Bra om Bibelns ofelbarhet och gamla testamentets trovärdighet

Att läsa tidskriften Keryx är ljuv musik för oss som vill försvara bibeltro, bibelns ofelbarhet och historisk kristendom.

I senaste numret har prästen i Svenska kyrkan och doktoranden i gamla testamentets exegetik Karl-Henrik Wallerstein skrivit en utmärkt essä om ”En kritisk undersökning av bibelkritiken mot Gamla testamentet”.

Jag har artikeln som grund för min nästa ledare i Världen Idag, som jag skriver idag, och som kommer att publiceras på måndag, med all sannolikhet.

De argument som jag tidigare har försökt att föra fram på denna blogg presenterar Wallerstein på ett lysande sätt.

Han visar på ett bra sätt att bibelkritiken och den historisk-kritiska metoden är ett barn av sin tid, en följd av upplysningstänkandet och moderniteten. Människan blir centrum och inte Gud och inte uppenbarelsen.

Det handlar inte om vetenskap eller inte utan det handlar om vilken världsbild man utgår ifrån. Ett slutet naturalistiskt universum med ett slutet orsak-verkan-samband, eller ett öppet universum, och att det ingår i verklighetsbilden att det finns en Gud som talar och som uppenbarar sig i mänsklighetens historia.

Han visar att grundarna av den historiska-kritiska metoden insåg åt vilket håll det skulle gå med detta, vi kommer inte längre att tro på det som Bibeln säger. Wallerstein är dock sansad här och slänger inte ut alla barn med badvattnet. Vi kan använda denna typ av metoder om vi inser deras begränsningar och kritiskt granskar deras antaganden, då kan det vara en hjälp i att förstå den värld och kultur där Bibeln skrevs, till hjälp att tolka och förstå Bibeln.

Wallerstein hävdar att det är rationellt att tro på Bibelns ofelbarhet. Det räcker med antagandet att Jesus gjorde det, och att kyrkofärderna försvarar en sådan hållning.

De som hävdar Bibelns fel och brister och mänskliga begränsningar, de kan ju hävda att om de hittar ett fel i Bibeln så stämmer deras tes om Bibelns felbarhet. Det är inte logiskt enligt Wallerstein.

Wallerstein visar på ett bra sätt hur Jesus trodde på och erkänner historiciteten i de mest kontroversiella delarna av Gamla Testamentet. Han talar om Abraham som en person som faktiskt existerat. Liksom Noa, liksom händelsen med Sodom och Gomorra. Bland annat.

Han lyfter också fram argumenten med kyrkofäderna. Wallerstein citerar Augustinus som sade om bibelsyn och bibelkritik: ”Det mest förödande konsekvenser följer av tron att något falskt har hittats i de heliga böckerna. Om du bara en enda gång går med på att en utsaga är falsk i en så hög och helig auktoritet, kommer det inte att lämnas kvar en enda mening i dessa böcker som inte kan bortförklaras med hjälp av samma fatala tolkningsregel”.

Wallerstein tar upp om en debatt på 200-talet då en hednisk filosof vid namn Porfyrios kritiserade de kristna för sin tidiga datering av Danielsboken. Porfyrios hävdade att boken var skriven 167 f.kr., samma ståndpunkt som den moderna bibelkritiken har. Kyrkofadern Hieronymos gick i polemik mot Porfyrios och hävdade Danielsbokens äkthet och historiska tillförlitlighet. Den innehöll både profetior om Jesus och kommande händelser, tror man på profetiska uppenbarelsen är det inte några problem med den tidiga dateringen av Danielsboken. Det hävdade Hieronymos på 200-talet.

Det handlar även här om vilka antaganden man gör och vilken världsbild man har.

Gå in på www.keryx.nu så kan du läsa texten jag refererar till. Eller ännu bättre, maila Keryx och prenumerera på den.

 

 

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Jonas Rosendahl

  Det är lite märkligt det där med upplysningstiden. Jag såg att Mikael Karlendal skrivit kring detta också.
  Men det verkar också som att upplysningstidens nyfikenhet också väckte intresse för litteraturläsandet, jag är då inte tvärsäker men jag kan ana att den faktiskt medverkade till att lägga grunden för läsandet, som sedan blev så utbrett att man kallades ”läsare”.
  Tycker också man kan ana ett samband, när det moderna väckelsegenombrottet kommer och tron till Guds Ord står som högst bland läsarna då kommer också såsom Waldenström varnade för ”ny teologin” in i bilden.
  När väl ny teologin eller liberalteologin sipprat in i teologiutbildningarna så kom ju också samfundens förfall. Missionsförbundet är väl typexempel på detta.

 • kennyh_widen

  Jag skulle vilja höra hur Stefan tänker kring Ulf Ekmans artikel om kyrkosyn.

 • PeJohansson

  Ja, är det inte märkligt att väckelse kan komma ur att vanliga läsare helt enkelt läser och tror på vad de läser?

 • Gunnel

  Det gör så ont i mig, Jonas Rosendahl, när du skriver att Missionsförbundet är ett typexempel på detta. Som jag ser det är det ingen skillnad i Pingströrelsen heller nu angående brist på bibelstudier.
  Kolla debattörerna vad de hänvisar till i frågan om jungfrufödelsen! Det blir hänvisningar till utombibliska källor och vad olika män sagt i frågan men inte hänvisning till bibelns budskap för övrigt att Jesus är Guds son.

 • westinbo

  En kyrka som tappar sin sälta blir ”utkastad och nedtrampad av människorna” enligt Jesu egna ord. Principen om synd, avfall och påföljande dom gäller inte bara de icketroende utan även de som representerar kyrkan. Som man sår får man skörda. Upplysningstiden och franska revolutionen satte verkligen den frihetliga lavinen i rullning men den sekulariserade politiska revolutionen kvävde till slut sig själv, som alla revolutioner som frångått den kristna etiken. Det frihetliga tänkandet med rötter i renässansen fick emellertid i Upplysningen en befäst grundval i kombination med den vetenskaplig utvecklingen. Och otron fick argument som skapade tvivel kring Guds ord och som skapade ännu mer otro. Vi hamnade i en ond cirkel av otro som lett fram till dagens situation. Som man sår får man skörda. Botemedlet mot otro är de troendes förkunnelse av Guds ord (bibeln), vilket blir alltmer sällsynt när otron gradvis tar sig in där tidigare väckelse och bibeltrohet varit ledorden. En ond cirkel med andra ord, men onda cirklar kan brytas med den allsmäktiges hjälp och till honom överlåtna kristna. Vem annan kan övervinna värden än den som tror att Jesus är Herre?

  Föt övrigt ska vi inte glömma att vi i princip har England att tacka för den demokratiska och frihetliga utvecklingen, allt ifrån den allmänna tolkningen av Magna Charta, via Bill of Rights 1689 tillsammans med den ”engelska konstitutionela revolutionen” under 16- och 1700-talet. Och vilken betydelse fick inte uppkomsten av tidningar och de populära kaféhusen där folk satt och diskuterade och formade nya revolutionära tankegångar.

 • Jonas Rosendahl

  Förstår det Gunnel! När jag läst svensk kyrkohistoria är det en dubbel känsla, dels så fantastiskt att Gud gett ett genombrott, vilket många länder saknar i historien. Men sedan också så bedrövande att se att mkt av det som vanns är förlorat. Därför intar jag en slags akademisk kall inställning, annars blir läsningen mer eller mindre olidlig. Vi är i desperat behov av en ny bönerörelse, nya ledare som träder fram och leder folket, men tyvärr så länge vi är nöjda med ett liv där det handlar om att ha det ”gött” och fredagsmys med chips och coca cola och för en del ett glas vin och inte inser det pris som behövs betalas i en andlig kamp, ja då kommer det bara att fortsätta gå utför andligt sett.
  Jag anar att pingströrelsen står på tur, att liberateologin på sikt får fäste, även där, att fallet kommer rejält även om det påbörjats redan, och rörelsen splittras upp. Jag kan inte se några andra tendenser som motsäger det, tyvärr!

  Jag lever mer eller mindre med konstant bedrövelse över detta även om det inte framkommer. Jag har suttit så många söndagar före mötena, bredvid mig har Olof Djurfeldt många gånger suttit och vi har med andra bett för rörelsen och för mötena. Men är man bara 4-10 personer som ber för en församling på 2000 och mötena så räcker det inte för ett genombrott, ja det tycks vara så i alla fall…
  Vi får var och en göra det vi kan.

 • AlmaM

  Missionsförbundet? I beg to differ. Är dubbelansluten, som frikyrkofolk säger, Missionsförsamling och SvK. Skulle gladeligen tillhöra alla kyrkor i Sverige för Jesus har bara en kyrka. Jag möter så mycket sann tro och helgat liv i både SvK och Equmeniakyrkan att en sådan ”avrättning” som din känns oerhört orättvis och framför allt ogrundad. Vad bygger du dina svepande omdömen på? Tycker du Tuve Skånberg är för vänsterliberal? I vilka frågor? Torsten Åhman, vari består hans ”liberalteologi”? Liselott J Andersson, på vilket sätt förnekar hon Bibelns auktoritet? I norra distriktet har jag aldrig stött på en enda distriktsföreståndare som inte Antje Jackelén skulle skälla för fundamentalist och det är bra så, anser jag. Equmeniakyrkan är kongregationalistisk på samma sätt som Pingst så både enskilda medlemmar och församlingar formar teologin självständigt utan en Påve som bestämmer vad vi ska tro ex cathedra. De allra flesta jag mött, och de är legio, tror på Bibeln som Guds ord och Jesus som världens frälsare. Vi är verkligen LÄSARE i ordets alla bemärkelser i ”min” församling. Gick in på equmeniakyrkans hemsida för att se efter vad du kan mena och jag ser inget som stöder din avrättning av det som förr var missionsförbundet.

 • gäst & främling
 • Jonas Rosendahl

  Jag har utgått ifrån medlemstappet på över 50 000 i missionsförbundet. Jag tycker det är ett stort tapp.
  När det gäller det liberala spåret så kan du se själv vad man svarar på hemsidan:
  ”När det gäller homosexualitet så finns det vitt skilda uppfattningar om detta inom våra församlingar om det är förenligt med Guds skapelsevilja eller ej. Vi försöker leva med denna mångfald, trots att det kan vara svårt ibland.”

  Sedan finns det alltid undantag varvid du nämner några och jag är medveten om dem eftersom jag är konfirmerad i missionskyrkan.

  Men att missionsförbundet och svenska kyrkan generellt skulle vara kända för att stå för mycket tro och helgad liv, ja då har vi nog helt olika bedömningskriterier du och jag.

 • Daniel

  Jag vet att sett inte är ett bönetorg men att många trossyskon läser. Ett syskonbarn till familjen föddes i v 33 ned svåra hjärtfel. Hon opereras nu och många timmar framåt. Hjälp gärna till med bön.

 • LarsGunther

  Det är både riktigt att Missionsförbundet/-kyrkan tappat medlemmar och har en ”liberal” falang. Däremot är det svårt att leda en sådan orsak-verkan i bevis eftersom det stora tappet skedde innan denna falang blivit dominerande. SMF var som störst på 20-talet och det skulle dröja till 70-talet innan den liberala falangen blev dominant i samfundsledningen. Bland fotfolket, speciellt i väst och Värmland och Småland har den aldrig dominerat.

  Det finns goda skäl att tro att förkunnelse utan udd saknar attraktivitet. Samtidigt är det fel att hänvisa till ”liberalteologi” som den enda förklaringen eller ens den viktigaste förklaringen till de lite äldre svenska frikyrkosamfundens medlemstapp. Tillgänglig empirisk data slår undan benen på sådan förenklad analys.

  Detta säger jag inte för att försvara den teologiska utvecklingen inom SMF/SMK. Jag har nog försökt gå emot emot den liberala falangens agenda mer än de flesta. Men argument ska vara sakliga och väl underbyggda.

  Läs gärna Rune W Dahléns utmärkta doktorsavhandling ”Med Bibeln som bekännelse och bekymmer”. Där går han in på frågan varför den ”liberala” falangen kunde uppstå och växa till.

 • Jonas Rosendahl

  Hej Lars! Jag vet att förenklingar kan vara svårt eller svårt med förenklingar 😉 Men ibland är förenklingar bra för att ”make a point”. Allt inom Guds rike kan inte akademiskt förklaras utan ibland får man dra slutsatser utifrån en ”blandad kompott”.
  Du har dock rätt i att man ibland behöver vara lite mer välunderbyggd och det ska jag tänka på.
  Tack för tipset, vet du var man kan få tag i denna doktorsavhandling?

 • AlmaM

  Folk snackar skit om pingstvänner också utan att ha något alls på fötter. Precis så är det att döma ut Missionsförbundet på rykten och fördomsfull illvilja. Nog borde jag ha stött på åtminstone en liberalteolog i Missionskyrkan om de nu är så totalt dominerande och det har jag alltså inte gjort-tvärtom. När jag lyssnar på Equmeniakyrkans andaktshållare på radion är det samma sak. Referat från Hönökonferensen, likadant. Svepande omdömen vinner vi inget på. Brudesjälen finns överallt och det gäller alla kyrkor, precis som förfallet finns överallt. Medlemstapp har alla svenska kyrkor och föreningar känt av. Mycket beror det på och kanske inte enbart på något slags förfall inom kyrkorna.

 • AlmaM

  Du säger det så bra!

 • AlmaM

  Jag är med!

 • AlmaM

  Jag tycker nog vi ska vara glada för den utvecklingen också för att kyrkan fick skärpa sig. Både i Frankrike och England fick kyrkan nytt liv. 1600-talets väckelserörelser utvecklades och även om kyrkosplittringen var en dålig frukt får man inte glömma den förnyelse kyrkan upplevde. Läseriet utvecklade vanligt folk på alla sätt, även andligt. Speciellt är jag tacksam för lekmännens återupprättande och det allmänneliga prästadömets nyvaknande som följde när vanligt folk ledsnade på att bara nöta kyrkbänk och ville ut med evangeliet när och fjärran.

 • AlmaM

  Jag vill trösta dig med att det räcker att två eller tre kommer överens om att be för något så så händer något. Men ibland krävs Guds tålamod och kanske också Guds ögon för att se det osynliga riket ta form. Kyrkoherde em. i Jukkasjärvi församling längtar och tror ännu på den nya stora väckelsen trots en lång gärning. Ge inte upp du heller! Vi är många som du, fler än två eller tre.

 • Jonas Rosendahl

  Har varit med några år nu så pass många att jag hört både det ena och andra av visioner från pastorer och ledare. Av det mesta blev det faktiskt – ingenting.
  Jag kan inte heller se tecken som jag gör i väckelsehistorien på att det finns ett rop efter Herren, utan de allra flesta inklusive mig själv lever ganska bekväma liv.
  Men som du skriver vi är en del som ber och längtar och det inger hopp ändå. Så för att förtydliga, jag är inte pessimist eller har slutat be utan tvärtom, men det beror mer på personliga tilltal och uppmuntran att Herren faktiskt vill använda en, trots brister.
  Samtidigt känner jag att man vill vara ärlig, vi kan faktiskt gå in i en 100 årig torka av lidande och elände andligt sett.
  Då gäller det att vara förberedd på det. Eller så kommer en ny generation som får ett genombrott inom vår levnadstid.
  Sak samma vi behöver lyda Herren oavsett omständighet.

 • AlmaM

  Helt rätt! Kanske vi får så med tårar och andra får skörda med glädje, men det är ändå viktigt att inte hoppa över sin del. Himmelriket är nära!

 • LarsGunther

  Troligen bara antikvariskt eller på ett bibliotek: http://www.bibliotek.se/session/showholdings?titleId=2832124

 • AlmaM

  Mycket märklig text du skrev där. Bara för att någon använder ett liknande ord som någon annan betyder det faktiskt ingenting. Det betyder bara att språket fungerar för att säga en massa saker för olika sorters grupper. Man blir inte gnostiker för att man använder ordet kunskap. Man är gnostiker om man påstår att det finns två Gudar en ond Demiurg som skapade allt även ondskan och en god Gud som sände Jesus som en ljusbärare till världen. Men det står faktiskt inte så på Equmenias hemsida. Din text här påminner om konspirationsteorier om att månlandningen aldrig inträffat eller att Michael Jackson lever.

 • gäst & främling

  Det är inte min text,varför svarar du då inte Vesa?

 • Jonas Rosendahl

  Tack för tipsen, jag hittade den på bokbörsen. Denna ska jag läsa med stort intresse!

 • AlmaM

  Trodde det var din, var tydligare med en stressad och förvirrad person. Gäst och främling är ingen tydlig indikation om vem du är.

 • gäst & främling
 • gäst & främling

  Fortsätt gärna och läs längre ner på klassisk baptism.
  (Equmeniakyrkans kyrkoledare kommer ur garderoben)

 • Christian

  Jag finner det märkligt att pastor Swärd rekommenderar tidskriften Keryx som så oförblommat genom Ulf Ekman (UE) propagerar för Romersk katolsk tro och lära. Ställer Stefan upp på den katolska uppfattningen om Extra ecclesiam nullum salus, d v s utanför (Romar-) Kyrkan ingen frälsning? Det är nämligen vad UE skriver i senaste numret av Keryx. Citerar en kommentar av sign F d LO-medlem på Aletheia:

  ”Den (Kyrkan) bär oss och har gjort det sedan Jesus vandrade på jorden. I och genom den får vi liv, ledning och frälsning. Utan den finns inte frälsningen tillgänglig för oss.”
  Eftersom Livets Ord tidigare inte har bekänt sig till Kyrkan som frälsningsgivare, måste det ha betytt att de, inklusive UE, befunnit sig i ett frälsninglsöst tillstånd större delen av sin livstid!

  UE ifrågasätter vidare bl a den reformatoriska formalprincipen Sola scriptura, d v s Skriften allena som högsta auktoritet och rättesnöre för liv och lära. Ifrågasätter även pastor Swärd formalprincipen eller hur kan han annars rekommendera denna tidskrift?

  Stefan skriver att läsa tidskriften Keryx är ljuv musik. Ursäkta vad är det som är ljuv musik. Katolsk smygpropaganda?

 • Micael Gustavsson

  Var i texten står det att med kyrkan det specifikt menas den romerska kyrkan? Är det inte rimligare att anta att Ekman menar den universella kyrkan och räknar LO som em del av denna?

 • Christian

  Nej möjligen inte, sett specifikt till det lösryckta citatet men sett i sitt sammanhang och i ett vidare perspektiv. Att UE och Keryx propagerar för romersk katolicism torde hursomhelst vara svårt att förneka om man inte är helt oinsatt eller harblundat för utvcklingen de senaste10 åren. En annan kan möjligen vara av mer kyrkopolitisk karaktär….