Pastor – kallelse och gåvor, inte anställningsgrad

Noterar att tidningen Dagen i ett fyrasidigt reportage tagit upp och vidareutvecklat debatten jag startade i somras om att vidga pastorsbegreppet genom att även tänka i banor av deltidsanställda pastorer som har ett annat jobb utanför kyrkan, och även pastorer verksamma på fritiden. Fokus ska vara på kallelse och gåvor, inte anställningsgrad och längden i teologisk utbildning. Här och här hittar man några av gårdagens Dagenartiklar i ämnet.

Jag tillämpar ju detta själv på ett konsekvent sätt, just nu jobbar jag på FN:s klimatkonferens med globala miljöproblem fram till nästa fredag. Nästa söndag predikar jag när hela Elimkyrkan möts för gudstjänst.

Är det något fel med det?

Ursäkta min tjatighet, jag jobbar med ett svar på Roland Spjuths inlägg, det kommer.

Men anledning av en fråga här på bloggen, så vitt jag vet blir samtalet-diskussionen om korset och försoningen i Göteborg 17 december offentligt, vem som helst kan komma med.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Daniel

  Hej, vet du något mer vilken tid ni har samtalet i Göteborg. Finns det kanske någon länk du kan lägga ut?

 • Klaus Seigel Andersson

  Jag tycker att du gör helt rätt, att den modellen är bra. Klart att det finns ett dike om arbetsuppgifterna blir alltför många, eller tidsåtgången alltför stor, men annars låter det som ömsesidigt befruktande.

 • Richard Hultmar

  Jag har just skrivit lite själv i det här ämnet om att spela en roll. Pastorsrollen är helt enkelt komplicerad eftersom det finns så många olika förväntningar på rollen, särskilt när man inte är pastor på fritiden. Så jag vill inte ha den ”rollen” men tycker att funktionen är viktig. Läs mer den som vill på min blogg http://richardhultmar.wordpress.com/2013/11/13/jag-vill-vara-den-jag-ar/

 • Pingback: Mer om pastorsrollen | Richard Hultmar Bloggen()

 • Var är 10:et?

  Neh 13:10

 • Micael Gustavsson

  Du som kallar dig Var är 10:et: Din angivna mailadress verkar ogiltig. Om den inte är det, så ge dig till känna här, annars kommer det du skriver att raderas.

 • sungaMagnus

  Stefan! Jag förstår inte varför du i dina Dagen-artiklar envisas med med att lyfta fram Paulus tältmakeri såsom legitimerande av halvtidspastorer. Detta av följande orsaker:

  i. Paulus var inte en herde/pastor utan apostel/missionär.

  ii. Paulus tältmakeri var inte en konsekvent hållning när det gällde försörjningen eftersom han stundtals levde på gåvor.

  iii. Paulus tältmakeri var ett pragmatiskt undantag från den regel han för övrigt förfäktar i sin undervisning om ekonomiskt stöd till dem som predikar evangelium.

  Magnus

 • johan arenius