgemenskap med icke katoliker. Och – vilket makarna Ekman tagit konsekvenserna av – ”Man kan därför inte bli frälst, om man vet att den katolska kyrkan är instiftad av Gud genom Jesus Kristus som något nödvändigt men ändå vägrar att inträda i den eller stå kvar i den” RKK:s katekes 846.
  Enheten i Kristi kropp befrämjas när vi accepterar och erkänner varandra som syskon i Guds stora familj medan glidning mot saligt byte av kyrka splittrar.

 • andersgunnarsson

  Dragspelarn

  Nu är du rolig. Om du läst ett litet större stycke av katekesen ser du något helt annat.

  Vad är det du har problem med egentligen? Vi ser att andra kyrkor har giltiga sakrament och ser er som syskon med giltiga dop.

  Allt gott o katolskt tillönskas er.

 • Dragspelaren

  Troligtvis hade det du säger kunnat tas på större allvar om erkännandet sträckt sig till nattvardsgemenskap också. Tyvärr är det ju så bland oss människor att handling säger mer än ord. För övrigt är det inte helt fel om jag får dig att le :)

 • andersgunnarsson

  Dragspelaren

  Eukaristin är målet.

  Vi säger Amen till Kyrkans urgamla, världsvida tro (inte minst att det ÄR KRISTI KROPP), när prästen just ger oss brödet.

  När ni tror (ock lever i nåden m biktens brukande) som oss, kan vi dela allt.

  Till dess sörjer vi för splittringen o ber att vi ska bli ett igen.

 • Dragspelaren

  Är osäker om katoliker får del av både bröd och vin? Om inte är också detta en avvikelse från NT:s lära där de troende handlade direkt på Jesus och apostlarnas uppmaning enligt 1 kor 11:26. ”Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare…”

 • andersgunnarsson

  Drakspelaren

  Att du inte vet, talar i all sin ignoranta tystnad.

  Att måla nidbilder om något man har noll koll på, är symptomatiskt för de som kritiserar Kyrkan idag.

  Jag tror mer på att lyssna o förstå motståndaren, innan de kritiseras för vad de faktiskt tror/gör.

  Tydligen kan man ha olika åsikter; även där.

  Allt gott

 • Micael Gustavsson

  Snälla Anders, lugna ner ditt språk lite. Du kanske tycket det är tröttsamt att förklara saker, men du vinner mer på en kortfattad förklaring än på att idiotförllsra folk.

 • Dragspelaren

  Nu var du inte snäll precis men jag vänder andra kinden till :). Finns varierande uppgifter om bruket att vinet är förbehållet prästen medan övriga deltagare i Eukaristin får del av brödet. Att erkänna sig inte veta exakt i alla lägen kan också vara tecken på ödmjukhet :)

 • Micael Gustavsson

  Du tänker antagligen på att det i katolicism av västlig rit från motreformationen till Vaticanum II var det regel att enbart prästerna fick vinet. Det har sedan dess ändrats.

 • andersgunnarsson

  Stig

  Det är svårt att följa vad du egentligen vill ha sagt, men det verkar vara så att du tror att katoliker är fast i någon satanistisk plan om spiritism; igenom helgonspiritualitet.

  Inget kan vara längre från sanningen.

  Det du sysslar med är (nog) snarare fria fantasier om något du har minimal insikt/kunskap om.
  Sånt är hyfsat pinsamt att syssla med om man vill betecknas som from o insiktsfull.

  Istället framstår du som fördomsfull, inskränkt o förtalande.

  Hoppas du är bättre än du framstår.

 • andersgunnarsson

  Micael

  Vet du, att det är rätt tröttsamt att människor som max sett en katolik på ett vykort; vräker ut sig om vad vi tror.

  Faktum är att min tro är superenkel att få kunskap om (omm man vill).

  Att lufta fördomar o nidbilder är väl knappast en frikyrklig dygd/rättighet.
  Att skriva på det sätt som här ”beskriver” kristna medsyskons tro är beklämmande.

  Jag har upprepade ggr (bl a i tidigare post fr förra månaden, som han själv hänvisar till) uppmanat herr Drakspelare att läsa på. Man skäms i ert ställe. Och man skäms för den ingrodda antikatolicism som pyr ibland de fromma gräsrötterna.

  Höj nivån. Sänk ribban för vad, som faktiskt är ok att skriva om Kyrkan/hennes tro, liv o lära (byt gärna ut Kyrka mot synagoga o se om det verkar ok).

  Allt gott

 • Micael Gustavsson

  Läs reglerna. Det är tillåtet att ha fel eller vara okunnig, men det är inte tillåtet att vara otrevlig. Man får med andra ord tex skriva att Muhammed är en falsk profet, men man får inte kalla muslimer idioter. Jag gav för övrigt Dragspelaren den enkla faktauppgift han antagligen var ute efter ang kommunion i två former, men det hade varit bättre pm du som är katolik gjort det (hade jag faktafel får du gärna visa det).

 • andersgunnarsson

  Micael

  Tragiskt nog har du nog själv inte varit ofta i Kyrkan, för det finns definitivt tillfällen då vi endast får brödet. Men Kristus finns helt o odelat i t ex bara en smula bröd (se lk 284 eller katekesen.se 1377).

  Dock ges eukaristi ofta under båda gestalterna.

  Det är ju lite detta jag vill komma åt. Varför sitter folk o klankar på något de inte vet något om?

  Jag kan kritisera EFK/ELM/SvK (för jag har tillhört rörelserna i X antal år), men väljer att hålla rätt låg profil om det. Det mesta i EFK/ELM/SvK ser jag som betydelsefullt, kristologiskt o sant.

  Men varför tar sig folk friheter att fritt fabulera fantasier om just Kyrkan? Och vad är det som är så svårt att faktakolla först? Google, katekesen o Sveriges näst största kyrka borde göra denna slags okunskap utrotningshotad! Men fördomarna fullständigt exploderar på de frommaste av bloggar. Varför?

 • andersgunnarsson

  Micael

  Tilläggas bör att du faktiskt oftast försöker stävja den värsta okunskapen om vår tro o är lite mer påläst än vanligt frikyrkofolk.

  Det förvånade mig dock att du faktiskt inte verkar ha varit i Kyrkan.

 • Micael Gustavsson

  Eftersom jag inte delar din kyrkosyn, så är jag ju faktiskt i Kyrkan, dvs Krist kropp hela tiden. Du har full frihet att argumentera för romersk-katolsk eklesiologi, men du måste förstå att jag upplever det som kränkande när du skriver på det sättet. Angående katolska mässor, så har jag besökt ett antal sådana, även om jag tror det var 13 år sedan sista gången; vid de flesta av dem har kommunion skett i båda formerna.

 • andersgunnarsson

  Micael

  Nu är du dels överkänslig, dels felinformerad. Jo jag ser dig som en del i kyrkan (dock inte i fullhet).

  Jag kan ju naturligtvis skriva ut att jag förvånas att du inte har mer erfarenhet av mässor i katolska Kyrkan, men trodde du skulle förstå vad jag menade ändå; utan konstiga upphakningar.

  Jag – tillsammans med de flesta katoliker . Använder Kyrkan på den västliga delen av katolicismen, kyrkan/kyrkorna om de orientaliska/ortodoxa kyrkorna (och även i någon mån på protestantiska samfund).

  T sk från några av era många benämningar (som RKK) finns det en logik, respektfullhet o konsekvens i våra beteckningarna.

  Men vad tycker du jag ska skriva omm du tar anstött av Kyrkan? Finns det sätt att få er nöjda? Eller sitter protesterna i personligheten o spiritualiteten? :-)

 • Micael Gustavsson

  Jag anmärkte på det, just på grund av att du brukar vara överkänslig för termer på det sättet. Jag vet att ditt språkbruk är logiskt utifrån romersk-katolsk teologi, men jag kan inte se det som någon logisk nödvändighet utifrån andra perspektiv. Du befinner dig på en icke-katolsk sida, och du får gärna argumentera för din ståndpunkt, men du måste förstå att vi ser den romersk-katolska kyrkan som en av kyrkorna. Att som gäst komma och försöka insistera på en benämning som tvingar oss att förneka våra teologiska gränsar till det oförskämda.

 • andersgunnarsson

  Micael

  Men min poäng var ju just att Kyrkan ser sig som EN AV kyrkorna.

  Och att jag/vi ser dig som inlemmad i Kyrkan.

  Vari det oförskämda ligger i det; ser jag inte. Tyvärr!

 • andersgunnarsson

  F ö är ”romerskt katolskt” återigen en anomali o helt felaktig benämning. För att inte säga respektlös.

 • Micael Gustavsson

  Den är i så fall respektlös på samma sätt som användandet av ”Kyrkan” med stort K om en gren av kyrkan. Eftersom det är en gren som leds av biskopen av Rom, så är det en logisk beteckning. Mellan den stora schismen och reformationen kan termen ”västkyrkan” användas , men eftersom de protestantiska samfunden också är västkyrkliga, så går det inte. Kom gärna med något förslag på en benämning som varken tvingar icke-katoliker att erkänna katolsk ekklesiologi, men som ändå är acceptabel för er. Om det inte går, så borde det vara rimligt att du inte försöker tvinga på oss benämningar som strider mot våra övertygelser, lika lite som icke- katoliker bör försöka tvinga på katolska bloggar beteckningar som strider mot deras samvete.

 • Micael Gustavsson

  Jag vet att ni ser mig som inlemmad i Kyrkan, men jag vet också att ni anser att Kyrkan med stort K ”subsistit in” er kyrka på ett sätt som den inte gör i tex Folkungakyrkan, eller EFK i allmänhet. Det är inte oförskämt att ha den åsikten, men det är oförskämt att försöka driva igenom en terminologi som bygger på den åsikten på en EFK pastors blogg. Om påven hade en blogg, skulle jag vara helt tillfreds med om han använde den terminologi du använder, och skulle aldrig drömma om att försöka få honom sätt använda protestantiska definitioner.

 • andersgunnarsson

  Micael

  Jag är inte klokare i vad jag skaanvända för benämning på Kyrkan för att ni ska vara nöjda. Kom gärna med konstruktivt förslag.

  Jag kommer dock att tänka pä ett roligt citat (ffa senare delen)…

  St Augustinus skriver år 397 i Contra epistulam Manichaei quam vocant fundamenti (J1580);
  ”Den prästliga successionen från själva aposteln Petrus biskopsdöme till vilken vår Herre, efter sin uppståndelse, gav uppdraget att föda Hans får, ända tills det nuvarande biskopsdömet, håller mig kvar här [i den katolska kyrkan, min anm.]. Och till sist själva namnet Katolsk, som inte helt utan skäl hör till denna Kyrka enbart, bland så många heretiker. Detta namn katolsk är så speciellt att alla vill bli kallade katolsk. Men om en främling frågar vart den katolska Kyrkan finns, vågar ingen heretiker peka ut sin egen basilika eller kyrkobyggnad.”

  Historien är sig rätt lik 😉
  Och KK känns f ö som en förkortning, som ger fel antydningar. :-)

 • Micael Gustavsson

  Vilken term som helst som helst duger som inte ger din kyrka något automatiskt teologiskt företräde framför EFK :-)

 • Inge

  Bäste Anders!
  Det blir många ord, och det finns mycket att nämna kring detta, jag vill dock inte fortsätta detta munhuggande. Den väg du valt att gå är och kommer dock aldrig att bli min väg!
  Du har en god egenskap Anders! Du brinner för det du tror på! Den som söker han finner! Även om jag tror att den pärla du tror dej funnit i det katolska systemet är falsk och byggd på mänsklig vishet, så tror och hoppas jag att ditt ärliga sökande ändå till slut skall leda dej rätt.

 • andersgunnarsson

  Micael

  Hmmm 1900 år o medlemsantal som är 30 000 ggr större borde ge någon fördel.

  Men ”den uscHeliga katolska Kyrkan”, förkortat ”dukK”; kanske duger. Jag använder det tills något bättre kommer fram (Suck är ju taget, för Sv unga katoliker).

  Allt gott

 • teagustavsson

  Just framför EFK också 😀

 • andersgunnarsson

  Inge

  Jo ärliga sökare finner.

  Att skriva att min väg aldrig kommer bli din är livsfarligt; dels mot just ärligheten; o dels för att jag sagt precis så…

  Gud är ibland större än våra viljor. Och hittills har jag inte hittat något som stödjer din tro om vad ”dukK” är. Inte något, vilket är märkligt om jag kommer från skånes Jerusalem o ägnat i a f detta nya årtusendet till att studera henne.

  Tusentals liknande historier finns, ja miljontals. Ulf Ekmans är den senaste. Vem vet, du kanske blir härnäst; omm du vågar, orkar o låter Gud leda vart-som-helst.

  Vill dock varna dig. Umgås inte med katoliker om du vill behålla fördommarna intakta. VARNING!

  Allt gott

 • Micael Gustavsson

  Haha! Medlemsantal kan jag inte tvista om, men i antal år skulle jag tidigast räkna från den stora schismen, eller kanske tom från Tridentium, men här vet jag att du inte håller med.

  Allt Gott till dig med.

 • Cissi

  Gott pastor Swärd, det är aldrig fel att bli visad tillrätta, så till er och till Ulf och Birgitta Ekman vill jag hälsa att jag överlag varken känt ofrid eller oro inför det vägval Ekmans nu gjort.

  Jag har i efterdyningarna enbart tackat för goda skäl att höra personliga vittnesbörd ifrån medlemmar i Livets Ord Uppsala och till att läsa doktor Reichmanns bok Allt är inte Gud som glimmar.

  Det var snarare en oroväckande varning när jag så upptäckte att jag (som själv aldrig besökt Livets Ord och inte heller deltagit i Europakonferensen) genomsyrats av trosförkunnelsen. Det är i kontrast till den känslan av fördömelse som jag idag hämtar kraft i HERRENS nåd.

  Må Hans välsignelse vila över er alla!
  Cissi