• Staffanw

    Mycket bra ledare. Hoppas detta kan bli en upptakt till en diskussion om den nya form av åsiktsförtryck och konformism som öppnat vägen för denna urspårade HBTQ-debatt.
    Hur Svenska kyrkan ”nedlåter” sig till att låta RFSL bli någon slags godkännandeinstans för kyrkans och dess medarbetares tro och verksamhet, är så tokigt det kan bli.

  • PeJohansson

    Konsekvensen av denna ledare blir naturligtvis att när Swärd har kännedom om kollegor inom eget samfund som medvetet underlåter att ingripa i exempelvis handel med sexuella tjänster så agerar han.