Mellergård svarar

Pekka Mellergård har sitt genmäle infört i Dagen idag, genmäle på min artikel förra veckan. Dagen har också gett möjlighet att skriva en kort slutreplik direkt under Pekkas text. Är helt upptagen av arbete idag så jag hinner inte kommentera detta nu, men här är länken till artikeln. Återkommer med en kommentar senare idag eller  i morgon.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Cissi

  Jag ska göra ett gott försök att inte övertolka vad Du skriver, Stefan, och kommenterar därför inte ens Din slutreplik i dess helhet, utan återknyter till ett enskilt stycke, vilket i sin tur återknyter till vad jag tidigare skrivit till Dig.
  ”Rädslan för begreppet apostel är också märklig. Varför är det mer känsligt än att tala om evangelister, profeter, pastorer och lärare som Bibeln också talar om.”

  Personligen väljer jag genomgående att inte använda titeln apostel om någon av dagens andliga ledarskap, åtminstone inte i de nationer vilka sedan länge haft tillgång till och brukat Den Heliga Skrift. Jag behöver helt enkelt inte titulera någon så, men menar inte att funktionen enbart bör bedömas höra urkyrkan till. Risken för att uttrycket apostel enbart används som ett vagt superlativ är betydlig. Dessutom tycks de som likt Dig har det nationella ledarskap, vilket för tankarna till apostlar, befinna er mycket närmare hjärtat av församlingen [d.v.s. omgivna av troende] än vi, vilka mer eller mindre på eget bevåg tillbringar dagarna i ända såsom vore vi utsända (Johannes evangelium 20:21)

 • Cissi

  ”Jag är nog profet ändå, sade i morse att norrmännen kommer tillbaka och tar storslam på damernas tremil, de gjorde det, grattis Norge”

  Jag medger att Du inte är den förste att använda ’profet’ i den bemärkelsen, men praktiskt taget agerade Du siare snarare än profet=exhorter, Stefan. Jag menar att Du skulle göra mig – och måhända fler – en välgärning om de olika funktionerna i Kristi kropp mer noggrant definieras, eftersom det kan handla om uppgifter och uppdrag, vilka återfinns långt över mitt huvud.

  Dessutom, Stefan, så får Du gärna referera till dem vilka bevisligen var apostlar, just som apostlar. Deras auktoritet – ja, även aposteln Paulus’ – får gärna erkännas i sammanhang där apostlaskap och nationell missionsrörelse står i centrum(Ordspråksboken 27:10).

 • Calvin Monogist

  http://ecaleaders.eu/ Skick pengar till den här gruppen och man blir en EUROPEISK APOSTEL.

  Vill man bli en GLOBAL APOSTEL skicker man pengar till C. Peter Wagner här: http://globalspheres.org/