Kritik av Steve Chalke i Världen Idag idag

Min ledare i Världen Idag idag, handlar om den i England mycket välkände kristne ledare Steve Chalke. Han är inte så känd i Sverige men är en av de mest kända kristna profilerna i England.

Chalke är baptist och en tongivande person i Brittiska Evangeliska Alliansen.

Han väckte massa rabalder bland brittiska evangelikaler för närmare 10 år sedan då han kritisterade den traditionella tolkningen av kristna försoniningsläran, och kallade det för kosmisk barnmisshandel. Nu har Chalke gått ut och gett sitt stöd till samkönade äktenskap i kristna församlingar.

Så vitt jag vet är det bara liberala protestantiska kyrkor hittills som har tagit sådana steg, när Norrmalmskyrkan i Stockholm gjorde det för några år sedan, var det så vitt jag vet första baptistförsamlingen i Europa. Därför är Chalkes utspel ett trendbrott och mycket anmärkningsvärt.

Jag trodde att debatten om samkönade äktenskap hade lagt sig, men den här typen av utspel leder till att allt får vevas om ett varv till.

I min ledare uttrycker jag mina synpunkter på detta.

Men notera, ledaren handlar bara om Chalkes uttalanden. Det är inte en allmän genomgång av kristen socialetik.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Jonas Rosendahl

  Stefan – det skulle vara intressant att veta hur du tycker denna förändrade evangelikala syn påverkat frikyrkligheten i Sverige på ett mer konkretare sätt. Jag är speciellt intresserad om du tycker dig möta denna förändring om än smått i de karismatiska kretsarna såsom pingströrelsen?
  Trosrörelsen behöver vi inte fundera så mkt kring. Rektor Anders Gerdmar har varit mer än tydlig inte minst i sin senaste krönika i missionsmagasinet från livets ord.Som medlem i pingsrörelsen har jag och inte minst Dr Nils Olov Nilsson upprepade gånger försökt få svar, utan att få dem. Men jag följer dina analyser och många vänner med mig i rörelsen ska du veta och vad du uppfattar noteras med stort intresse.

 • WO

  Bra skriven ledare, Stefan!  Det att Chalke (som jag inte kände till innan dessa nya uttalanden kom i dagen och skrevs om på en del håll) även kritiserade försoningsläran visar ju om något på att saker håller på att hända., Jag menar, har han den synen sedan flera år borde han väl inte ännu idag vara ”i topp” dvs inneha ledarposition i sin, eller någon, evangelikal kyrka…
   
  Bevara våra svenska samfund från sådana idéer.

 • WO

  Ja, i Pingst talar man inte teologi överhuvudtaget numera. I vart fall inte konkret ”så här lär Bibeln”, snarare mer indirekt och med nån sorts tro att om vi ”lever nära Jesus” ”låter Gud vara vår vän” dä är vi på rätta vägar. Som om NTs många brev med undervisning om ett vardagligt kristet liv inte skrevs även till oss.

  Om något sägs är det möjligen hur man lever för Gud genom andliga övningar och vanor…men hålla fram brevens (och evangeliernas) ofta mycket enkla och klara undervisning i konkreta vardagsfrågor, det görs inte. I vart fall inte där jag brukar finnas. Hur ska den nya generationen kunna hamna rätt? Hur ska vi halvgamla utvecklas, när vi i princip kan leva hur som helst utan att det berörs i undervisning/predikan? Förmodligen i mening att inte vara dömande, men det blir ju fel när ingen undervisning sker alls, mer än vagt hänvisande till en otydlig ”andlig formning” etc.

 • Ulrika Jansson

  Du skriver i din artikel:
  ”När det handlar om synen på äktenskapet mellan man och
  kvinna, och om kristna försoningsläran och betydelsen av Jesu död på
  korset, då talar vi om grundläggande lärofrågor.” Slutcitat

  Sant.

  Har debatten om äktenskap blivit en skygglapp framför den sunda försoningsläran?

  William Branham förnekade treenigheten m.m.

  William Branham förde över ”sin ande” till Paul Cain som förde över till John-Wimber:

  http://www.bibelfokus.se/question/110306

  John Wimber-New Wine:

  http://www.newwine.se/hem/historik/

  New Wine-Elim/Kors/City:

  http://www.newwine.se/event/new-wine-ledarkonferens/

  Herren är densamme igår, idag och i morgon. Herren vars namn även är Ordet.

  Den som vill vilseleda oss från Ordet lägger in mest krut bland
  Herrens får, för att om möjligt vilseleda oss. Skepnaden är ”ljusets
  ängel” , ”ulv i fårakläder”

  Tycker att dessa beskrivningar passar in på Branham och ”hans ande”

  Inte vill du väl ha del av denne ande?
  När vi läser länken om Branham förstår vi också varför New Wine fokuserar på helande?

   

 • Sward

  JOnas,
  Det där är egentligen ganska stora frågor. Jag skriver nog hellre ett särskilt blogginlägg om detta, än bara ge dig ett kort svar. Påminn mig gärna inom någon vecka om jag inte har skrivit något.
  ha det så bra,
  Stefan Swärd

 • uffe_lundberg

  Tur för mig att jag inte kallar mig kristen, det verkar vara väldigt besvärligt att ”hitta rätt”. 😉

 • http://profiles.google.com/stig.melin.vasteras Stig Melin

  ”Chalke är baptist och en tongivande person i Brittiska Evangeliska Alliansen.

  Han väckte massa rabalder bland brittiska evangelikaler för närmare 10 år sedan då han
  kritisterade den traditionella tolkningen av kristna försoniningsläran, och kallade det för kosmisk barnmisshandel. Nu har Chalke gått ut och gett sitt stöd till samkönade äktenskap i kristna församlingar,” skriver Stefan Swärd.

  För ung, tio år sedan hade vi vårt ”Knutbydrama”. Med anledning av det säger Pelle Hörnmark i en intervju i Dagen, att pastorsgemenskapen i pingst jobbar med en ny
  värdegrund, för att förhindra att någon församling drar sig undan pingstgemenskapen.

  Pingst behöver en ny värdegrund, säger Pelle Hörnmark. Vad detta betyder för församlingarna är höljt i dunkel. Knutbyförsamlingen drog sig undan gemenskapen men
  orsaken var, som jag ser det, ett auktoritärt ledarskap som predikade villfarelse och därför inte ville ha någon insyn. Om detta behöver generera en ny värdegrund för hela pingst är högst tveksamt. Hur ser den gamla ut?

  Daniel Grahn skriver i en krönika i Dagen:

  ”Det är viktigt att samfundsledare är tydliga och motarbetar allt förtryck och maktmissbruk i kyrkor och kapell. Goda ledare är mänskliga och sårbara, de
  underkastar sig insyn och vägledning. Dåliga ledare isolerar sig och manövrerar bort sina kritiker. Dessa ledare skapar sina egna regler, och i värsta fall blir människor utnyttjade.”

  En sak kan vi lära oss från Knutby, vi måste se upp med auktoritära ledare!
  Vem vet hur långt vi också är från samkönade äktenskap?

 • Levi Häggkvist

  Tycker att Steve Chalkes nära vän Tony Campolo skriver bra:
  ”Those of us who will have to deal with what Steve Chalke has said need not necessarily agree with his theology or biblical hermeneutic to affirm the truth that he boldly declares, which is that the Church cannot afford to go on alienating the youth of the nation by the way it treats gay people.For my own part, I remain conservative on the issue, but I agree with Steve that the attitudes of many churches are homophobic and cruel.  Whether or not we change our positions on accepting same-sex relationships or even gay marriage, we Evangelicals have to face the reality that the time has come for many of us to change our attitudes towards gay people, and show something of the love and grace of God in the name of His Son Jesus.”http://www.redletterchristians.org/steve-chalke-drops-the-bomb-in-support-of-committed-faithful-same-sex-relationships/Det skulle vara intressant att få veta vad du tycker att evangelikal teologi är eftersom du säger att Chalke och McLaren inte hör hemma där. Men det kanske du har presenterat nånstans? 

 • Sward

  Levi Häggkvist,
  Det Campolo tar upp om ändrade attityder till ”gay people” håller jag i varje fall delvis med om. Hade Steve Chalke bara talat om att kyrkan behöver göra upp med homofobi hade jag inte ens tagit upp frågan. Nu talar han om att göra samkönade äktenskap som en ur kristen synvinkel fullt acceptabel samlevnadsform, och där är jag inte med på noterna. En sådan hållning är så vitt jag vet inte någonstans i världen förenligt med en evangelikal grundsyn. Sedan kan man i USA:s extrema kristna spretighet säkert hitta enstaka församlingar som tycker att man kan förena det, men inte på rörelse- eller samfundsnivån.
  hälsningar
  Stefan Swärd

 • PeJohansson

  Senaste tidens debatt har väl verkligen lärt oss att uttrycket ”så här lär Bibeln” är upp till var och en. Det är högst osäkert om det som vid första anblicken i en läsart som lärs ut från förskola och grundskola och ser som att det går att förstå verkligen menas.
  Med säkerhet så är alt som låter som en förmaning eller att någon syssla eller verksamhet inte är lämplig inom församlingen något som måste läsas och omtolkas av en akrediterad teolog, det kan inte förstås av någon annan.

 • Levi Häggkvist

  Men är detta en bibelsynsfråga? Är det därför de inte ska få kalla sig evangelikaler? Är det inte en tolkningsfråga/lärofråga? Jag delar inte Shalkes syn, så det handlar inte om det. Men jag tror att både han och McClaren lägger en lika stor vikt och tilltro till bibeln som vi, att de har en evangelikal bibelsyn. Om inte denna definieras som verbalinspiration iaf. Sen tror jag inte att vare sig Shalke eller McLaren är så värst intresserade av om de får kalla sig evangelikala eller inte. McLaren är väl isf post-evangelikal. 
  Själv vet jag inte om det är så viktigt att definiera detta. En organisation behöver gränser, en rörelse tror jag tappar både fart och inspiration när de talar mer om dess gränser än om dess centrum.

 • Kristina

  Förnekade John Wimber treenigheten därför att Paul Caine träffade Branham? Eller hur menar du? Förnekade verkligen John Wimber treenigheten? Var har du läst det missfall? Nyfiken.

 • Ulrika Jansson

   Ja,

  men jag minns också en artikel från tidningen Dagen som berättade om att förhållandevis få människor gifter sig samkönat i kyrkan.

  Och då tänker jag på vilka proportioner detta får i debatten i jämförelse med att hela samfund idag håller på att sälja ut sig mot en annan Jesus, en annan försoningslära.

  Det sägs att man har Jesus Kristus som sin Frälsare men när vi skrapar ”lite” under ytan så kommer det fram helt andra saker.

  Har du sett den amerikanska filmen om Rick Warren där amerikanska bibeltroende har granskat Warrens megakyrkor och vad som egentligen ligger i botten: en öppet icke-pånyttfödd affärsman eller dylikt som vill bygga ett världsligt, socialt system och inget annat. Grundarens ärlighet hedrar honom men hans lärjungar som drar in detta som ”ett annat evangelium” i ”kyrkorna”
  har mycket eget ogräs att äta upp om de skulle bli pånyttfödda om man säger så.

  Dessa megakyrksmänniskor har också äktenskap och homo/hetero som ett favoritämne. Tycker mig ha sett detta tillräckligt i många sammanhang nu för att våga påstå att de som lever orättfärdigt i denna fråga får stå som skottplank framför ledarnas egna villfarelser kring Jesus Kristus som Ende Frälsare.

  Om du inte har sett filmen länkar jag gärna över den, den har svensk text!

  Den är 2 timmar och kan behöva sin tid att smälta.

   

 • Patrick Ölund

  Han förnekade inte treenigheten. 

 • Ulrika Jansson

   Är inte påläst på Wimbers syn på treenigheten,

  Tänker att den ”helande”-kraft, förmåga, som Branham fick och som fördes över inte trivs i en pånyttfödd kropp?

  Du läste om den i länken ovan?

 • WO

  Någon poäng har du helt klart. Men det är en sak att se det så, rent allmänt, och att tillämpa denna syn på *alla* de bud som apostlarna och Jesus ger. Vissa saker är uppenbara för de flesta att de är mer eller mindre ”kontextuella” medan andra lättare kan ses som gällande för alltid.

  Jag kan tex inte se att det är en ”kontextuellt omtolkningsbar” sak att man lever sexuellt enbart inom äktenskapet, samt att det bara kan ingås av en man och en kvinna. Finns som jag ser det inget som talar för att detta skulle vara något apostlarna anvisar som något som specifikt har med den dåvarande kulturen att göra, det gäller alltså den kristne oavsett tidsålder denne lever i.
  Ohämmad materialism är helt klart också det något som vi inte ska ägna oss åt!  Men tyvärr en sak som trots det sällan tas upp på allvar, vilket ju är mycket sorgligt. Jag ser inte att bara *vissa* hävdvunna frågor är viktigare än vissa andra.

 • WO

  Jag lurade lite igen på din post…den skulle kunna uppfattas som aningen ironisk. Isåfall tror jag att jag förstår bättre vad du menar än vad mitt första svar ger vid handen…(?)

  Ja, inte tror jag vår Gud tänkte så att det viktigaste i hans budskap förmedlat via Jesus när han var på jorden och via apostlarna skulle vara SÅ svårläst/förstått att det skulle vara nödvändigt med expertis för att ta in det hela… 

  Sen kan man ju då säga att det viktigaste inte är/var hur äktenskap skall ingås, och av vilka, etc. Men äktenskapet är ju en bild av Guds relation med församlingen. Eftesrom den bilden fanns redan i GT, är det nog så viktigt, ja rentav väldigt viktigt, hur det lärs om även det.

  Detta givetvis med bibehållen insikt om att Jesu försoningsverk är den absoluta kärnan i evangeliet.

 • WO

  (Hoppas det inte lelv dubbelpostat nu, skrev ett svar som ”försvann”. ”Sk*t framför tangenbordet” kanske ?)  

  Har börjat se filmen ang Warren. Vet vad detta handlar om, har läst mycket om den typ av verksamhet och idéer som RW förfäktar.

  För 2 år sedan läste jag boken ”Faith Undone” av Roger Oakland. Rekommenderas MYCKET starkt!  Amazon.com,  http://www.lighthousetrails.com mfl ställen har den till överkomlig peng.
  Direktlänk med infomation om innehållet: http://www.lighthousetrails.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=LTP&Product_Code=FA&Category_Code=LTPT

  Behandlar historien om Peter Drucker, Warren och deras inflytande, men också mycket mer om diverse ämnen som berör vad som är på G inom främst evangelikala sammanhang iag, världen över. Länken beskriver mer, en mkt upplysande bok!

  (finns översatt, kortad och kommenterad på Elvor Och Janne Ohlins sida)

  Jag ser din poäng ang hur vissa frågor lyfts medan andra lätt skyms!

  Får hålla med, även om jag inte ser att just frågan om äktenskap och det som rör sig däromkring kan ses som annat än mkt viktig. Jag är säker på att det går att lyfta andra viktiga frågor UTAN att sänka den frågans viktighetsgrad…

  Mvh

 • Kristina

  Ja jag läste länken. Så du menar att Wimber inte var pånyttfödd då?

 • Magnus

  Här svarar Steve Chalke på alla frågor i spörsmålet.
  https://www.youtube.com/watch?v=ecUuQcpaL60

 • Jonasq

  John Wimber var en utmärkt bibellärare och en mycket bra ledare och pastor. Han har betytt mycket för många, inklusive mig själv. Att det inte är helt lätt att styra rätt bland alla karismatiska skär var nog en sanning också för Wimber. Men han ska absolut inte kategoriseras so någon sorts heretiker.

 • http://www.facebook.com/people/Ronny-Andersson/1655618727 Ronny Andersson

  Får jag utanför ämnet bedja om lite förbön??? Felsteg och missförstånd och brist på fackta och sanningen i livet, har lett till att min äldste son för tillfället inte vill prata med mig. Märkbart kan det verka som för lång tid eller för alltid …Vet inte än…Men mycket har prövat båddas våra liv och min yngre son och deras mor med …Och jag önskar  Gud ska kunna hjälpa oss med det och allt bli bra och frid och fröjd med Gud igen… Och mer stabilt och sunt och sunt i tron på Gud och Ordet och Guds vilja  vidare på  vägen under goda och trygga levnadsförhållanden som Gud vill…Och för tid och evighet med liv och församling och trygg och säcker tillvaro… Och jobb och ekonomi och studier som Gud vill, och allt eftersom under livet…Och tro hopp och kärlek dessa tre de största som ska bestå och störst av dem är kärleken , och ledda av Gud och vårt liv i Gud,  genom Guds vishet och kraft och välsignelse och förlåtelse och frid med Gud och kärlek som aldrig förgår trots allt .Och skyddat emot  och frälst från allt djävulen och allt ont och krämpor och besvär , och allt inte Gud vill och i utbyte emot det Gud vill istället…Och  till vår Guds ära och för  Gud skull gode Gud nu och alltid och hela livet och för tid och evighet…Och helt välsignat i frid med dig gode Gud  i Jesus namn,amen…Gud välsigne dig och er och Guds evig frid med  Gud …Ronny Matt 28:18-20, ps 103, ps 139 ,ps 23 1 kor 13 Kärlekens lov

 • Birgit Hedstrom

  Ska be för dig Ronny och för dina nära och kära!

  Guds frid!

  Birgit

 • Sward

  Levi Häggkvist,
  Ett antal bra frågor. behöver nog skriva ett separat blogginlägg för att kommentera allt ordentligt.
  Vem som ska få kalla sig evangelikal – det är ju en fråga som måste kunna diskuteras. Eftersom evangelikal inte är ett specifikt samfund eller en viss kristen organisation, så finns det ju ingen instans som kan förbjuda någon att kalla sig evangelikal. Det jag dock kan notera är att McLaren i sina texter konstant kritiserar evangelikal kristendom, så jag tycker nog att det vore mer ärligt om han började kalla sig för post-evangelikal.
  I de två frågor som Chalke särskilt har stuckit ut hakan, där menar jag att det finns en bred mainstream-hållning inom global evangelikalism, särskilt om man även räknar med tredje världen. Jag tycker ändå att man kan hävda att de ställningstaganden han har gjort inte är acceptabelt i de flesta evangelikala sammanhang.
  Icke-våld, våldsutövning är kriminellt i alla civiliserade samhällen. Så icke-våld är inte en specifik kristen hållning. Sedan har alla civiliserade samhällen enligt mycket restriktiva regler någon form av acceptans för självförsvar, framförallt som visar sig att vi accepterar beväpnade poliser, och att vi har någon form av militärt försvar. I alla civiliserade samhällen har man mycket strikta undantagsregler för när denna form av självförsvar får tillämpas.
  Som kristen är det helt naturligt att man är ännu restriktivare i sin inställning till när våld får användas i självförsvar. Personligen är jag pascifist och vägrade göra militärtjänst på sjuttiotalet.
  Men var de exakta gränserna går kring detta, både i samhället, och vad bedömningarna är om vad vi kristna kan vara engagerade i, där finns knappast konsensus i någon falang eller kyrka inom kristenheten.
  allt gott,
  Stefan Swärd

 • PeJohansson

  Jo, jag tror att precis allt som uppfattas i en rak läsart som obekväma normer för och i samtiden är kontexuellt omtolkningsbart för att placera kyrkan ”i tiden”.

 • WO

  Tror jag tolkade dig så, men tycker du det är bra eller något som borde kunna ses som ett problem?

  Själv inser jag att något utrymme för att förstå en del saker som ”tidsbundna” det kan man nog se som rimligt. Men inte att i stort allt som just nu pga dagens rådande samhällsparadigm är ”jobbigt” då skall utsättas för en ”målinriktad” granskning, vilken som regel (utan att det sägs högt givetvis) görs mer ”för att” kunna bortförklara det ”jobbiga” än för att verkligen bena ut vad ordet vill säga oss.

 • PeJohansson

  Det är mycket karriärbefrämjande att inte ha åsikter som kan uppfattas som ”motvals” om man skulle tröttna som ”ledare” och välja ett egenföretagande/anställd som coach, rådgivare  i komminikationsfrågor eller liknande. At vara ett besvär för ett barn som snattar i godis hyllan är ju ingen match, då är man ju i vuxenövertag från början, men att vaar ett besvär för en jämnårig eller äldre vuxen kan ju kosta på rejält och det vill man ju inte. Hellre då omtolka så att man efter en liten seans i de mörka katakomberna är överens om att gå vidare under absolut tytsnadsplikt.
  Daniel Grahn skriver om sekterism och Knutby, det stinker Knutby om all ”värksamhet” som har som princip att inte ifrågasätta en viss kategori ledare

 • Emil Gillsberg

  Jag vet inte var du rör dig, men bland oss pingstpastorer upplever jag att vi pratar mer ”teologi” nu än vi gjort på många år. Mycket tack vare Pastorsakademien. Då alltid med utgångspunkt i samtalet om vad Bibeln lär.

 • David Å

  Jag tror att den primära skillnaden är definitionen av ”Kristocentrisk”. När post-evangelikaler vill sätta Jesus i opposition mot de skriftlärda så framhåller konservativa evangelikaler snarare Jesu kontinuitet med Mose. Jesus erkänner ex fariséernas auktoritet som efterträdare till Mose i Matt 23 ”Allt vad de lär er ska ni därför göra och hålla”. (Det är snarare vissa tolkningar och hyckleriet som Jesus kritiserar dem för). Post-evangelikaler avfärdar buden om otukt i GT medan konservativa (i ljuset av Jerusalemmötet i Apg 15) fortfarande betraktar dem som giltiga.

 • Levi Häggkvist

  Tack försvaret. Det verkar som du anser att deras hållning till homosexuallitet inte är evangelikal eftersom den ”inte är accepterad inom de flesta evangelikala
  sammanhang”. Det är ju sant och är en beskrivning som en utomstående skulle göra. Men om vi ska försöka fylla ordet evangelikal med innehåll hjälper det ju oss inte.

  En evangelikal hållning är att bibeln ska vara det enda rättesnöret för lära och liv. Ej tradition. Traditionen ska få en röst men aldrig ett veto. Traditionella tolkningar måste från tid till tid analyseras och granskas.  Att homosexuallitet till skillnad från fiendekärlek och icke-våld blivit en vattendelare inom kyrkan visar enligt mig
  på traditionens kraft. Kyrkan har varit lierad med makten och en syn att kristna kan döda för sitt land är faktiskt den ”enkla” tolkningen att göra, om
  man talar om fredstid, då den rör upp minst känslor inom landet. Det har blivit, om inte den vanligaste så iaf en legitim hållning i evangelikal kristendom.
  (Rätta mig gärna om jag har fel?) Min poäng är att om vi nu ska tala om ”hur evangelikala är evangelikalerna?” skulle det vara intressant att börja med att syna hur styrda vi är av traditionen i vårt urval av de tolkningar vi gör och om vi följer vår egen devis.

  Vidare har en evangelikal teolog vid namn Scot McKnight i boken ”The King Jesus Gospel” delat ut en rejäl känga till iaf amerikansk evangelisk kristendom som han menar är soterisk. Den har reducerat evangeliet till att handla om enbart frälsning och inte om att leva i Gudsriket. Resultatet är att efterföljelsen till Jesus ses som ett bihang.

  Detta är två områden som skulle vara väldigt intressanta att utveckla under din rubrik eftersom de
  är hörnstenar (bibeln och evangelium – frälsning) på vilket evangelikal kristendom vilar, snarare än att debatterad enskilda tolkningar. Olika
  tolkningar är en spänning vi alltid kommer att leva med. 

  Önskar dig en god vilodag!

 • Ingela

  ”Det blir ett evangelium utan stötestenar, men ack så kraftlöst.”

  ’För lite gemensam grund…’

  Bra inlägg, Stefan, och korrekt slutsats angående de alltmer vidgade ramar som ändå vill rymmas inom det evangelikala. Chalke är inte den ende som har problem med ställföreträdande lidande… (Men de flesta av dem finns utanför den kristna kyrkan.)

  Jag vill å det starkaste rekommendera en video, som ’alla’ borde se, och  som handlar om just dessa teman – om hur man tillämpar ’breda principer’ som formel för församlingstillväxt. För att locka så många som möjligt till ’kyrkan’ har man tagit till marknadsföringsknep, som leder till ett urvattnat evangelium. 

  http://vimeo.com/60397328

  med vänllig hälsninig, Ingela
  (Örebro)

 • Ulrika Jansson

   När jag skulle slå upp de bibelord som du ger råkade jag slå upp Matt 18 i stället för 28 och fick:
  Matt 18
  18 Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i
  himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen. 19
  Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be
  om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. 20
  Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland
  dem.”Slutcitat

  Birgit är en, jag är en och vi är överens om att be för Dig. Du, hon och jag blir tre och då har vi löftet att Han ska stå mitt ibland oss.

 • Ulrika Jansson

   Kan jag få del av någonting av allt som han betytt för dig, konkret, en predikan, bok vad?

  Länka eller berätta mer ingående.

 • Jonas Rosendahl

  Vi ska be för dig.

 • Jonas Rosendahl

  Hej Emil – avspeglas det i predikningarna tycker du?

 • Ulrika Jansson

   Min brist i engelska språket försvårar för mig att finna svar på dina frågor som nu även blivit mina.

  I mitt sökande på ”helande-kurser” , som ju New Wine i stort är i någon form, frågan är även vilken form, så fann jag denna berättelse:

  http://kundalini.se/Reiki-2.html

 • Kristina

  Du behöver inte kunna engelska för att förstå att du antyder att John Wimber inte var pånyttfödd. Om du inte har kunnat förstå vad han stod för hur kan du då antyda något sådant? Vad har New Wine med reikihealing att göra?

 • WO

  Det är säkert bra, också. Dock flera saker känner jag är lite jobbigt numera:
  Israel talas det ALDRIG om i min församling. Det gjorde det mycket tidigare, alltså har något hänt. Inget som helst har sagts i församlingen om vad som skulle kunna förklarar detta. Inte heller världens utveckling i stort behandlas överhuvudtaget, inget om den extrema materialismen som råder bland medlemmarna, utom kanske i förbigående. Inget alls om samlevnad, (möjligen något lite på ungdomssidan, men där har man haft sambopersoner i ledningen, så kanske inte är så bra det som lärs ut(?))
  Flera exempel kunde ges. ”Leva med Gud” talas det mycket om, men sällan hur det i praktiken borde yttra sig. Stor öppenhet mot katolskinfluerad ”retreatandlighet” typ Berget/B-Säby, inte heller det förklarat varför det ”plötsligt” blivit så. Man får ju för sig (kanske, och förhoppningsvis, helt oriktigt) att saker bestäms ovanför våra huvuden, eller bakom stängda dörrar.

  Jag vet ju inte hur det är på alla andra håll, men av poster på andra bloggar tex Berndt Isakssons så finns många ute i P-”rörelsen” som inte vet vad dom skall ta sig till.

  Bara en sån sak som att ta hit lärare som Amos Yong*** visar iaf för mig att det är saker som är knepiga inom Pingst. Och ingen säger från ”dom däruppe” varför det styrs åt så annorlunda håll mot för bara, säg, 15 år sen.

  ***Vet att hans föredrag på Pingst Pastor var OK, men han har visat genom mkt annat att han har en annan lära än ”vår”. Detta avser hans dragning till religionsblandning, eller tendens till sådan. Bra beskrivet på din kollega Mikael Karlendals blogg

 • Ulrika Jansson

   Läs artikeln om Branham igen.

 • Jonas Rosendahl

  Det är tragiskt om det går mot en akademisering av teologin. Men jag är rädd att det är där vi hamnar och andra sysslar då med ”banalteologi”.

 • Kristina

  ja jag förstå att du anser att John Wmber inte var pånyttfödd pga en kedja av möten. Men då borde väl han och alla andra som har fått handpåläggning av någon som fått det av Paul Caine som fått det av Branham ha en hel del av de symtom som han som reikihealing fått.  Har dom det? Eller hur menar du?

 • Ulrika Jansson

   Ja,
  När jag läser om denne mannens väg (länken nedan), och betänker min egen,  är vi inte på något sätt immuna mot att fara vilse fast vi är pånyttfödda. Det försvagar min tanke om Wimber även om jag aldrig påstod den som en sanning.

  Denne man drabbades av ”Toronto” och berättar om delvis liknande symptom. Kopplingen Toronto-Clark är dokumenterad? 

  http://www.bibelfokus.se/robert

   

 • AlmaM

   Med på min bönelista nu också. Gud välsigne dig, Ronny!

 • AlmaM

   Jag vet inget om dessa amerikanska kändispredikanter men jag håller med om att äktenskapsfrågan skymmer sikten för så mycket som Jesus ansåg vara centralt: vårt förhållande till fattiga till exempel; Matteus 25. Korsets oerhörda kraft som gäller hela skapelsens befrielse när Jesus kommer tillbaka…ja, massor som verkligen är viktigt skyms av en enda sak-sex. Jag är så trött på detta överdrivna intresse som verkligen delas fullt ut av ”världen”.

 • Ulrika Jansson

  Precis,
    Om vi dessutom följer Paulus råd ska vi inte tänka på äktenskap som en plan A överhuvudtaget. Hur många av alla heterokristna sexdebattörer tror du är beredd att överväga detta råd?

 • Kristina

  Tänk jag träffade på en person som läst bibelfokus och hamnat i fruktan. Personen pratar mer om andra kristna och var dom har varit, än om Jesus och vad han har gjort. Hur ska man tänka om det?

 • Ulrika Jansson

   Oj, du byter fokus och frågeställningar…På den korta beskrivningen tror jag inte att jag kan hjälpa oss med ett svar.

 • Micael Gustavsson

  Fast Wimber var ju verksam långt innan han träffade Cain, och även efter att han avbrutit samarbetet med honom. Tror du att hans frälsning försvann på grund av en samarbetsperiod på ca 5 år?

 • Ulrika Jansson

  Kan du påminna mig om din fråga senare, försöker läsa på ett tag nu.

 • Birgit Hedstrom

  Hej WO! Alltså, jag är smått chockad! Menar du att den Amos Yong som är medlem i Buddhist-Christian dialogue och har skrivit bl.a en bok som heter The cosmic breath: spirit and nature in the Christianity-Buddhism-science trialogy har varit inbjuden till Sverige av pingströrelsen???

  Birgit