Josefin Lennartsson svarar

Josefin Lennartsson, en av de nio som skrev artikeln i fredags, har nu svarat mig på sin blogg, man hittar inlägget här.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • SefastTronde

  Josefin Lennartsson skriver i sin blogg bl.a:
  ”Om vi nu behöver förändring varför vågar vi inte ta steget fullt ut då och ge en person med annan etnicitet eller kön utrymme? En del säger på en gång att det skulle bli alldeles för tufft för en kvinna att gå in i det ledarskapet. Vem har bestämt att det måste vara så? Och vad är det som säger att en vit medelålders man skulle klara uppgiften bättre?”

  – Kan man uttrycka sig tydligare än så, vad gäller relevanta sakförhållanden att ta ställning till?

  Mina ordval föll kanhända något klumpigt och kränkande (vilket jag beklagar) i en kommentar till en föregående bloggpost i ämnet, men får här bekräftat att jag i sak, trots all affekt, slagit huvudet på spiken. Riktgt ordentligt.

  Ett problem som är allmängiltigt för alla tider är att yngre människor inte är vuxna att ta ansvar förrän de fostrats på lärljungavis av en äldre generation. Och, i Guds Rike är denna regel snarast A och O.

  Skall etnicitet och kön på något sätt styra eller ha inflytande ifråga om valet av missionsdirektor ser jag nog EFKs uppgift som evangeliskt samfund tämligen passé. Ett talande exempel på en rent eskatologiskt profetisk yttring angående den söndring som Ordet säger skall komma i den yttersta tiden före Jesu tillkommelse, i vilken jag är övertygad om att vi redan är.

 • JB

  Käre Stefast.
  Ibland undrar man om man har läst samma text. Det du läser in i Josefins text är inte alls det jag läser in i texten. Hennes kritik av val beror inte på att den de valt är dålig, men det är samma lösning, om än lite bättre, som tidigare. Hon hade hoppats att man vidgat sina vyer.
  Du skriver ”att om etnicitet och kön på något sätt ska styra eller inflytande ifråga om valet av missionsdirektor ser jag nog EFKs uppgift som evangeliskt samfund tämligen passé.” Det är väl det det har haft i historien. 120 år av manligt ledarskap måste ju bero på något. Eller är EFK kvinnor av sämre virke.
  Jag tror att EFK ska samla sina intelligentia och dryfta dessa frågor när valet är över. Vi får nu låta Daniel få vårat mandat att leda oss vidare och skörda Guds gåvor.

 • SefastTronde

  Jag tror inte det minsta att EFKs kvinnor skulle vara av sämre virke än männen. Men, att ö.h.t. föra in aspekten kön och etnicitet i ett val som BORDE vara av Andlig karaktär ser jag som ett fullständigt underkännande av de personer som tycks vilja föra upp den aspekten i dagordningen.

  Ett sådant val bör alls inte handla om kvinnor eller män, och definitivt inte framställt som något konkurrerande motsatsförhållande. De som inte förstår betydelsen av detta bör anses diskvalificera sig själva.

  När skall EFK komma tillbaka till Apostlagärningarnas ordning: ”Den Helige Ande och vi hava beslutat”? Man borde väl för ordningens skull åtminstone visa något sorts försök därtill, även om det framstår alltmer uppenbart att flertalet av samfundets olika styresmän-/kvinnor inte har de Andliga kvalitéer som krävs för att ens yttra sig i frågan. Då man inte ens skäms att yttra sig likt vad jag ovan citerat kan jag med bästa vilja i världen inte komma till någon annan slutsats.

 • PeJohansson

  Ingen har svarat emot Stefan Swärd beträffande att siffrorna i den statistik över utvecklingen som presenteras givarna/medlemmarna, ”aktieägarna”, är felaktig, grovt felaktig. Det är intressant vilken skillnad det är i att ta sådana uppgifter på allvar. I ett företagande skulle en liknande felrapportering leda till omedelbara konsekvenser och en öppen kommunikation med budskapet att styrelsen ser allvarligt, mycket allvarligt på situationen och förutom en omedelbar revidering av själva informationen också utsett en eller flera att arbeta med analys och åtgärdsförslag. Kanske en åtgärd är back to basics, Apostlagärningarnas ordning? Var råder den inom organisationen? inom utbildningen?