Breaking news-nytt på gång

På torsdag kväll kommer vi att starta något nytt inom ramen för Elimkyrkans arbete. Jag tycker det kommer att vara uttryck för radikalt nytänkande, och en nödvändighet om vi ska omvandla alla vackra ord och målsättningar om församlingsplantering, församlingsväxt, mångkulturellt arbete och pionjärarbete – till konkret verklighet.

Men jag berättar inte något förrän besluten är fattade.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • GoranDuvenett

  Stefan hur kan du gå ut annonsera om något som församlingen inte har tagit beslut på än. Detta ska ju klubbas på torsdag. Detta att det ska vara ett ”radikalt nytänkande” som du uttrycker dig är rena nonsens. Vad det handlar om är att Stefan Swärd vill göra Elim i Stockholm till ett Stockholmssamfund inom EFK. Att försöka att administrera och organisera en församlingsplantering utan ett andligt ledarskap är för mig helt främmande i Bibeln. Redan som det ”andliga ledarskapet” ser ut i Elim idag är inte det heller förenligt med NT:s lära. Där finns ett församlingsråd där medlemmarna är rekommenderade av en valberedning bestående av två medlemmar. Medlemmarna i församlingsrådet väljs för tre år åt gången. De kan bli omvalda till ännu en period. Församlingsrådets uppgift är att i samarbete med ”pastorsteamet” lägga upp församlingens struktur. Församlingsrådet har också till uppgift att se till att pastorsteamet sköter sig. Pastorerna är inte heltidsanställda utan är procentanställda. Hur skall de kunna hinna med de uppgifter de är ålagda. Jag har flera gånger ställt frågor kring detta utan att få något egentligt svar. Det närmaste svaret jag har fått är ”att det finns flera modeller när det gäller ledarskap i NT, vilket vi har valt en” För mig som teolog och exeget så kan jag bara finna en modell och den undervisar aposteln Paulus om i sina brev. Nej du Stefan innan du försöker rätta andra teologer i din blogg behöver du nog städa framför din egen dörr.
  Hälsningar
  Göran Duvenett

 • Stefan Swärd

  Göran,
  Elimkyrkan har ju sedan 9 år tillbaka haft en fokus på församlingsplantering och starta dotterförsamlingar. Detta är ett praktiskt sätt att organisera detta arbete. Du får gärna höra av dig och komma med synpunkter på hur detta kan göras bättre.
  välsignelse
  Stefan Swärd

 • GoranDuvenett

  Under rubriken ”Elimkyrkan växte ur lokalerna”
  på EFK hemsida säger:

  ”Martin Wärnelid, pastor i
  Elimkyrkan på Östermalm, och Charlotta Aginger
  att Elimkyrkan har planterat minst tre stycken
  församlingar.

  Martin poängterar vikten av att inte lita på en metod.
  Stefan Swärd säger om det ”radikala nytänkandet” att
  ”Detta är ett praktiskt sätt att organisera detta arbete”
  Är inte detta radikala nytänkande en metod så vet inte jag
  vad det är.

  Stefan Swärd säger att Elimkyrkan har haft fokus på församlingsplanteringar sedan 9 år tillbaka.
  Sanningen är den att inte en enda församling
  har bildats med ett eget andligt ledarskap.

  De 6 år som är kvar till år 2020 har Stefans en vision att 10 nya
  församlingar skall planteras och att Elimförsamlingen då skall
  ha ett medlemskap på 1000 medlemmar.
  Så tänker Gud i siffror. Detta kan mer kännas som ett krav
  för varje medlem än att vara drivna av Guds kärlek i
  själavinnandet.

  När det gäller vad som skall kallas för en församling beskriver
  Tommy Dahlman det mycket bra på sin blogg.
  ”(…) Tillbaka till NT: Vi ser att församlingarna styrs av apostlar och de äldste. Att alla medlemmar skulle äga någon sorts
  rösträtt är svårt att se i NT. Det slags föreningstänkande fanns givetvis inte.
  Min uppfattning är att föreningsmodellen fungerade bra hos oss fram till
  70-talet. Fram till denna tidsperiod hade pastorn och de äldste den andliga auktoritet som var nödvändig. Tyvärr demokratiserade man sönder dessa andliga tjänster och församlingarna blev ungefär som vilken förening som helst. (..) Vi kan tydligt urskilja från NT att det råder en hierarkisk struktur på både församling och den kristna rörelsen. Vi har apostlarna, sedan de äldste och så diakonerna. Detta borde inte vara något att hymla om. Så var det och så borde det få vara utan att det ska behöva uppfattas som maktfullkomlighet, kontrollsjuka eller manipulation”. Det som Tommy skriver om är bra. Detta har jag också lärt mig av samme bibellärare som Tommy hade under 80-talet,
  Bo-Anders Stenstrand.

  Ett fel som jag tycker Tommy har är synen på ”hierarkisk struktur”. Det heter teokratisk struktur och inget annat.

  Jag vill inte kritisera sönder Stefans ambitioner att plantera församlingar i Stockholm.
  Det jag reagerar mot är att sanningshalten töjs och att
  församlingsplanteringar blåses upp som idé.
  Det som Martin Wärnelid var emot.

  Göran Duvenett