Kommentar över debatten om katolicismen

Oj då. Jag är fortfarande långt bort på semester, men följer svenska debatter på distans. Noterar att mitt blogginlägg för någon dag sedan är det mest lästa någonsin på denna blogg. Och alla kommentarer hinner jag inte ens läsa. Märker dock att det är mycket kritiska kommentarer. Jag får försöka förtydliga mig.

Det är viktigt att man är klar över från vilka kunskapskällor man formar sin uppfattning om katolska kyrkan. Det är ju en mycket stor kyrka med 1,2 miljarder medlemmar så man ska ju vara försiktig med att generalisera för mycket utifrån begränsade kunskaper. Jag har begränsade kunskaper om katolska kyrkan så därför går jag normalt sett inte in i debatten om katolicismen. Jag hoppas att inte någon grundar sin kunskap bara på läsning av antikatolska bloggar och litteratur, det är för bräcklig grund. framförallt behöver man utforma sina ståndpunkter i samtal med medlemmar i katolska kyrkan, så att man inte bygger uppfattningar på missuppfattningar.

1. Mycket av mina rötter är sjuttiotalets karismatiska väckelse. Där upplevde vi Andens enhet oavsett kyrklig bakgrund och katolska karismatiska väckelsen blev en global rörelse, vad jag begriper har nuvarande påve mycket av rötter i denna rörelse. Jag besökte bland annat en katolsk karismatisk kommunitet i USA 1976, en mycket positiv upplevelse. Efter dessa upplevelser har jag inte upplevt någon distans till katoliker. När Livets ord mycket kategoriskt i början av nittiotalet kritiserade Katolska kyrkan och påven, var jag mycket skeptisk. Jag tyckte det var överdrivna reaktioner.

2. Som lokal pastor i Stockholm har vi i Stockholms kristna samarbete alltid arbetat tillsammans med Katolska kyrkan. Både i Haninge kristna råd, Söders Kristna råd och Östermalms kristna råd, liksom i Jesusmanifestationen har Katolska kyrkan funnits med på ett positivt sätt. När man hamnar i diskussioner om Jesus som enda frälsningsväg m.m. har jag haft större samhörighet med katolikerna än med Svenska kyrkan i Stockholm.

3. Katolska kyrkan är ju en världsvid kyrka, och det är uppenbart att den fungerar på olika sätt i olika länder. Jag har också hört negativa vittnesbörd från Latinamerikanska vänner till exempel, som bara upplevt katolska kyrkan som en formell kyrka, som man bara föds till och som man inte är med i på grund av aktiv kristen tro. Genom Evangeliska frikyrkans globala arbete får vi vittnesbörd om att Katolska kyrkan kan vara förtryckande i länder där man är den helt dominerande kyrkan.

4. Jag har ju inte någon heltäckande kunskap om katolsk lära och teologi. De frågor jag har fördjupat mig i, där har jag dock ganska god kännedom. I abortfrågan tycker jag att katolska kyrkan är den enda kyrkan som har en genomtänkt hållning. Samma sak med äktenskapsfrågan, där står jag mycket närmare katolikerna än svajiga och opinionskänsliga protestanter. I boken om eviga straffen såg jag i grunden inte någon skillnad mellan protestanter och katoliker, största skillnaden är synen på ”skärselden”, där katolikerna har gjort en lära utifrån Pauli text i 1 Kor. 3,  tillspetsat enligt min mening, men knappast heretiskt.

5. Hela folkkyrkoproblematiken finns ju med Katolska kyrkan, men detta problem finns lika mycket inom protestantismen och lutherska folkkyrkorna. Utifrån min baptistiska teologi är jag här mycket kritisk, inklusive dopet av spädbarn, men den kritiken gäller lutherdomen lika mycket som katolicismen. Jag är skeptisk till allt som handlar om att automatiskt hamna i kyrkan och räknas som kristen. Det måste bygga på personlig tro och omvändelse.

6. Min kommande bok om korset och försoningen, där ser jag inte någon avgörande brytning mellan katolicismen och protestantismen. Däremot finns det en avgörande skillnad i synen på nattvarden. Där tycker jag katolska kyrkan går för långt.

7. I grundläggande lärosatser som synen på jungfrufödseln, syndafallet, uppståndelsen m.m. håller både protestanter och katoliker fast vid de klassiska trosbekännelserna. Men inte liberalteologer, som finns i alla möjliga sammanhang nuförtiden.

8. Det finns en rad inslag inom katolska kyrkan som jag inte håller med om. Påveämbetet t.ex., i synen på Maria tyder ju allt på att man har utvecklat en tradition som går längre än skriften, men min känsla är att tillämpningen av detta är mycket olika mellan olika katoliker. Prästernas celibat tycker jag är skadligt, men bibliskt har det ju sina rötter i Pauli resonemang, inte heretiskt enligt min mening, men olämpligt. Helgonen, det är inte heretiskt att hedra dem som gått före, men det finns gränser där för det osunda.

9. Rättfärdiggörelsen av tron är ju en avgörande fråga för en protestantisk kristen, och den stora tvistefrågan på Luthers tid. Då fanns ju också avarter inom Katolska kyrkan som Luther bröt med som inte är aktuella idag. Jag är osäker här i vilket utsträckning det är en tvistefråga idag, även en katolik blir ju ytterst kristen på grund av nåden. Det handlar väl om en diskussion om hur nåden tillägnas.

10. Jag tror att man ska undvika att uttrycka sig för generaliserande. Man behöver gå igenom frågorna, ämne för ämne för att identifiera samsyn respektive skillnader.

11. En fråga jag genom mitt skrivande har tittat på, är den katolska kyrkans sociallära, där är man mycket mer genomtänkt än vad jag mött någonstans i protestantiska sammanhang.

12. I denna diskussion är det viktigt i fortsättningen att skilja på Ekmans ställningstagande och Livets ords ställningstagande. Ekmans lämnar Livets ord, hur chockerande det än låter för oss andra, jag kan inte förstå informationen på annat sätt, de går med i Katolska kyrkan. Livets ord gör det inte, det har nye pastorn Joakim Lundqvist sagt. När vi i fortsättningen ska bedöma vad Livets ord tycker och säger måste vi i fortsättningen utgå från vad de befintliga Livets ordledarna säger. vi måste ha lite rim och reson i denna debatt.

13. Jag kan inte detaljer i Ulf Ekmans resa, men det handlar mycket om kristna kyrkans enhet, hitta kristna kyrkans rötter, och en frustration över protestantismens och väckelserörelsernas splittring och fragmentisering. Den våndan delar jag också, Kristi kropp är en. Sedan kan man verka för detta på olika sätt, jag väljer att verka för detta genom bra relationer, öppen kommunikation mellan olika kristna grupper, framförallt i ett lokalt samarbete.

14. Eftersom jag inte är med i Katolska kyrkan ser jag inte som min uppgift att stå till svars för allt vad Katolska kyrkan gör och tycker, man kan faktiskt uppskatta vissa saker med en kyrka, utan att gå med i den, och utan att vara katolik.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • GoranDuvenett

  Snälla Micael!
  Göm inte Stefan bakom Kjell-Axel. Det är två helt skilda ledarstilar.

 • Birgit Hedström

  Har fått något på mitt hjärta som jag känner att jag vill dela innan sent sänggående…När jag bad här nyligen så kom det för mig hur lätt det är att glömma bort att be för människor och sammanhang eller församlingar som man kritiserar/tillrättavisar/varnar. Fick till mig orden i 1 Tim 2:1 ”Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor”. Blev också påmind om hur Jesus bemötte de sju församlingarna i Upp kap 2 och 3. Fem av församlingarna fick starka och allvarliga tillrättavisningar av Herren, varav fyra fick både beröm och tillrättavisningar. Gå gärna in och läs! Jag upplevde att Herren pekade på att även om det absolut ibland är befogat med kritik och tillrättavisningar, så bör det inte BARA bli det. Vi bör ÄVEN ge beröm och tala om det som är gott. Och som sagt, vi uppmanas att be för ALLA människor. Så därför, rent konkret för mig personligen, så vill jag till det som jag kritiserat hos Stefan, även ge beröm till honom. Känner honom sedan snart 28 år tillbaka. Han är en trofast vän, hans hjärta brinner för de svaga i samhället och för att få se människor komma till tro på Jesus, och ofta har han hävt upp sin röst i känsliga frågor både inom församlingen och i samhället i övrigt.
  Vänner! både nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus (Joh 1:17). Så låt oss frimodigt träda upp till försvar för sanning och rätt, samtidigt som vi inte bör glömma bort att uppmuntra och förmedla nåd. Svår balansgång kan tyckas. Men eftersom vi är kallade att vara Jesu lärjungar och efterfölja Honom, och Han vår Herre och Frälsare både kom med nåden och sanningen, så får vi göra detsamma i lydnad och efterföljd av Honom.

  Nu…gonatt! Birgit

 • Micael Gustavsson

  Hej, jag talade inte om ledarstil, utan om synen på katolska kyrkan. Där kan jag inte se någon skillnad.

 • SefastTronde

  Stefan Swärd,

  Du säger bl.a. ”Jag hoppas att inte någon grundar sin kunskap bara på läsning av antikatolska bloggar och litteratur..”

  Det kan inte uppfattas annat än som en låg insinuation, istället för att säga det öppet rakt ut. Det inger inte respekt att hymla på detta sätt. Avser du Aletheia, med insinuationen ”antikatolska bloggar”, så säg det då rent ut? Avser du exempelvis Tomas Dixons bok ”Enhet under påven?”, så tillstå då detta?

  Den som läst Aletheia’s bloggposter sedan några år tillbaka måste inse att mycket av artiklarna om LO och Ekmans kommit att visa sig uppfyllas med profetisk precision. För den som menar sig sakna kunskap om utvecklingen härvidlag bör Aletheias gamla artiklar vara en källa att ösa ur. Att uppmana till avståndstagande genom att insinuera att bloggen är ”antikatolsk” blir även att tillstå att man inte förmår att sila bort den del av kommentarerna som inte håller en god och respektfull ton, samtidigt som man visar sig mycket hycklande inför det profetiska skeendet i vår tid.

  Vad gäller Tomas Dixons bok ”Enhet under påven?”, är den en av de bästa utläggningarna inom sin genre. Full med sammanfattande information. Skriven av en person med katolskt ursprung, verklig kunskap om katolicismen, och med en alltjämt i allra högsta grad levande kärlek till sina gamla katolska vänner.

  Men, givetvis är min kunskap om katolicismen begränsad, liksom Swärds. Är gudfar till en ung katolsk kvinna tillhörande St. Eugenia, har katoliker anställda, har tidigare tillbringat perioder boende på kloster-kommunitet – med timmar av samtal med munkar såväl som ’padre’, och givetvis läst långt fler böcker än Dixons bok gällande katolicismen – alltifrån gamla teologiska verk, kyrkohistoria till pro- och antikatolska skrifter av nyare dato.

  Mer än fyrtio år av självstudier, drivna av ett otörstligt läsintresse och kontakter med ett stort antal katoliker både i Sverige och andra länder, ger bara epitetet autodidakt, och givetvis är mina kunskaper begränsade, minst lika begränsade som Stefan Swärd själv ger uttryck för. Men ändå långt mer än tillräckliga för att utgöra grunden för en självständig uppfattning, utifrån den bedöma andras ställningstaganden, och som kristen – frälst av nåd – inse det omistliga värdet av reformationen.

  Anser att det är vårt stora ansvar som kristen att ta ställning, alltid predika sanningens evangelium på Ordets grund, ta emot Guds oändliga nåd genom en personlig tro på Jesus Kristus och ständig överlåtelse till levande Gud. Att inte våga ta striderna mot de katolska villolärorna: påveämbetet, marialogin, helgondyrkan, transsubstantiationsläran, relikdyrkan, skärselden m.m. blir ohjälpligt att själv ha delaktighet i villfarelserna och vår tids synkretism och avfall.

  Efterfrågar med angivna skäl ett tydligt klargörande av Stefan Swärd – på samtliga punkter, som jag vet att han mycket väl kan om han bara vill.

 • GoranDuvenett

  Jo, även där hade de olika förhållningssätt.
  Snart är det bara du som fortfarande dansar med Stefan.
  Ni varken lyssnar eller reflekterar över andras kunskaper.

 • Sister

  Jag, som tidigare medlem i Elimförsamlingen blir djupt bedrövad när jag ser att på er hemsida står följande under rubriken: ”Vad vi tror”:
  ”Även om vi är en utpräglat evangelisk kyrka erkänner vi och
  samarbetar i olika sammanhang även med till exempel katolska och
  ortodoxa kyrkor. Vi har en och samma tro. Vi erkänner alla kyrkor som
  bekänner sig till den apostoliska tron, och känner stor samhörighet med
  andra kristna.”

  Jag tycker det är hög tid, att du Stefan, tillsammans med tex Håkan, verkligen studerar Katolicismen och tar er en allvarlig funderare över om det verkligen är så att vi har samma tro. Jag skulle önskat att ni formulerade er annorlunda, ja allra helst att ni upphör att samarbeta med Katolska kyrkan. Vi har INTE samma tro! HUR skulle vi kunna ha det när det står följande i Katolska kyrkans katekes:

  ”Vi måste tro allt vad Gud har uppenbarat. Den katolska kyrkan hämtar de gudomliga uppenbarelserna ur den heliga Skrift OCH traditionen. Bibeln allena är INTE tillräcklig för att lära oss vad vi måste tro, ty den innehåller inte allt, vad Gud har
  uppenbarat. Därför är också arvläran (traditionen) nödvändig. Den
  heliga Skrift och arvläran kallas de båda troskällorna. Genom den helige Andes bistånd har troskällorna oförfalskat bevarats i Kyrkan.” (Katekesen)

  ”Skriften allena.” – det är vad hela reformationen handlar om. Den principen bygger på Skriftens eget vittnesbörd. Aposteln Paulus uppmanar sina medkristna att följa regeln
  att inte gå inte utöver vad Skriften säger ( 1 Kor. 4:6)

  Jag önskar att ni skulle gå in i bön och verkligen be Herren leda er framöver i vilka kyrkor ni ska samarbeta med och inte. Mitt hjärta blöder för min gamla församling. Jag vill också av hela mitt hjärta, att ni starkt tar avstånd från Bethel Church i Kalifornien, där onda andar invaderar kyrkan:

  http://www.youtube.com/watch?v=dWeUNoR30_0.

  Jag kan i min ande nästan inte se detta klipp, för det är så fruktansvärt. Titta på killen vid 2.40. Är det Guds ande? Säg mig, var finns Guds ande i Bethel Church? (Nämnas ska att pastorn i denna kyrka Bill Johnson är en av New Wines huvudtalare).

  /Sister

 • Micael Gustavsson

  Jag känner Kjell-Axel bättre än Stefan, så jag känner nog hans inställning rätt väl. Om jag är den ende som ”dansar” med Stefan får väl framtiden avgöra. Jag hoppas att jag för egen del inte förlorat förmågan att lyssna till och reflekterar över det andra säger. Men eftersom jag varit medlem i samma församling i över 20 år, och samtalade en hel del med Kjell-Axel, framförallt under de första åren han var pastor i Elim, så anser jag nog att jag kan uttala mig med viss säkerhet.

 • Micael Gustavsson

  Förtydligande; det är alltså jag som känner KjellAxel bättre än jag känner Stefan.

 • GoranDuvenett

  Hur som helst så tycker jag inte du ska dra in Kjell-Axel i denna diskussion. Jag vill inte dra in min fru i denna meningslösa diskussion. Hon jobbade tillsammans med Kjell-Axel i många år. Både i Vinyard och Elim. Så lite koll har jag nog trots dina 20 års erfarenhet.

 • GoranDuvenett

  Det är ingen idé att förmå Håkan och Stefan till att reflektera över vad Elimförsamlingen står. Det har jag försökt med i över fyra år. Håkan är specialist på att slingra sig. Likaså Stefan Swärd. Det är ett av skälen till att jag bytte församlingsgemenskap.

 • Sister

  Vad tråkigt att höra. Håkan har varit en av mina största förebilder sedan jag var i tonåren, så det gör ont, detta.

 • Micael Gustavsson

  Det är inte tillåtet att uttrycka sig kränkande eller sårande om andra personer enligt kommentarsregel nummer ett. Stefan får man ge sig på, har han sagt, men absolut inte församlings eller familjemedlemmar. Inlägget ovan har redigerats pga detta.

 • GoranDuvenett

  Som jag ser det har Stefan vid flera tillfällen talat som Pastor i Elimförsamlingens namn. Eftersom du inte tycker om mina åsikter, behöver du inte leta efter fel att tillrättavisa mig. Angående Håkan var han vår vigselförättare och är fortfarande en god vän till oss. Det jag skrev var i sak som ansvarig ledare i församlingen. Det är något helt annat.

 • Pingback: Bra för Katolska kyrkan, bra för Livets Ord, bra för kristenheten i Sverige | Bengts Blogg()

 • helena

  Påven är jesuit. Google översätt gärna vad han svor vid initieringen.
  ”El juramento de iniciacion jesuita”.
  Katolska kyrkor i Latin Amerika heter vanligtvis Maria-kyrkan och har en drottninglik madonna längst fram och en bild på en gråtande Jesus i törnekrona i ett hörn.
  Gör gärna studiebesök i KK när ni turistar någonstans i LA – det var jesuiterna som ”kristnade” ursprungsbefolkningen där.