Visa sans och besinning i kristen debatt

Det har ju varit något av hela havet stormar senaste tiden i svensk kristenhet. Följer debatten delvis.

Jag tror dock att det är viktigt att vi alla tänker på Bibelns uppmaningar: ”Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band” Ef. 4:2,3

Jag hör ju till dem som förordar ett öppet debattklimat i kristenheten, och jag tycker att kristna ledares ståndpunkter som framförs offentlig måste få granskas och prövas offentligt.

Samtidigt är det viktigt att tala om varandra med respekt och i ett respektfullt tonfall.

Och att kritik framförs på ett sakligt sätt. I kristenheten är det ganska vanligt att hamna i konspirationsteorier och dåligt underbyggda svepande omdömen om andra kristna och rörelser.

Det gäller även hur man talar om Katolska kyrkan och katoliker. En katolik tror också att Gud har blivit människa i Jesus Kristus, att Kristus bar vår synd på korset, att han har uppstått från de döda, sitter på Faderns högra sida, och ska komma tillbaka. Man tror också på människans synd och syndafall och att frälsningen finns i Jesus. Man tror på Fadern, Sonen och Anden.

Även om det finns inslag i katolska läran som man som evangelikal och protestant inte håller med om, måste man bestämma sig om man ska räkna in dem som trossyskon. Om svaret är ja på den frågan måste de bemötas med respekt. Om man menar att katoliker inte är kristna och att katolska kyrkan inte är en kristen kyrka, då har man en ståndpunkt som jag inte känner till att någon seriös kristen ledare i Sverige har.

Jag har förståelse för alla känslor som Ekmans kommande konvertering orsakar. Man kan föra fram synpunkter på det, men man måste också visa respekt för människors beslut och övertygelser. Eventuell kritik måste då hamna i ett rimligt tonläge.

Vi behöver alla komma ihåg att Ulf Ekman sedan en tid tillbaka har lämnat alla ledaruppdrag inom hela Livets ord-rörelsen, och nya ledare har tagit över.

Det är naturligt att Ekmans i ett sådant läge gör något annat. Då får de nya ledarna fria händer att driva arbetet vidare. De som kraftigt kritiserar Ekmans tycker jag även bör besinna och något reflektera över deras insatser senaste 35 åren.

Jag tycker att vissa inslag i debatten, inklusive vissa bloggar blir osakliga och mest blir skvaller och förtal.

Varenda kyrka i Sverige kan kritiskt granskas. Det finns inte några perfekta församlingar.

Det skulle vara enkelt att göra en blogg och kritiskt granska Evangeliska Frikyrkan t.ex. Jag kan ge en lista 100 uppslag. I varje församling kan man hitta missnöjda och starkt kritiska personer, avhoppare kan man hitta från varje större församling.

Men den kritiske granskaren måste alltid ställa sig frågan, vad bygger jag själv för något. Lever jag brinnande i Anden? Är mitt liv ett vittnesbörd om en levande Kristus? eller håller jag bara på och kritiserar vad andra gör?

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • ps23enkristen

  Jo längtan efter Guds kärlek gör att jag vill det och för att det inte finns några hopplösa fall för Jesus…Jag har varit i ett sådant mörker så jag vet att Gud vill ge tron och frälsningen och upprätta alla med Gud och Ordet .Och helt och att han håller på att hjälper mig med det och att inget är för svårt för Gud … Guds frid och rika välsignelse för livet och allt och evigheten med honom… Frid Ronny

 • Inge

  Ronny jag vill erkänna att jag ibland hoppat över dina långa inlägg då jag inte riktigt orkat fördjupa mej i alla dina tankar, men när jag nu tagit mej tid att verkligen försöka förstå vad du skriver så inser jag att du håller på att finna den skatt och sanning du hela tiden försökt finna. Håll fast vid det som Herren visat dej så att ingen stjäl din krona.
  Se på människor och bli förvirrad!
  Se på dej själv och bli förtvivlad!
  Se på Jesus och bli förvandlad!

 • andersgunnarsson

  Birgit

  Du försöker inte ens svara på frågan.

  Sen kommer du med en ”red herring”.

  Jag besvarar dock den. (nr 54 på AveMarisStella)
  INVÄNDNING: Skriften förbjuder allt tal med döda utifrån 3 Mos 20:6ff; 5 Mos 18:10f samt Jes 8:19f.
  SVAR: Skriften förbjudit inte oss att tala med de döda, för i Skriften sker detta ofta (t.ex. 2 Mack 15:12ff; Luk 9:28-31 par). Ockultism är förbjudet, men inte bön om förbön hos Kristi närmaste vänner… Kristen tro är motsatt all form av ockultism. Att det finns andevarelser är fullkomligt självklart för alla som inte blundar och vägrar se verkligheten. Att driva fram onda själar som skall hjälpa oss är för kristna förbjudet.

  Katolsk praxis syns tidigt och jag ger tre exempel; Hippolytus skriver år 204 i världens första bibelkommentar kommentar till Daniels bok 11:30, med en adressering till Daniels tre vänner och gör en åkallan; ”jag bönfaller er, tänk på mig, så att jag må uppnå samma martyrielott.”. Bön om helgonens förbön i himlen finns också belagt hos Origenes, där han runt 250 skriver i De oratorie 31:5 att ”änglar och de rättfärdigas själar ber…” På 300-talet är detta något som beskrivs av samtliga fäder, se t.ex. St Kyrillios av Jerusalem i 5:e Mystagogiska Katekesen 9;
  ”Därefter påminner vi om dem som har avsomnat före oss: först patriarker, profeter, apostlar, martyrer, att Gud genom deras förböner och förmedling måtte ta emot vår bön.”.

  Så missbruk att åkalla onda andeväsen, kan inte upphäva bruket, eller hur?

  Sen tycker jag det är klädsamt om du besvarar min fråga. Annars blir det inget samtal ö h t, utan bara ett luftande av dina antikatolska åsikter, genom dina färgade tolkningsglasögon…

  Sånt har jag mött ett par tusen ggr… 😀

 • Christian

  Och nämnde L Sumrall sa i en predikan på LivO att påven behövde bli frälst och befriad från religiösa andemakter… :)

 • Ulrika

  Det har ju blivit så inne att vallfärda till ”stora platser”, ”stora människor”, ”orakel”, byggnader o annat.

  Själv vill jag ta dig i handen och gå
  till en av våra gemensamma stötestenar: Mötet mellan kvinnan vid brunnen och Mästaren.

  Låt det bli din och min gemensamma dagliga vallfärd att ”där o då” säga
  till Herren: Tack för att du gjort dig känd för oss, att du sökte upp Kvinnan vid brunnen och lät det mötet bli känt så att Ronny och jag kan se att du känner oss, förlåter
  oss och säger till oss: Synda inte mer.

  Och framför allt: Mötet visar hur Du Herre känner oss. På samma sätt som Du känner oss nu.

  Ska vi ses vid brunnen då o då? Varje Onsdag kl 12?

  Våra nya respektiva/e kan ju få hänga på som packåsnor;)

 • andersgunnarsson

  Jonas

  En mening är värd att lyfta fram ovan; ”tala inte nedlåtande om något du inte känner till..”

  Med en sådan attityd kunde hela debattklimatet vändas 180 grader i svensk väckelserörelse.

  Ja dHA skulle du få blåsa korsdrag i Svedalas alla avkrokar.

  Det är spännande tider.

  Ära vare Fr, Px o dHA. Nu o alltid o i evigheters evighet. Amen!

 • Staffanw

  Ja, anders, det tycker jag.
  Och förstår fuller väl att den inte passar dina tolkningsglasögon.
  Glad påsk.

 • Birgit Hedström

  Hej Anders!
  Den Helige Ande är den som bestämmer hur Skriften ska tolkas. Han som bor i alla frälsta. Joh 14:26 ”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.”, Joh 16:13 ”Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen.” Därför är det så viktigt att vi verkligen läser och studerar Guds ord, och vi kan känna oss trygga med att den Helige Ande vill öppna ordet för oss, och göra det levande för oss. Världens bästa bibellärare brukar jag säga!
  Upprepar igen det jag skrivit i ovanstående kommentar, med anledning av din fråga vem som bestämmer vad som är samstämmigt;
  ”När vi i Bibeln läser om Skriften eller Skrifterna refererar den till just det som var skrivet då. Jesus talar gång på gång om Skrifterna eller Skriften. Det hade Han aldrig behövt göra om det inte var viktigt att framhålla just att detta var viktigt. Tex Mark 12:24, Luk 24:27, 32, 47. I Apg 17:11 läser vi om hur judarna där var mer öppna än de i Tessalonika. De tog emot med all villighet och FORSKADE DAGLIGEN (i vad?, jo) I SKRIFTERNA för att se om det kunde förhålla sig så. När Johannes i Uppenbarelseboken 22:18 och 19 talar allvarliga varningar om att ta bort eller dra bort ifrån denna profetias bok, så talar han i presens när han säger ”denna profetias bok”. Alltså inte någon kommande skrift eller profetisk bok.”

  Du skriver att Skriften ofta beskriver hur människor talar med döda. Detta håller jag sannerligen inte med om. När vi i Luk 9:28-36 läser om hur Mose och Elia så talade de med Jesus om hans förestående bortgång. Elia, vet vi fick vara med om en särdeles speciell ”hädanfärd”, han dog ingen vanlig fysisk död, utan i 2 Kung 2 läser vi ”Vid den tid när HERREN ville ta upp Elia till himlen i en stormvind…” Vi läser om hur en vagn av eld och hästar av eld kom och hämtade Elia till himlen. När det gäller Mose läser vi i 5 Mos 34 om hur Gud själv begravde Mose, så det var ju också lite ”special” med honom. I Luk 9 står det inget om att det skedde något samtal mellan dem och Petrus, Jakob och Johannes. Däremot läser vi om hur Gud säger ”Denne är min Son, den Utvalde, lyssna till honom! Och när rösten ljöd, visade det sig att Jesus var ensam…”
  Du skriver ”Ockultism är förbjudet, men inte bön om förbön hos Kristi närmaste vänner…”. Detta är inget som jag läser om i Bibeln överhuvudtaget! Du hänvisar till 2 Mack 15:12ff samt till katolsk praxis och Hippolytus, Origenes samt St Kyrillios av Jerusalem, men dessa har inte alls den auktoritet som du naturligtvis vet, för mig och andra protestanter 😉 som Bibeln.
  Avslutar med några meningar som Daniel Forslund skrev som jag tyckte var så bra.
  ”Med ”- Det står skrivet” ryggade satan själv tillbaka därför att Kraften ligger i Guds Ord. När han refererade till Fariseernas tradition… sade han så här ” -Ni har hört…”

  Jesus själv skilde på Skrift (GUDS ORD) och Tradition (MÄNNISKORS ORD) och jag ämnar inte vara sämre trots att många vill skuldbelägga, kalla mig enfaldig eller naiv.”

  Anders, Jesus älskar dig så jättemycket!
  Önskar dig allt gott från Honom och en fin vecka nu här framöver!

  Mvh/ Birgit

 • ps23enkristen

  Ja he he , som det passar vår Gud …Själv så är jag ensam med en del barlast, som jag tror gärna Herren vill ge mig sin nåd om och lösa mig och berörda och livet ifrån…Så han kan få gör allt väl som han vill till hans ära och för hans skull…För det är ju det han skapat oss för, och vill ge oss sin nåd pågrund av med …För hans skull och till hans ära…Gud låt så ske som du vill välsignat och i frid med dig och Guds Ord som du vill och för tid och evighet och med din integritet och barmhärtighet?

  Och på dina rätta vägar och vis och till trygg och san tro på dig Gud med frälsningen och pånyttfödelse till ditt barn med evigt liv i dig och du i oss gode Gud och i ro med dig Gud ps 62:1 Endast i Gud har du din ro min själ till helt som du vill.Socialt med dig och alla och oss själva och livet och nån kristen gemmenskap och församling som du vill. Nu och alltid och under livet och för tid och evighet med frid med dig Gud genom din nåd och sanning och kraft och frukter och goda vilja i Anden och genom tron. Och till sist och för evigt till din ära och för din skull blott gode Gud och Herren som vår sköld och skärm och trygghet och säckerhet och frid med dig Gud ? För att Herren är vår , och får vara vår frid? Och som du vill och så vi vill det ber jag dig om gode Gud , och även gärna helt bara som du vill med gode Gud i Jesus namn,amen . ( Jag upplevde Ulrika att du skulle förstå mig när jag skrev det jag skrev först denna gången till dig…Jag upplevde en trygg och förtrolig tanke och känsla av syskonskap när jag tänkte på dig …Och då menar jag just det och intet annat…) Guds frid och rika välsignelse!!! Ronny

 • Birgit Hedström

  Det skulle stå ”…ta bort eller LÄGGA TILL ifrån denna profetias bok…”

 • Läsare

  Wildwest63
  Jag tror du som många andra missförstått mycket av debatten. Att UE lämnar för katolska kyrkan är nog inte det som upprör mest det har ju varit tydligt en lång tid, tvärtom tror jag många tycker det är skönt att han lämnar svensk kristenhet(förhoppningsvis men ej troligt).
  Nä det som upprör så många är ju på det sätt detta gått till väga, med lögner, mörkningar och en förmodligen agenda att dra fler mot Rom, varför skulle man annars byta nattvardssyn, kalla så många katolska talare mm.
  Man har ju även förberett ledare och ansvariga på att församlingen skall ta en ny väg.
  Just detta tror jag stoppades upp mycket tack vare bröderna på Aletheia och några fler vakna bibeltroende.

  Sen tror jag också att i denna debatt ryms så mycket mer tex hur mycket är våra andliga ledare att lita på idag, ta UE som ett exempel. Guds ande verkar leda han från det ena diket till det andra, detta får mig att fråga mig, har han någonsin varit ledd av Guds Helige Ande. Sedan så kommer det ju fram mer och mer i detta kölvatten, hur drivs egentligen LO, får man ifrågasätta, hur behandlas man då?

 • Läsare

  Även flatheten och tystnaden från övriga andliga ledare runt om i Sverige upprör nog många, har blivit för många kompisgrupper bland dessa ledare som syns och hörs i debatten och detta är en stor fara för hela kristenheten. Man törs helt enkelt inte stöta sig med varandra, kan läsa att någon mindre känd predikant vågar yttra sig på en del bloggar men dessa försvinner i mängden och syns inte lika frekvent.
  Skulle hoppas att sådana som Urban Widholm och några till som jag läst gick in mer ordentligt i debatten, dom är ju kända inom sina rörelser och skulle ge en bättre jämnvikt i debatten.

 • Läsare

  Att det skapas en sådan våldsam debatt kring UE och LO beror ju även på de dokument som lagts fram på Aletheia som handlar om församlingen i Ukraina och om bara hälften av detta är sant så borde hela ledningen omedelbart avgå, för detta är inte ett kristligt tillvägagångssätt utan enbart tragiskt och i min syn utfört av människor med maktbegär som saknar Jesus och det liv som han lär oss att leva.
  Mycket kan sägas om detta men jag hävdar att LO är skapat av människor och följs av människor som är i princip totalt förblindade och följer sina ledare vart helst dem går, tyvärr

 • Ulrika

  Danke Schön Ronny,

  Kan tänka att den känsla av syskonskap som du talar om handlar om att vi båda, genom våra respektive resor, fått ta emot mycket Nåd. Ju mer synd desto mer Nåd…men också: Ju mer Gudsfruktan desto större respekt för Nåden. Där känner jag också igen dig. Det fanns en tid när jag hellre skulle dö än att synda av en fel sorts Gudsfruktan. Det var innan jag upptäckte Nåden.

  Ja, det är nog därför vi upplever syskonskap. Och att vi hela tiden båda två söker samma saker.

  Fridens prästkragar….de som Gud skapat…inte de runt halsarna;) Fast här är det mest krokus fortfarande=D

 • ps23enkristen

  Jo det låter det he he och här finns en fin påsklilja jag köpte hem härom dagen…Det står också om fridens liljor i bibeln…Och Liljan i Bibeln ska vist stå för renhet… Jo det är Guds renhet jag trängtar efter för livet och alla och mig…Men nu på morgonen har jag varit i mörkret med ett par nära anhöriga och ställt till det ,och igår stört ron för ett par syskon i församlingen och en syster i en annan församlingen …Och helt för mig själv med och stört Guds ro för honom och mig…Så jag känner mig kluven och smutsig och orolig för de och Gud och mig och vad det kan bli av detta…Och hur det ska bli med ett liv som en fridens lilja för de och mig och andra berörda åt Gud pågrund av mig…

  Så nu känns jag som ett ogräs som sprider ogräs som en hybrid…Som har Jesus liv och frälsningen och tro hopp och kärlek dessa tre de största som ska bestå och det som är störst av dem kärleken. Och Guds vishet och renhet och kraft i Anden och välsignelse och frid med Gud i tron genom Guds nåd och sanning efter Ordet …Och min smuts och andras och världens och brist på sundhet från Gud, och brist på sund och trogen Gud tro på honom och troget liv med honom.Och istället djävulen och hans elände att kämpa emot som förkväver, och mitt och andras ogräs och trolöshet Ordet…Och att jag älskar synden och det onda och är oförståndig och är i Andlig fara. Och även famlar i mörkret efter Gud och Guds Ord och goda nåd och sanning och goda vilja och kraft och vishet i Anden och för att bli trygg och trogen Gud med Gud …Och de berörda, och livet och nästan och Guds församling och mig själv genom Gud och Ordet honom som Gud vill… Så Gud kan göra allt klart och helt och ordning och fritt och tryggt och säkert som Gud vill i sin trofasthet och för tid och evighet…Det är vad jag önskar och ber Gud om ska få ske till Guds ära och för Guds skull…

  Och att man vill trots allt och till sist för inget vore bättre för Gud och berörda och mig och tron och livet och Guds nåd och sanning och frälsning…Gode Gud hjälp oss och mig med det som det står skrivet i Guds Ord i Jesus namn,amen… Herren är vår frid !!!

 • Ulrika

  Inte alla delar i oss kan renas samtidigt. Inte alla delar förstås och inte alla delar genomgås på en gång. Tror att Gud gör saker med oss i den takt som det funkar ur olika perspektiv. Alla syndar på olika sätt hela tiden utan att tänka på det. Du tänker på dina grejer o ångrar dem hela tiden.

  I min förra trädgård planterade jag en gång en lök men det kom ”aldrig” någonting ur jorden. Så jag gav upp om den löken. Då kom det någonting, efter flera års väntan, en jättefin växt och överraskade mig.

  Det blev ju nästan lite dubbel lycka på det sättet. När man givit upp och tappat hoppet om den där delen så sker plötsligt en oväntad underbar surprise!=D

 • Birgit Hedström

  Helt underbart vittnesbörd Ronny!
  Tack för allt du så öppet och ärligt delar med dig till oss dina syskon!
  Du är Guds älskade, dyrbara barn, som Han håller i Sin famn. INGEN och INGET kan skilja dig från Hans kärlek till dig….
  Rom 8:28-39

  Herrens frid till dig Ronny! Birgit

 • Birgit Hedström

  ”Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” Hebr 4:14-16

  ”Genom ett enda offer har han genom alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Om detta vittnar också den Helige Ande för oss.” Hebr 10:14,15a

  ”Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet…” Hebr 10:19-22a

  ”Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner.” Mark 15:37,38
  Förlåten eller förhänget, var det tjocka tygstycke som skilde det heliga i templet från det allra heligaste. Förlåten visade på att, symboliserade att på grund av synden så var den omedelbara vägen till Gud i det allra heligaste inte öppen och fri. Det var bara översteprästen som en gång per år, på den stora försoningsdagen, hade tillåtelse att gå in i det allra heligaste
  för att bringa försoning både för sina egna och för folkets synder. Alltid frambärande offerblod till denna försoningsakt. Genom att förhänget revs itu uppifrån och ändå ner när Jesus dog för vår synd, visar det att Gud själv öppnat vägen in till det allra heligaste, till Honom själv och Hans heliga närvaro. Av nåd, genom Jesu blod på korset, så får nu människan ta emot denna frälsning.

  Birgit

 • ps23enkristen

  Jag blev så där när jag på 90-talet föll och blev skild från min fru och minna barn ,och min lillebror dog alldeles för tidig två år senare som bodde hos mig då…Jag tappade tron på att jag var frälst och trodde Gud lämnat mig för all min synds skull . Och att jag fått min chans och att han aldrig skulle återvända igen. Och att jag var dömd till helvetet i förtid redan…Utan Gud tills han lät mig dö och skulle kasta mig till helvetet…

  Min backgrund i tron var ju främst i trosrörelsen och den framgångs teologi som var på den tiden .Sen jag var helt nyfrälst och jag hade ju bara varit frälst 5 år när jag blev skild från fru och barn, och mitt fall och mitt elände började på allvar …Och 7 år frälst när min bror dog som oftta bodde över hos mig då…Och jag var rätt skör sen mitt tidigare liv, och inte helt mogen och upprättad och sund i tron på Gud och Ordet ännu… Så jag hamnade i en psykos som fick mig att tro att den Helige Ande lämnat mig och jag var för evigt dömd i förväg redan innan jag dog…

  Och därför min syn på tron inte heller var helt sund som jag uppfattade tron på Gud ,genom trosförkunnelsen läran som trosrörelsen bygger sin tro på Gud och Ordet på om allt av original…Och under den tid jag var med i trosrörelsen 87 -98 som helt nyfrälst sen 1986…Och som jag förstod den lärosynen om tron , som jag viste jag ännu inte förstått till visa delar med …När minna svåra erfarenhet kom då…

  Så jag hamnade i ett prestationskämpande på grund av minna brister, och brister i tron …Om hur Gud och Ordet och tron på honom egentligen är och hans vilja om det han vill och inte vill…Så jag följde mitt felaktig som norm för tron och livet…Så jag hade ingen grundtrygghet som utgångsläge tillslut kvar…Varken från mitt gamla liv innan jag kom till tron och blev frälst ,eller mitt nya sen jag kom till tron och blev frälst…Så jag var verkligen under fruktan och tvivel och osäkerhet och otrygghet och minna fördömelse tankar och känslor …Så jag blev ju knäpp verkligen av det…Och kunde inte tro på min gamla trygghet från gamla livet ,eller min nya i Gud och Ordet som frälst, och från trosrörelsen den så kallade trosförkunnelsen…Så jag hade inget som gjorde mig trygg och sund…Och trygg och sund till att leva som möjligt för mig…

  Utan blev bara en rädd människa som fruktade döden och allt nästan…Eftersom jag trodde Gud tagit den Helige Ande ifrån mig…Och trodde jag därför var hjälplös i världen inför allt eländet här …Det enda som funkade för mig tillslut var att sova sömnen var ändå trygg för mig och en livlina och trygghet…Men jag vart väldigt passiv och avtrubbad och lat så …Och min utveckling gick mer och mer förlorad så och mitt omdöme och tillslut även min fysik och fysiska hälsa med mycket….

  Så när jag kunde tänka igen på möjligheten att börja om var jag långt efter på vägen på lägsta nivå…Jag klarade inte av de mest enkla nästan en gång…Och vart en stakare som med nöd och näpe överlevde bokstavligt…

  Och mitt omdöme hade jag bara från mitt tidigare vildvuxna och något störda liv innan jag vart frälst.Och som blivit än mer stört och även förträngt och delvis glömt och förbjudet för det passade inte en kristen delvis med…Men också från minna få nyfrälsta år som något vilse i tron med…Så jag hade inte mycket sundhet och gott omdöme kvar att vara positivt utvecklande trygg och tro på …Så jag kunde knappt klara mig…Och gjorde inte det heller och vart så kallat hemlös och boende hos frälsningsarmen i 5 år med …

  Så det lilla omdöme och erfarenhet och kunnande jag hade kvar och den lilla tro jag hade som var också stört och villfaret och bristfälligt ..Var det enda som höll mig kvar i livet faktiskt…

  Och förstås Gud och goda människor insatser…Så därför har det varit som att börja verkligen om från början för mig…Även angående tron på Gud med en massa barlast…Som en övergiven 5 åring som var förvirrad och rädd och osäker och hjälplös nästan helt…I en vuxen mans kropp som självisolerade mig från folk och anhöriga och livet och min församling…Och trodde jag var evigt förlorad utan återvändo det var hemsk…Och har varat till nu mer eller mindre sedan början av 90-talet…Och nu i senare år först börjat stabilisera sig och blivit bättre igen…Så det har varit så mycket att ta igen och kämpigt att klara om tron och livet och hälsan och förståndet och det social livet och församlingen och för att kunna vinna världen igen för Jesus Herren…Och det har gått så trögt ibland och på visa områden…Så jag trott många gånger jag kommer aldrig att klara det…Men de senaste åren har fått mig att tro att jag kommer att göra det…Med Guds nåds hjälp som Gud vill till Guds ära och för Guds skull bara i Jesus namn,amen…Gud välsigne dig och Guds frid!!! Ronny ps 103

 • Ulrika

  Önskar att vi inte hade så mycket gemensamt….:/
  Erfarenheterna av ensamhet, prestationsångest, lagiskheten, rädslan, förluster av människor och förnödenheter.

  Vet du vad jag tänkte på i morse!?
  Jag tänkte att vi struntar i de där mötena vid brunnen. Vi har ju redan tagit emot Gudsrelationen och Förlåtelsen.

  Vi kan väl göra en gemensam blick mot Korset i stället, speciellt den här helgen. Vi börjer oss ner o tackar Gud för att han renat oss för att han älskar oss och inte för hur vi lyckas i den här världen eller inte.

  Deal?

 • Birgit Hedström

  Det är så viktigt det du skriver Ulrika, om att lyfta blicken mot Jesus och Hans offerdöd på korset för vår skull. ”Det är fullbordat” , sa Jesus strax innan Han drog Sitt sista andetag på korset!
  Den som törstar: kom! Den som hungrar: kom!!

  Jesus blev din och min rättfärdighet Ulrika! Nåd utöver nåd!

  En påskkram till dig från mig!

  Birgit

 • WO

  ”och med tanke på att retreater för pingstpastorer ska öka på Bjärka framöver ”
  Va? Är det så? Borde inte ”rörelsen” dra öronen åt sig bildligt talat i dessa frågor, nu när det så tydligt och solklart visat sig att UE under lång tid (och utan att då medge det) var på väg emot RKK:s trosuppfattning. Att PH är mkt nära står väl också klart…kan man då ÄNDÅ våga sig på att ÖKA Bjärkas ”image” genom att pastorer drar dit i flertal?
  Ska Pingst sakta dras dit (till RKK, eller i vart fall till dess läror)också, seriously?

 • Ulrika

  Tack Birgit,

  Önskar dig en varm o solig helg.

  Vet du varför jag har lite problem med skärtorsdagar o långfredagar o så?

  (Svar: Kristus har ju redan uppstått! Folk gick mörkklädda till en gudstjänst för att minnas någon som lever och för oss är Livet självt! Lite svårt att se sorgsen o lugn ut då.)

 • http://manavsintid.blogspot.se Tony Malmqvist

  Din pajas!

 • http://manavsintid.blogspot.se Tony Malmqvist

  Förhoppningsvis har vi sett och hört det sista från Ulf Ekman i det här landet. Men det är inte vidare troligt, dessvärre.

 • http://manavsintid.blogspot.se Tony Malmqvist

  Varför inte ifrågasätta hela den kristna läran när vi ändå håller på?

 • Micael Gustavsson

  Din kommentar börjar närma sig personangrepp. Du får väldigt gärna kritisera Ekman, men det bör hållas i den ton som anges av kommentarsreglerna.

 • http://manavsintid.blogspot.se Tony Malmqvist

  Finns synnerligen, mycket goda skäl att lämna allt bakom sig som inkluderar kristendom när man läser vad som skrivs på den här bloggen! Mitt förakt har bara blivit större än vad det var för en stund sen. Jag förstår att kristendomen i Sverige inte har nån framgång.

 • ps23enkristen

  Tack …Det känns skönt att äntligen kunnat formulera min erfarenhet, och syn på tron, och livet, inför en människa och någårlunda begripligt.Utan att få fnatt och nervösa besvär och rädsla och tvång och besvikelse och hopplöshet och vilja revancera mig. Och hjälpte mig förstå att jag blivit sund och trygg igen och om tron på Gud och Ordet och livet… Vilket genom den långa process jag varit igenom inte sett så ofta möjligt ut till nu…Jag vill säga att det är första gången på mycket länge flera år ca 20 år eller mer …Jag verkligen upplever att jag är en normal och trygg människa och kristen igen…Gud välsigne dig och Guds frid !!! Ronny

 • Ulrika

  Hellre kall än ljummen i linje med Upp 3:15 ff?
  Jo, mer ärligt vore det ju.

 • Roger S Enqvist

  Daniel Forslund, ditt svar är ett skämt.

  Under våren 2013 uttalade jag samma ”profetia” när Ulf Ekman lämnade över ansvaret till Joakim Lundqvist. När så söndagen den 9 mars 2014 såg solen gå ner hade även jag fått se ”min sanning” gå i uppfyllelse. Jag har dessutom vittnen till min story. Men här slutar likheten mellan herr Forslund och herr Enqvist

  Den största utmaningen du har är att bevisa för mig hur du har tillgång till Ulf och Birgitta Ekmans hjärna och hjärta. För med din retorik och sanning som avsats har du parkerat dig i deras innersta. Du refererar hela tiden från makarna Ekmans hjärna och hjärta.

  Många åtal i Sverige faller som en gråsten i poolen när åklagare ska åtala för t.ex. mutbrott. Åklagaren måste bevisa att han/hon har haft access till den åtalades hjärna i den millisekund som brottet begicks, åklagarens definition.

  Fullständigt omöjligt!

  Var och en som läser mina rader förstår orimligheten i dina ständiga rapporter från makarna Ekmans hjärna och hjärta. Aletheia blandar fakta med fiction och det blir aldrig bra. Inte ens läsvärt.