Hälsningar från Warszawa

Jag är nu på FN-konferensen i Warszawa, där det pågår febril aktivitet hela dagarna. Enormt intressant. Det är enormt komplext när alla världens länder ska försöka komma överens om gemensamma ståndpunkter.

Mina erfarenheter från FN-miljöer gör att man får lite andra perspektiv på när vi har svårt att komma överens inför beslut i en lokal församling. Klarar världssamfundet det, borde vi klara det i en lokal församling.

Skriver på ett till inlägg och kommentar till Roland Spjuth men det går tyvärr långsamt, men det är på gång.

Equmeniakyrkan har agerat snabbt och kraftfullt och ordnat ett samtal-diskussion mellan mig och Sofia Camnerin, det blir i Betlehemskyrkan i Göteborg 17 december under dagtid. Någon tredje person kommer också att medverka men det är ännu inte klart vem det blir.

Är mycket tacksam och känner mig hedrad att i ett sådant forum få redogöra för min inställning till Bibelns texter om försoningen och Jesu seger på korset.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • JB

  Hur kommer samtalet i Gbg sluta. Som det brukar när fyrke möter liberaler. Det mesta är ni överens om, men ni betonar olika saker. Vissa petitesser kommer troligen ni skilja er åt i. Det är nog bara att inse att när konservativa och liberaler diskuterar på bloggar så förstår de inte varandra för att de inte vill det. De vill markera skillnader och de ska vara rejäla skiljelinjer. Men när de samtalar finner de att det mesta är de överens om…

  Utan att veta vad Stefan skriver i sitt svar till Spjuth om Spjuthteologin så tror jag inte att det är så kraftigt. Jag tro inte som Stefan säger: att inom EFK och troligen då ÖHT att ”försoningsläran ändras radikalt i grunden.” . Men tiden får utvisa vem som har rätt.

  Blir intressant att se om de pastorer som varit på EFK medarbetardagar är lika kritiska till Örebroteologin som det har undervisats i som många här på denna blogg är.

 • Andreas Holmberg

  Ja, när fyrkar möter fyrkar är de överens om det mesta men betonar olika saker. Så är det apostlarna emellan, så är det kyrkolärarna emellan. Men det är ingen tvekan om att vi idag ser verkliga och djupgående skillnader i framställningen av evangelium, där ingalunda bara ”fyrkarna” är polemiska och angelägna om rättning i leden. Och om inte annat är de ”liberala” orimligt opolemiska gentemot ännu värre modernister, t.ex. John Shelby Spong som upprepade gånger inbjudits till Sverige och Svenska kyrkan som biskop (inte som villolärare att avslöja utan som intressant ”alternativteolog”). Jfr http://johnshelbyspong.com/ och http://brogren.nu/spong2.htm . Och den som tiger eller underlåter att tillämpa 2 Joh. 9-11 blir absolut medskyldig, hur vackert man än talar själv.

  Spongs draksådd i bl.a. Västerås stift bar frukt när prästen(!) Ulla Karlsson gick till storms i Kyrkans Tidning: http://www.kyrkanstidning.se/debatt/webbdebatt-plocka-bort-talet-om-synd-skuld-och-slaktade-lamm Och hur valhänt stiftsledningen hanterade frågan blev uppenbart när allt till slut mynnade ut i om Karlsson visat olydnad mot biskopen när hon inte kom till ett möte hon kallats till. (Om hon eller stiftschefen är olydig mot Överherden verkar inte lika viktigt).

  När jag läser Thomas Kazen får jag samma vibbar som när jag läser Spong. Frågan är om Sofia Camnerin är på Kazens utrerat liberalteologiska linje eller om hon möjligen vill vara mer ”konservativ”. Men klarar hon som kyrkoledare av att markera distans mot Spong och Kazen? Eller mot är det bara S:t Anselm och Stefan Swärd m.fl. anhängare av den ”objektiva försoningsläran” som hon klarar av att markera emot? (Det säger i så fall en del tycker jag själv).

  Men lycka till med samtalet Stefan! Och apropå genusperspektiv m.m.: jag hoppas att du i sak – inte nödvändigtvis i tonhöjd – kan vara lika skarp mot Sofia som om hon hade varit man! Ibland tycker jag att ledande kvinnor i kyrkan förminskas på helt olika sätt: ibland genom att å det bedrövligaste förlöjligas och skojas bort, ibland genom att inte utfrågas riktigt på skarpen som de teologer som de faktiskt är i den maktposition som de faktiskt har.

 • kjell

  Blir det inför publik den 17 december?
  Du glömmer väl inte att ta upp LPs välkända sång löftena kunna ej svika i Warszawa?

 • Andreas Holmberg

  Ja, jag hoppas att samtalet/debatten blir tillgängligt även på nätet (som den på Örebro Missionsskola). Sofia C. ska ö h t ha en eloge för att hon faktiskt tar debatter – även på Missionskyrkans First Class-server Skutan gick det att få svar från henne i motsats till de flesta andra ledande teologer.

  Bra alltså att ni båda ställer upp på sånt här! Men sen gäller det ju också vad som faktiskt sägs…