Stefan Swärd

Allt mellan himmel och jord

Skriver en ledare i Världen Idag som bygger på den Keryx-artikel som jag tog upp i mitt blogginlägg förra veckan.

  • Roland Gustafsson

    Utmärkt – tack! +Roland Gustafsson

  • Stefan Swärd

    Tack Roland,
    hälsar
    Stefan SwärdSubscribe to Stefan Swärd