Ekots lördagsintervju med blivande ärkebiskopen

Idag är jag förkyld så jag är inte med i någon gudstjänst och håller inte någon predikan. Ligger hemma i sängen.

Har lyssnat på Ekots lördagsintervju med blivande ärkebiskopen Antje Jackelén.

En bra genomförd intervju med relevanta frågor. Jag håller med Jackelén i inställningen i vissa praktiska-konkreta frågor som miljöhot, flyktingfrågor, och uppskattar även hennes avdramatiserande inställning till skolavslutningar i kyrkor.

Hon är en klok och bra kommunikatör, som behärskar en bredare uppsättning frågor. De personer som slussas fram till de högsta chefsposterna i Svenska kyrkan har fördelen att de är ganska bildade personer med breda kunskaper. Tror att hon kan få lika bra genomslag i media som KG Hammar. Vad vi frikyrkliga än tycker så blir Svenska kyrkans ärkebiskop främste företrädaren för kristenheten gentemot svenska samhället. Det är en verklighet vi måste acceptera.

Men som evangelikal kristen befinner man sig dock på ett ganska stort avstånd från Jackeléns teologiska ståndpunkter. Hennes undanglidande svar på frågan om jungfrufödelsen, hennes otydlighet om skillnader mellan kristendom och andra religioner, hennes frånvaro av kritik mot islam, både etiskt och teologiskt, är inte överraskande. Det framkom med all tydlighet i intervjun. Här finns förstås stora skillnader mot oss frikyrkliga som ser oss som evangelikala och ser Bibeln som avgörande rättesnöre för lära och liv.

Men det är ju inte konstigt att det finns skillnader. Det var ju därför frikyrkoväckelsen växte fram på 1860-talet och framåt. Skulle vi vara överens med Svenska kyrkan i det mesta skulle frikyrkorna inte ha något existensberättigande. Som högste chef för en bred folkkyrka som innefattar majoriteten av svenska folket, och som ytterst styrs av politiker, så kan hon kanske inte ha mer profilerade teologiska ståndpunkter än så.

Skulle Svenska kyrkan vara en bekännelsetrogen luthersk kyrka som styrs av de aktivt troende så skulle jag ställa betydligt högre krav på teologiska ståndpunkterna hos kyrkans företrädare.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Leokvast

  Jag vill hävda att både Antje Jackelén och K-G Hammar närmast är att betraktas som agnostiker, dvs de vet inte riktigt vad de ska tro.

 • Daniel

  Svenska Kyrkan är en bekännelsegrundad kyrka med bekännelseskrifter som grund och vad det gäller lärofrågor är det inte politikerna som styr utan ytterst biskoparna och jag har ännu inte träffat någon biskop som inte är ”aktivt troende”. Svenska Kyrkan har ett centrum som en bekännelsetrogen luthersk kyrka och styrs ytterst av aktivt troende och bekännelseskrifter. Däremot är detta centrum inte en checklista som varje medlem måste stämma in i, där är skillnaden med frikyrkan. Att i Svenska kyrkans kyrkosyn är kyrkan mer än dess individer. Kyrkans tro är något varje medlem kan stämma in i och bäras av men det är inget som avkrävs var och en. Två olika synsätt där det inte saknas bekännelse i Svenska kyrkan men den finns delvis på en annan arena och har en annan roll än i ett frikyrkosamfund.

 • WO

  Men inte kan högste ”chefen” i SvK (efter Gud då), vara så vag i så många, och så centrala, trosfrågor som AJ på senare tid i många olika tillfällen visat sig vara?Och som hon nu åter visat att hon är.

 • http://www.andraget.blogspot.com Andreas Holmberg

  Du är på tok för snäll, Stefan. Svenska kyrkan ska ju föreställa vara just en bekännelsetrogen luthersk kyrka. I alla fall en kristen kyrka. Varför då sänka kraven och förväntningarna så att det närmast betraktas som ett normaltillstånd att dess ledare ska tveka om huruvida Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed, huruvida det finns något att frukta efter döden, huruvida man-kvinna-förbundet är särskilt välsignat/väldesignat jämfört med man-man-förbundet o.s.v. o.s.v.? Vi hade ändå så sent som på 1990-talet biskopar som Bertil Werkström och Gunnar Weman – som med alla sina svagheter ändå hade en tydlig kristen och någotsånär evangelisk-luthersk profil. Det går tyvärr inte att säga om K-G Hammar eller Antje Jackelén.

  Ni frikyrkliga måste ännu starkare gå till storms mot det kvardröjande statskyrkosystemet – det är skadligt både för er och för oss lutheraner. Och som du säger betraktas Svenska kyrkans ledare fortfarande som något slags talesperson för hela kristenheten i Sverige – vilket ju blir rent kusligt när det är nån sorts hopkok på S- och C-ideologi + liberaltelogi som kolporteras. Utan annat än artiga hummanden från övriga kristna ledare? Lägg er i! Ryt ifrån! Sluta idka ekumenik med ”kristna” ledare som inte vet om Jesus.eller Muhammed ger den sannaste bilden av Gud och som i fråga om Jesus liv och underverk anser att ”vad som verkligen hände kan vi lämna därhän”. (Ryt ifrån även inom era respektive politiska partier – de måste sluta agera inom Svenska kyrkan och i dess kyrkomöte!!!).

 • WO

  Jag hörde en del av intervjun i dagens P1 med henne (Antje Ackelén). Hon fick alla chanser att tala tydligare (än hon gjort tidigare) om både Jesu person (enligt AJ Guds son) och Jesus vs Mouhammed bla.
  Inga tydliga svar dock. Men det är ju de facto omöjligt Jesus är Guds Son OM han var född av man och kvinna och inte av Den Helige Ande och kvinnan.
  Hur det kan gå ihop försökte hon inte ens ge förslag på, bara gled undan.

  Att Islam inte har bilder sa hon innebär att man inte kan tala om vilken bild Islam har av Gud!
  Vilken tokighet att påstå!
  Islam har ett BILDFÖRBUD, dvs man får inte avbilda vare sig Gud eller någon av hans profeter. Men att ha en ”gudsbild” är ju något helt annat! Det har Islam, och det har Kristendomen också, och har inget alls att göra med bildförbudet i Islam (som även finns i Gamla Testamentet)
  Kan en ärkebiskop inte förstå den skillnaden vet jag inte om hon kan påstås vara så värst intellektuell…

  (Jag lyssnade två gånger på intervjun, för att jag skulle veta att jag hört henne rätt)

 • Klaus Seigel Andersson

  En ärkebiskop som slingrar sig känns förstås inte bra, men världsliga ledare slingrar sig också och ofta för att minska risken att bli förvrängd och exploaterad i media för att tjäna vissa intressen, inte minst medias eget intresse av drama och drev.
  Man är rädd för konflikter och splittring inom kyrkan och i det omgivande samhället. Sedan tror jag också att man är rädd för att stöta bort människor som befinner sig på ”kyrkans förgård” om man särskilt via media, för negativt inställda journalister, börjar prata om saker i tron som ligger långt i från en sekulär världsbild. Det finns nog fler orsaker, men delvis spelar nog allt detta roll.
  Funkar slingrigheten? Skulle det funka bättre med motsatsen? Om jag enbart vore ute för att visa mig frimodig och tydlig vore det en sak, men vilka blir konsekvenserna i samhället runtomkring? Själv tror jag att en ödmjuk men envis frimodighet är bäst.

 • Stefan Swärd

  Andreas Holmberg,
  ibland känns kritik som ljuv musik. När du skriver ”att du är på tok för snäll Stefan” träffar du helt rätt. Jag är för diplomatisk och nyanserad och behöver mer skärpa min profetiska ådra. Ska försöka bättra mig där under 2014.
  Sedan har du en viktig poäng att vi som är frikyrkliga bör engagera oss i Svenska kyrkans utveckling och inte bara släppa den frågan. Det påverkar alla kristna i Sverige hur det går med Svenska kyrkan.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • http://www.bergmansmedia.com/ Johnny Bergman

  Ärkebiskopens åsikter förvånar inte, eftersom hennes synsätt redan är välkänt. Det är också välkänt att man får leta länge efter någon biskop som tror på jungfrufödelsen.

  Men idag låste jag en gammal bok från 1960-talet ”Evangeliernas Jesus” del 2 utgiven av Gummessons, där den ansedde engelske bibelkommentatorn William Barclay ifrågasätter jungfrufödelsen med ”bibliska” och teologiska argument. Han, som har skrivit så mycket bra annars, väljer till min stora förvåning att tolka det symboliskt som en bild.

  Han menar bl.a. att 1. eftersom Maria var släkt med Elisabet kan hon inte ha varit av Davids släkt. Elisabet var ju ”en av Arons döttrar”. 2. Om Jesus inte föddes på det normalt naturliga sättet då kan man inte säga att han var lik oss i allt, då påverkar det läran om Jesu totala människoblivande. 3. Släktregistren hos Matteus och Lukas visar bara att Josef var av Davids släkt, inte Maria. 4. Bara Matteus och Lukas nämner om jungfrufödelsen, inte t.ex. Paulus eller Johannes. 5. Gamla manuskript utelämnar jungfrufödelsen som Codex Veronensis, Codex Vercellensis, Codex Colbertinus och Codex Corbeiensis II, där Lukas 2:5 benämner Maria kallas för Josefs hustru och inte trolovade.

  Personligen tar jag bestämt avstånd från dessa åsikter, men man kan förstå att vissa teologer och biskopar grundar sin åsikt på vad de tror är sakliga skäl. Tyvärr sorterar man då bort konservativ teologisk litteratur och väljer att inte sätta sig in vad de forskare skriver som ger svar på det mesta av de här invändningarna.

 • Klaus Seigel Andersson

  Jungfrufödelsen kan säkert ha hänt, men jag skulle inte känna något särskilt om jag fick veta (omöjligt) att den inte hände. Bland annat är det en vacker symbol för något som är bortom lagen om orsak och verkan, något evigt nytt, men egentligen har jag svårt att sa att Fadern bidrar med sina *kromosomer*, Fadern skulle kanske fixa det där med det andliga faderskapet utan den delen av biologin, även om Josef stod för det biologiska. Dessutom finns det något med Jungfrufödelsen som med rätt eller fel känns lite sexualfientligt, att poängen med Jungfrufödelsen skulle vara ett renhetstänkande och att vara ”obesudlad” och sådana saker. Detta avgör inte något, men för många har Jungfrufödelsen sådana konstiga vibbar.
  Och underligt blir det verkligen i katolsk tradition där även Maria hade Fadern som Far. Varför skulle man sluta med Marias mor Anna, varför inte fortsätta kedjan kan man lite skeptiskt tänka.

 • Micael Gustavsson

  Maria är inte född genom jungfrufödsel enligt katolikerna. De har en lära om henne, som de kallar obefläckad avelse, men den sker med en mänsklig mor och en far.

 • Klaus Seigel Andersson

  Aha, tack! Redigerade bort den delen.

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Vilken tur att jag inte är som Jesus! När jag säger att jag älskar en människa, måste jag vara beredd på att mina känslor förblir obesvarade. Jag misshandlar inte personen som straff. Men Jesus torterar oss i helvetet som inte besvarar hans kärleksinvit. Sån vill jag aldrig bli. Det är så kärlekslöst. Jungfrufödsel eller inte.

 • Klaus Seigel Andersson

  Håller inte med. Tycker att ditt blogginlägg var både bra och sansat utan att du på något sätt dolde eller förminskade din egen mening.

 • Klaus Seigel Andersson

  Det är ju inte riktigt så. Jesus kommer och säger att han vet en väg ut, en väg fram, och att vi ska följa honom, men för att kunna följa honom så måste man ha tillit. Inte så att han står för någon tortyr, men om man inte har tillit så följer man inte honom utan kanske andra makter (mammon, våld, hedonism) och kan förirra sig allt längre in i gruvgångarna.

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Jag kan min bibel. Din gud är inte Stefan Swärds gud ser jag. Jag är glad att ditt förnuft segrar över blind auktoritetstro. En gång troddde jag själv att kristendom var kärlek. Nu vet jag att så inte är fallet. Fortsätt tänka i mer stället för att tro blint! Allt gott!

 • MichaelCasselbrant

  Bäste Stefan,

  hoppas Du kryat på dig!
  Vill kommentera det du skriver eftersom jag när jag lyssnar på samma intervju hör något annat än vad du väljer att höra. Om det är för att du gillar att polemisera eller vill vara extra ”profetisk” vet jag inte men för mig skorrar det.

  Reportern: Var det en man inblandad i Jungfru Marias graviditet?

  AJ: ”Hur det exakt gick till är det ingen som vet. För det
  var ju ingen med.” ”Det jag har sagt det är att, vi missar poängen om vi
  reducerar frågan till en biologisk fråga. Då spärrar vi synen för hela den
  rikedom som finns kring Maria-gestalten.”

  Därefter kommenterar hon det faktum att det endast är två av
  evangelisterna som berättar om jungfrufödelsen, medan de andra två, heller inte Paulus talar om det. Vidare belyser hon de två olika sätten att berätta som Lukas
  respektive Johannes representerar, där ju Johannes målar bilden om att ordet
  blev människa utan att tala om Jungfrufödelsen.

  Sen avslutar hon på en direkt fråga med att säga att om Gud
  är Gud är en jungfrufödelse i biologisk mening ingen omöjlighet.

  Så när två av evangelisterna väljer att inte berätta om
  jungfrufödelsen är det inte en orimlig linje Antje Jackelen företräder när hon
  vidgar frågeställningen så att det – inte bara – handlar om jungfrufödelsen. Det
  som är svårt att förstå. Men ingen kan säga att hon förnekar den, åtminstone
  inte i denna intervju. Vad hon gör är att istället vidga perspektivet, på ett
  sätt som gör att det för den som har svårt att tro på undret i vilket fall kan
  vara möjligt att förstå att Gud intagit mänsklig gestalt.

  Jag menar att Du väljer att kalla henne ”undanglidande” när hon ju väljer att vidga perspektivet kring Maria. Detta för att hjälpa den som har svårt att tro på jungfrufödelsen som ett biologiskt faktum. Det är mitt sätt att tolka hennes resonemang. Men ”at the end of the day” kommer hon att läsa trosbekännelsens rader om hur Jesus föddes av Maria.

  Så där du ser undanglidande ser jag att Jackelen väljer att vidga och fördjupa bilden, samtidigt som jag inte kan höra att hon förnekar jungfrufödelsen.

 • WO

  Märkligt sagt.
  OM Gud finns alls, och tex har skapat allt som existerar, är, som ju AJ faktiskt sa, inget omöjligt. Om vi, som är troende, själva inte ens vill se/tro att Gud gjorde det på det sätt som ”bara”´2 evangelister beskriver det, så kvarstår ju ett faktum: Gud gjorde det så. Att 2 andra inte tar upp det är inget skäl att bortse från eller förminska detta faktum. Vore det oviktigt hade ingen inspirerats av Anden att skriva om det!
  Om någon modern sökare inte VILL tro det, för det är vad det handlar om, så kan ingen tvinga den. Men att säga att det är pga vissas ”oförmåga” att tro på Jesu avelse som den beskrivs i Matteus och Lukas evangelium som vi skall ”mjuka upp” tron på detta, då är vi fel ute! Eftersom det måste vara svårare att tro att allt skapats av Gud än att Gud gjort ett så pass ”litet” under, kan det bara vara ett sätt att slippa tro alls om jungfrufödseln skulle vara ett rimligt hinder. Tror man inte på det, kan man ändå tro att man är en syndare som behöver bli frälst? Kan man tro att Jesus dog och uppstod för min befrielese från syndens skull, men ändå inte tro att Den Helige Ande var källan till Marias graviditet med Jesus??
  Nää, hela den diskussionen är onödig, vilseledande och ger bara skäl för människor att se kristendomen som rörig och otydlig. Och en högste biskop för en kyrka måste vara tydlig, annars kan hon lika gärna ’förbli präst’ och undgå att förvilla alltför många…

 • MichaelCasselbrant

  Håller med, hela denna diskussion är så onödig och konstig.

  Står tron och faller med frågan om Jungfrufödelsen? Nej Gud
  är större än så.

  Det väsentliga är väl ändå att Gud blev människa för att ta
  våra synder på sig genom korsfästelsen. Att som evangelisten Johannes beskriver det, ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Allt för att återupprätta gemenskapen med Gud, Skaparen.

  Är det inte det Jackélen vill peka på? Och som jag skriver,
  hon förnekar aldrig att ”det var en man inblandad”, vilket för mig är det viktiga. Istället för att fastna i den frågan vidgar hon perspektivet.
  Hur det gick till är kanske inte det väsentliga. Hade det varit så
  oerhört viktigt borde väl samtliga evangelister och Paulus tala om det, även om jag inser att det i sig inte är ett heltäckande argument.

  I DN, 2013-10-15, svarar hon så här;
  ”Det låter som om du försöker undvika att svara på frågan om det
  var en man inblandad eller inte?
  – Absolut säkert vet vi ju inte, därför att vi inte har det
  i alla berättelser i Bibeln. Det viktiga är: vad betyder det här. Här föddes en som vi senare skulle säga om att han var sann Gud och sann människa, det är det som är poängen. Vi kan ha kvar det språket, det är inte alls oviktigt att vi har den formuleringen ”Född av jungfru Maria” i vår trosbekännelse.”

  Sen när du skriver om ett litet under, kontra ett stort. För
  vissa kan det säkert vara lättare att tro på det stora undret än det lilla. Det viktiga är väl i så fall att det lilla undret inte blir en stötesten för någon att ta emot Jesus till frälsning. Att tro att Jesus dog och uppstod för våra synders skull, det är ju den viktiga frågan. Min nöd gäller de människor som har svårt att tro snarare än de som har lätt att ta till sig budskapet. Och så länge frågan om att tro på Jungfrufödelsen inte är ett villkor för frälsningen kan inte jag se att man skall förstora frågan. Hur Jesus blev till kan vare sig du eller jag uttala oss om, det blir en trosfråga.

  Nu finns det ju kyrkor där detta är en viktig del av bekännelsen, därför är det ju bara för dig att söka dig till ett sådant sammanhang.

  För egen del väljer jag att tro att det var den Helige Ande
  som befruktade Maria, och jag kan inte se att den blivande biskopen tar ifrån mig den tron! Men hon öppnar för människor som har svårt att tro på detta så att även dom kan ta emot syndernas förlåtelse. Så stor är min Gud!

 • WO

  Vi behöver inte tävla om vems Gud som är störst. Gud är alltets skapare och upprätthållare, större han han inte bli, typ.

  Förstår jag dig rätt, även om du inte själv tror så, så menar du att Jesus kunde vara både människa OCH Gud, även om han haft Josef till sin biologiske far?

  Det är det jag inte kan förstå… att öppna för det måste ju med nödvändighet innebära att man aktivt bortser från Matteus och Lukas berättelser. Att de andra 2 utelämnar är ju som du säger, inte ett helt starkt argument för att det är oviktigt. Men att 2 tar med det, är ju grunden till att dels det måste varit så det gick till, dels det måste till en AKTIV förnekelse av detta för att kunna tro något annat. Och när man halkar in på (att säga ok till, även om man själv inte tror så) en aktiv förnekelse av saker som glasklart står var på det sättet, gör mig ju inte benägen att se det som en bra väg att hjälpa människor komma till tro.

  Om Jesus var född av Maria och Josef, då var han ju bara människa och kan då inte ha dött för oss som vårt ställföreträdande offer. Såvida inte Gud ordnat hans gudomlighet på annat sätt än vad i vart fall 2 evangelsiter berättar för oss. Ska man se det som möjligt att avfärda båda deras berättelse, och ändå se det som att man ger vidare en tro enligt Bibelns samlade vittnesbörd. då är jag inte med. Risken är då stor att man leder människor in i en falsk tro, och den är inte mkt värd, även om man själv har ”rätta tron”.

 • Klaus Seigel Andersson

  Tack för välgångsönskningen! Jag förstår vad du menar, men för att försöka tänka och känna självständigt så kan det förstås vara viktigt att få ta del av andra slags synsätt än mina gängse. Efter decennier som sökare så har jag kommit så långt att jag ser Jesus som ”the real thing” men jag är inte ”hemma” i någon gemenskap och är varken liberalteologisk eller evangelikal, även om jag tycker att det är intressant att få komma hit och lyssna och delta lite i samtalen. Allt gott till dig också !

 • Klaus Seigel Andersson

  Jag har inga problem med Jungfrufödelsen rent ”teoretiskt” om Gud kan skapa ett Universum så kan han förstås greja det där med en äggcell också. Nemas problemas.
  Men det jag alltid haft svårt för är de där konstiga vibbarna som handlar om sexualitet och i synnerhet kvinnlig sexualitet. Jag menar inte att Gud avsåg att det skulle bli så, men människor har tenderat att göra det så. Man använder ord som ”besudlad”, ”fläckad” och annat (inte alls bara i sammanhang med Maria utan generellt vad gäller den kvinnliga aspekten av fortplantningen) och jag ger mig den på att renhetsdyrkarna hade slagit knut på sig själva om Jesus vore, säg, nummer 3 i en syskonskara och Maria inte hade varit Jungfru MEN likväl fått just Jesus med Guds ande.

 • Klaus Seigel Andersson

  (Tekniskt fel, Klaus skrev ovanstående). Ville lägga till att jag läst att just termen ”obefläckad avelse” ursprungligen avsåg en frihet från ”synden” närmast som ”arvssynden” (kanske motsvarande ”negativ karma”) men att det förvrängdes till det där med sex igen.

 • MichaelCasselbrant

  Det logiska i ditt resonemang håller jag som du förstår med om eftersom jag personligen tror valt att tro på jungfrufödelsen.

  Det gör nog såvitt jag förstår Jackélen också, men hon väljer att hålla frågan öppen, gör det inte till ett villkor att tro på jungfrufödelsen för att komma fram till en tro. Detta därför att jungfrufödelsen är svår för många. Om den som inte vill tro på den då får ihop ”sann Gud, sann Människa” på annat sätt förutsätter även detta någon form av under. Inte en helt osannolik tanke. Så låt då gå för det.

  Att detta skulle vara en falsk tro, blir ett något konstigt begrepp. Tro är såvitt jag ser det, per definition något som inte går att ha ett facit till. Därför finns det utrymme för tolkning. Det väsentliga är vad tron leder till, nämligen en personlig relation med Kristur, syndernas förlåtelse.

  För egen del har det blivit viktigt att göra tron så enkel som möjligt, skala av sådant som teologer tvistat om under århundraden. Sök finna den minsta gemensamma nämnaren, utan att göra våld på grundsanningarna, och låt din tro växa från denna punkt. Man blir s a s inte mer frälst för att man tror på jungfrufödelsen, däremot håller jag helt med dig om att det verkar hänga ihop på ett mer konsekvent sätt. Å andra sidan låt oss bjuda på alternativa tolkningar om det kan leda människor in i en gemenskap med Gud.

 • PatrickOelund

  Barclay stod för ganska mycket som inte stämmer överens med evangelisk tro. Till exempel säger man att han var universalist dvs., han trodde att alla människor till sävens och sist skulle bli frälsta