Ledare i Världen Idag om jobben, samhällsekonomin, marknaden och kyrkan

Har en ny ledare i Världen Idag idag om kristna församlingen, samhällsekonomin, jobben, marknaden och god moral i näringslivet. Man hittar den här, www.varldenidag.se.

Jag tycker att kyrkorna är för tysta i samhällsekonomiska frågor. Att vara med och främja bra jobb och sysselsättning är uttryck för ett bra kristet samhällsengagemang.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Roger S Enqvist

  Intressant och viktig ledare.

  Inte så konstigt att kyrkorna generellt sätt har varit dåliga på att engagera sig i ”företagsfrågor”. Längst ner i näringskedjan inom den frikyrkliga kontext som jag har vuxit upp var affärsmännen. Högst upp stod pastorer och missionärer. Denna skumma syn på egna företagare som tjänar en slant extra jämfört med vanliga löneknegare har kyrkan importerat från socialismen, förmodligen ofrivilligt. Dessbättre sker en svängning och jag tänker framförallt på Mats Tunehags arbete Business as Mission som radikalt ändrar synen på företagaren utifrån frikyrkans horisont, men framförallt uti från Bibelns horisont.

  Frågan om Gud är höger eller vänster är också intressant. Världen Idags bloggare Bength Gustafson skrev några alster i höstas om bla socialismen som en Gudlös ideologi. Jag delar hans syn. Socialismen har sitt specifika ursprung och det är inte från ”en trappa upp”, snarare från ”en trappa ner”.

  Du använder ett retoriskt knep där du skriver att marknadsekonomin som motpol till socialism. Det är inte korrekt. Marknadsekonomi används ofta parallellt med kapitalism och är en beskrivning på ett ekonomiskt system. Dess motpol blir i så fall planekonomi. Socialism är mer att betrakta som en politisk ideologi och dess motpol är icke-socialism (ett samlingsnamn som jag använder). Den stora skillnaden på socialism och icke-socialism är synen på människan och människans roll i förhållande till staten. På senare år har vi dock ett politiskt experiment i form av Kina som är en socialistisk diktatur och tillämpar kapitalism/marknadsekonomi.

  (Detta felaktiga sätt att blanda ihop korten påminner om kriget i forna Jugoslavien. Parterna i Bosnien var,sa man, serber, kroater och muslimer. Muslimer är inte en etnisk folkgrupp.)

  Det råder ingen tvekan om att socialismen är en gudlös ideologi. Enligt mitt förmenande finns det idag endast tre grupper av ideologiska politiska ismer. Socialism, icke-socialism och nationalsocialism.

  Man måste skilja på socialism och socialdemokrater. Socialdemokrater är människor som röstar på en socialistisk ideologi. Jag tror dock att majoriteten av sossarnas väljare inte kan räkna upp ingredienserna i den socialistiska själen. Man är helt enkelt vad Lenin själv uttryckte, ”nyttiga idioter”. Man bidrar till ett politiskt skeende utan att förstå vem som tjänar på det.

  Under andra halvan av 1980-talet smugglade jag kristet litteratur till flertalet länder bakom järnridån. Jag lovar att jag är den största antisocilisten som går i ett par skor. Under åren 1992-1994 umgicks jag nästan varje vecka med en albansk student här i Sverige. Han växte upp i Europas Nordkorea, Albanien. Landet som skrev i sin konstitution 1967 att Gud finns inte. Efter två års studier i Sverige gav han mig följande analys. Det som alla kommunistiska stater hade på sin agenda men som man misslyckades med har Sverige lyckas med. Ni har ersatt Guds plats i människornas hjärtan med staten. Ni har gjort (S)taten till er Gud. Jag har aldrig träffat ett folk som ”dyrkar” staten som svenskarna gör avslutade han. Huvudet på spiken.

  Det finns också en avhandling från Lunds Universitet som vetenskapligt bevisar att socialdemokratin medvetet använde Svenska Statskyrkan till att sekularisera svensken, att plocka bort Gud ur kyrkan och därmed ut ur svenskens hjärta. Boken heter Nytt vin i gamla läglar.

  Alltså, socialismen är en katastrof för vilket land den än drabbar. Blanda inte ihop socialism som motsats till kapitalism. Det som skiljer socialismen från icke-socialism är synen på människan. Socialismen säger att människan är produktionsmedel åt (S)taten. Icke-socialism säger att staten ska skapa förutsättningarna för varje individ att bygga dig ett gott liv, inte diktera detsamma.