Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Ulrika

  I artikeln står det: ”Men betyder det då att vi bör ta avstånd från människor, som till exempel egna barn som inte har en kristen livsstil?” Slutcitat

  Vilken helsjuk fråga!
  Att den ens finns!

  Laglösheten/Kärlekslösheten breder ut sig.

 • Anders G

  Men svaret var väl ändå bra (så bra tror jag t ex inte LP svarat).

  Så varför bara fokusera på det negativa; Ulrika.

 • Ulrika

  Hej Anders,

  Det negativa blir inte positivt för att man vill det;)
  Det är positivt att stå upp för det man tror på. Att stå upp för de som jag tror far illa av den här typen av frågor och konstigt tänk som speglas i frågan ovan. Det är verkligt positivt för mig, även om det vore mest positivt att slippa dessa dumma frågor som jag gav exempel på ovan.

  Ser du positivt på denna min synpunkt:)?

 • Micael Gustavsson

  Hej Ulrika,
  Men poängen var väl att man inte ska göra det. Det är ju frikyrklighetens historia, med de avartervsom förekommit, som leder till att sådana frågor tas upp. Inte att dvsom svarar på dem skulle tycka det är bra. På många sätt var kärlekslösheten större för 50 år sedan än idag.

 • Ulrika

  Okej,
  Jo, jag har börjat ana att det finns ett avartsarv som tar mycket fokus. Jag vet inte men superspontant kanske alla som är mycket aktiva inom en församling skulle må bra av ett sabbatsår från all verksamhet för att helt möta sin egen relation med Gud och människor utanför väggarna. Vet inte, vad tror du? Och kanske sådana som medvetet håller sig utanför (som jag) skulle innanför väggarna under ett år?

  Nä, nu måste jag få min gröt, Patrick Öhlund har sagt åt mig att skippa bacon som första rätt efter fastan.

 • Jonas Rosendahl

  Stefan – Delar du Sten Gunnar Hedins uppfattning angående ett läroämbete? Underförstått: Ett biskopsämbete i pingströrelsen som får makt över den lokala församlingen?
  Nyfiken på ditt svar!

 • stefanswrd

  Jonas Rosendahl,
  man måste inte använda ordet läroämbete, men det behövs en mer uttalad modell för formulering av teologi och lära i spretiga frikyrkosamfund. Detta görs ju, men det är bättre att det görs uttalat, än att det bara ska bygga på vad teologiska utbildningen säger, eller enstaka inflytelserika personer.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Jonas Rosendahl

  Ska det tolkas som att du är för en systematisering av teologin genom hela frikyrkorörelsen även om den kan variera i de olika grenarna? Innebär inte det i praktiken att teologerna på lärosätena inte nu bara har makt över teologin som lärs ut till kommande pastorer utan även som en ram vad som sägs överhuvudtaget från talarstolarna?

 • Nils

  intressant reflektion/problemställning Jonas…

 • Birgit Hedström

  Håller med Nils kommentar… Intressant fråga Jonas!

  Birgit

 • Anders Gunnarsson

  Jag ser positivt på det o på framtiden.

  Framtiden är ljus. Ära vare Fr, PX o dHA. Nu, alltid o i evigheters evigheter. Amen.

 • westinbo

  Det viktiga är att vi har en öppenhet för att låta oss förmanas av den helige ande, att det finns en öppenhet för personer med gåvan att förmana och ge profetiska tilltal. Vi kommer nog aldrig att finna ett perfekt system för kontroll och det finns en fara i att centralisera och institutionalisera.

 • Ulrika

  Vad betyder Fr,PX?

 • Leokvast

  Håller med dig Ulrika. Det var inte någon bra formulerad fråga, snarast korkad. Ingen normalt skapad förälder tar avstånd från sina barn, oavsett vad som än händer.

 • S-E Sköld

  Hur läser den sin Bibel, som konstruerar sådana frågeställningar, att överge -och ta avstånd från sina egna barn, för deras livsvals skull?! JESUS lämnade de 99 för att söka reda på det 100:ade.

 • Anders G

  Fadern, ChiRho=Christos=Sonen o den Helige Anden.

 • S-E Sköld

  Samma Sten-Gunnar Hedin som gick i täten för att riva ned det hans fäder, som Lewi Pethrus och hans samtida – på apostoliska grunder -och med biblisk mönsterbild – byggt upp och ”förvaltargenerationen” med Carl-Erik Heinerborg och Bo Hörnberg spetsen, förvaltat; fram tills dess Hedin och hans samtida ledare kom, fick makten inom Pingströrelsen. De rev ned de fäderna – med stor framgång – byggt, för att i dess ställe sätta en kyrkoorganisation.
  Kanske för att – via SKR – få samarbeta med katolska kyrkan, vars läror är ett sammelsurium, som inte har särskilt mycket med Bibelns undervisning att skaffa och därför hör hemma på samma soptipp, som Niklas Pensiohos ”abrahamsvälsignelser”; då de är klart obibliska företeelser.

 • Ulrika

  Exakt, det står även att den som överger sin familj är värre än en icke-troende.

 • Ulrika

  Precis, funderar ibland på det dubbla ansvaret som jag kan ana som kristen förälder, där min omsorg även ska spegla den omsorg som Fadern har om oss. När jag lyckas älska mina barn, oavsett tro, tror de mig när jag talar om Guds omsorg.

  Frågan fick mig att tänka på diverse sekter.

 • Anders Gunnarsson

  Du har inte funderat på om dina konspirationer inte har mkt med verkligheten att göra?

  Tänk igen. Tänk om…

 • Ulrika

  Jaha!
  Ja, Ära Vare de!

 • Anders G

  Finns det inte värre fara att kasta ut kyrkans nedärvda form o förlita sig på frifräsande charlataner som ska ha tionde o kulörta mantlar…

  Jag ser ingen positiv utveckling vare sig pä högerflygeln eler vänsterflygeln i frikyrkan. Ja, vart ska man då gå? Vad är sant, rätt o skönt. Vad ger stadga? Karismatiska överandliga profetiska förmanare? Ja vem då?

  Jag ser det inte. Är jag förblindad? Hjälp jättegärna en fd EFK:are att se vart vägen verkar bra i frikyrkan. Namn, Stad o Samfund; tack. Jag lovar jag ska kolla upp dem.

 • WO

  Ja, knäpp fråga.

  Men jag gissar den kom med, formulerad så, just pga att Niklas Pensoho i sitt bilbestudium sa nåpot ganska näraliggande:
  Att vi NU ska välsigna tex våra barn även när de gör tokiga val, ISTÄLLET för att ta avstånd från dem. Han implicerar alltså att DET är de val vi har att göra, och att valet att ta avstånd från våra felhandlande barn är det val faktiskt gör, och som Niklas alltså vill få ”oss” att sluta med.

  Vilket jag inte tycker är en korrekt beskrivning av hur det faktiskt ser ut bland kyrkfolket i allmänhet!!!

 • westinbo

  Hej!

  Det var många ord som avslöjar starka känslor. Jag vill inte i första hand diskutera olika kyrkors företräden. Det finns en kyrka som är överordnad alla andra kyrkor? Gissa vilken! Jo, det är den ”kyrka” som Jesus vill ska bo i oss. Guds rike är inom oss, sa Jesus. Och jag vill ge dig ett Bibelsammanhang från Ordspråksboken 4: 20-27, speciellt vers 23: ”Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet.”

  Frid!

 • Ulrika

  Vi är ett vilset släkte WO….Som om det är en motsägelse i att älska (vara närvarande) och samtidigt tillrättavisa sitt barn. För mig framstår resonemanget som att man inte kan vara förälder om barnet inte tänker lika. Konkret: Om mitt barn är på väg in i en relation som jag kan se kommer att bli fel för det (och här är hetereo eller homo oitressant) är det mest kärleksfullt att säga det och inte ta avstånd. Tror att du håller med mig, men för tydlighetens skull:)
  Mina barn är inte så stora ännu men jag har faktiskt varnat ett par utanför familjen en gång och sagt att jag tror inte på er i ett äktenskap. Av full omsorg sade jag det WO! Och det paret är hetero men heteros är väl alltid bara och endast lyckliga….Det är ju en man och en kvinna så då kan vi bli pluttinuttiga o krussidulliga och bara välja skor till festen…

  Om alternativet till avståndstagande är en falsk, flat, kladdig smile-acceptans för icke-avståndstagandets skull kanske avståndstagande är mer ärligt?

 • Jonas Rosendahl

  Anders! Du har rätt såtillvida att det finns ett identitetsletande inom frikyrkan. Kyrkohistoriskt är sådana faser inte ovanliga, snarare regel än undantag, ta exempel den tidiga klosterrörelsen som anser att biskoparna allierar sig alltmer med världslig makt. Vi befinner oss nu i Sverige i 3 generationen efter genombrottsgenerationen och mkt riktigt så har alla frikyrkorörelser minskat drastiskt. Missionsförbundet ca 53000 på 79 år, och pingströrelsen ca 20 000 på 28 år. Tyvärr är detta mönster inte ovanligt. Genombrottsgenerationen bygger upp, nästa förvaltar och den tredje får vara med om nedbrytandet i rörelsen. Vi talar då om rörelser, lokala församlingar kan vara undantag. Framtida församlingar i Sverige som växer lär vara multikulturella karismatiska församlingar med icke liberal teologi. New Life är en sådan församling som växt sakta men säkert genom åren och som planterar nya utposter. Andra exempel finns säkert.

 • S-E Sköld

  Saxat från Pingst.nu: ”I morgon inleder Smyrnakyrkan i Göteborg en predikoserie på temat ”Hjärtefrågor – Guds och våra”. Den inledande predikan har underrubriken ”Hur kan vi be för Göteborg?” och predikant är Anne-Jorid Ahgnell.
  Serien fortsätter sedan nästa söndag då Tomas Sjödin predikar på temat ”Hur kan vi välsigna Göteborg?” Senare i höst handlar det om ”Hur kan vi presentera Jesus för Göteborg?”, ”Hur kan vi gråta med Göteborg?”, ”Hur kan vi lyssna till Göteborg?” och ”Hur kan vi drömma med Göteborg?”
  —————————
  Som jag uppfattar det, är detta – ovan redovisade – från samma drömlandskap som Niklas Piensoho hämtat sin Nyhems-predikan från; så långt bort från biblisk – och evangelisk – verklighet som man kan komma, någon form av kristendomsfilosofi. Som näst intill garanterar, att alla former av förföljelser mot Ordet uteblir. En bekväm resa med andra ord.

  Till Timoteus skriver Paulus, ”predika ordet, träd upp i tid och otid, då räddar du både dig själv och dem som lyssnar på dig”.

  Det som stör mig allra mest är begreppet: ”hur kan vi”, som om dessa ”vi” inte själva behövde någon form av korrigering, t.ex. gråta över sig själva och sitt eget avfall från Bibelns – Guds Ords – vägar.

  Det är inte Gud som svikit Göteborg och Sverige; det är Hans folk som är avfälligt från Hans viljas vägar, och ohörsamt mot Hans röst. Guds folk hör inte vad församlingens ägare, och huvud, säger till Sina församlingar. Och det Han först och främst säger, står skrivet i Hans Ord: för ”Han vandrar de vägar Han förut gick.

 • S-E Sköld

  Jes. 56:10-11 ”Väktarna är allasammans
  blinda, de har inget förstånd; de är
  allasammans stumma hundar som inte kan
  skälla;

  de ligger och drömmer och vill
  gärna sova.

  Men de hundarna är också glupska och kan
  inte bli mätta.

  Ja, sådana människor är herdar, dessa som
  intet kan förstå!

  De vill allasammans vandra sin egen väg;
  var och en söker sin egen vinning, alla
  så många de är”.

  Upp. 3:17-18 ”Du säger: Jag är rik, ja, jag
  har vunnit rikedomar och behöver inget; och du
  VET INTE, att just du är eländig och ömkansvärd
  och fattig och blind och naken.

  Så råder JAG dig då, att du köper av mig guld,
  som är luttrat i eld, för att du SKALL BLI RIK
  och att du köper vita kläder, till att klä dig i,
  för att din nakenhets skam inte skall bli uppenbarad

  och att du köper ÖGONSALVA till att smörja dina
  ögon med, för att du skall kunna se”.

 • WO

  Jamen precis, ta avstånd kan man göra från handlingar, att varna etc är ju klart man måste kunna göra. UTAN att överhuvudtaget ta avstånd från personen/personerna!
  Det är väl när man bryr sig om som mest som man vågar ge sig på nåt så känsligt (i dagens pk-miljö idémässigt) som att faktiskt säga rätt ut att ”det där är inte bra”…
  …men NP verkar tro…nja, han verkar tycka(!) att valet står mellan att välsigna (med risk att det uppfattas som att man välsignar ”allt”, hela paketet, dvs inte bara personerna själva, utan även deras handlingar) och att ta avstånd, dvs från personerna också fast man bara menar att man har skäl ta avstånd från något de gör, inte från dem som personer/vänner/anhöriga.
  Detta är ju så galet och jag förstår inte att just detta inte alls uppmärksammats mer än av några bloggare, medan kristna medier på sin höjd (och väääääldigt sent nu flera månader efter Nyhemsstudiet) låtit det komma fram när de intervjuar någon pastor eller annan.
  Just detta att ställa fram 2 val som det i verkligheten nästintill ALDRIG handlar om för ”kyrkfolket”, som den situation man vill förändra/förbättra och sen utifrån den bilden man målat upp föreslå en ”ny” väg som den rätta det tycker jag är ganska falskt. Om inte falskt, så i vart fall mycket oklokt och även förvirrande.
  Jag känner mig väldigt enig med dig Ulrika och det är klart att det finns fler aspekter på det hela än jag tagit fram.

 • westinbo

  Jag dristar mig att säga att det finns något som heter onda andars vishet, vilket är mer vanligt än vi kan tro.

 • Anders G

  Ja det är bra med historiska analyser.

  Så ”New Wine” är framtiden. Hmmm. Har faktiskt aldrig besökt dem. Ska kolla upp det vid tillfälle. Tack!

 • Micael Gustavsson

  Han skrev NewLife, inte New Wine. Det senare är en förnyelserörelse med ursprung i anglikanska kyrkan.

 • S-E Sköld

  Jag vet inte hur många barn som dödas i moderlivet i Göteborg, men jag kan förstå, att det varje dygn är åtskilliga. Det innebär, att Människor – Guds avbilder – berövas sina liv här på jorden, och deras föräldrar – och andra inblandade – begår en handling som leder till evig skilsmänna från Gud; om de inte får kunskap i frågan och tar emot försoningen – förlåtelsen – i JESUS Kristus. Detta är dessvärre VERKLIGHETEN, som människorna lever i, och som inte kommer från Smyrnas -eller Piensohos drömfabriker, snarare tvärt om.
  Vad har då predikanterna i Smyrna att säga till dessa föräldrar?
  ”I morgon inleder Smyrnakyrkan i Göteborg en predikoserie på temat ”Hjärtefrågor – Guds och våra”. Den inledande predikan har underrubriken ”Hur kan vi be för Göteborg?” och predikant är Anne-Jorid Ahgnell.

  Serien fortsätter sedan nästa söndag då Tomas Sjödin predikar på temat ”Hur kan vi välsigna Göteborg?” Senare i höst handlar det om ”Hur kan vi presentera Jesus för Göteborg?”, ”Hur kan vi gråta med Göteborg?”, ”Hur kan vi lyssna till Göteborg?” och ”Hur kan vi drömma med Göteborg?”
  ————————-

  Om jag fick en sådan vägkarta, och ville nå målet, skulle jag kasta den; som JESUS säger om saltet som förlorat sin sälta, och därför kastas för sin oduglighets skull, för att trampas ned av människorna.

 • Jonas Rosendahl

  Men New Wine verkar bra det också. Har dock aldrig varit med men hört om det. Det är (på ett sätt tyvärr) dock en rörelse lite utanför lokalkyrkoramarna, när ska den komma inom ramarna? :-)
  Vi kanske skulle ha nåt slags bloggmöte in real life nästa års New Wine konferens – om den blir i Sthlm?

 • S-E Sköld

  Saxat ur boken OFREDSTIDER, som utkom i december 1991 (skriven på Andens maning -och diktamen av Sven-Erik Sköld och Per Sundgren) och handlar om Guds dom över vårt lands BLODSKULD.

  ”SVERIGE, ETT GUDS TRÄD.
  Matt. 3:10
  Och redan är yxan
  satt till ROTEN på trädet;
  så blir då VARJE TRÄD
  som inte bär god frukt
  AVHUGGET
  och kastat i elden.

  Sverige är ett träd som Gud genom SIN ENDE SONS, JESU BLOD
  tagit sig an och lyft upp ur HEDNAMÖRKRETS FÖRBANNELSE.
  Från Oden, Tor och Balder,
  och välsignat till välsignelse för många andra träd:

  Från Sverige har budskapet om JESUS sänts ut
  till många andra länder och folk.
  NU ÄR TRÄDET SVERIGE SVÅRT ANGRIPET AV SYNDEN
  och har sjunkit ner i hednamörkret igen,
  med BARNAMORD och många andra tecken på att SYNDEN
  FÅTT HERRAVÄLDET I LANDET.

  Trädet är inte längre gott. DET SÖKER INTE SINA RÖTTER
  TILL GUD, utan på listiga vägar har de återvänt
  till hednamörkrets hålor.

  DÄRFÖR ÄR FRUKTEN AVSKYVÄRD, OCH GUD HATAR DEN.
  Gud, som länge skyddat sitt träd när andra träd
  varit svårt angripna av krigets fasor, kommer nu

  ATT TA SIN HAND IFRÅN DET.
  DET ÄR INTE LÄNGRE HANS.

  Jes. 5:3-5
  Fäll nu ER DOM
  mellan mig och min vingård.
  VAD KUNDE MER GÖRAS
  FÖR MIN VINGÅRD
  ÄN VAD JAG GJORT
  FÖR DEN?

  bar den då
  vildruvor,
  när jag väntade att den skulle bära
  äkta druvor?

  SÅ VILL JAG NU
  TALA OM FÖR ER
  VAD JAG SKALL GÖRA
  MED MIN VINGÅRD:

  skall ta bort
  dess stängsel,
  OCH DEN SKALL LÄMNAS
  TILL SKÖVLING.

  Jag skall bryta ner
  dess mur
  och den skall bli
  nedtrampad”.
  —————————–

  Anledningen till att vårt land återvände till ”hednamörkrets hålor” beror inte på, att Guds Ords ljus inte finns i landet; utan på att Ordets tjänare -och förvaltare inte ställde ut det ”där nu mörkret råder”, så att mörkret därför återfick herraväldet i landet.

  Det var med andra ord, brist på ljus som blev landets – trädets – fall.

 • Micael Gustavsson

  Hej, du har nu skrivit flera inlägg i rad, vars enda koppling till bloggposten är att du är väldigt kritisk till dagensmpingströrelse. För att inte tysta debatten har jag tillåtit flera, men nu får,du antingenmta och konkret anknyta till det som skrevs i den artikel som Stefan refererade till, annars kommer nästa,inlägg att raderas. Du är välkommen att i Folkungasalen skriva,inlägg som inte,anknyter till någon speciell bloggpost.

 • S-E Sköld

  Micael Gustavsson: ”Hej, du har nu skrivit flera inlägg i rad, vars enda koppling till bloggposten är att du är väldigt kritisk till dagens pingströrelse”.
  Du har uppenbarligen inte läst det jag skrivit, eller så har Du inte förstått det Du läst. Men det som ”sipprat fram” här, kommer att basuneras ut över vårt land. Mvh S-E

 • Anders G

  Sorry. Hade inte vaknat än.

  Ska kolla in det. Vad jag hittills hört av ”New Life”, imponerar föga. Men man bör inte döma något på hörsägen om nattvard på plattan med Coca-Cola o snickers…

 • Nils

  Sköld !
  Vi har ju ”känt” varandra länge i bloggforum. Jag anser att dina kommentarer behövs, men jag har tidigare vädjat till alla här att Swärds ”regel” om högst tre kommentarsinlagor per textblogg är GENERÖST.

  Varför förstår inte vissa att det myckna skrivandet sätter dimridå mot det som verkligen är angeläget att framföra…

  Att tiga är en konst… – som att spara på guldkorn till rätt ändamål.

 • westinbo

  Jag förmodar att en och annan tycker att min kommentar var naiv. Ju färre ord – desto tunnare substans är ofta tänket.

  Om den teologiska utbildningsinstitutionen säger en sak och ett annat inrättat läroämbete (biskop) säger något annat, vem ska då avgöra vad som har rätt? En ännu högre instans, kanhända?
  Till syvende og sidst behöver vi andens dynamik och auktoritet och människor med andlig känslighet och lyssnande för att komma rätt.

 • gäst & främlig

  Jag hoppas få läsa mer av S-E Sköld, det är bra när någon vågar säga sanningen, jag har inte sett dig reagera mot t.e.x Ulrika som många gånger fyller bloggen, och dessutom hackar på oss andra så att många har slutat skriva, jag har varit med här sedan Stefan startade bloggen men har blivit ledsen många gånger när ni inte uppfattar det som skrivs, och har varit på väg att sluta skriva men kan inte hålla mig nu.

 • Jonas Rosendahl

  Coca Cola och snickers är dessutom inte bra för hälsan, bättre kvalite måste vi stå för! 😉

 • Ulrika

  Okej, du anonyme, då gör vi så. Jag håller mig till högst 1 eget inlägg per post samt rätten att svara på de som svarar mig. Det kan bli intressant, då tvingas jag spara mina inlägg till att svara någon för dennes skull och inte skriva primärt för att jag själv har någonting att säga.

  Vad säger du om den regel som pekar på att skriva under sitt namn?

  En deal? Du använder ditt namn och jag stramar upp mig i antalet inlägg?