Bra EFK-styrelsen

Det var ett mycket bra beslut att Evangeliska Frikyrkans styrelse att föreslå Daniel Norburg som ny missionsdirektor. Daniel har ju framförallt två grundläggande erfarenheter som kristen ledare som jag tycker gör honom kvalificerad att sköta detta uppdrag på ett bra sätt. Dels hans erfarenhet som pastor i Immanuelskyrkan i Malmö, där han har lyckats leda en liten och utdöende församling in i en tillväxt som har varit långsiktig, och där man har lyckats vinna och nå många nya människor. Dels i rollen som ordförande för New Wine Sverige där han har varit drivande i att sprida förnyelse i kristna församlingar i Sverige, och också fått erfarenheter i kontakter med internationell förnyelserörelse. Genom erfarenheten som ordförande i Hyllie Park-folkhögskola har han också en bra inblick i EFK:s etablerade institutioner.

Det är den typen av person som EFK behöver för att våra grundläggande målsättningar om att sprida evangelikal, baptistisk kristendom med karismatisk öppenhet, och som är missionsinriktad, ska kunna utvecklas och genomföras.

Det är en helt annan typ av ledarskap som krävs i att leda ett samfund i jämförelse med att leda en församling, det kräver en annan typ av nätverkande och kommunikation. Jag tror att Daniel har goda förutsättningar att utöva ett sådant ledarskap på ett bra sätt.

Jag backar helt upp styrelsens förslag i denna fråga.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399