Omfattande debatt i Dagen efter mitt utspel om pastorsrollen

Min artikel i Dagen förra veckan där jag problematiserar synsättet att pastorn måste vara på heltid på livstid, har skapat massor av feedback.

Två helsidesartiklar har publicerats den här veckan. Idag skriver David Ellgren och kritiserar mitt synsätt, han menar att kallelsen till att tjäna Gud gäller heltid och livstid. Man hittar artikeln här. I tisdags skrev Gunnar Johansson som under många år jobbat som församlingsföreståndare i stora pingstförsamlingar, han har nu pensionerats, han utvecklar mina tankegångar och är sympatiskt inställd till dem. Hans artikel hittar man här.

Min artikel som publicerades förra tisdagen, som startade debatten hittar man här. Dagen har även följt upp artikel på nyhetsplats och dessa artiklar hittar man här och här. Dagen har även gjort en uppföljande intervju med mig som man hittar här.

Richard Hultmar har skrivit ett utmärkt blogginlägg och kopplar frågan till EFK:s vision om församlingsplanteringar. Katolska bloggen Bengts blogg kopplar ihop mitt inlägg med diskussionen inom Katolska kyrkan om prästämbetets kris.Har någon sett något mer blogginlägg i detta ämne får ni gärna höra av er.

Hade tänkt skriva ett mer genomarbetat blogginlägg om Adams historicitet, det blev nu bara några snabba reflektioner, men det räckte tydligen för att sätta igång en debatt.

Återkommer dock i ämnet Adams historicitet och argumenterar för detta utifrån en bibelexegetisk utgångspunkt. Vill dock först försöka få kontakt med min gode vän professor Lennart Möller, som är professor på Karolinska institutet och DNA-forskare. Lennart är i USA och onåbar just nu.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Tea Gustavsson

  Kallelsen att tjäna Gud är livslång – för alla!
  Vi tjänar också Gud i allt vi gör, inte bara i pastorstjänsten eller i församlingsanställningen. Jag tycker att kopplingen mellan att förkunna evangeliet och att vara heltidsanställd som David Ellgren gör inte är så tydlig i Bibeln som han vill mena. Som jag ser det är en församlingsanställning enbart en praktisk lösning för att frigöra människor till att lägga tid i församlingsarbete genom att inte behöva ägna lika mycket tid åt att dra in pengar till sitt uppehälle. Vissa pastorer behöver vara anställda, andra behöver det inte. Det finns också församlingsmedlemmar med andra kallelser än pastorstjänst som väljer att jobba deltid för att frigöra mer tid för sitt engagemang i församlingen helt utan att vara anställda.

  Och kanske är det inte själva pastorstjänsten som församlingen behöver anställa till alla gånger heller? Ibland finns det kanske andra tjänster att anställa som skulle frigöra fler i församlingen, inklusive pastorn, att göra det vi alla är kallade att göra – förkunna evangeliet? Jag tycker att det är bra att tänka lite mer kreativt kring detta och verkligen fråga sig hur församlingens/det omgivande samhällets behov egentligen ser ut och sedan fundera på anställningar utifrån det.

  Däremot tror jag som David Ellgren att det finns en viss risk för att människor sliter ut sig genom att ha flera olika anställningar samtidigt. Det måste med i beräkningen och vi behöver alla vara vaksamma över själva så att vi verkligen får en vilodag i veckan för att bevara orken.

 • sdhjk

  Bästa vänner i Kristus.

  Mycket intressanta tankar. Är sedan 36 år medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
  Heliga. I våra församlingar har i stort sett alla som kan en kallelse. Kvinnor som män.
  Alla hjälps åt. Alla har civila yrken för sin försörjning. Man är församlingsföreståndare
  (biskop) i ca 6 år och har 2 rådgivare till sin hjälp sedan kallas ett nytt biskopsråd.

  Kyrkan har idag mer än 29.000 församlingar i ca 150 länder, alla uppbyggda på samma sätt. Är man t.ex anställd av kyrkan som fastighetsförvaltare på heltid , får du lön så att du kan försörja dig, men du har fortfarande ett ämbete i församlingen,oavlönat.

  Eftersom vår kyrka i världen växer med ca 1.000.000 nya medlemmar vart 3:e år gäller det att ha fungerande församlingar som kan ta emot alla dessa nya. När församlingen blir för stor delar man på den. Flera församlingar kan använda samma kyrkobyggnad.

  Välkomna att besöka oss kanske kan ni finna några goda lösningar som passar er ?

  sdhjk

 • Ulrika

  Du har missat kommentarsregeln:

  ”Skriv helst under ditt riktiga för och efternamn. Undantag kan göras för
  personer som av yrkesmässiga eller personliga skäl måste vara anonyma,
  samt för personer som har en pseudonym som är så pass känd på nätet att
  det är mer relevant att ange den än privatnamn.”

 • Micael Gustavsson

  Hej. Du är givetvis välkommen att kommentera sakfrågan här, vilket di i stort sett har gjort. Men då ditt inlägg verkar ha en bismak av att värva medlemmar till din religion ( jag vet, det kanske är subjektivt), så vill jag att alla ska veta att mormonkyrkans teologi ligger utanför sen gemensamma kristna tro som evangelikaler, katoliker, ortodoxa & gammeltroende protestanter delar. Om du vill diskutera vidare om detta så möts vi i folkungasalen. I övrigt ser vi gärna att du skriver under för och efternamn om din signatur inte är ett väletablerat namn i bloggosfären.

 • http://holyspiritactivism.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Nu har jag också skrivit en kommentar. Håller varken helt och hållet med dig eller David utan tycker sanningen ligger nånstans mittemellan: http://helapingsten.wordpress.com/2013/07/25/heltidspastorns-vara-eller-icke-vara/

 • Nils

  så var vi där igen…
  Moderatorsfunktion som sätter upp nya ramar, vilket jag tidigare anmärkt på…

  Jag har i många sammanhang ref. till varför jag använder pseudonym. De som lärt känna den har inte vid något tillfälle opponerat, utan kunnat bekräfta anledning & syfte. Dessutom har denna pseudonym igenkänningsfaktor som oftast respekteras…

 • Micael Gustavsson

  Ja, reglerna går ju att läsa, och de är lika mycket Stefans som mina. Det är alltså bara att klicka på kommentarsregler…däremot står det faktiskt i kommentarsreglerna att det är ok med signaturer i de fall de är mer kända på internet än personers riktiga namn. Det finns dessutom situationer då personer av olika typer av sekretesskäl inte kan gå ut med sitt namn. Det är mycket möjligt att du har jättegoda skäl. Och din signatur är känd och etablerad. Men generell så anser jag att vi som kristna ska stå för våra åsikter så mycket att vi även kan framföra dem ansikte mot ansikte vid fikabordet, med både förolyckades efternamn.

 • Johan

  Din ”kyrka” är företrädare för en villolära! Precis som alla andra villoläror, gör ni tillägg till Bibeln!

  ”Allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom.
  Lägg ingenting till hans ord, så att han beslår dig med lögn.” (Ords 30:5-6)

  Mormonerna har lagt till böckerna ’mormons bok’, ’den kostbara pärlan’ samt ’läran och förbunden’. Dessutom betraktas ”profeten” / ”presidenten” i Salt Lake city, som Guds rikes språkrör.

  Nej omvänd dig och lär dig att ”inte gå utöver vad Skriften (=Bibeln) säger”. (1Kor 4:6)

  Era otillbörliga källor, som ni gett auktoritet som sanning, innehåller allsköns konstiga villoläror. Vill du fortsätta att diskutera detta, så kan vi göra det i Folkungasalen.

 • sdhjk

  Bäste Micael

  Min avsikt är faktiskt inte att värva medlemmar. Jag har släktingar som är
  med i andra kyrkor och känner väldigt många troende ur olika samfund och jag har alltid försökt att på olika sätt stödja dessa genom att köpa
  tjänster, donera saker och på olika stödja deras verksamhet. Frikyrkliga
  bekanta till mig funderar på att bygga ut sin kyrkobyggnad, och kommer
  i så fall att sätta sig i väldigt stor skuld. (kommer vi alltid att ha så goda ekonomiska tider som vi har nu?) Jag har föreslagit för dem att om möjligt dela församlingen och ha 2 församlingar i samma byggnad. Givetvis be-
  stämmer de själva hur de vill göra.

  Om dessa olika kyrkor som du räknar upp har en gemensam kristen tro,
  varför finns det så många olika kyrkor med så olika läror ? Skulle vi inte
  ha” en Herre, en tro, ett dop” Ef 4. Enheten i Kristi kropp.

 • Nils

  Det är just denna typ av svar som gör att åratal av kommenterande kan få en att avstå och tacka för sig.
  När denna typ av rågångsmarkering sker av en moderator så räknar inte bloggägaren med att kommentatorer som uppskattats under en längre tid av andra kommentatorer finner det gott att lämna arenan…
  Symptomen går igen, framförallt från de som inte klarar av flera predikostolar på samma nivå utan envägskommunikation.

  Framtiden kommer dock att utkristallisera hur rågångar & dikeskörningar hanteras

 • Johan

  Angående ”en Herre”:
  Vem är mormonernas herre? Är det inte sant att det är Josef Smith, honom som ni tror att ni ska möta, tillsammans med Fadern och Sonen, när vi kommer till himlen?

  Dessutom tror ni att Jesu återkomst ska ske i USA, samt att det nya Jerusalem kommer att grundläggas i Jackson County, Missouri. Häpnadsväckande att någon kan tro något sådant!

  Förklara gärna (i Folkungasalen), hur du kan tro på detta och annat som ni lär, m t p vad som står i Bibeln.

 • Johan

  Tillägg:
  Ang. ”en tro”: Mormonernas tro är helt väsensskild från biblisk kristen tro.

  Ang. ”Enheten i Kristi kropp”:
  Ni måste först omvända er från mormonernas villfarelser till Ordet (=Herren Jesus Kristus) och sedan låta döpa er, för att bli en del av Kristi kropp. Alla som gör detta är välkomna in i Kristi kropp.

 • Micael Gustavsson

  Som du själv skrev, den här diskussionen bör föras i Folkungasalen.

 • Micael Gustavsson

  Om du vill fortsätta diskutera modertorskap är du välkommen i Folkungasalen

 • KennethMaki

  Vi behöver anställa mer i våra församlingar.

  Angående debatten i tidningen Dagen om livstidspastorns varande eller ej. I mångt och mycket gillar jag det du Stefan Swärd brukar skriva.
  Du är saklig och framför allt när det gäller att stå på den bibliska grunden så känns det tryggt att veta att vi i våra led ännu har ledare som törs stå fast i tider då alla grundvalar bryts upp och förkastas mer och mer. Jag håller helt och fullt med om att
  lekmän bör ges mer utrymme.

  Det finns dock några saker i din skrivelse om livstidspastorns varande eller inte som nog borde ses i ett annat ljus. Den ton du slår an är att det i mångt och mycket
  är av rena ekonomiska skäl församlingarna behöver tänka om. Jag tycker inte att det stämmer med verkligheten och jag tycker du sänder fel signal till inte minst ”downloading generationen” (piratparti anhängare) som lär sig att de givetvis ska få allt gratis. Utan också till alla som söker ännu en ursäkt för att slippa ge det Gud har sagt att vi ska ge. Av vårt överflöd som kommer från honom själv från början.

  Den som sår får skörda. Den som ger den får.

  Jag vill helst kunna betala för mig om någon gör mig en tjänst (även om jag är rätt snål), för jag vet att det känns helt enkelt bäst så. Likaså är jag fullt och fast övertygad om att Herren vill betala och sörja för dem som är i hans tjänst!
  Vi troende tror att Gud har skapat allt. Alltså Gud äger allt silver och allt guld som människan gräver fram ur bergen! Gud är den som ger alla plantor och växter den energi som gör att alla djur och vi människor överlever när vi äter dessa.
  Jag tror att vi lever, har hälsan och allt av välsignelse vi får, att det överhuvudtaget går oss väl vare sig vi tror på Jesus eller en annan Gud eller ingen Gud alls, att allt detta beror bara på Guds välvilja (Matt 5:45) ”Gud låter det regna över rättfärdiga
  och orättfärdiga”.

  Liksom Gud kallade Leviterna till fulltids-tjänst. Så kallar Gud folk idag till det samma. Men inte alla är kallade till det. De andra stammarna skulle bära in sitt fulla 10:e så Leviterna fick något att leva av. Likaså säger bibeln att vi ska göra idag. Vi ska bära in vårt 10:e så att de Gud kallar till heltidstjänst ska kunna leva av det.

  Har ni sett programmet Draknästet på TV? Flera gånger har jag sett dem rata deltagare då det kommit fram att dessa inte varit beredda att satsa hundraprocentigt på sitt företag. De tror sig kunna bygga upp något på sin fritid, men erfarna företagare vet att det finns ingen fritid utan det är bara hårt arbete nästan dygnet runt. Jag blir lite förundrad, det låter som att ledande av en församling kräver så lite av en när jag
  läser det du skriver. Man klarar det på fritiden galant! Krävs det så lite? Har vi missuppfattat något totalt? Nej min erfarenhet är att en församlingstjänst är ett näst intill dygnet runt arbete, det är en livsstil. Jag läste om pastor Georg Gustafsson. Han hade måhända en kort period i början av sin gärning ett deltidsjobb men det är ett dåligt argument för att så ska vara normen! De påstår att han regelbundet bad 10 timmar om dagen för människor!? Någonstans stämmer inte det med att han skulle kunna haft ett yrkesliv vid sidan om då. Bara om han var heltidsanställd i församling. Och även då tror jag inte riktigt på det, måhända när han i så fall uppnått pensionen.

  Dygnet har 24 timmar. 8 av dem går till sömn, 10-12 av dem går till arbete, sen ska familjen (om man har någon) ha sitt, vad blir då kvar till Guds Hus? Kan en redan
  hårt arbetande sjuksköterska, dessutom om hon har familj ha tid över att leda ett bygge av en församling med allt vad det innebär på sin fritid? Bara en predikan
  kräver ju timmar och dagar av förberedelse, bön och studerande annars har man inte visat respekt för den kallelsen. Läraren ska få desto hårdare dom står det skrivet! ….(För mig har t.ex. det tagit dagar att bara arbeta på den här texten och nu måste jag
  avbryta igen för ena ungen gjorde nr:2 på golvet)…. Redan i apostlagärningarna kan vi se hur det hela organiserades upp så ledarskapet kunde ta tid till ordets förkunnelse (Apg 6:1-5).

  Hur många är så privilegierade att de har ett yrkesliv som lämnar kvar så pass mycket tid, kraft och inspiration så det räcker att bygga en församling? Själv ser jag inte hur jag skulle hinna och orka. Det finns så mycket jag skulle vilja göra för min församling. Men tiden finns inte där hur mycket jag än önskar det. Det är bra om jag kan avvara 1 timme i veckan. Jag har inget välbetalt it jobb, kanske om jag hade det så…?

  I Grekland (där vi varit verksamma som missionärer) finns i princip inga betalda pastorer, utan de arbetar vid sidan om. En pastor där är ofta läkare, tandläkare eller
  företagsledare. I Grekland räknas en församling på 20 personer som en relativt stor församling, det är ungefär så framgångsrika de hinner vara eller beror det på andra orsaker? Vissa invänder nog med att säga att det är ett ortodoxt land med allt vad förföljelse och svårigheter det innebär. Men (utan att slå mig för bröstet, detta är bara fakta hur det var) Vi kom dit till ett sammanhang där det egentligen inte hände något alls. Vi fick ganska snabbt fullt upp med ungdomar varje dag i församlingen. Helt enkelt för vi var närvarande varje dag! Men att leva på 4-500 euro i månaden på 2
  personer (vårt understöd) i ett land ungefär lika dyrt som Sverige, tog musten ur mig. På medeltiden var det vanligt att de finare folken fick de bästa platserna i kyrkan. Också i vår tid är det vanligt att de som är framgångsrika i samhället blir valda till äldste och styrelse. Leder det per automatik till framgång för en församling?

  Är det bara dem i det övre skiktet i samhället som ska leda församlingarna i framtiden? De som har råd att ta sig den tiden?
  Gud kallar också idag människor in i en heltids tjänst och den är på livstid! Gratisarbete har jag dock sett nog av i våra sammanhang. De flesta missionsorganisationer ska ha gratis arbetskraft, och värre är till och med betalande
  arbetare. Man får fixa underhållet själv och det är ju väldigt lätt gjort i dessa tider (ironi) och inte lyfter de ett finger för att hjälpa en med det, de som ändå har ett inarbetat namn och ingångar i många församlingar och sammanhang. Nej bort med billig och gratis arbetskraft! Pastorer och övriga arbetare är värda sina löner (dom flesta av dem i alla fall, det vill jag tro)!

  Bär in ditt fulla 10:e och pröva mig sedan hurdan jag blir.

  Vi är ett rikt land! Men 10:e kommer helt enkelt inte in till församlingarna, om jag gick igenom varenda församlings redovisning så skulle jag nog kan nog kunna bevisa att inte ens hälften av vad som borde komma in gör det och det är allvarligt!
  Det är att att stjäla från Gud! Därav förfaller Guds hus. Vi behöver anställa fler som kan ge hela sin tid åt att fixa upp huset igen, grunda nya församlingar och vinna människor för Guds rike och vi kan göra det om vi gör som Herren ber oss om. ”Ge,
  så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.”
  (Luk 6:38)

  Det lustiga i sammanhanget är att jag hört den fattige säga att det är enklare för den rike att ge fullt 10:e för denne har mer över. Och jag har hört den rike säga att det är enklare för den fattige att ge 10:e för det blir inte så mycket för denne. Jag säger att vi
  är bra på att komma med ursäkter!

  Kenneth Mäki

  Behandlingsassistent.

 • wildwest63

  Du skriver för långt, men om jag skummar igenom vad Du försöker säga så är det att man inte av tidsmässiga skäl kan dela på civilt arbete och en pastorstjänst. Ja, så kan det vara i större församlingar och då ska man självklart inte ha ett civilt arbete vid sidan om. Det vet pastorn bäst själv. Men i mindre sammanhang, och de flesta frikyrkor i Sverige är mindre, så finns säkert möjlighet till en kombination. Även om man har en fulltidsanställd pastor så behöver man inte samtidigt fulltidsanställda befattningshavare av alla andra slag. Där rådde rena inflationen på 90talet och det knäckte även stora församlingars ekonomi. Om alla bänksittare engagerar sig i det praktiska arbetet, ibland är det ju detsamma som den egna hobbyn (t ex ljudtekniker, kakbakare, mötesvärd), och dessutom tar sin tjänst på allvar (och inte, som är extremt vanligt, kommer när det passar), så är det inte särskilt svårt att skära ned utgifterna för löner, arbetsgivaravgifter o likn i en församling med frivillligt (!!) givande. En annan bra fråga är om vi verkligen behöver all verksamhet som vi stressar runt kring i en frikyrka.

 • Ulrika

  Ska jag tolka ditt svar till ”sdhjk” som att det är okej att marknadsföra katolicismen i denna blogg?

  Dum fråga?

  Micael…det här går inte…rollerna går verkligen huller om buller redan. Har du tid att mötas i Folkungasalen nu eller håller ni på att fundera över min obesvarade fråga/fundering som redan legat där några dygn ?

 • Micael Gustavsson

  Hej, jag har skrivit tre inlägg till dig i Folkungasalen som svar

 • Nils

  Jag kommer nog att trappa ned mitt intresse för denna blogg & kommenterande, av redovisad anledning…

 • Birgit Hedström

  Käre broder Nils! Jag hoppas verkligen!! att du inte ska sluta kommentera här! Det vore ytterligt sorgligt! Du har bidragit med så mycket här på bloggen!

  Gud välsigne dig!

  Birgit

 • SefastTronde

  Snarstuckenhet & stolthet leder oftast till nederlag. Men den som brinner för rättfärdighet och sin Gud övervinner … och ”hämtar ny kraft” och får ”nya vingfjädrar såsom örnarna”.

 • SefastTronde

  Det är nog så att många helt enkelt inte borde vara ledare i Guds församling, då deras motiv och deras kallelse inte är rättfärdiga. Allt för många har under ett sken av rättfärdighet trängt sig fram med vassa armbågar och orättfärdiga motiv. Och sedan ropar de ut sina frustrationer när grundvalarna vacklar…

  Gud ser helt säkert till sin församling, vilket vi knappast bör betvivla. Frustrationer är därför mest bara av ondo. Bön, åkallan och tacksägelse till levande Gud är däremot fruktbart.

  En naturlig fråga blir då om det många kallar ”församlingen” är ett Guds verk, eller ett verk av människor? Vilket av dem blir ”beståndande”, och om vilket det är skrivet att ”dödsrikets portar inte skall bli den övermäktigt”?

 • KennethMaki

  Just ja, hade glömt bort varför jag avskyr såna här debattpaneler. Alla dessa som står bakom anonymitetens plank. En kristen står med sitt riktiga namn för det han/hon säger.

 • Birgit Hedström

  ”Just ja, hade glömt bort varför jag avskyr såna här debattpaneler”.
  Kennethmaki, det lät lite småkomiskt den meningen..

  Mvh/Birgit

 • KennethMaki

  😉 Jo jag ruttnade på all sån här internet jiddrande och dödade min FB också i samma veva fantastiskt befriande, lösgör mycket tid till bön tex. Kan rekommendera det. Men sen blev jag ’tvungen’ att kommentera Stefan, suck. Nåväl alla kan vi falla men den rättfärdige reser sig alltid upp igen. Jag minns igen halleluja, och dödar min disqus, så fort jag kommer på hur man gör.

 • Nils

  Och har du skådat en örn som finner sig i att modereras hur han ska flyga ?

 • SefastTronde

  Håller med till 100 procent!

  Bra att det är någon som förstår innebörden av vad sanning är i vart fall.

 • Birgit Hedström

  Sefast, jag undrar varför du så sällan nu kommenterar på olika bloggar? Din röst behövs.

  Mvh/ Birgit

 • kennyh_widen

  Nu har jag inte läst allt med som sagt i denna fråga och kan ha missat flera viktiga detaljer. Men ska man titta på pastorn/prästens/biskopens roll skulle jag börja med att titta på ἀποστολή och ἐπισκοπή samt πρεσβύτερος, detta är ju det som var urkyrkans motsvarighet till våra pastorer/präster och kallade till det från Jesus Kristus egna lärljungar, vilket även då blir kallade bibelförfattare.

  I Nya Testamentet finns det en viktig vers angående kallet/ämbetet, Apg 1:20. Då Judas skall ersättas i apostlaskaran.

  ”Må hans boplats läggas öde, ingen annan skall bo där, och: må hans ämbete övergå till någon annan”

  ” Γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος καὶ μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ, καί· Τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λαβέτω ἕτερος.”

  Här är det ” ἐπισκοπὴν” som översätts ”ämbete” i de flesta bibelöversättningar.
  Petrus använder samma ord i apostlagärningarna som han gör i 1 Petrus brev 2:25. Här citerar Petrus en psalm och han borde inte ha valt att citera psalmen ifall han inte
  tyckte att innebörden ämbete var passande för att förklara Judas situation.

  Den vers i psaltaren som Petrus citerar är
  vers 109:8.

  ”יִֽהְיֽוּ־ יָמָ֥יו מְעַטִּ֑ים פְּ֝קֻדָּת֗וֹ יִקַּ֥ח
  אַחֵֽר׃”

  Här är det ordet פְּ֝קֻדָּת֗וֹ (pekudda) som har översatts som ämbete i nya testamentet och som ska beskriva apostelns uppdrag. Ordet betyder uppsikt, förordnande och ämbete. Hugo Odeberg skriver att ordet i sin nya testamentliga kontext innebär en karismatisk nådegåva från den uppståndne Kristus. Han jämför uppdraget att förvalta ämbetet med liknelsen Jesus gör i Matt 25:14, där Jesus förklarar liknelsen om talenterna. Ämbetet som ordet ”pekudda” menar är tjänster som är kallade av Kristus själv som innebär uppdragen apostel, profet, evangelist, herde, lärare, äldste, församlingsföreståndare och församlingstjänare.

  ordet ”pekudda” innehåller olika substantiv. Det är bland annat tjänstgörandet för soldater och det betyder ämbetet för tjänstgörandet i tabernaklet och dess utstyrsel. Ordet innebär oftast till personer med olika uppdrag. I Esra innebär ordet
  ”tillsynsmyndigheten i staden” och den som ger ut domar i staden. Ordet kan
  även betyda öde, likt en människas öde. Han skriver att i psalmen som Petrus
  citerar för att beskriva det apostoliska ämbetet syftar ordet till en person
  med juridisk auktoritet.

  Att ämbetet/kallet att vara pastor/präst är en andens nådegåva blir ännu mer tydligare då tjänsten nämns som en nådegåva i både Rom 12 samt i EF 4.

  Då det är så mycket, både språkligt, kulturmässigt och bibliskt som pekar på att kallet att vara en sann och äkta församlingsföreståndare är en andens nådegåva kan jag inte motsäga att det rör sig om det, och jag är fullständigt övertygad om att en andens nådegåva är något som är för evigt, även församlingsföreståndaren. Det ska nog vara något ordentligt som tar bort en andens nådegåva.

 • SefastTronde

  ”Örn” i biblisk analogi är ”profet”. Men alla rättfärdigar vi oss – naturligt.

  Eller såsom skriften säger: ”Om vi ginge till doms med oss själva, så blev vi icke dömda.”

  Även om jag väl förstår dig, och kanhända även sympatiserar en del med ditt ställningstagande, upplever jag nog ändå att det övervägande skälet är snarstuckenhet och stolthet mer än rättfärdighet. Sen kan det ju finnas andra rättfärdiga skäl dra sig ur ett snarlikt forum… exempelvis att man upplever att det är Guds vilja att dra sig ur polemiken bland grupper av förment kristna, av vilka de flesta uppträder mer självrättfärdigt än hin håle själv.

 • SefastTronde

  Försöker så gott jag kan att följa mitt hjärta och min övertygelse, men som de flesta andra talar jag nog mer än jag borde. Vi borde alla vara ännu mer lyhörda än vad vi är – i synnerhet jag. Här predikar ingen av oss till omvändelse för någon, utan snarare är envar sin egen största profet. Avfallstider har som sagt sina speciella problem, väl dokumenterade i Bibeln…

  Jag skulle väl kunna skriva spaltmeter efter spaltmeter av vittnesbörd om vad jag fått se och uppleva av Guds Helige Andes kraft, men sådant vill nästan ingen höra i ett sådant här forum. Responsen blir då snarast hån, misstro och vederläggande… Därför väljer jag bl.a. att verka ”under cover” i skuggan av något av mina världsiga epitet, trots att jag anser att jag egentligen bara haft en enda arbetsgivare de senaste trettiofem åren, levande Gud.

  Övertygad om att vi lever nära Jesu tillkommelse nu, med allt vad skriften talar om detta, och vad det innebär, är det viktigare än någonsin att följa sitt hjärta och sin övertygelse.

 • Birgit Hedström

  Hej Sefast! Jag förstår dig helt och fullt vad du skriver. Vill dock säga att jag blir stärkt och uppmuntrad av att höra om sådana
  personliga vittnesbörd som du beskriver här.
  Men det är jätteviktigt att vi var och en söker att
  följa Herren i den väg Han vill att vi ska gå! Tror som du att Jesu tillkommelse är oss mycket närmare än vad många tror! Önskar dig allt gott Sefast! Och tack för allt du delat med dig av ute i cyberrymden!

  Mvh/Birgit

 • Jonas Rosendahl

  Uppskattar verkligen dina analyser Stefan Swärd över olika ämnen. Inlägg kring ledarskapsfrågan lär hamna på analystopplacering även i framtiden. Problemet är ju grundläggande att kyrkan misslyckas med att fostra lärjungar. Gunnar Johansson som du citerar, sa så bra för ett antal år sedan i ett bibelstudium i filadelfia Rörstrand att församlingen ska uppbyggas av 5 tjänstegåvorna som nämns i Ef 4.11. Så var är då dessa som ska ”utrusta de heliga” och här framkommer nog pastorsrollen som alltför framträdande i jämförelse med de övriga tjänsterna. Är det detta som gör att församlingen misslyckas med lärjungaträning?
  Men finns inte samtidigt ett inbyggt maktintresse i kyrkostrukturen, och cementeras den inte alltmer? Ja vi vill ha förändring men vi vill inte ändra på oss?
  Så efter din analys Stefan, var är dina konkreta förslag på lösningar? Var är de övriga kyrkoledarnas förslag på lösningar?
  En väckelserörelser håller ca 80 år sedan brukar den kyrkohistoriskt dana neråt, precis det vi sett i alla våra väckelserörelser. Det följer på ett sätt ett naturligt mönster.

  Jag har under semestern läst Olaus Petris skrifter i urval, sammanfattat av den erkände historieprofessorn Gunnar Westin. Vilken härlig reformatorisk tydlighet. Förmaningar till biskopar i hela landet, ska de följa påven eller Guds Ord och varnade dem för en ”gräslig räkenskap” på domens dag.
  Tänk vi talar om en person som arbetar i Gustav Vasas kansli, tänk om han kunnat filma!
  Det var i en tid när man inte skulle vara tjenis med alla, men han kanske blev för tjenis med Gustav Vasa tillslut eftersom han kastades i fängelse för en period.

  Den stora frågan är dock, får vi se reformatoriska ledare innehavandes de fem tjänsterna i kyrkostrukturen eller blir det i hemförsamlingsstrukturer, det är en intressant fråga att grubbla över i sommartid :-)

 • Birgit Hedström

  Hej Jonas! Jag undrar; var kan man få tag på Olaus Petris skrifter? Låter intressant!

  Mvh/ Birgit

 • Jonas Rosendahl

  Den jag nämner ”skrifter i urval” fanns nåt ex. kvar på bokborsen.se.
  Sedan såg jag att även någon Lydia Walström har sammanställt ”Olaus Petri i tal och skrift”. Möjligen något bibliotek har Gunnar Westins bok, som är behaglig att läsa då det är nyare svenska än 1500 tal:) I övrigt vet jag inte. Kanske någon annan kan ge bättre svar!

 • Birgit Hedström

  Thank you! Hmm… 1500-tal… fattar man språket? 0:)

  Birgit

 • Jonas Rosendahl

  Jadå det viktiga är att du lyssnar på texten ordentligt :-) Samt, vi vet ju inte med säkerhet om det är Olaus Petri som skrivit, han kanske var spökskrivare åt Gustav Vasa? Det vore väl nåt det? :-)

 • Birgit Hedström

  😀 😀