Ledare i Världen Idag om lärdomar från väckelsehistorien

Har en ny ledare i Världen Idag, idag, där jag också tar upp ämnet om vad vi kan lära oss av väckelsehistorien. Man hittar den här.