Piensoho-debatten, andra omgången

Det har blivit en omfattande diskussion med anledning av Piensohso tal på Nyhemsveckan och mitt blogginlägg tidigare i veckan har skapat en del ved på brasan.

Noterar att Pelle Hörnmark kommenterar debatten på pingst.nu. Hörnmarks budskap kan sammanfattas i att allt är väl, läget är under kontroll, pingströrelsen står för det den har gjort, men man försöker hitta ett nytt tonläge i evangelisationen och i kontakten med utomstående.

Niklas Piensoho skriver en kort replik i Dagen idag och där hans budskap är att vi ska välsigna människor och inte ta avstånd från dem, det var detta han menade med sitt tal i Nyhem.

Lars Gunther skriver på sin blogg och på min blogg. Gunter får support av Jonasq och Greger Andersson som är lärare vid Örebro missionsskola. Gunther skriver mycket begåvat och intressant. Vi tycks ju inte ligga långt från varandra i grundhållningen. Gunther skriver om Missionsförbundets liberala falang och hur han har stångats mot den. Det är intressant. Jag brukar ju ibland utnämna vissa kristna eller kristna rörelser som liberala men får då alltid kritik för att jag klistrar etiketter på folk och sammanhang. Gunther klistrar en tydlig etikett på stora delar av missionsförbundet, och Greger Andersson från Örebro missionsskola gillar det. Vad bra. Jag håller med Gunther att jag skriver förenklat om missionsförbundet. Mina kunskaper har jag genom att läsa samfundspressen, lokal ekumenik, och att jobba i SMU ett år på sjuttiotalet. Det är begränsat naturligtvis. Mina kunskaper är präglade av ett Stockholmsperspektiv. Jag håller med Gunther om detta, och jag delar också hans uppfattning att det finns nya vindar som blåser i samfundet i dagens Equmeniakyrka. Därför har jag internt argumenterat för att min församling ska stå kvar i samfundet. Gunther – jag har läst Waldenström, men visst ger jag en förenklad bild av vad han står för, men det får jag återkomma till en annan gång.

I bloggvärlden kan man bl.a. hitta ett inlägg av Olof Edsinger som ger sitt stöd till det jag skriver. Pingstpastorerna Mikael Karlendal och Tommy Dahlman har på sina bloggar kritiserat Piensoho. Jag delar både Karlendal och Dahlmans oro och deras kritik.

Jag har fått så mycket komplimanger men också så mycket kritik för mitt blogginlägg så jag är tvungen att gå i svaromål och förtydliga mig.

Om det är så att debatten handlar om att vi inte ska ta avstånd från människor, då är jag helt med på noterna. Jag har jobbat som pionjärpastor och församlingsgrundare i nästan hela mitt liv. Skulle man då ha en attityd att ta avstånd från människor som inte tror och gör som jag gör, då skulle uppdraget vara omöjligt. Att ta avstånd från människor är helt obibliskt, Jesus var syndarens vän, han talade om att vi ska välsigna de människor som förbannar oss. En del tycks tycka att det bara var detta som Piensoho sade. Hade Piensoho bara menat detta skulle jag naturligtvis inte säga något. Jag har bland annat skrivit en debattartikel tillsammans med Jonas Gardell där vi bland annat kritiserade Migrationsverket för att man utvisade homosexuella flyktingar till muslimländer där de riskerade dödsstraff. Hade jag tagit avstånd från folk som inte delar mina övertygelser skulle en sådan artikel vara omöjlig.

Men säger Piensoho mer än så? När jag tolkar Piensohos tal väger jag in helhetskontexten denna dag, programmet handlade om samlevnadsfrågor. Jag väger också in saker Piensoho sagt i andra sammanhang och samtal jag har haft med honom direkt.

Vi får spekulera och resonera om vad Niklas P menar. Det hade varit enklare om han nappat på mitt erbjudande om att skriva ett gästblogginlägg då hade det kunnat bli tydliga svar.

För enkelhetens skull begränsar jag resonemanget till en kristen syn på samlevnadsfrågor eftersom det var temat denna dag under Nyhemsveckan. Det finns många andra synder och viktiga etiska frågor att diskutera, och som jag skriver om vid olika tillfällen, girighet och materialism är ett exempel, miljöetik skriver jag regelbundet om, att bekämpa sexuellt våld och trafficking har jag tagit upp senaste tiden. Att bekämpa rasism skriver jag ofta om. Att värna om det ofödda livet är en annan etisk fråga av högsta dignitet – det har jag till och med skrivit en doktorsavhandling om.

Jag tycker inte att vi kristna skymmer evangeliet när vi deltar i debatten om etiska frågor. Det är frågor som de flesta funderar över och brottas över. Vi måste kunna ge raka svar på hur vi kristna ser på en fråga. Att vi bara ska vara tysta för annars skymmer vi evangeliet, är bara en befängd tanke. Då kan inte kristna delta i någon form av samhällsdebatt. Med det sekulariseringstryck vi lever med som kyrka i Sverige måste vi som kristna ledare vara mycket tydliga i Biblisk vägledning.

Alltså. Att jag nu specifikt skriver om samlevnadsfrågor beror på att det var temat denna dag på Nyhemsveckan.

Många debattörer vill att kristna kyrkan ska ändra sig i dessa frågor i linje med samhällsutvecklingen. Det är ett starkt tryck i den riktningen. Många kristna debattörer vill att vi kristna ska praktisera och välsigna samkönade äktenskap, överge tanken på äktenskap som livslång trohetsrelation, överge tanken på att vi inte lever tillsammans innan vi gifter oss, överge tanken på att äktenskapet är en förbundsrelation av livslång karaktär mellan en man och en kvinna.

De som har en sådan agenda har uttryckt sig positivt om Piensohos tal. Men även de tycker han har varit för otydlig och menar att han öppet ska säga att man kan vara med i Filadelfia och leva som öppen homosexuell eller att man i kyrkan ska kunna viga och välsigna samkönade par. Och att han öppet ska säga att det inte är några problem att vara med i Filadelfia och leva i ett samboförhållande.

Niklas P är en skicklig kommunikatör. Att han både av de som vill skrota kristna samlevnadsnormer, och vi som vill behålla dem, uppfattas som otydlig, måste bero på att han medvetet valt att vara otydlig.

Annars hade han bara på en minut kunna säga:  ”att som kristen har jag Bibeln som rättesnöre. Den säger att sexuellt samliv utövas mellan en man och en kvinna i ett äktenskapsförbund som är välsignat av Gud, och Guds plan är att det ska vara en trogen och livslång gemenskap. Så har den kristna kyrkan i 2000 år tolkat Bibeln, och den katolska kyrkan t.ex. säger att äktenskapet är ett oupplösligt förbund mellan en man och en kvinna. Så undervisar jag i Filadelfia och så lär vi de nya medlemmar och nykristna som kommer in i vår församling”.

Så predikar vi i Elim. Och genom förbön, själavård och vägledning försöker vi hjälpa människor att leva enligt detta, och även om man fullständigt misslyckats, hjälpa och stötta att komma igen. Guds nåd ger oss alltid en ny chans när vi misslyckas.

Hade han gjort en sådan markering och sedan sagt allt det andra om att vi inte ska ta avstånd från människor som inte tycker som vi, då hade jag inte haft några som helst invändningar.

Men nu gör han inte det. Och den stora frågan är varför. Man kan lansera tre olika hypoteser om varför han inte ger en tydlig beskrivning av kristen syn på sex och äktenskap.

Att han tycker det är självklart kan vara en hypotes. Men som gammal Stockholmspastor vet jag att detta är långt ifrån självklart idag, så det behöver ständigt sägas från predikstolen, vilket jag alltså gör i Elimkyrkan. Och nu var ju till och med Pride på besök så då fanns det ju all anledning att ge en kortfattad intro i kristen syn på sex och äktenskap. Niklas P har nu varit Stockholmspastor i sju år så han är väl medveten om hur kontroversiell en traditionell kristen syn är. Så denna hypotes känns något långsökt. Och det känns märkligt att man på en temadag om sex och samlevnad inte i varje fall ger en kort sammanfattning om en kristen syn på ämnet, utan endast bara talar om att välsigna människor som inte tycker som vi.

En annan möjlighet är att han inte håller med om dessa formuleringar. Därför säger han det inte, det förklarar hans tystnad. I likhet med många andra kristna ledare i västvärlden, och i Sverige med Svenska kyrkan som spjutspets, menar att den traditionella kristna hållningen är inte självklar, det kan förändras i praxis och syn på detta utan att det krockar med Bibeln. Men han vet att det är kontroversiellt, och därför ligger han lågt och har bara allmänna formuleringar att jag som kristen har mina övertygelser men välsignar dem som har en annan övertygelse. Om den hypotesen gäller har jag stora problem, och då har enligt min mening Filadelfia i synnerhet, men även pingströrelsen ändrat teologi och inriktning.

En tredje hypotes är att han har denna traditionella kristna övertygelse beskriven ovan, att sexuell samlevnad är välsignad av Gud när en man och en kvinna lever i ett troget och livslångt äktenskap, men det är fel att lägga det som en grund för församlingsmedlemskap och ha en förväntan att församlingsmedlemmarna i varje fall förväntas leva på det sättet. Det är vår grundövertygelse men vi måste acceptera att människor idag lever på ett annat sätt. Man vill inte stöta sig med folk och därför ligger man som pastor lite lågt med att säga sina övertygelser. Om den hypotesen gäller har jag också stora problem. Det blir något av pastor Jansson, att hålla tyst om sina övertygelser bara för att inte stöta sig med människor. Det blir också oärligt mot människor eftersom de då inte riktigt vet vad vi som kyrka står för. Ett annat stort problem är att en sådan lågmäldhet leder till en snabb sekularisering, de kristna får inte någon klargörande undervisning om hur de ska leva som kristna, utan anpassar sig då efter ”världens” sätt att leva.

Sedan tycker jag att Piensohos paradigmskifteresonemang pekar i riktning mot att mjuka upp normerna, inte bara bemöta människor på ett annat sätt. Jag tycker det är helt fel, som jag skrev i förra blogginlägget, att skilja på Exodusperspektivet och Abraham-perspektivet. Att skilja på att helga oss och avskilja oss från världen, men samtidigt kunna välsigna människor och inte ta avstånd från dem. Menar Niklas P att pingstvänner förr håll på att ta avstånd från människor, när pingströrelsen växte som allra mest. Jag kan inte tolka hans resonemang här annat än att han vill mjuka upp syndbegreppen och tona ned sådant som kristna kyrkan i alla tider ansett vara fel. Annars skulle han inte så tydligt tala om att vi behöver ett paradigmskifte.

Min slutsats är att Piensohos otydlighet i ämnet måste tolkas som att han ändå är ute efter att i varje fall mjuka upp den traditionella hållningen, och istället för att tala om vad vi kristna står för, så talar han om att välsigna människor som lever på annat sätt, och han refererar inte bara till folk i allmänhet utan snuddar ändå vid frågan om församlingsmedlemskap under sitt tal.

Men det kan vara möjligt att jag tolkar honom fel, men gör jag det är det ju mycket enkelt för Niklas P att komma med ett klargörande.

Till sist.

Frågor om Guds folks helighet och avskildhet från världen behöver lyftas tydligare. Den gamle Helgelseförbundsprofilen Emil Gustafsson, om han skulle dyka upp igen, finns det någon kristen konferens som skulle kalla honom? Vi brottas med sekularisering bland oss kristna, jag behöver inte gå längre än till mitt eget liv för att inse det.

Mer och djupare helgelseförkunnelse, behovet är stort.

Frågan om lag, synd och omvändelse måste finnas med i den kristna evangelieförkunnelsen. Det är bara förkrossade syndare som kan omvända sig och ta emot frälsningens oändliga nåd. Lag, synd och omvändelse kan predikas så att nutidsmänniskor förstår.

Vi behöver förnya äktenskaps, sexual- och familjeundervisningen. Trots att det har varit så mycket sådant och mycket bra kristen litteratur, genomgår vi snabba värderingsförskjutningar i kristna sammanhang. I en sådan kontext blir Piensohos sätt att ta upp ämnet på en kristen temadag om sex och samlevnad, ödesdiger.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • S-E Sköld

  Gud har ställt fram korset, till ett oerhört högt pris, för att skilja Människan från synden, som är Satan, och ge henne hemortsrätt i Himlen.

  Det är detta faktum som pingströrelsens ledare – tror inte att Niklas Piensoho är ensam ansvarig för detta – försökt kringgå; men det som accepteras i Guds församling på jorden, det måste också accepteras för inträde i den himmelska, eviga världen, för i annat fall handlar det om bedrägeri. Och för att få veta det, om det är sant eller falskt, måste Bibeln rådfrågas, Bibeln, som är Guds Ord. Det finns ingen annan stans att gå, än till Guds eget, genom alla tider, levande Ord.

  Och det är i ljuset av Guds Ord, som den yppersta pingstledningen nu står avslöjad: de predikar ett falskt evangelium, som syftar till, att göra det möjligt, att släppa in synden – det Guds Ord kallar synd – in i Den levande Gudens församling på jorden. Det som de av Gud är satta, att hålla utanför, arbetar de nu med att få in.

  Men uppenbarligen har väktarna vaknat till liv,
  inför det främmande!
  Det är Anden i dem,
  som väckt dem.

 • Inge

  Mycket bra analys och sammanfattning, men tyvärr så hamnar dessa frågor oftast i ett ställningskrig där egentligen inget förändras, när detta blåser över och du börjar diskutera andra viktiga frågor ja då blir allt som förut. Du dunkas i ryggen av NP och blir överöst av hederbetydelser för ditt skickliga bloggande. Men otydligheten och slingrandet kring dessa frågor fortsätter genom att vara varken varm eller kall. Men jag är ändå optimist, kan denna diskussion få några att vakna och förstå allvaret och våga tala klarspråk bort från otydligheten i dessa frågor, så att Guds ord blir normgivande och inte mumlande pastor Jansson typer så har du lyckats bra.

 • westinbo

  Ja, det verkar som om Piensoho förespråkar ett mer statiskt paradigmskifte som skulle innebära att lämna ett exodusperspektiv (att lämna Egypten, världens makter och avgudar, ett helgelse – och avskiljelseperspektiv) till förmån för Abrahamsperspektivet som enligt honom handlar om att välsigna och dela människors villkor och som på något sätt enligt honom inte skulle gå att förena med ett exodusperspektiv. För det första anser jag att om något är ett exodus så är det berättelsen om Abraham; han lämnade sitt hedniska hemland för att följa Gud. Det är för mig en berättelse om att svara ja på Guds tilltal och att leva i tro och ödmjukhet bland dem som inte tror. Berättelsen om exodus från Egypten har annorlunda förutsättningar. På ca 400 år uppfyllde Gud i princip sitt löfte till Abraham att han skulle göra hans ättlingar till ett stort folk. Det var Guds plan att Israeliterna skulle föröka sig i Egypten i provinsen Gosen som var den mest bördiga delen i Egypten. Vilken suveränitet Gud uppvisar här! Vi kan anta att israeliterna i Egypten hade vårdat arvet efter Abraham ifråga om att tro på Gud, Jehova, som de förvaltat under denna tid, även om det var innan lagen givits och tempeltjänsten utformats. Deras uttåg ur Egypten var också ett Exodus, ett uttåg för folket som helhet ur det hedniska Egypten till ett förlovat land, en frälsning från fienden genom Röda havet (en bild på dopet) och erövring och intåg i Guds löftesland (också en bild på den kristna församlingen). I detta uttåg fanns många som lämnade Egypten fysiskt men som ändå bar med sig Egypten i sina hjärtan.

  Gud är densamme idag som förut. Och den heliga ande är vinden som vi behöver navigera efter. Det är viktigt, att som Piensoho säger, välsigna människorna men samtidigt (vilket han inte säger) inte välsigna synden i deras liv. Vi behöver leva bland de icketroende, det är en självklarhet, dela deras livsvillkor och gråta med dem. Men ibland, när tiden är inne, vill Gud för dem till omvändelse och då kan kan vi behöva förklara begreppen synd, dom och rättfärdighet. Tyvärr är det nog så att vi lever i ett antiintellektuellt (postmodernt) samhälle med fokus mer på känslor, pamfletter och luddiga uttalanden, där vi tappat tron på rationaliteten, tydligheten och den stringenta samtalet, något som inte bara TV-reklamen utan även predikningarna i våra kyrkor återspeglar.

 • Pingback: Skiljelinjer i frikyrkan | sociologenochkyrkan()

 • Olof Edsinger

  Vill för egen del förtydliga att jag inte har lyssnat på Niklas predikan, och därmed inte vill uttala mig om denna. Däremot tycker jag att Stefans analys och reflektioner i anslutning till denna (både i detta och föregående inlägg) har varit både skarpa och angelägna. När det gäller en kristen syn på sex har jag själv under det senaste halvåret försökt mig på en genomgång av denna på bloggen Efterkristus. Totalt blev det hela 20 artiklar, för den som är intresserad!

 • Stig Melin

  Piensoho skriver i Dagen:

  ”Jag föreslog att vi som kristna, i ett alltmer sekulärt samhälle, skall möta människor med Guds välsignelse och bli deras förebedjare istället för att markera vårt avståndstagande och säga upp bekantskapen.”

  Välsigna, eller ta avstånd alltså.

  Om jag förstår bibeln rätt så skall vi i ett alltmer sekulariserat samhälle ta avstånd från sekulariseringen som sådan. Vi skall inte anpassa oss. Det betyder inte alls att vi skall tar avstånd frånsekulariserade människor. Jesus visade oss det genom att umgås med sin samtids syndare.

  Om man då säger att vi skall vara dem till välsignelse flyttar vi fokus från att vi skall vinna dem för Guds rike, vilket är vår huvuduppgift.
  Men det är onekligen bekvämare.

 • David Guvå

  Stefan, tycker det är ett rätt fult debattknep att bunta ihop samkönade relationer med promiskuitet. Tror dessutom tvärtemot vad du och t.ex Tommy Dahlman att det finns en stor öppenhet i frågan inom svensk kristenhet (ser en enormt positiv förändring bara gentemot för 5 år sen). Det handlar om att samhället i stort förändras, och varför kan inte kyrkan förändras med den? Kyrkan (och samhället i stort) har en bakgrund av förföljelse av andra religioner, oliktänkande och förtryck av kvinnor. Bara för att samhället vi lever i idag försöker lämna det så ska kyrkan hålla kvar vid dessa bitar? Nu tror jag inte du vill det, men varför är då just frågan om samkönade äktenskap så oerhört viktig?

  Bibliskt sett finns det få saker som talar för att Gud skulle ta avstånd från samkönade äktenskap. Förutom moseböckerna (där det för övrigt finns sjukt många konstiga regler) så är Paulus den enda som pratar om det i Bibeln. Och även där finns stort utrymme för att tolka vad han faktiskt menar (för tolka Bibeln, det gör man). Kan på ett sätt tycka att debatten är rätt idiotisk överlag då argumenten mest handlar om traditioner och teologiska råd osv. Bättre att faktiskt stå för vad man säger, och det gäller inte bara dig utan även Niklas P t.ex

 • David Guvå

  Ett exempel, Desmond Tutu har starkt gått ut och försvarat homosexuellas rättigheter. Han sa bland annat ”I can not worship a homofobic God”. (http://www.youtube.com/watch?v=IurGhTFrxRI)

 • Nils

  Ännu en gång – Tack Swärd för att du plöjer i detta ämne och tar dig tid.

  Den tid & kunskap som jag anser borde åligga flertalet ledare i pingst.

  Men, men när jag nu läser Pelle Hörnmarks reflektion på pingst.se http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=32

  så tar jag mig för pannan som äldre pingstvän än Pelle t.o.m.
  Vi som har univerisitetsutbildning i organisationsteori & organisationers psykologiska maktstrukturer kan direkt utkristallisera de tydliga mönstren av sekterismens stödjepelare.
  Låt mig spegla detta, så förhoppningsvis de som anser detta är ärevördigt från en föreståndare för pingströrelsen:
  ”pågår lite surr på sociala medier om pr…” – förklenade omdöme om ett stort antal debattörer där många har högre teologisk kompetens & lägger ned strukturerad analys omkring problematiken.
  ”en del annat borde aldrig ha skrivits” – också ett försök till sekteristiskt kväsande om än med inlindad formulering
  ”jag behöver inte försvara honom NP- det gör han utmärkt själv” – maktmänniskouttryck där man försöker stärka kollegan med invektiva uttryck som förklenar opponenter, men utan egen insats.
  ”Jag känner pingstpastorerna” – ansatsen att JAG har ett övergripande perspektiv & närhet till skillnad mot opponenter.
  ”jag kan inte se att NÅGON…” – ”read my lips” -uttryck. Massan förlita er på mig – jag ser & hör allt från kollegorna.
  ”Däremot har tonläget förändrats…” – samma förklaringsmodell som människor försvarar sig med när de inte vill eller kan ta del av fakta – då skyller man på tonläge eller att någon höjt rösten så innebär det en ursäkt för att inte lyssna till det som verkligen sägs.

  Hänvisning sker därefter att Piensoho avlagt trohetslöfte till Teologiska nätverkets skrifter – vilken befängd deklaration !
  Till intet förpliktande då dessa inte är församlingsförankrade. Att interna klubben i pastorsakademin säger sig stå på dessa, har inget med den reella vardagliga lokalförsamlingens ledning att göra.
  Sedan skickar Hörnmark ut dimridåer för att ytterligare stärka kollegiet gentemot en utomstående (Swärd ex.vis) – där han försöker kontra med ”det är bara att fråga Djurfeldt”

  Sedan ser sig Hörnmark skyldig att deklarera ”pr. står stadig” – den drivs inte iväg”.
  – Det är som Svenska representanter yttrade under 2:a världskriget: Sveriges beredskap är god – en devis enbart för att stärka modet & dölja det faktiska prekära läget.
  —-
  Ibland skadar det mer att yttra sig som representant – speciellt med de ansatser som P. Hörnmark anför.
  —-
  Jag måste upprepa : Tack Stefan Swärd för att du hörsammade de MÅNGA pingstpastorernas vädjan att kommentera och analysera detta spörsmål.

  Det är smärtsamt att behöva uppleva hur de egna inte klarar av sina företrädande roller i detta sammanhang

 • Pingback: Är det verkligen ett förtydligande? | Mikael Karlendal()

 • Levi Häggkvist

  Du skriver: ”En annan möjlighet är att han inte håller med om dessa formuleringar.” Jag förstår inte hur du fortfarande kan se detta som en rimlig tolkning. Kan du inte bara ta bort det stycket, snälla. Det går ju nästan inte att tolka dig på ett annat sätta att du tänker misstänkliggöra Piensoho oavsett vad han svarar.

  Han har svarat:

  ”Vi kan alltid välsigna människor, även om vi inte kan välsigna allt de gör.”

  ”Jag menar också att ett sådant välsignande förhållningssätt är fullt möjlig att kombinera med en önskan om att stå fast vid Guds ord.”

  ”jag föreslog inte, som en del vill göra gällande, nya tolkningar. För den som vill veta vilken ståndpunkt jag har i olika teologiska frågor går det att hitta det mesta i böcker jag skrivit eller artiklar jag författat.”

  Har du läst något som Piensoho skrivit i frågan tidigare eller kan du tänka dig att göra det innan debatten fortsätter? Om du inte tycker att det hör hit så kan du väl börja i debatten utgå från vad Piensoho faktiskt sa i sin predikan och vad det skulle kunna innebär för evangelisation, medlemskap i församling mm.

 • Ulrika

  Vi behöver inte förnya någonting. Vi behöver att Jesus förnyar oss. Den här debatten leder ingen till Jesus.

  Som vanligt får man mest i slutändan skämmas över hur de kristna ledarna behandlar varandra. Det finns föreskrifter i någonting som heter Bibeln hur man ska gå till rättelse med varandra och det är definitivt inte på det sätt som ni visar.

  Kör du samma låga långbänk i saker på hemmafronten?

  Tala gärna om hur vi kristna ska leva men hudfläng inte en särskilt person i all evighet för att han sade en sak i ett sammanhang. Eller är det så du definierar barmhärtighet?

 • WO

  Gud kan per definition inte vara rädd för homosexuella människor, dvs Gud KAN INTE VARA ”homofobisk”!

  Tutus uttalande har på flera håll avslöjats flr vad det är: Han tror inte på Bibelns Gud, utan på en egen. Och han ogillar en Gud som inte finns, en ”homofobisk Gud”.

  Detta ska inte skymma hans insatser för försoning i sitt land, det är en anan fråga. Men någon som försvarar Bibelns samlade budskap är han uppenbarligen inte.

 • S-E Sköld

  Niklas Piensoho predikade på Nyhem; den predikan har jag hört och blivit förvånad. Förvånad över, att det finns en grupp, homosexuella, som skall undanhållas sanningen, för att i ställer välsignas med Abrhams välsignelse?!
  Om Niklas varit otydlig, missförståtts, är det ju upp till honom, att tillrättalägga. Men tills han gör det, tror jag, att han menar det jag hört honom förkunna, förmodligen väl förberedd, på Nyhem.

 • WO

  Samlevnadsfrågorna är ju grunden för hur vi lever med varandra, och det är ju därför de är så viktiga och därför Ordet så ofta har saker att undervisa oss om. Och därför det är viktigt att hålla fast vid vad Ordet säger.

  Är det något du som troende kristen inte har förstått???

  Just därför angrips dessa värderingar från sekulärt håll, då detta är ett av de absolut effektivaste sätten att rasera Guds församling på!
  Tro inte annat än att detta är långt upp på Själafiendens agenda!
  Den som vill oss allt ont och som inte har ro så länge vi lever enligt Guds ord, i denna såväl som i andra frågor.

  Materialismen är tex också den ett sätt för Satan att angripa oss så att vi tappar perspektivet. Även där är det framgångrikt, vi hamnar oerhört lätt under det materiellas makt.

 • Birgit Hedström

  Levi, jag håller med dig i det du skriver här. Varför inte läsa det Niklas skriver UTAN att lägga in olika andra tolkningar och antaganden? Tycker Niklas var mycket tydlig i det länkade inlägget ovan till Dagen, han var tydlig i varför han sa det han sa, vad som var orsak till det han sa. Han var också tydlig i att tala om vad han inte sa.

  Mvh/ Birgit

 • WO

  NP sa ju sitt i en offentlig predikan, som spridits i mängder runt landet samt setts på nätet. DEn har redan kommit att orsaka mycket förvirring och kanske även skada.

  Då måste väl även ”skadehanteringen” kunna göras offentligt?

  Jag vill mena att den MÅSTE göras offentligt.

  Särskilt som NP:s svar i Dagen var så tunt att det inte gav något nämnvärt förtydligande.

  Jag menar också att diskussionen främst berör troende kristna, den (diskussionen) i sig utgör inte något bra missionerande om man säger.

  Och jag håller helt med om att tonen måste vara hövlig och seriös, och det uppfyller Stefans inlagor med råge.

 • S-E Sköld

  Pelle Hörnmark: ”Det finns en strävan att finna människor där de är och bemöta dem med kärlek och respekt ( vilket jag också tycker är ganska Jesuslikt) Jag tror detta har fungerat eftersom jag ser att dopsiffrorna de senaste två åren har ökat markant mot det senaste decenniet”.
  Men det Pelle inte vet, är vad som hänt om han hört Andens röst -och gjort Hans vilja. Kanske hade ”folkväckelsen” brunnit för fullt nu? Vem kan – med Bibelns stöd – motsäga den möjligheten?

 • Ulrika

  Men proportionerna?
  Och fokus på uppdraget?

  Min skilsmässa varken fäller eller räddar mig:)

  Jo, förresten, Gud gjorde vad som behövdes för att rädda mig. Oavsett vad människor tycker och tänker.

 • Inge

  Jag undrar lite över var går egentligen gränsen mellan det sanna evangeliet där Jesu egna ord och bibeln är ledmärket och ett nytt evangelium anpassat efter denna världens tänkande? Gränsen mellan broder i Herren och världens barn? Samfundsgränserna var tidigare i någon mån ett skydd mot osund lära, men tycks idag spelat ut sin roll? Ekumeniken skulle samla det bästa från varje sammanhang och skapa enhet, men tycks snarare skapa splittring och ett än mer lyfta fram ett urvattnat evangelium. Om vi inte söker oss tillbaka till korset kommer vi aldrig att hitta rätt i denna debatt. Ordet välsigna tenderar bli lika förvrängt som ordet kärlek och älska. Men tack Stefan för att du ändå försöker hålla fast vid ordets sanningar.

 • Per knutsson

  Läste Rom 1 till kaffet i dag. Efter texten om människor som lämnar det naturliga umgänget för ett onaturligt, i vers 24 och framåt så fortsätter han (v. 29..ff) och beskriver hur vi blir när det gått snett. Saker han nämner är t.ex. elakhet, stridslystnad, illvilja,baktaleri, kärlekslöshet och hjärtlöshet. Vad tror ni, är det Guds ord också?

 • Birgit Hedström

  S-E Sköld, vill ge ett förslag: istället för att skriva ”Men det Pelle inte vet, är vad som hänt om han hört Andens röst -och gjort Hans vilja. Kanske hade ”folkväckelsen” brunnit för fullt nu?”, varför inte istället fråga: ”Men vad vi inte vet , vad jag inte vet, är vad som hänt om vi hört Andens röst, om jag hört Andens röst…”. Klart mer rätt och bibliskt tycker jag det är att ställa den frågan riktat till mig själv och till det sammanhang som jag själv vistas i…

  Mvh/ Birgit

 • Birgit Hedström

  S-E Sköld, ett förslag: istället för att säga ”Men vad Pelle inte vet, är vad som hänt om han hört Andens röst-och gjort Hans vilja.
  Kanske hade ”folkväckelsen” brunnit för fullt nu”.

 • Ulrika

  Precis så Birigt, Är det Andens röst jag hör eller är det min egen, byggd på alla mina egna uppfattningar? Utan Anden är vi som får utan Herde men prisa Herren för att Han stannat och leder oss i synnerhet när människoherdarna har fullt upp med sig själva.

  Sedan vill jag tacka Gud för att Han är verkligt Liv och inte debatt i evighet.

 • WO

  ”Vad tror ni, är det Guds ord också?

  Absolut!

  Dessa synder är det heller ingen som promotar och påstår att man kan göra så och det är ok.

  Skillnaden mellan dessa synderna och de sexuella är att dessa senare numera alltmer tillåts inte bara indirekt utan även direkt sägs vara sådant man KAN syssla med utan att behöva omvända sig. Ja, inte ännu så mycket, men just att det är mycket otydlighet och rädsla att säga rakt ut vad kristen tro (grundat på Bibelns ord i frågan) lär, gör att det kan uppfatta så av en allt större lyssnarskara som allt mer sällan får tydlig undervisning av sina herdar. Det går inte med ETT steg att montera ned det kyrkan lärt, det går åt många många små steg. Varje litet steg märks nästan inte, men många små steg blir tillsammans till stora, bara det att då är det försent.

  Den situationen är en av anledningarna till att just dessa ofta kommer upp till intern kristen diskussion, en annan är att det är dessa som media som regel tar upp då de VET att kristna där har annan uppfattning än samhällets gängse. Media vill ha oss till att vara såna det är lite fel på, värderingsmässigt.

 • Birgit Hedström

  Jaa, visst är underbart att Han är verkligt liv Ulrika! Vet du att länken du la ut under ett annat inlägg för någon dag sedan till Youtube, Gaither vocal alpha and omega; det var så starkt! Fyllt av liv! Vilken upphöjelse av Jesus Kristus själv!!! Har lyssnat på sången flera gånger, och nu har jag beställt en CD med den gruppen och där den sången finns med :).
  Krxx! Birgit 😉

 • WO

  Proportionerna kan ju diskuteras, visst!
  Jag skulle nog tycka att nu är det så nära att det går åt helt fel håll att det NU måste redas ut, rejäl, vad som ska gälla inom Pingst om det ska kunna finnas något hopp för den rörelsen (vilken jag är en del av) att fortsätta vara en del av Guds väg att rädda människor till frälsning.
  Så ur det perspektivet är detta något som hittils fått för lite uppmärksamhet; i min egen ganska stora kyrka tex sägs inte ett ord om saken.
  Inte en viskning. Total tystnad.
  Men ”Emergent-tänket” får alltmer framflyttade positioner, dock bara lite i taget, knappt att det märks om man inte redan vet vad detta står för och innebär. Sorgligt är förnamnet.

 • Ulrika

  Kul!

  Såg du att jag skrev Birigt….det var faktiskt ett misstag men nu kan jag tycka att det var passande ändå eftersom det för tankarna till namnet Birger som betyder ”hjälpsam”

  Du får lägga till det på listan över alla namn som du fått, Britt, Berith o så.

 • Ulrika

  Svar till digo ovan, kom lite fel…

  Krxxxxxxx

 • Ulrika

  Okej, här är jag med dig. Vi behöver mer av NU som leder till ja o nej. Men när det gäller EC använder de till exempel gärna homopersoner som dimridå framför sina egna grava synder som att plocka bort Jesus. Det där vet jag att du redan vet och håller med mig om. Jag upplever samma sak i Sverige där gärna vissa ledare använder samma grupp för att få bort fokus från den sanna omvändelse som Jesus erbjuder. Nu i helgen sitter Swärd med sina ledare i Korskyrkan och har en kyrkoherde från Svk som gäst, förmodligen för att gästen är en ledare inom New Wine. Ska de diskutera Svk,s syn på homo”äktenskap”? Nej, det tror vi ju inte och där har vi ett lysande exempel, om jag får säga det själv, på hur vissa får stå i skottgluggen för att Satansverken, typ EC och NW, ska få breda ut sig på allvar. Den här debatten leder förmodligen bara till att NP och hans familj känner sorg?

 • westinbo

  Vad trevligt ni pratar, du och Birgit. Då vågar jag presentera denna banala dikt, angående din fråga, Ulrika. Krxxx! (Vad nu det betyder?)

  Vind

  Om vi
  skördade
  storm,
  var sådden
  kanske bara –
  en vind

  Det blåser
  i träna idag,
  är det vinden
  eller är det –
  bara jag

 • Ulrika

  Ha!:)
  Det där var bra!

  Krxx betyder kram, du vet, det där som gör ilskan lam:D

 • SefastTronde

  Vill här främst komma med uppmuntran: Mycket bra artikel! Bra resonerande, många kommentarer som vidgar samtalets problemområde ytterligare…

  Vad gäller Niklas Piensohos personliga ställningstagande eller förtydligande av vad han menar är det bara NP själv som kan skapa klarhet. Att hans MEDVETNA otydlighet skadat hans egen trovärdighet som kristen förkunnare bör anses otvetydigt, främst till följd av det spänningsfält frågan befinner sig i. Här går det inte i längden att balansera på slak lina.

  I den sekulariseringsprocess vi befunnit oss i sedan flera decennier har kristenheten nu kommit till den punkt att den här diskussionen är nödvändig. Den har legat under ytan alltför länge, samtidigt som kristenheten alltmer anpassat sig ”till världen” i det tysta. Nicklas Piensoho blev katalysatorn som utlöste diskussionen, och så till vida har han snarast gjort kristenheten en tjänst.

  Den otydlighet NP ger uttryck för, ifråga om kristenhetens tysta anpassning, bör i vart fall så mycket som möjligt förbytas i ett samtal som leder till tydliggöranden ifråga om lära och förkunnelse, och beträffande dokumenterad/officiellt erkänd dogmatik. Diskrepansen mellan olika kristna församlingar och otydligheten, även inom samfunden, främjar ingen.

  Frågan är då vilka krafter som kommer att dra det längsta strået, och varthän fortsatt riktning följer, mot en återupprättelse av Biblisk kristen tro och helgelse i Gudsfruktan, eller mot en ökad sekularisering och världslig anpassning?

 • WO

  Jag hoppas ju inte att NP personligen och hans familj ska behöva känna sig bedrövade av att hans predikan kommit att kritiseras. Hoppas att både NP och hans familj kan se sak och skilja den från person.
  NP själv hade ju chansen redan när han förberedde sin predikan, att vara mkt mer tydlig, och har inte tagit chansen att förtydliga sig, bara mer av samma, typ.

  Jag förstår dig bättre om du menar att EC-tänkandet får så att säga slinka in och flyta fram obevakat, nu när just denna predikan ligger i fokus hos så många.

  Min vinkel är dock att just denna predikan är en del av det EC-tänkandet, som både på sina håll sipprar in, och på andra håll flyter fram som en stormflod. Otydlighet om exakt var man står är ju en av EC-ideologins allra främsta kännetecken!
  Tillräckligt tydligt för att många inte ska se vad som *egentligen* tänks, och menas, av ledare med den agendan, och vad är värre skulle jag mena:
  Tillräckligt otydligt för att på ett effektivt sätt bemötas utan att det blir tillfälle att säga till kritiker: Ni är hårda, kalla, okänsliga, med mera. (inget NP sagt, men i ett bredare perspektiv är det så tongångarna brukar vara när EC-tänkade tas itu med av dem som inte vill ha in det i kyrkan/församlingen/kristenheten)

  M v h
  WO

 • Ulrika

  Nej, jag tror inte att NP,s predikan i sig är en dimridå. Jag tror att den utnyttjas som en sådan.

  Vad tror du, sitter Swärd och hans kollegor och talar homo”äktenskap” med sin NW-kollega från Svk just nu?

 • Ulrika

  Innan jag lämnar nätet för helgen skulle jag vilja dela det Bibelord som Filadelfia, NP,s, har för dagen. Tar med några verser innan också.

  1 Joh 4

  ”7 Mina älskade, låt oss älska varandra, ty
  kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner
  Gud. 8 Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. 9
  Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till
  världen för att vi skulle leva genom honom. 10 Kärleken består inte i
  att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son
  till försoning för våra synder. 11 Mina älskade, om Gud älskade oss så
  högt, är också vi skyldiga att älska varandra. 12 Ingen har någonsin
  sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har
  nått sitt mål i oss. 13 Vi vet att vi förblir i honom och han i oss,
  därför att han har gett oss av sin Ande. 14 Vi har sett och vittnar om
  att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare. 15 Den som bekänner
  att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud.
  16 Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på
  den.”

 • Birgit Hedström

  Tack så mycket westinbo! Jag undrar; alla dikter du delar med dig av, får du dem som en stundens ingivelse när du läser/deltar i olika debatter? Väldigt intressant…Precis som det Ulrika säger; krxx betyder kram. Men nu tänker jag faktiskt dela en hemlighet med dig…Detta kan du väl sen behålla lite för dig själv? Jag menar, så inte nu detta sprids vidare här i bloggvärlden…utan det vore fint om detta kan få stanna mellan dig, Ulrika och mig ;)…Alltså; Ulrika började tänka att folk kanske blev lite trötta på att hon och jag skrev ”kram” till varandra, och därför har (speciellt hon ;D) dragit ner på användandet av detta ord i dessa offentliga sammanhang, när vi skriver till varandra. Så nu tänkte jag att jag skulle försöka gå en gyllene medelväg ang. användandet av detta specifika ord, så därför skrev jag bara ut två första bokstäverna (kr) tätt följt av xx. Men som sagt, behåll detta för dig själv ok? ;D

  Gud välsigne dig! Birgit

 • Ulrika

  HAHAHAHA….Ja, Birgit, nu är det ingen mer som vet om detta….HAHAHHAH…

 • Birgit Hedström

  ;)…

 • westinbo

  Jag gissade på att det kunde vara ett onomatopoetiskt (ljudhärmande) ord för att beteckna en kram så hård att benen knäcks. Men sånt ägnar inte ni er åt, förstår jag. Men inte så tokigt gissat, ändå. Mina dikter, jag har ett femtiotal, har tillkommit under en tioårsperiod. Tillkomstsättet varierar. Denna har några år på nacken. Bless!

 • westinbo

  Frågan är om jag ska redigera denna kommentar, ja det är nog bäst av hänsyn till Stefan.

 • Birgit Hedström

  Micael, vill du flytta en del av mina kommentarer till Folkungasalen eftersom de inte direkt relaterade till Stefans bloggpost, så kan du göra det. Samtidigt (min egen personliga åsikt); kan jag tycka att det kan ha betydelse mitt i aktuella debatter att också bara dela något vid sidan om från vardagslivet. Ser det som en ev.potentiell risk att det blir vääl teoretiskt/teologiskt om precis allt måste vara direkt kopplat till ämnet…
  Allt gott! Birgit

 • S-E Sköld

  Nu är det så, att jag vet vad Guds Ande talat till pingströrelsen -och dess ledare. Därför vet jag också, vad Gud ville använda detta, sitt folk till; men de vände ryggen till Honom i stället för ansiktet, och det kommer att kosta oss, som Sveriges folk, ett mycket högt pris. Då när vår blodssådd av ofödda, får sin blodsskörd.

 • Berndt Isaksson

  Mycket bra skrivet, Stefan. Äntligen någon som sätter fingret på det som är det verkliga problemet i Niklas Piensohos agenda. För en sådan har han.

  Berndt

 • WO

  1. Kanske han inte eg. är en EC-proponent, men blir det indirekt då detta sätt att predika är väl etablerat inom den sfären. Dvs att vara otydlig, och lirka in små gradskillnader i sitt sätt att resonera, lite i taget. Jag skulle inte heller vilja påstå att NP är någon svensk Brian McLaren. Dock har NP gett uttryck för en annan syn på försoningen än den gängse, i någon intervju, och det är en varningklocka, om inte annat. Den saken har inte uppmärksammats i stort sett alls.
  2. Där har du kanske en poäng…
  Samtidigt tror jag att de inom SvK som också är involverade i New Wine är bland dem i SvK som INTE alls står för den kyrkans nya, skeva, syn på äktenskapet. Det finns stor spännvidd inom SvK.
  Det otäcka är väl där isåfall nyrekryteringen. Det går vad jag förstått inte längre att läsa till präst (och räkna med anställning i Kyrkan) om man intar en Biblisk äktenskapssyn. Så framöver blir det ju riktigt surt…

 • westinbo

  Den förra dikten jag skrev här (Att möta mörkret …) kom till på morgonen samtidigt som jag funderade över just den bloggposten. Ofta kommer tankar till mig på morgonen eller på natten när tankarna får färdas fritt.

 • SefastTronde

  Den ende som till 100 procent kan förtydliga vad Niklas Piensoho menat och anser är Niklas Piensoho. Men jag finner det helt sannolikt att NP varit otydlig med avsikt, något annat vore att underkänna honom som kommunikatör, och därtill hans intelligens.

  Tydliggöranden måste i vart fall anses som viktiga, då det hela ytterst sätt inte handlar om NP och hans inställning, utan en viktig fråga som legat under ytan länge nog inom kristenheten, och då i synnerhet den frikyrkliga delen därav.

  Att här använda uttryck som ”..misstänkliggöra..” kan lätt tolkas som ett förespråkande av att lägga locket på och kväva debatten. Niklas Piensoho bör nog finna sig i spekulationerna så länge han inte själv deltar i debatten. Därtill är det sannolikt många som önskar få klarhet i vart de olika delarna av kristenheten står och vart de är på väg i frågan.

  Tystnad har av hävd tolkats som något som kan tala tydligt nog.

  Stefan Swärd bör här ha en eloge för sitt balanserade och resonerande sätt att föra frågan vidare utan en tendens till personliga påhopp.

 • Stefan Swärd

  Levi, jag försöker inte misstänkliggöra, utan försöka bara tolka och förstå vad Niklas säger. Jag och Niklas har ju diskuterat dessa frågor tidigare och jag tror att vi ser på dessa frågor på olika sätt.
  hälsar
  Stefan Swärd

 • Stefan Swärd

  David Guvå,
  om debatten är idiotisk eller inte överlåter jag åt andra att bedöma. Vill du tycka det så får du gärna göra det.
  Nu är ju kristna kyrkan en bred koalition, den största delen är Katolska kyrkan och den har inte reviderat någonting i sin traditionella äktenskapssyn.
  Sjukt många konstiga regler i moseböckerna. Man bör ju komma ihåg att de skrevs för 3000 år sedan i ett helt annan typ av samhälle än vad som gäller idag. Man kan dock konstatera att det t.ex. finns hygienregler i moseböckerna som moderna vetenskapen först under de senaste 75 åren har kommit på.
  allt gott,
  Stefan Swärd

 • Stefan Swärd

  David Guvå,
  javisst har attityderna förändrats i dessa frågor, framförallt inom protestantiska kyrkor. Man bör också påminna om att i Sverige har Svenska kyrkan gått i spetsen för förändringarna, inte minst tidigare ärkebiskopen KG Hammar. Inom frikyrkan har väl Uppsala missionskyrka och Norrmalmskyrkan i Stockholm varit några spjutspetsar.
  Så vitt jag vet är Norrmalmskyrkan den första baptistkyrkan i världen att acceptera samkönade vigslar. Jag känner dock inte till om man har genomfört några vigslar än.
  allt gott,
  Stefan Swärd