Laddar för söndagens predikan

Laddar nu för söndagens predikan. Det blir en gudstjänst med historiska proportioner, då det blir den sista gudstjänsten i den klassiska gamla baptistkyrkan Elim.

Församlingen Elim bildades 1884, kyrkan invigdes 1898. Elims höjdpunkt var fram till mitten av 1910-talet då man under en period var centrum för den nya väckelsen i Stockholm, det som senare kom att kallas för pingstväckelsen. Lewi Pethrus besökte regelbundet Elim under åren 1905-06 då han studerade på Betelseminariet. Runt 1000 barn och ungdomar var med under denna glansperiod. Grupper av medlemmar som lämnade Elim efterhand var sedan med och bildade det som föregick Södermalmskyrkan på 1910-talet, sedan var det en grupp som lämnade på sent 30-tal som var med och bildade Citykyrkan, en senare grupp som lämnade var med och grundade Korskyrkan. Elim avvecklades successivt och församlingen var nästan utdöd 1990.

Helgelseförbundet bildade sin första församling i Stockholm 1960, kallad Sion. Man satsade offensivt och med 20 medlemmar kallade man både pastor och köpte en fastighet. Sion skaffade sig en möteslokal nära Sankt Eriksplan. Sion var ett viktigt centra sent sextiotal och tidigt sjuttiotal för kristen öststatsmission och bibelsmuggling. Trots ett begränsat medlemsantal satsade man offensivt och bildade dotterförsamlingen Husbykyrkan 1979, en satsning som har varit långsiktigt lyckosam.

En liten fribaptistförsamling som låg alldeles bredvid slogs samman med Sion 1982 och de bildade tillsammans Birkakyrkan, vid lokalen vid Sankt Eriksplan. Fribaptistförsamlingen hade funnits sedan 1880-talet men bedrev en ganska begränsad verksamhet 1982.

1990 började Elim samtala med Birkakyrkan om en sammanslagning och en gemensam församling bildades detta år, med Elimkyrkan som gudstjänstplats. Församlingens utveckling har varit mycket positiv och expansiv senaste 15 åren, en utveckling som tog fart när Kjell-Axel Johansson började som pastor 1998.

Så dagens Elimkyrka har tre rötter, gamla baptistförsamlingen Elim, den gamla HF-församlingen Sion i Stockholm, och fribaptistförsamlingen i Stockholm.

Min predikan i morgon kommer att handla om rötter och profetiskt arv, vad kan vi lära oss av tidigare generationer i vår egen församlingsmiljö. Hur kan vi föra det arvet, den stafettpinnen in i framtiden.

Jag kommer särskilt att lyfta fram Elims klassiska betoning på karismatisk kristendom, innerligt böneliv, och ett enormt framgångsrikt barn- och ungdomsarbete. Från Sion-arvet kommer jag att lyfta fram trosfriska stora satsningar trots att man är en liten församling och att våga grunda dotterförsamlingar trots att församlingen inte är så stor i medlemsantal. Från fribaptistarvet kommer jag att lyfta fram bibelsyn, fokus på lekmannaledarskap och andra viktiga delar i baptistisk teologi som allmänt prästerskap och att församlingen är Guds byggnad, inte möteslokalen.

Att få proklamera profetiska signaler inför framtiden blir uppdraget i morgon. Genom att titta i backspegeln.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
  • Pingback: Backspegeln | Gunnels plats i rymden()

  • wildwest63

    Som fysisk plats betraktad är Elimkyrkans betydelse enorm! Om man betänker att det kanske annars inte hade blivit nån svensk pingströrelse, som ju i sin tur är grunden till jättelika pingströrelser i t ex Brasilien.
    Nu är jag sent påkommen, Stefan, men går det att titta förbi med kameran endera dagen? Skulle vara kul att dokumentera salen eftersom en del av min historia ändå ligger där.