Utkast – vad jag funderar säga på tisdag under försoningssamtalet

Här är utkastet jag filar på inför försoningssamtalet i Göteborg på tisdag. Notera att det bara är ett utkast, talet utvecklar tankegångarna. Försöker visa på relevansen i ”main-stream”-försoningsläran. Ge gärna feedback. Är den bra kan det påverka mitt tal.

Om kristna försoningsläran – anförande av Stefan Swärd, Equmeniakyrkans samtalsdag Göteborg 17 dec. 2013.

1.       Fem utgångspunkter.

Bibeln enda källan till kunskapen om betydelsen av Jesu död.

Jesu död helt avgörande i kristna tron. Inte någon frälsning utan detta. ”ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död”. Rom. 5:10, ”också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden.” Kol. 1:22. ”Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv.” 2 Kor. 5:19.

Jesus dog för våra synders skull. ”våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä”. 1 Petr. 2:24 ”Så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder”. Heb. 9:28. Synden orsaken till varför korset var nödvändigt.

Detta är inte en abstrakt teori, något avgörande i den andliga erfarenheten. ”Kristi blod renar våra samveten från döda gärningar”. Heb. 9:14 ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod”. Rom. 5:8,9

Bibeln har en försoningslära, dock rik, full av nyanser.

2.       Jesus dog för våra synders skull.

Vad innebär det? Kopplingen mellan Jesu död då och mitt liv nu? ”Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden”. Rom. 6:6 Exempel: vittnesbördet av Elise Lindqvist i Klara kyrka.

3.       Synd i vår tid.

Har dagens kyrka en rädsla för att ta upp detta?

Men det görs konstant utanför kyrkan. Expressen, Aftonbladet jagar ständigt syndare, liksom Kalla fakta, uppdrag granskning. Myglande kommunalråd, fifflande företagsledare, fusk, lurendrejeri, girighet – alltid på jakt för att avslöja detta.

Ex. klimatkonferenserna, miljörörelsen läxar upp världspolitiken varje år.

Modernt rättssamhälle bygger på att ondskan och brottsliga handlingar utreds, döms, bestraffas och att kompensation utgår till drabbade på något sätt. Vi blir mycket upprörda när t.ex. massmördare och våldtäktsmän inte blir gripna, dömda och bestraffade.

Men var finns nåden? På vilken grund kan någon benådas och förlåtas?

4.       Jonas Gardells Gud.

Synd finns inte i Gardell-teologin. En konsekvens blir att korset blir endast martyrskap, inte en frälsande handling. Gardell tror på livet bortom döden, för alla, och att alla kommer till himlen. Det krävs inte omvändelse och inte någon särskild tro. Ett verkningslöst och icke-frälsande kors blir konsekvensen i Gardells teologi.

5.       Auschwitz – när ondskan skenar.

Var en dödsindustri, ett antal tusen personer jobbade där. De var alla delaktiga i och ansvariga för massmördandet. Påverkar mänsklig ondska relationen till Gud? På vilken grund kan en fångvaktare i Auschwitz bli förlåten av Gud, försonad med Gud? Behövs någon form av kompensation, återställande för att detta ska ske. Eller kan Gud bara förlåta utan vidare? Hur påverkas brottsoffren av en villkorslös förlåtelse?

6.       Andra exempel – folkmorden i Cambodja, kulturrevolutionen i Kina, Rwanda, dagens Kongo.

De som går längst i ondska blir sällan straffade av mänskliga domstolar. Brotten klaras aldrig upp. Hur ser Gud på dessa brottslingar?

7.       Hur kan Gud förlåta och benåda en som begått grov ondska.

Att det finns en ånger och omvändelse borde vara självklart. Påverkar ondskan inte också vår relation till Gud? Kan Gud förlåta och benåda en person som har ägnat sig åt grov ondska. Gud förlåter och benådar på en enda grund, att han älskar. Det beror inte på vår etiska status, våra gärningar. Det är den kristna utgångspunkten.

8.       En Gud som älskar – visar också vrede över ondskan.

hans kärlek uttrycker sig också i hans vrede över ondskan, kärlekslösheten, Guds totala avståndstagande mot hat, kärlekslöshet, ondska, själviskhet.

9.       Allt rättstänkande bygger på att ondskan, ställs tillrätta, kompenserar, återbetalar, gör rätt för sig.

Men hur kan det göras i dessa grova fall. Brottet sonat när man betalat sina böter, suttit av sitt fängelsestraff – i vanliga fall.

10.   Syndens lön är döden. Hela världen står med en skuld inför Gud. Alla har syndat.

Kristendomen handlar om att villkorslös förlåtelse, nåd och försoning med Gud är tillgänglig för alla människor. Innebär det en Gud som trivialiserar ondskan? En Gud som inte bryr sig om brottsoffren? Kan Gud bara förutsättningslöst förlåta syndaren?

Hur skulle brottsoffren i Auschwitz, Kongo, Rwanda reagera på villkorslös förlåtelse mot ondskans lakejer?

Guds svar är att Kristus bar våra synder. Kristus dog i syndarens ställe. Det signalerar att ondskan är så allvarlig att vi människor inte på något sätt kan gottgöra för eller återställa vår ondska.

Hämndens makt är bruten, brottsoffren behöver inte hämnas därför att Gud i Kristus har tagit på sig hämnden, vedergällningen – på korset.

På grundval av Jesu död på korset är förlåtelsen och nåden tillgänglig för alla. Även en fångvaktare i Auschwitz.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Daniel

  Om du ha lite synpunkter så kommer här tre, alltså ingen direkt kritik för det är ju bara en skiss av vad du ska säga, men några spontana tankar ändå.;

  1. ”Bibeln har en försoningslära” – är det verkligen sant. Har inte bibeln en rik mängd av olika forsoningsläror?

  2. Auschwitz – man brukar ju säga att den som först tar till nazismen har förlorat diskussionen men det är kanske en orättvis kritik, kanske är relevant här. Men min främsta kritik är att behovet av försoning som bibeln är tydlig med inte primärt handlar om handlingar utan identitet. Problemet är inte att vi gör syndiga gärningar utan att vi är syndare som därför gör onda gärningar. Skulden är därför inte relativ onda gärningar tänker jag. Du och jag har samma behov av att ikläda oss Kristus vid domens dag som en lägervakt från Auscwitz. Arvsynden broder, arvsynden.

  3. Allt rättstänkande – Är inte detta snarare ”allt mänskligt rättstänkande”? Är inte det stora med Gud att han transcenderar det mänskliga?

 • Stefan Swärd

  Daniel,
  tack för synpunkter. tar med detta i muntliga framställningen, Utkastet måste vara i punktform.
  hälsn
  Stefan Sw

 • GoranDuvenett

  Bra Stefan!
  Särskilt första punkten. Det finns bara en väg att bli försonad med Gud och
  det är precis som du skriver. En mycket bra utgångspunkt i ditt utkast. Denna grund är svaret på det frågor du tar upp och knyter ihop säcken med. Syndens handlingar är en konsekvens av arvsynden. Paulus säger att jag gör saker som jag egentligen inte vill.
  Det är syndens konsekvenser. I Jesu Kristi kan ALLA få syndernas förlåtelse.
  Kan bara se mig själv som exempel: Jag var grov missbrukare och ultra kriminell men för 32 år sedan fick jag mina synder renade i Jesu blod. Det håller fortfarande 32 år senare.

 • Pingback: Fånarna på Restad – sista delen | Gunnels plats i rymden()

 • Gunnel

  Det var en mycket bra förmiddag i Betlehemskyrkan idag i Göteborg. Tack Stefan Swärd!

 • Pingback: Fredag kväll | Stefan Swärd()