Kommentar och svar till Mellergård, Lundström och Elsander

Jag har blivit kritiserad av flera EFK-are för min artikel i Dagen förra veckan och mina blogginlägg med anledning av missionsdirektorsvalet. Jag ska här försöka besvara frågor och gå i svaromål. Joachim Elsander uttrycker skepsis mot det jag skrivit på sin blogg. Jag betonar för mycket numerär tillväxt, jag kallar EFK:s nuvarande verksamhet för lekstuga hävdar Elsander bl.a.. ”Det finns bara en enda måttstock för Stefan och det är numerär tillväxt” skriver Elsander. Sedan skapar Elsander en karikatyr över vad han tror jag står för och ställer det i kontrast till alla de som jobbar med Alpha-grupper, relationer, kämpar på i små församlingar och ser enstaka komma till tro då och då. Jag utmålar dessa kämpande som oseriösa hävdar han. Men han skriver att han också kan ha missförstått mig. Det låter på Elsander att jag är en självsäker megakyrkepastor med stora framgångar, men så är det ju inte alls. Jag har kämpat med att starta små och svaga församlingar, och efter mycket bön och hårt arbete, med bl.a. mycket relationsskapande, alpha-grupper m.m. har vi sett enstaka komma till tro då och då, och över tid har det burit frukt. Däremot tycker jag att man måste kunna utvärdera ett helt samfunds sammantagna resultat. Jag har aldrig påstått att numerär tillväxt är enda grejen, men jag tror att formar man lärjungar så leder det till att de är med och för människor till tro.

Däremot har vi ju i EFK under många år jobbat med numerära mål, både när det gäller tillväxt, dop, och antal församlingar, så kritiken mot detta bör ju inte riktas mot mig utan mot samfundet som helhet. Det är ju utifrån de mål vi själva har beslutat om jag för fram mina kritiska synpunkter.  Jag har inte alls något emot att vi skapar bredare utvärderingsinstrument än bara räkna antalet personer, eller antalet församlingar, eller antal medlemmar. NFU är ju en sådan ansats. Ett problem med olika kvalitetskriterier är att de oftast kräver omfattande enkäter, som är kostsamma och arbetskrävande.

Däremot vill jag inte kallas för en som bara hävdar att numerär tillväxt är hela grejen, det stämmer inte, och jag har aldrig sagt något sådant.

Jag skriver i ett av blogginläggen i en enda mening ” Det är inte lekstuga, det är blodigt allvar det vi sysslar med.” Detta ord har nu valsat runt på twitter, bloggar och även i artiklar och tolkats på alla möjliga märkliga sätt. Meningen är ett påstående, det vi sysslar med är blodigt allvar, inte en lekstuga. Jag gör inte alls några preciseringar om att jag menar att vissa tycker att det är en lekstuga, eller att vissa grupper driver en lekstuga. Det är att tolka in något som jag inte har sagt. Påståendet riktar jag till oss alla, inklusive mig själv, det är blodigt allvar det vi sysslar med. Evangeliet är Guds räddningsplan för världen, människor går förlorade utan Kristus. Så jag är tacksam om detta påstående inte tolkas in mer än vad jag har sagt.    

Tomas Lundström kritiserar mig på sin blogg för att jag sagt att kön inte får vara en avgörande faktor. Jag har hela tiden eftersträvat i mitt arbete i kristet ledarskap att låta gåvor och kallelse vara avgörande för människors uppdrag i kristna församlingen, inklusive gemensamt arbete vi driver som församlingar. Min kritik mot artikeln var att man bara lyfte fram könsfaktorn, det nämndes ingenting om de stora utmaningar vi står inför och som jag har försökt lyfta fram både i artiklar och bloggande senaste veckan. Jag tror också att vi hämmar Guds rikes utbredande om kvinnor bromsas i sin kallelse och gåvor. Något sådant har jag aldrig förespråkat. Jag tror också att vi kan ha sett för begränsat på dessa frågor, vilket hindrat kvinnor att fungera i tjänst.

Pekka Mellergård för fram en rad kritiska synpunkter i sin Dagenartikel.

1. Han är kritisk mot mitt förhållningssätt mot dem som inte delar min analys och diagnos.

2. Han skriver att jag anser att det nuvarande EFK är en lekstuga.

3. Han kritiserar mig för att de nio kvinnornas artikel tar jag emot med stor sorg.

4. Han hävdar att Örebro missionsskola får indirekt ytterligare en känga (för vilken gång i ordningen?) som ansvarig för ”dålig teologi”.

5. Jag använder maktspråk när jag skriver”Ett alternativ är naturligtvis att bilda en ny organisation för församlingar som helhjärtat vill satsa på Sverige­mission …”

6. Dessutom kritiserar han mig för att argumentera utifrån en högre andlig klarsynthet.

Pekka för också fram kritik mot Daniel Norburg som missionsdirektor, i respektfulla ordalag.

Några korta kommentarer på Pekkas synpunkter:

1. Som bloggare deltar man ju konstant i olika sorts diskussioner, och blir konstant kritiserad. Jag har svårt att själv se det som att jag har dålig attityd till dem som inte delar min inställning. Men det kan ju vara något jag har missat, det är bra att man då ger exempel på saker jag sagt och skrivit som visar detta.

2. Jag har aldrig sagt att nuvarande EFK är en lekstuga. Det är en vantolkning av en enda mening i ett blogginlägg, se förklaringen ovan där jag svarar på Elsanders synpunkter.

3. Sorgen över artikeln har jag tydligt förklarat, det var brist på problemanalys och krismedvetande.

4. Örebro missionsskola har jag överhuvud taget inte diskuterat i detta sammanhang. Däremot tror jag att teologin är avgörande för missionsengagemanget. Teologi är då inte en utbildningsanstalt, utan hur vi tolkar och förkunnar Bibeln i våra församlingar. Jag tycker även här att Pekka läser in saker jag inte har påstått i denna diskussion.

5. Maktspråk? Jag tror att det är nödvändigt med ett förnyat engagemang för mission och församlingsgrundande i Sverige. Om de etablerade samfunden inte med kraft tar tag i den utmaningen kommer detta att hända ändå. Och det sker delvis redan nu. Det är min ståndpunkt, varför skulle det vara maktspråk?

6. Den punkten har jag svårt att svara på, jag tror att Gud kan tala till en, och att man kan känna en profetisk nöd och vånda, och att man kan säga detta. Jag tror på profetens tjänst i den kristna församlingen. Våra diskussioner kan inte bara präglas av mänskliga uppfattningar, vi måste också kunna hävda att Gud har talat till oss.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399