Ledare idag om att evangeliet inte får tidsanpassas

Jag är på semester och sitter och softar i en sommarstuga i en havsvik i Västerbotten.

Är dock inte helt frånkopplad, icke-uppkopplad, avkopplad.

Idag har jag en ledare i Världen Idag som reflekterar över balansen mellan enhet och sanning. Om vikten av att bevara vår gemensamma kristna tro från generation till generation.

Och pekar på att den kristna kyrkan har hela tiden haft tendenser till urspårningar. Jag nämner om hur första generationerna av kristna kämpade mot gnosticismen och judaiseringen. Under en lång tid av kyrkans historia var den stora faran alliansen med världsliga makten. Militära korståg blev ju en av konsekvenserna.

Jag pekar i ledaren på att en av de stora utmaningarna i vår tid är liberala teologin. Vissa hävdar i bloggsamtal att den inte existerar, men oavsett vad man kallar det för handlar det om uppluckring av kristna läran och tron.

Jag ger två exempel i artikeln, syndafallets historiska sanning och Adam och Evas historicitet. Och uppluckringen av försoningsläran.

Det sistnämnda skriver jag en bok om. Det förstnämnda tänkte jag skriva ett blogginlägg om. Vill dock först göra en avstämning med min gode vän Lennart Möller som är professor vid Karolinska institutet och DNA-forskare.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Daniel

  Hej Stefan och andra läsare. Härlig sommar! Hur ser du på evolutionsteorin och vad innebär den för din syn på historiska Adam och Eva samt ett historiskt syndafall? Trevlig semester!

 • Christian

  En annan aspekt är att en del verkar villiga att kompromissa med evangeliets sanning för ekumeniska enhetssträvanden med sammanhang som inte känner den. Hur förklarar man annars närmandena till påvekyrkan?

 • WO

  Skönt få en bok av dig om försoningslärans status, vilken som du påpekar är på g att tunnas ut.

  En av de värsta sakerna i den sk ”Emergent Church”-teologin, som är så grymt starkt på G i alla samfund (numera inkl. Pingst/EFK) är just omändringen/uttunningen av vad Bibeln lär om försoningen. Vi är inte riktigt där ännu, men händer inget så blir det snart knepiga/oriktiga tolkningar av försoningen som kommer råda i de två samfunden, åtminstone inom (delar av) Pingst. Där tycks nu nästan inget kunna vara undantaget att kunna tolkas om…

  (Och ledaren i ViD var mycket bra, tack för den!)

 • Stefan Swärd

  Daniel,

  Jag är ju inte naturvetare så jag brukar vara lågmäld när det gäller att bedöma statusen på naturvetenskaplig forskning. Jag skiljer dock strikt på mikroevolution som är tydligt vetenskapligt verifierbar och som enligt min mening inte alls krockar med vad Bibeln påstår – och makroevolutionen. Bibeln ger ingen naturvetenskaplig redogörelse för hur Gud gör när han skapar världen, endast en pedagogisk berättelse om det, så visst kan man tänka sig viss mått av utveckling som inte behöver krocka med Bibelns uppenbarelse, men evolutionsläran är ju enligt min mening en lös hypotes, i varje fall när man börjar tala om yttersta ursprunget. Jag kan inte se att en strikt evolutionssyn är förenlig med en bibeltro när det gäller första delen av 1 Mosebok.

  hälsningar

  Stefan Swärd

 • Ulrika

  Du skriver: ”Jag kan inte se att en strikt evolutionssyn är förenlig med en bibeltro när det gäller första delen av 1 Mosebok.”

  Jag är lite trög. Kan jag översätta din mening med att du tror att Gud skapade människan? Att det var människan som inte lyssnade/lydde/följde/trodde (what ever) på Gud i Eden?

 • Micael Gustavsson

  Stefan ska väl egentligen svara själv på den frågan, men jag är säker på att svaret är ja. Även evangelikaler som har en mer bejakande inställning till evolution än Stefan skulle svara ja på frågan: John Stott tex.

 • Ulrika

  Funderar på om inte ”syndernas synd” är när människan försöker bli såsom Gud, det som syndafallet beskriver. Utan den insikten hamnar vi i sådant läge som tex WO beskriver ang EC-kyrkan i en kommentar intill.När EC (och fler samfund med dem) plockar bort Jesus begår de själva den största synden av alla. De vill själva bli såsom Gud-Icke beroende av Jesus i kombination med att själva avgöra hur syndiga andra är.

 • Johan

  Ja Stefan, liberalteologin är kanske den värsta attacken på sanningen.
  Här behövs det klockrena evangeliet predikas till omvändelse.
  Vi behöver bli bokstavstrogna på Jesus-vis. Dvs vi behöver kunna säga som Honom ”det står skrivet” och ”det står också skrivet”, samt ”Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav,* inte en prick i lagen förgå…” (Mt 5:18).

  Eller vad tror du?

 • PatrickOelund

  Min vän som är amerikan påvisade mig att de flesta evangelikaler i USA tror på evolutionsteorin. Jag hoppas att detta inte är sant men att han talade från nattmössan.

 • Ulrika

  Tyvärr har din vän troligen rätt. Har också hört från säker (mycket insatt man i dessa frågor) källa i Sverige att en stor majoritet (över 80%) av de kristna i vårt land inte tror på Skapelseberättelsen. Det går så mycket förlorat när man kastar bort syndafallet. Förutom beskrivningen av själva huvudsynden, där vi bryter relationen med Gud, tappar vi ursprunget till det löfte som kommer att uppfyllas enligt Uppenbarelseboken, att Jesus ska krossa Satan. Ska vi sluta att tro på Upp-boken också…?

 • Micael Gustavsson

  Fast vad menade han med det? Det intressanta är väl om de tror på ett historiskt syndafall som verkligen har hänt, och som gör frälsningen nödvändig?

 • Micael Gustavsson

  Jag är inte säker på om det finns en helt enhetlig EC kyrka, eller att din beskrivning av samfund stämmer. Däremot tror jag att du har helt rätt när det gäller huvudsynden.

 • Micael Gustavsson

  Jag vet inte ang svenska kristna. De brittiska evangelikaler som i olika grad accepterar evolution (Stott, McGrath,Wright etc) tror ju alla på ett verkligt historiskt syndafall.
  Lyssna tex på följande klipp av Tom Wright, där han sjunger om skapelse och syndafall till musiken från Beatles yesterday. Om det inte hörs vad han sjunger får jag väl skriva ner texten i Folkungasalen.
  http://m.youtube.com/watch?v=Qhfd01ph3c4

 • westinbo

  Hur ska man väcka den som sover? Jo, man höjer rösten och skakar liv i personen ifråga. Hur ska en sömnaktig kristenhet väckas? Jag tror att vi behöver mer av gudomligt tordön och blixtar från våra predikstolar. Folket förgås i brist på ord från Gud som kan riva otrons tankebyggnader. Av frukten känner man trädet. Det är dags att välkomna förkunnare till våra predikstolar som länge ansetts som otidsenliga och icke salongsfähiga i de kultiverade, försiktiga och välutbildades gemenskaper. Sångare som kan beröra hjärtan behöver vi också. Gudomlig överbevisning och kraft. Medlemmar i kristna församlingar behöver gudomlig överbevisning som leder till omvändelse. Vi har mycket vi behöver omvända oss ifrån inom kristenheten. Vi har ett överflöd av lärare med de andra tjänstegåvorna är det si och så med. Här kan vi finna en förklaring i den professionalisering som Stefan skrivit om i Dagen. De traditionella frikyrkosamfunden har kritiserat Livets Ord mycket för deras (tidigare?) lära om ”one shepard”. I praktiken tillämpar vi detta själva även om man räknar med ett kollektivt ledarskap (föreståndare och äldstekår). Den övriga delen av församlingen är förhållandevis passiv. Vi påverkas obönhörligen av individualiseringen i samhället men Gud vill ge oss självförverkligande och individualisering i och genom honom. Varför ser vi så lite av helandegåvorna och varför blir våra gudstjänster oftast förhållandevis stereotypa och planerings- och manuskriptstyrda?

 • Pelle

  Jag väcker aldrig någon som sover genom att höja rösten eller genom att skaka liv i den. Jag brukar viska den sovandes namn eller klappa lite försiktigt. Då brukar de vakna. :)

 • westinbo

  En liknelse kan ha sina brister. Det beror kanske på hur djupt man sover. Men jag förstår tanken, vi ska inte generalisera. Men det är bättre att tala ut än att inte tala alls av rädsla för att man inte klarar att uppfylla objektiviten. :)

 • Ulrika

  Jo, det är en kristen svensk insatt källa som säger att de flesta svenska kristna inte tror på skapelsen.

  Hur som helst, redan nu kan jag se det som jag anade:Otydliga roller. Du är minst lika mycket kommentator som moderator

 • Micael Gustavsson

  Hej, jag har inte uppfattat rollen som att jag inte får skriva kommentarer, däremot får jag väl ta det lite försiktigare.Se Stefans inlägg om vad en moderator gör. Men tror att Gud skapade världen gör väl även väldigt liberala kristna, det vore konstigt att tro på Gud, men tro att världen kom någon annanstans ifrån. Skillnaden är väl hur man tror världen skapades. Där kan det nog hända att 80% tror på Big Bang etc. Som Stefan påpekar ovan ger Bibeln inte en naturvetenskaplig redogörelse för hur skapelsen gick till. Det vore däremot chockerande och mycket allvarligt om 80% inte trodde på syndafallet. Utan syndafall, finns det ju inte längre något behov av frälsning, och hela den kristna tron faller.

 • Ulrika

  Specifikt:

  Finns det något uppgör mellan dig och bloggägaren vilken av er som i huvudsak ska svara vem?

 • Micael Gustavsson

  Nej, ingen uppdelning av personer. Som moderator ska jag främst läsa allt och se till att kommentarsreglerna följs, Stefan har ofta inte tid att göra det när diskussionerna tar fart. Han tillfrågade mig om att bli moderator delvis för att han gillade mina inlägg som kommentator ( även om jag själv när jag läser om dem inser att jag låter alldeles för otrevlig ibland). En del av uppgiften när det gäller att kommentarer för min del uppfattar jag just som ett ansande och nyanserande av debatten. Jag förtydligar lite i Folkungasalen, det här tror jag är ett bra tillfälle att flytta diskussionen dit.

 • westinbo

  I tidningen Dagen i dag såg finns en debattartikel av Micael Grenholm som jag rekommenderar, som jag tycker tangerar och kompletterar det jag här skrivit.

  http://www.dagen.se/opinion/debatt/upphor-med-att-slacka-anden/

 • PatrickOelund

  Ja, vad han egentligen menade med det hann vi inte tala om eftersom vi hade viktigare saker att göra då och samtalet har inte fortsatt.

  Självklart att det är viktigt ifall de tror att ett syndafall har skett men jag tycker också att det är viktigt att man som evangelikal kristen tror på Bibeln. Om man ruckar på en sak, så är det lätt att allting annat faller.

  Det är ju precis det som händer i den kristna världen idag. Jag hörde att det är mindre än 30% utav pastorer idag som har läst igenom Bibeln och då är det ju ganska lätt att låta sina egna idéer och samhällets åsikter bestämma. Det blir som en omvänd Romarbrevet 12:2 där vi gör precis det motsatta vad Paulus säger, dvs vi anpassar oss efter denna världen istället för att låta oss förvandlas genom Guds Ord.

  Det är viktigt att de tror på syndafallet men det är även viktigt att de tror att Gud formade den förste mannen Adam av stoft av jorden, och skapade honom till Guds avbild, och inte genom miljontals år utav evolution. Därefter tog han ett revben och fyllde det med kött och det blev Eva.

 • WO

  Kanske tro på evolutionen som främsta förklaring till arternas rikedom/existens, börjat bli ok:ad bland pastorer och då mer bland de yngre, än hos den stora allmännheten bland kyrkfolket.

  Ofta har jag hört påstås från diverse ateistföreträdare att just USA är ett för dem besvärligt undantag, då det både är en framstående modern tekniknation men samtidigt har dess befolkning alldeles för hög grad av ”tro på religiösa föreställningar” (för hög grad för att det ska vara ok enligt ateisterna alltså)

 • WO

  Nej, EC är verkligen ingen enhetlig ”rörelse”. Tvärtom vill de som finns i denna brokiga samling människor snarare använda nätverksformen och på så vis influera alla sammanhang de önskar influera. De har fungerat mycket effektivt, uppenbarligen.

  Läs ”Faith Undone” av Roger Oakland!

 • PatrickOelund

  Jag skulle säga att det är mycket viktigt att de tror på att Gud skapade Adam och att mänskligheten är kommen genom honom.
  Paulus sade ju i Apostlagärningarna 17:26a att ”Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden.” Om man inte förkunnar detta så förkunnar man inte hela Guds rådslut och något som inte överensstämmer med bibeln.