Summera bibelsynsdebatten

Seth Erlandsson har tydligen inte varit särskilt benägen att kommentera synpunkter på hans gästblogginlägg. Jag tyckte det var intressant att publicera inläggen, eftersom Seth tänker så lika som jag själv gör i dessa frågor. Sedan betyder inte det att jag och Seth tolkar Bibeln helt lika, jag är ju i grunden karismatisk baptist, medan Seth är en god lutheran, och då hamnar man ju i lite olika positioner i en rad olika frågor, t.ex. i inställningen till dopet.

Jag ska dock försöka skriva ihop någon form av sammanfattande kommentar.  Om jag fattar saken rätt så handlar skiljelinjerna i stor utsträckning 0m hur man ska förhålla sig till den moderna bibelforskningen och framförallt olika varianter av historisk-kritiska metoder, och hur förenligt det är med en tilltro på Bibeln som Guds inspirerade ord.

Det är på denna punkt jag tror att uppfattningarna går isär, och det leder till olika former av konsekvenser.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Andreas Bernberg

  För mig och jag har inget emot att kalla mig evangelikal, så är det självklart så att de texter som tydligt gör historiska anspråk ska tolkas historiskt. För mig är det självklart så att uppståndelsen är något som skett i historien. Sen har jag inga problem med att acceptera att begreppet historia och historicitet är begrepp som kommit betydligt senare än texterna. Det är alltså inte självklart så att man tänkte sig historia på samma sätt som vi och då ska man inte heller tolka det som en i detalj historisk redogörelse.

  Om forskare sen på goda grunder antar att en bibelboks huvudsakliga ärende är något annat än det historiska så känns det främmande att in i det längsta pressa de historiska anspråken.

  För mig blir evangelikal en grundhållning inför Bibelordet. Att det är Guds ord. Att det vill tala till mig och kyrkan. Att det är normerande för mitt liv. Sen tror jag inte alla texter är skrivna på det strikta historiska sättet som du skriver om. Men det gör dem inte mindre Guds ord och normerande för det.

 • Jonas Rosendahl

  Ok man kan säga att du delar Wassermans, mfl från ÖTH uppfattningar?

 • Jonas Rosendahl

  En pastor som står mig nära i församlingen jag tillhör är väldigt diakonal så då förstår du att jag omöjligt kan tolka det negativt. Däremot tycker jag att den diakonala uppfattningen ibland blir för snäv när den ska bedöma då den tar in aspekter som får väga tyngre än vad te x andra tjänster gör. Det profetiska tjänsten har t. ex aldrig historiskt uppfattas som särskilt snäll men sanningen har varit viktig.

 • Jonasq

  Det är väl textens eget anspråk man vill försöka komma åt när man vill vara trogen texten? Snarare än en på förhand uppställd idé om texten som den måste läsas utifrån? Kan du inte hålla med om den utgångspunkten, Jonas? För det är ju själva grundbetydelsen av att läsa en text i sin kontext, alltså historiskt-grammatiskt studium.

 • Andreas Bernberg

  Japp! Stämmer bra det!

 • Tommy Wasserman

   Hej, för det första har jag citerat en uppsats som är utlagd på NilsOlov Nilssons hemsida (http://www.nilsandchris.com/pagefemale.htm). Om den sedan ingår i hans avhandling så är det inget jag vet om. Den ligger där fristående som uppsats ”Contextualization”.

  För det andra förstår jag inte varför du blir så upprörd när jag berömt NilsOlov Nilsson för hans sunda hermeneutik i denna viktiga fråga om kvinnligt ledarskap. Vad jag förstått håller du inte med din mentor i denna fråga; du är mot kvinnliga äldste och föreståndare, och det antar jag beror på att du fortfarande har en annan mer fundamentalistisk bokstavlig tolkning av paulinska texter – eller?

  NilsOlov Nilsson förespråkar en sund hermeneutik här. Jag håller med honom, och du kallar det för att ”rota fram något gammalt”

  Jag har samtidigt efterlyst en generositet från Nilssons sida – tänk om det finns andra exempel på fundamentalistisk bibeltolkning som behöver omprövas?

  För min egen del har lärare som Mikael Tellbe, Per Axel Sverker, Sune Fahlgren, Björn Cedersjö med flera betytt mycket för mig att bättre förstå och tolka bibeln i dess historiska och kulturella sammanhang. Jag är mycket tacksam att jag förstått vad dessa bibeltexter säger och inte säger!

 • Tommy Wasserman

   Vi är lika evangelikala som förut! Vi har inte förändrat det teologiska basåret heller pga. HSV – de hade ingen kritik mot detta, utan framför allt de praktiska yrkeskurserna och vissa andra kurser i församlingsteologi.

  Därför har vi valt att inte ge högskolepoäng för dem, samtidigt som vi  kraftigt förstärka dessa moment i form av både tid (fördubbling mot tidigare) och i form av personalresurser – en riktig driven yrkesprofil. Ja, vi tror på en församlingsanknuten pastors- och ledarutbildning!

  Tänk om du för en enda liten gångs skull skulle unna dig att ge oss lite beröm?

 • Tommy Wasserman

  Läs denna beskrivning av evangelical vs. fundamentalists och fundera:
  http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/jesus/evangelicals/vs.html

  Jag citerar ett stycke här:
  The differences between fundamentalism and evangelicalism are a bit subtle, and oftentimes difficult to understand from the outside. A lot of it is a style. Fundamentalists tend to be very strict. They tend towards intolerance. Notice, I said, ”tend towards intolerance.” Many of them are not intolerant. But they tend towards that direction. They tend to be very judgmental. They tend to want to require an awful lot of individuals who would join their communion. And they tend to be very, very critical of other Christians — even other evangelical Christians — who don’t share their very strict approach to religion.

 • Tommy Wasserman

  Birgit, jag är mycket tacksam för att du vill hålla en god ton på denna blogg, oavsett sakfrågorna som diskuteras, där många andra är ute för att misstänkliggöra och såra. Jag är glad för dina känsliga ögon och öron. Stå på dig!

 • Tommy Wasserman

  Jonas R. Jag förstår inte vad dina motiv är för att hela tiden misstänkliggöra ÖTH på alla upptänkliga sätt. Jag nödgas än en gång svara, och jag känner mig som någon sorts renhållningsarbetare.

  Denna kritik att ÖTH sade sig ha ”avancerade kurser” har sin bakgrund i att vi redan innan denna prövning hade examensrätt för Teologie kandidatexamen 140 poäng i det gamla systemet som gällde före 2007. Den examen var på 3,5 år, och vi erbjöd kurser på A, B, C och D nivå. I åk fyra gick kurser på D-nivå som alltså ingick i den examen som vi av Regeringen fick ge. Sedan kom ett nytt system med grundnivå upp till 180hp (=120p) och avancerad nivå därutöver. Alla statliga högskolor och universitet, liksom de fria högskolorna skulle gå över till detta system. Vad skulle vi då säga att våra D-kurser gick på för nivå? Så avskaffades den gamla teologie kandidatexamen på 3,5 år (som vi dock fortfarande får utfärda för studenter som påbörjade studierna före 1 augusti 2007), och en ny kandidatexamen infördes på 180hp (= 3 år) och det kom en prövning av alla lärosäten. Då plötsligt som en blixt från en klar himmel kritiserade de oss för att vi sade oss ha kurser på avancerad nivå, samtidigt som vi redan fått examensrätt för D-nivå i det gamla systemet som löpte parallellt, med studenter som var inne i systemet. Detta var en helt befängd kritik. Vi frågade representanterna från HSV vid platsbesöket, och de kunde inte heller tala ur skägget och ge något tydligt svar. Hela denna prövning var under all kritik. Den var så dålig vad gäller ÖTH, att själva de sakkunniga experterna först inte ville skriva under sitt eget utlåtande, som författats av en jävig tjänsteman som hade att vara sekreterare, men som själv drev en process mot ÖTH och andra. Denna person blev sedan förflyttad, och den högst ansvariga gick i pension. Det var tydligt att nuvarande högsta chef för HSV var starkt kritisk till just denna prövningsomgång av de teologiska lärosätena. Det saknades kriterier för hela utvärderingen! Nu finns det ett helt nytt system för utvärdering på plats och det är ganska annorlunda. Vi får se hur det går i framtiden.

 • Tommy Wasserman

  Birgit, om du gillar predikningar med bibelstudiekaraktär kan du gärna lyssna på mina ;-). De ligger på Mellringekyrkans hemsida.

  Börja gärna med en om Hebréerbrevet som jag höll när jag just skrivit min kommentar om den boken. Då får du en sammanfattning av hela brevet!

  http://www.mellringekyrkan.se/predikningar/2009/2009-06-14%20Tommy%20Wasserman.mp3

 • Birgit Hedstrom

  Tack Tommy!
  det ska jag definitivt göra!

  härligt! :)

  Birgit

 • Andreas Bernberg

  Hej Tommy, 

  tack för en intressant artikellänk! 

  Skillnaderna mellan fundamentalister och evangelikala är inte okänd för mig. Det jag funderar lite kring det här med fundamentism (alltså inte fundamentalism), och hur evangelikal bibelsyn förhåller sig till det och hur stor skillnaderna blir jämfört med den fundamentalistiska hållningen. 

  Mer om det en annan gång! Allt gott

 • Birgit Hedstrom

  Absolut! håller fullständigt med dig! Guds Ord e vad som ska förkunnas.

  Birgit

 • Birgit Hedstrom

  Vet du va Tommy?! har nu lyssnat på ditt bibelstudium över Hebreerbrevet, och det är precis denna typ av undervisning jag så saknar i kristna församlingar. Bibel-grävar-undervisning där BIBELN i sig får tala och utläggs. Helt underbart! THANX! :)
  har gjort massa anteckningar, tala om andlig föda att få sitta ner och ta emot sådant!
  din stora kärlek till vår underbare Herre och Frälsare Jesus bara lyser igenom hela studiet :)
  Gud välsigne dig och din familj, må Han bevare er och låta sitt ansikte lysa över er och vara er nådiga. Må Han vända sitt ansikte till er och ge er sin frid.

  Birgit

 • http://www.facebook.com/people/Lennart-Jacobson/100001340117306 Lennart Jacobson

  När jag följer debatten slår det mig att det nog är viktigare att gå bakåt än framlänges när det gäller teologin. De flesta tycks mena att all utveckling, alla förändringar, innebär något positivt. Ungefär som när man ser i IKEA-katalogen.

  Bibelns författare verkar tycka tvärtom, att det viktiga är att kämpa för att behålla den tro man en gång fått, dvs i vårt fall apostlarnas ursprungliga tro. Man bör helst inte ens komma till en situation där man ifrågasätter. Och detta synsätt är mycket långt från den akademiska teologin.

  Att på olika sätt försöka förstå vad bibeln säger kan aldrig vara fel. Mera bibelstudier! Men om bibeln är Sanningen och teologin utvecklas bort från bibeln och urkyrkans tro, så bör man snarast vända om….

 • Jonas Rosendahl

  Jag har knappt skrivit om det här nånstans vad jag vet och du har ”avkrävt mig svar” och jag har varit väldigt tydlig med att jag inte tänker argumentera kring kvinnliga ledarskapsfrågan offentligt. Ändå ska du trilskas med den här frågan och dra slutsatser kring det lilla jag skrivit. Var försiktig med dina slutsatser i detta fall.

  Vad jag däremot har upplyst dig om eftersom du inte verkar helt insatt i processen är hur man fick med kvinnor i ledarskap genom att slå samman diankoner och äldste och därmed till att bli församlingstjänare. Det är så det är i pingströrelsen idag. 

 • Jonas Rosendahl

  Jag förstår att du är van att få beröm Wasserman och väldigt ovan att inte få det som här. Men okej, BRA att den är församlingsanknuten. Sen kan man diskutera hur det fungerar därute bland de församlinsgsanknutna, men det får ni ta med era elever. 

 • Jonas Rosendahl

  Vad jag förstår på högskoleverkets kritik, så är det ju just den kritiken man haft mot ÖTH ”utbildningen inte är förutsättningslös utan genomförs i
  kritik av

  gängse vetenskapligt synsätt”.” Alltså utbildningen på ÖTH är inte så förutsättningslös som man försöker påskina. Därav min fråga, har man nu anpassat sig efter högskolevekets krav att bli mer vetenskaplig, och kan det vara så att man i den processen tummat på den evangelikala bibeltroheten?

 • Jonas Rosendahl

  Menar Wasserman att jag eller nån annan är ute efter att misstänkliggöra och såra, eller vad menar du?

  Varför kan jag inte som student få ställa frågor och få raka svar? 

 • Jonas Rosendahl

  Du menar att du uppfattat själva yttrandet angående ÖTH som en illvillighet mot skolan? Är det så jag ska tolka dig? 

  Och återigen Wasserman, varför får jag inte ställa frågor om ÖTH? Jag har gett dig en eloge i ett inlägg att du svarar bra och sakligt. Fortsätt gärna med det. 
  Förstår att det är obekvämt, men varför kan du inte tro att jag gör det för det bästa? Är det tonläget? Är det sättet jag uttrycker mig på? Jag kan ändra mig! men jag är en enträgen student, det kanske är bra att jag inte valde Er kanske skulle blivit en jobbig en? 😉

 • Jonas Rosendahl

  Stefan Swärd och andra – för att kunna identifiera det skeende som är på gång och få en bra bakgrundbild skulle jag rekommendera på Örebro missionsskola ” vad är evangelikal exegetik”
  http://www.orebromissionsskola.se/download.do?ug=Administrator&f=oth-rapport-nr21.pdf

  Vad som framkommer på sid 15 är te x att Bultmann ochså ansåg att bibeln var tillförlitlig och auktorativ. Ändå var det så att Bultmann ville: 

  Enligt Bultmann är berättelserna om Jesus i Nya Testamentet insvepta i en förvetenskaplig mytologisk förpackning som stöter bort den moderna människan. Denmytologiska föreställningsvärlden är en trevåningskonstruktion med himmel, jord, och underjord och befolkas av mystiska varelser som änglar och demoner som påverkar historien, samt det sker underverk. Bultmanns arbete var att avklä det evangeliska budskapet just denna mytologiska förpackning och återge evangeliets innersta sanning, så kallad kerygma.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Bultmann

  Alltså det tycks vara så att det är fullt möjligt att anse bibeln vara tillförlitlig och ändå ha alla möjliga uppfattningar. 

  Den gemensamma slutsatsen som Greger Andersson summerade var att både den allmänna exegetiken och den evangelikala exegetikens särart behöver bearbetas ytterligare, så vi får väl se vad forskningen hittar på…. 
  Många som deltog på den samtalsdagen ansåg också ordet evangelikal exegetik som överflödig. Nånting som ÖTH ändå stod för.

 • anton8

  Hej!

  Ett återkommande argument i debatten, implicit eller
  explicit, är att det är bibelforskningen som skapar problem som ingen vanlig
  läsare ser eller störs av. Jag vill hävda att detta är fel. Jag kan visserligen
  hålla med om att inte heller jag misstänkt att någon annan än Paulus skrivit
  Efesierbrevet när jag läst brevet, men här ska jag återge lite erfarenheter som
  relaterar till GT. När jag började läsa teologi var bibelsynsfrågorna akuta för
  mig. Jag tyckte att Ladd m.fl. var bra men att de inte räckte till på GT. Jag
  lusläste Childs och tyckte om hans kanoniska perspektiv. Så blev jag lärare på
  BI (en ettårig bibellinje). Efter ett tag blev jag kritiserad för att jag
  problematiserade för mycket. Det var en rimlig kritik. Ibland när man ska
  presentera en lösning på ett problem för folk så ser de inte lösningen av den
  anledningen att det var första gången de ser problemet (de upptäcker problemet
  och inte lösningen). Jag fann dock på råd. Jag valde helt enkelt att låta
  studenterna läsa igenom Bibeln rakt igenom under en termin utan
  bredvidlitteratur. Sedan samtalade vi om texterna. De kom då omedelbart med
  frågor om olika källor i Moseböckerna etc., dvs. de upptäckte genast problemen
  på egen hand och kom och frågade efter en lösning. Jag har prövat denna metod
  flera gånger. En gång kom en ung kvinna och ville skriva om Jesajabok. Hon var
  upprörd över förslaget att det skulle finnas flera profetröster i boken. Jag sa
  åt henne att det skulle gå bra men uppmanade henne att gå hem och läsa igenom
  Jesaja från pärm till pärm. Några veckor senare kom hon tillbaka och sa att det
  var uppenbart att detta inte var en profets röst. Jag har t o m varit med om
  detta: En gång sa jag till studenterna på en ettårig bibelskola att snabbt läsa
  igenom 1 Mos 1-2. När de läst en stund reste sig plötsligt en kvinna upp,
  packade ihop sina saker och började gå mot dörren. Jag stoppade henne och
  frågade vad som var fatt. Då berättade hon att hon var relativt nykristen och
  att hon hade hört att Bibeln var en oproblematisk bok utan fel eller
  motsägelser. När hon nu upptäckte att det fanns två olika skapelseberättelser
  så insåg hon genast att detta inte var sant och var alltså omedelbart beredd
  att ge upp sin tro. Jag fick henna att stanna och vi kunde föra ett samtal om
  texterna.

  Detta är nog det mest ”naiva” jag skrivit på den här bloggen
  men jag tror ni ser poängen. Jag undrar helt enkelt om alla ni som är tvärsäkra
  på Jesajas författarskap läst boken rakt igenom någon gång. Om ni som säger att
  Danielsbokens genre är självklar t ex bläddrat igenom FF Bruce bok Israel och de andra folken och läst om
  perioden fram till Antiokus Epifanes, om ni någonsin läst Krönikeböckerna
  parallellt med Samuels- och Kungaböckerna eller gjort en synpotisk analys av
  evangelierna etc. Min tes är nämligen att om man gör detta så upptäcker man att
  bibelforskningen inte (i alla fall inte alltid) konstruerat de problem de
  försöker lösa. Problemen finns i texterna själva och vi kan därför inte undvika
  dem, utan måste söka lösningar som är sanna mot texterna och mot vår tro.

  Greger