Paradigmskifte i kristenheten?

Jag tycker mig ana att det är ett paradigmskifte i kristenheten med anledning av debatten om Elisabet Svantesson. Tidigare brukar ofta etablerade kristenheten ställa sig på stenkastarnas sida när någon kristen broder eller syster hamnat i blåsväder i sekulära media på grund av sin tros skull. Jag får känslan av att alla försvarar Elisabet. Det är i så fall mycket positivt.

För övrigt, mitt lilla barnbarn Esther Louise ännu bättre ikväll. Allt tyder på att faran är över, men hon kommer att ligga inne för observation över helgen. Tack för alla förböner, det känns som att det verkligen har hänt ett mirakel, det här hade kunnat gå fullständigt åt pipan.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://www.andraget.blogspot.com Andreas Holmberg

  Jo många försvarar Elisabeth. Men då ofta med hänvisning till att hon minsann är på väg att lära om i hbt-frågan precis som hon påstår sej ha gjort i abortfrågan. Och själv distanserar hon sej ju så mycket som möjligt från både sitt motstånd mot queeräktenskapet och sin tid i Livets Ord (fast Per Kornhall har ju pinsamt nog rätt i sitt ”avslöjande” om att Kristet Center i Örebro tillhör samma rörelse) och sin tid i Ja till livet (hon är alltså inte medlem där längre?).

  Vilket ju är ett svek mot våra barn och särskilt alla med Downs syndrom men också mot alla Ja till livet-medlemmar, inklusive ordföranden Gunilla Gomér och Svantessons f.d. kollega som informationssekreterare i Ja till livet, baptisten Berith Strömberg, numera Nilsson, här i Hudik. Svantesson har vad det verkar inte varit fullt öppen mot statsministern beträffande sin församlingstillhörighet, och inför svenska folket har hon försökt avsvärja sej sina värderingar eller påstå att de hör till privatlivet. Sånt där inger inte respekt vare sej man tror på hennes ”omvändelse” eller inte och vare sej man tycker att media varit för hårda eller inte.

 • Sola Fide

  Ja det är glädjande men ändå större tycker jag faktiskt var de kommentarer som kom från ickekristna och tom hbtqhåll. Hederligt att dessa personer ger sig in i debatten och försvarar det självklara i demokratin vilket borde vara medias roll kan man tycka. Svensk media är i sanning inkompetent och i många fullständigt kunskaps och insiktslös nästan rakt över linjen. Tror man alltså på allvar att en person som är kritisk eller emot homoäktenskap per automatik här för avsikt att diskriminera dessa grupper i samhället tex på arbetsmarknaden, logik någon? Ungefär som att säga att alla som är för abort inte gillar barn….

  Tror det behövs ett renodlat kristet parti i Sverige som inte i första hand bygger på någon ideologi utöver den kristna. Ett sakpolitiskt pragmatiskt parti som står på kristen värdegrund med både socialt ansvar och individens fri och rättigheter på programmet.
  Och hålla sig ifrån blocktillhörigheter, KD har ju i sin iver att tillhöra Alliansen fullständigt suddat ut den profil som Alf Svensson byggde upp, kan heller aldrig locka till sig kristna vänsterväljare. Nej ett kristet parti som kan ena kristna väljare både från höger och vänster hade varit ett tillskott i svensk politik, bort från materialismens, kulturrelativismens och egoliberalismens tassemarker.

  Kanske något åt det här hållet likt nybildade De kristne i Norge http://www.dekristne.no/handling.html

 • Anna Antonsen

  Ja, det är lite förvirrande…

 • Nils

  Ska jag vara uppriktig så utkristalliseras femtekolonnare som ”Dagens Seglora” (med stöd från Sthlms stift SvK). Sedan vet ju inte Kyrkans tidning på vilket ben man ska stå som vanligt, utan hänvisar till tidningen Sändaren som rubricerar ”kristen kritik” mot Svantesson.

  Denna typ av journalistik som de representerar är värre än sekulär medias kritiska röster som åtminstone inte går under falsk varudeklaration.

  Men f.ö. är det intressant att se de båda kristna tidningarna ”Världen i dag” & Dagen med flera artiklar till stöd för Svantesson. Även elogé till Stefan Gustavsson i SVT Debatt i går.

  Nu inväntar vi bara samfundsledare & kända kristna företrädare att de också kliver fram på sekulära arenor…
  Ett ypperligt tillfälle att komma till rätta med ”kristofobiska” anslag.

  Var är ni ?

 • WO

  Jag är lite rädd att det från mainstream-kristenhetens sida blir mer av ”man måste få ha rätt att tycka si och så som minister, även kristen sådan”, vilket ju är bra.

  Men det blir nog mindre av: ”hennes ”gamla” åsikter, (”abort är inte så bra, och äktenskapet är mellan man-kvinna), dessa tankar är RIKTIGA, och de idéerna ska vi som kristenhet försvara!”…

  Hoppas ju jag får fel, men så känns vindarna.

 • westinbo

  Paradigmskifte? Knappast. Det krävs nog en väckelse, ingenting annat, för att få ett paradigmskifte i vårt land och bland kristenheten. När t.ex. Åke Green fick löpa gatlopp så var det väldigt politiskt korrekt. Men nu är många mer försiktiga och gör även en kalkyl över hur deras eget förtroendekapital drabbas, särskilt som Reinfeldt själv var med om att ta beslutet. Dessutom tror jag att tänkande människor alltmer har börjat reflektera över demokratins förutsättningar och villkor, att de demokratiska värdena inte är något vi kan ta för givet. Vi kan nuförtiden se en mer nyanserad ton i debatten kring kristna värderingar och företrädare även i tidningar som DN. Att fler står upp för sin tro i offentliga sammanhang spelar också en stor roll, även Anders Borg har ju deklarerat att han tror på Gud. Men frågan är om utvecklingen mot ett infantiliserat pöbelsamhälle går att hejda. Jag tror utan att därför hemfalla till defaitism inte det, eftersom jag tror att det profetiska ordet kommer att uppfyllas i våra dagar.

 • Robert Lindberg

  Jag tycker det är glädjande att kristen media och andra personligheter tar ställning för Elisabet. Men debatten handlar egentligen inte om att hon är kristen eller inte vilket de kristna tidningarna ger sken av. Frågan handlar mest om att Elisabet är med i en församling som står upp för de klassiskt kristna värderingar såsom äktenskap och abort. Men detta verkar vara ganska ok också. Det som inte verkar vara ok är om hon har dessa värderingar själv. Detta är en är skrämmande utveckling av hur vi svenskar hanterar oliktänkande mot majoritetsuppfattningen i landet. De andra krafterna får det låta som att de ”kämpar mot samhället” när det egentligen är de klassiskt kristet troende som kämpar mot samhället i stark motvind. Detta börjar bli en utveckling som är enligt David Wilkersons profetia i Synen där det står om att klassiskt kristet troende blir förföljda av världen och den politiskt korrekta kyrkan. Den största anledning till detta är att många av de svenska kyrkorna inte håller sig nära den helige Ande och inte tar tydlig ställning för klassisk kristen tro, vilket vi har redogjort tidigare i denna blogg den senaste. Egentligen kan vi inte skylla på varken okunskap media, även om de självfallet har detta, eller på humanisterna utan på en avkristnad kyrka som inte följer den helige Ande och inte står upp för hela evangeliet.

  Frimodig Kyrka har nu också fått känna på denna behandling från religiöst håll på grund av att en hög uppsatt religös person har uppmanat folk på Twitter att inre rösta på Frimodig Kyrka i kyrkovalet.

 • Robert Lindberg

  Roligt att höra att Esther Louise blir bättre!

 • Jonasq

  Kan du ge några exempel på att den etablerade kristenheten ställer sig på ”stenkastarnas sida” när en kristen hamnar i blåsväder? Och eftersom du talar om att det brukar vara så och att det till och med har varit ett ”paradigm” så borde du ju kunna rada upp hur många exempel som helst. Jag känner inte till något sådant exempel, möjligen Åke Greens predikan, vilken många kristna med rätta tog avstånd ifrån på grund av det osmakliga ordvalet. Men vad mer?

 • Nils

  Tjaa – varför ska det vara så obekvämt för vissa att armbåga sig fram i publikhavet till den ”öppna publika” arenan.
  Det finns ju bl.a. en kaplan för riksdagens kristna riksdagsgrupp… – vore det för mycket begärt att denne kliver fram till t.ex. SvT:s morgonsoffa eller någon liknande plats där kvällstidningsdrevet skapat miljöer.
  Tidigare hade Stanley Sjöberg denna typ av ambition…
  Att några samfundsledare blir intervjuad i Dagen ger knappast eko förutom runt den egna predikostolen. Hittintills har det varit altför mycket att lämna ”walk over” – och då ska man inte senare huja sig över att Jonas Gardell, Helle Klein eller Eva Brunne utnyttjar tillfället med att ta tolkningsföreträde…
  ”Kristofobin” göds av att sunda kristna samfundsledare/företrädare vägrar kliva fram… eller ?

 • Nils

  Ja bloggen ”Dagens Seglora” har stiftsbidrag och har vid ett flertal tillfällen misskrediterat teologen Annika Borg. Helle Klein har varit motor i förtalskampanjer mot evangelikaler. T.o.m. biskopen tyckte det blev för pinsamt så hon fick gå ut med en offentlig uppmaning till sans & balans.

  Men som man bäddar får man ligga. SvK har haft en förkärlek att låna ut sina predikostolar.
  Gycklaren Olof Buckard var en av de första som tog i anspråk en utlånad predikostol. Själv var jag körmedlem när han föraktfullt nedgjorde ungdomskörens anslag… Senare föraktade han biskop Gärtner i ett offentligt panelsamtal.

  Svk var de som initialt gav Jonas Gardell tillåtelse att hålla kvällsmålsbön i SvT – sedan har han föraktfullt gjort sig till uttolkare av Bibeln där han bestämt hånar klassiska bibeltroende.
  Att han sedermera blev hedersdoktor med förre ärkebiskop KG Hammar som förnöjd närvarande påvisar bara moraset i delar av kristenheten.

  Det finns många fler exempel.

 • Nils

  Ser nu att Elisabeth Svantesson tackat ja till inbjudan från HBT-moderater i Sthlm:
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/oppna-moderater-vill-ta-pulsen-pa-svantesson_8539594.svd
  Det vore ju ganska enkelt för P. Hörnmark & Niklas Piensoho samt en del andra kristna företrädare i Sthlm att bistå Svantesson, då hon ensam kliver fram i denna miljö…
  Tänk lite utanför boxen & greppa en kastad handske – det finns säkert fler arenor, men aktivera er !

 • Jonasq

  Det där kan väl knappast vara exempel på hur hela kristenheten ställer sig på stenkastarnas sida? Segloras kritik av Annika Borg. Olof Buckards kritik av en ungdomskör. Gardells kvällsmålsbön och att han blir hederdoktor i Lund. Inget av det här kan väl anföras som exempel på det Swärd tar upp i sitt inlägg?

 • Nils

  Vi kanske talar förbi varandra… ?

  Bara för att två kristna tidningar ger utrymme för samstämmighet, betyder inte att det finns en samlad kristenhet som bistår Svantesson för hennes kristna position.

  Den ”stenkastande” mentaliteten finns fortfarande hos vissa kristna grupperingar – ofta med vänsteranknytning.
  http://dagensseglora.se/2013/09/18/vad-ar-det-som-galler-svantesson/

  Det intressanta är att personer utanför den kristna sfären reagerar – typ ledarrredaktionen på SvD, riksdagsman Federley (c) & en del privatpersoner

 • Jonasq

  Det här blev tydligen krångligt. Swärd, inte jag, påstår att det har skett ett paradigmskifte. Tidigare samlade kristna ihop sig och kastade sten på andra kristna som kritiserades i media. Nu gör man, enligt Swärd, inte det utan alla sluter upp bakom Svantesson. Min fråga rör det tidigare paradigmet, där alla kristna var stenkastare mot kristna som hängdes ut i media. Jag frågade vad som stödde en sådan tanke, exemplen. Du verkar diskutera något annat.

 • Nils

  Inte alls – jag vet inte hur många ggr Helle Klein & Gardell inbjudits till de stora offentliga medierna & ondgort sig över delar av kristenheten.

  Jag har ännu inte observerat någon förändring från detta håll – en typ av stenkastning verbalt där man stenkastar med ord som ”kristna fundamentalister”, ”homofoba kristna” ”högerkristna” samt en uppsjö av förnedrande argument mot bibeltroende kristna.

  Nu kommer bokmässan i Gbg, då ska jag ta personlig kontakt med några av dessa…
  Hoppas få återkomma om vad dessa personliga samtal leder till…

 • westinbo

  ”Etablerad kristenhet” är ett intressant uttryck. Ska det beteckna dem som är så väl inordnade i samhällets värderingar och förväntade beteendemönster att de inte stör civilsamhället med sin existens, alltså etablerade i det politiskt korrekta landskapet? Jag antar att Stefan inte menar sig tillhöra de etablerade i denna betydelse. Men jag antar att han inser att han själv i högsta grad är ”etablerad”, även om han menar att han är etablerad i den bibeltrogna myllan. Bibeln menar att vi aldrig kan bli etablerade i världen, att vi är gäster och främlingar och det etablissemanget vill jag tillhöra, för att nu dissekera begreppet etablerad. Jag vill vara etablerad i Kristus men erkänner att jag ibland nyetableras i synden och det avspeglar sig i det jag säger och gör.

  Stefan är en god analytiker men hans analytiska ansatser stupar ibland av interfolierade värdeladdade ord, frånvaron av begreppsdefinitioner och angivandet av de antaganden som han bygger resonemangen på. Men vi kanske inte ska vara så kräsna vad gäller objektiviteten. Den finns nämligen inte om man ska tro den kunskapsteoretiska forskningen. Det gäller att försöka förstå andemeningen.

  Grattis till barnbarnet!

 • AlmaM

  Glada besked om lillflickan!

  Läste med stor glädje intervjun med Fredrik Federley i Dagen vilken avslöjade att media varit mycket ensidig i Svantesson-fallet. Det dög väl inte med en bög som gillar henne och ovanpå det erkänner att det var hans egna fördomar som avslöjades när han blev förvånad över hennes forna medlemskap i LO.

  Men när har du upplevt att kristna kastat sig över andra kristna i liknande fall tidigare? Jag menar inte att du har fel, jag kan bara inte minnas något sådant fall. Senast jag hörde om detta var det väl en rektor i Lund som var pingstvän,men nog ställde väl alla kristna upp för honom, eller var det inte så?

 • AlmaM

  Helt rätt om objektiviteten, vi har alltid en förförståelse och ju mer man inser det ju visare blir man och forskningen blir mer tillförlitlig. Bra också om man inte blandar ihop analys med argumentation.

 • AlmaM

  Vad knasigt detta blev, jag läste inte kommentarerna innan jag kommenterade, du säger det så mycket bättre. Jag kan inte alls påminna mig att kristenheten inte ställt upp för förföljda syskon.

 • AlmaM

  Dagens Seglora har väl däremot fått, rättvist, ta emot en massa pisk av kristenheten. Det ledde också till att Dagens kyrka http://dagenskyrka.se/ och nättidningen Evangelium http://www.tidskriftenevangelium.se/ startade. Det ser jag dock inte som det Swärd talar om utan som en sund debatt och ett öppet samtalsklimat där man inte bara klagar utan gör något själv.

 • Jonasq

  Ok, så det är Seglora som är ”Kristenheten” i Sverige? Det här fattar jag inte alls.

 • Nils

  Jag tror den sekulära allmänheten vet mycket väl vem Helle Klein är i sin prästskjorta & vilka åsikter hon sprider via Seglora & även som journalist vid Aftonbladet.

  Men allmänheten har ingen aning om vilka namn som finns som frikyrklighetens samfundsledare.
  Sedan synes du inte ha klart för dig vilket understöd Seglora åtnjuter från Sthlms stift – som innehar ett utav de största medlemstalen i SvK.

  Det här samtalar jag ofta med präster, kyrkoherdar i SvK…

  Varför så novis i dessa spörsmål ? – eller döljs detta bakom en partibok som sätts högre ?

 • Jonasq

  Du förstår inte min fråga. Och den var egentligen inte riktad till dig, utan till Stefan. Vi får se om han förstår vad jag menar.

 • Nils

  Jag har väl knappast nämnt hela kristenheten ?
  Femtekolonnare behöver inte vara många för att åstadkomma allvarliga skador…
  De gömmer sig under sken av att tillhöra gemenskapen och kan därför utnyttja situationen för att skada de som trodde sig vara kamrater.

 • Jonasq

  Alltså, rågan var ju inte till dig och alltså inte vad du har påstått. Frågan var till Stefan Swärd som ovan beskrivit en paradigmskifte i kristenheten. Undersförstått: hela kristenheten. Ok?

 • WO

  Biskop Eva Brunne gick ut och sa åt folk att inte rösta på ”Frimodig Kyrka” i kyrkoval nyss, ett exempel på internkristen åsikts-”styrning”, eller försök till sådan, och givetvis riktad mot klassiskt troende som Frimodig Kyrka främst representerar…

 • WO

  Man kan av sekulärmedia tillåtas vara med ”tom” i en församling som Kristet Center i Örebro, MEN BARA OM MAN avsäger sig vissa av församlingens trossatser, eller delar av dess stadgar, typ.
  Vilket ju Elisabet Svantesson har gjort, om än, antagligen, hon känt sig tvingad därtill…

 • stefanswrd

  Jonasq,
  debatten om Maranata 1963, kritiken mot Livets ord på åttiotalet saknade alla proportioner där övriga kristenheten bidrog till detta, stödet för Vineyard var för lamt när de fick löpa gatlopp 1994-95, även om man kan ha synpunkter på hur Åke Green lade upp sin predikan utgick han från Romarbrevet 1 så drevet mot honom klassar jag som förföljelse, hans support från kristenheten var minst sagt svagt.
  Stefan Sw

 • Jonasq

  Ok, Maranata och Livets Ord alltså. Det kan jag köpa, men det kan knappast kallas ett paradigm. Åke Green däremot, det var en vidrig predikan och förvrängning av hela evangeliet.

 • Sola fide

  Var inte uppsåtet i Åke Greens predikan snarare att testa den nya hetslagstiftningen än att evangelisera? Är det rätt sätt att använda predikoämbetet, predikan i sig kan ju knappast sägas vara någon höjdare, tvärtom.

 • Sola fide

  Kan det tänkas vara pga av predikningar som Greens som vi som försöker stå upp för Bibeln klassas som homofober om vi har invändningar mot den livsstilen?

  Citerar 1Petrusbrevet 3:
  15 Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. 16 Men låt det ske ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. 17

 • stefan Swärd

  westinbo,
  håller med
  Stefan Swärd

 • Stefan Swärd

  JOnasq,
  Oavsett vad man tyckte om Åke Greens predikan, det var ju inte det saken handlade om. Saken handlade om, om man ska kunna hamna i fängelse för en predikan. Om man tycker predikan var vidriing och förvrängning av evangeliet, det var ju inte det diskussionen handlade om.
  Tycker du att en pastor, präst, predikant, imam, rabbin, ska kunna hamna i fängelse på grund av en predikan?
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Jonasq

  Nej, där håller jag såklart med dig. Man ska ha rätt att vara råfundamentalist. Jag är helt för den ordningen. Men jag tycker nog att man som kristen kan kritisera innehållet i en förkunnelse trots att man stöder religionsfriheten. Är det inte just det du själv gör, i exempelvis Piensohodiskussionen? Inte backar du upp honom direkt.

 • Sola Fide

  Men är inte en predikants främsta uppgift att sprida ett rätt evangelium och inte testa lagar (är inte det att fresta Herren)?
  Om man sedan hamnar i fängelse som en konsekvens av det första så är det en helt annan sak.

  Är det ok att uppmana till terror, självbordsbomberi, hedersvåld och förföljelse av seuxellt och religiöst avvikande ifrån en predikstol, ska det rymmas inom yttrandefriheten? Tveksamt.
  OBS nu menar jag inte att det var det som skedde i fallet Green jag menar bara att allt inte är ok.

 • WO

  Kanske. Men jag skulle tro att de flesta har inte hört men än en tiondel av Greens predikan, både troende och icke troende.
  Ganska begripligt han får ovett då, även av de som (om de lyssnat igenom hela) skulle hålla med honom i sak, om än inte i varje val av ord…

  Men att Pingsttopparna tog totalavstånd från sin kollega är skamligt.

 • Robert Lindberg

  Andra Timotheosbrevet kapitel tre säger mycket om vilka tider vi lever. Jag tycker att vers 5 passar bra in på dagens kyrka.

  Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, (Andra Timoteusbrevet 3:2, 5, 14 SFB)

 • stefanswrd

  Jonasq,
  Det måste vara en mycket tydlig skillnad mellan förföljelse mot kristna och en sund debatt och rätten att kritiskt granska en predikan eller förkunnelse. Ofta har sund kritik kallats för förföljelse vilket jag tycker är befängt.
  Men det finns också förföljelse mot kristna i Sverige även om den är en mild västanfläkt i jämförelse med t.ex. muslimländer.
  När man blir mobbad i skolan för att man är kristen, inte blir befordrad på jobbet för att man är kristen, inte får ett visst jobb för att man är kristen, blir hotad med fängelse som i Green-fallet, då är det inte sund kritik, det är förföljelse.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Jonasq

  Ja, visst. Varför tror du att jag har någon annan uppfattning om det på den punkten? Jag tycker att religionsfriheten sitter mycket trångt i Sverige. Men saken gällde väl huruvida kristna systematiskt, utifrån ett paradigm, förföljde andra kristna? Sund kritik mot Åke Green, vilket hördes från många, var mycket bra, jag håller helt med dig om det. Däremot ska han juridiskt vara helt fri att bedriva sin dåliga förkunnelse, där är jag också helt enig med dig.

 • stefanswrd

  westinbo,
  Nu är ju inte bloggdiskussioner och blogginlägg vetenskapliga utläggningar, så jag håller med om att det ofta saknas definitioner, distinktioner, tydliga redogöranden för antaganden m.m. Men detta är en verksamhet som man ägnar sig åt yttersta kanten av fritiden.
  bless,
  Stefan Swärd

 • SefastTronde

  Om du/ni kan skippa ordet paradigm, som i sammanhanget är dåligt valt och missvisande, blir diskussionen plötsligt intressant. Haka därför inte upp dig på Swärds något oövertänkta ordval i artikeln… ’Övergripande trend’ el. ’rådande vana/ovana’ el.dyl. kanske hade varit bättre…

 • westinbo

  Stefan,

  jag vill vara mästrande. Men lite mer neutrala ordval kanske kan göra debatten mindre polemisk till sin natur och tjäna sitt syfte bättre. En definition kan väl också vara på sin plats ibland utan att det behöver låta som en vetenskaplig framställning. Sen sa jag också att jag tycker att vi ska försöka lyssna till andemeningen (kanske vi kan urskilja ett försök från Guds sida att säga oss något) och inte fastna i partikulärer, enskilda ord och uttryck, speciellt starkt värdeladdade uttryck som till sitt väsen är syntetiska, alltså komplexa och icke-självförklarande, som lätt skapar missförstånd och polariseringar.

  Nu tror jag ändå att jag lyckades uttrycka mig ganska objektivt.

 • wildwest63

  Mitt intryck är snarare att Elisabet Svantesson så gott det går försöker avsäga sig alla bibelgrundade åsikter hon tidigare haft för att passa in i regeringens krav på vilka åsikter som är acceptabla i frihetens Sverige år 2013. Jag vet inte om jag får någon större respekt för en person som gör så. Rätta mej om jag har fel. Då är det bättre att avstå höga positioner, goda löner och anseende och hålla fast vid sina värderingar. Känslan är att Niklas Piensoho som riksdagskaplan är ute på samma hala is.

 • Nils

  Fega ”broderliga” församlingsledningar…

  När drevet nu flyttar fokus mot Svantessons hemförsamling i Örebro
  http://www.expressen.se/nyheter/dokument/all-karlek-inte-onskvard-i-forsamling/

  – då undrar jag efter tidigare liknande församlingsdrev:
  Vad har andra församlingar lärt sig ?

  Jo – att ducka tills det blåser över !!!

  Man har ingen skyldighet att ge samstämmighet i troslära, men evangeliska församlingar borde offensivt deklarera att ”vi har samma syn på” det ni anklagar våra syskon för.

  Detta drev mot en församling kommer att upprepas, så länge den evangeliska kristenheten inte ställer upp broderligt mot mediadreven.

  Vad har övriga kristna församlingar från det ekumeniska nätverket i Örebro påvisat ?

 • greger andersson

  Hej! Det är inte så enkelt när tidningarna ringer. Det är självklart att man, särskilt om man verkligen tror på det mångkulturella och demokratiska samhället, hävdar människors rätt att ha åsikter. Det är också självklart, menar jag, att man inte går med på att flytta tron helt till den privata sektorn. Detta är viktig både för att tron faktiskt påverkar hur vi ser på tillvaron och för den svenska demokratin. Vår demokrati kan ju inte bygga på att allt som hotar enhetligheten hänskjuts till det privata. Däremot är det svårt att förklara kyrkans åsikter i en rad frågor. Det beror till viss del på att många journalister inte tycks ha en aning om de ”klassiska kristna värden” vi talar om i den här och andra bloggar. Det tycks finnas ett oerhört främlingsskap inför både kyrkan och de åsikter denna/dessa företräder. Det gör att frågorna uppfattas som ”ställningstaganden” som s a s inte ”makes sense” i relation till något man förstår. Man hör alltså att kristna t ex är emot föräktenskapligt sex, abort och homosexualitet men man förstår inte varför. När detta inte ”makes sense” tolkar man dessa ställningstaganden utifrån de ramverk man har till hands.
  Greger

 • Nils

  suck…

  Samfundsledare bibehåller sin duckande profil… – stormen pågår fortfarande. Och de ekumeniska kafferepen påkallar en kaka till när kyrkporten är stängd:

  http://www.aftonbladet.se/kultur/article17511780.ab

  http://www.expressen.se/gt/kronikorer/karl-johan-karlsson/jag-festar-hellre-med-bogarna-i-helvetet/?fb_action_ids=561953313853618&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B612323412144023%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5D

  Hallåååå res er upp – Var är ni ???!!!
  Visst det var nån som tappade facebookkontot & tyckte sig vara förföljd, men nu gäller det aktiv ekumenisk broderlighet som allmänheten uppfattar.

 • Hannu Ruokola

  En naiv idé. Vad är kristen politik? Det finns många OLIKA uppfattningar. Dvs. Du kommer kanske samla en liten grupp, som tycker som du och så slutar den historien lite likt Ny Demokrati om ens det.