Rob Bell post-evangelikal?

Den mycket ansedda och breda amerikanska bl.a. bloggnätverket Gospel Coalition rescenserar Rob Bells senaste bok. Där han ytterligare markerar sin distans till evangelikal kristendom. De använder äntligen korrekta klassificeringar och kallar Bell för post-evangelikal. Varför gå runt och kalla sig för evangelikal när man inte är det. Och ska evangelikal kristendom vara så inkluderande att det täcker in alla möjliga varianter av kristendomstolkningar, då blir begreppet meningslöst.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Jonasq

  Det är en helt riktig term i det här sammanhanget. Bell har för länge sedan visat att han inte delar den evangelikala tron. Hans ”Love Wins” bestod till vissa delar av att ställa fram förlöjligande karikatyrer av evangelikal tro. Och att ställa fram hans egen variant av tron som kulminationen av upplyst tro. Men du behöver inte föra in något ”äntligen” när det gäller Gospel Coalition. Där har man nog betraktat Rob Bell som post-evangelikal för länge sedan. Jag tror inte heller att han själv skulle kalla sig evangelikal, det är inte riktigt värdigt hans kreativa och upplysta variant av kristen tro.

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Din argumentation leder ofelbart till slutsatsen att kristendom är meninglöst begrepp. Alternativet är att evangelikal trosuppfattning är meningslöst. Båda kan inte vara meningsfulla samtidigt. Bibeln och den apostoliska trosbekännelsen är huvudbyggnaden, evangelisk trosbekännelse är en tillbyggnad, ett annex. Vem har gett er bygglov?

 • Anton Johnsson

  Petitess: Vet inte direkt hur brett Gospel Coalltion är. Det är väl de neo-reformertas samlingsplats á la Mark Driscol och John Piper (=inte så brett)

 • Stefan Swärd

  Anton Johnsson,
  jag kan inte bedöma dess bredd, men Mark Driscoll och John Piper är mycket inflytelserika predikanter i USA,
  Stefan Swärd

 • Anton Johnsson

  Ja, visst inflytelserika, för all del. Men deras läger är inte kända direkt för bredd. Särskilt Driscoll har gjort sig känd som vädligt hårdför attityd mot bland annat pacifister, som Jesus kommer bestraffa om man läser välvilligt, slakta om man läser ”bokstavstroget” (http://theresurgence.com/2013/10/22/is-god-a-pacifist), han är inte så förtjust i kvinnliga pastorer heller (det orkar jag inte googla fram). Piper är lite mer försiktig. Han går mest hårt åt de som menar att människan har en fri vilja och kör väldigt hårt på predesitnation (http://www.youtube.com/watch?v=vbx-9neSzjU).
  Poängen är: det är inte ett särskilt brett nätverk utan alla tillhör en särdeles aggresiv variant av reformert teologi.

  Om jag skulle behöva välja (vilket jag inte behöver) skulle jag nog välja Rob Bell.

 • Anton Johnsson

  Apropå etiketter så kallas rörelsen ibland för ny-fundamentalitistisk: http://www.patheos.com/blogs/rogereolson/2012/01/neo-fundamentalism-excellent-but-somewhat-lengthy-essay/

 • Stefan Swärd

  Anton Johnsson,
  jag följer ju dessa amerikanska trender ganska översiktligt, så jag har inte detaljkunskaper, men jag uppfattar nog Piper som en av de 10 mest inflytelserika kristna ledarna i USA idag, och Driscoll ligger nog inte långt efter. Jag sympatiserar med mycket av det de säger, det lilla jag läst, men säkerligen absolut inte allt. Länken ovan klart intressant, ska läsa den, bra översikt.
  Det är möjligt att detta är en mer fundamentalistisk motrörelse till den postmoderna, postevangelikala trenden.
  hälsn
  Stefan Sw