Ledare i Världen Idag om mission i Sverige

Har en ledare i Världen Idag idag om missionsutmaningen när det gäller Sverige. Skriver om de riktigt centrala frågorna och lyfter fram att den etablerade frikyrkligheten med rötterna i väckelserörelsen, behöver återerövra vision och praktik när det gäller mission i Sverige.

  • ps23enkristen

    Tyckte den var mycket bra …Och gav mig tillbacka modet och hoppet…Tack Guds frid och rika välsignelse!!! Ronny

  • PeJohansson

    Det behövs ärliga människor som inte bygger sin förkunnelse på en kurs i retorik, före det behövs fler kyrkobyggnader. Lite lagom rättelse så blir statistiken rätt visande också. Det är som du nämnt inte populärt men effektivt.