Välkommen till New Wine-ledarkonferens i Stockholm

Nu ordnar vi i Elimkyrkan tillsammans med Korskyrkan och Citykyrkan i Stockholm, en New Wine ledarkonferens 19-21 mars. All information om konferensen hittar man här.

Huvudtalare och vår specielle gäst är Randy Clark från USA som också gästade Sverige tillsammans med Bill Johnson i augusti 2011 för den stora ledarkonferens som hölls i Malmö.

Under tre dagar kommer vi nu att få den möjligheten att lära oss mer om hur vi kan betjäna människor på samma sätt som Jesus gjorde.

Dag ett: Hur betjänade Jesus människor? Dag två: Hur gjorde den första församlingen? Dag tre: Hur kan vi betjäna på samma sätt som Jesus?

Randy Clark driver organisationen Global Awakening www.globalawakening.com.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Ulrika Jansso
 • Ulrika Jansso

  När vi tittar på ”Bookstore” hos globalawakening ska vi låta
  varningsklockorna inom oss ringa. I länken nedan kan vi läsa om en av
  författarna/förebilderna inom denna rörelse. Själv blev jag som nyfödd i
  Kristus invaggad i tron att Roberts Liardon, som också står på listan,
  talade sanning. Jag var så överväldigad av allt som Gud gjort för mig
  att jag höll på att svälja Liardons berättelse också. Tackar Gud för att
  det fortfarande finns människor som hjälpte mig att förstå villfarelsen
  i detta. Tack Gud för att tron på dig är Ditt Ord som Du visar oss och
  inte våra egna upplevelser/tolkningar/viljor. Det är ett av mina
  böneämnen att jag ska få möta den kvinna som ”introducerade mig för tron
  på Liardon” så att jag får tala med henne om det hela. Högst troligt
  hade någon lurat henne i hennes längtan innan hon lurade mig.

  Luk 17:1

  Jesus sade till sina lärjungar: ”Förförelser måste komma, men ve den genom vilken de kommer!

  http://www.bibelfokus.se/search/node/kenyon

 • Haning Burseryd

  Det är synd, att den här sortens kristendom hålles framme. Vi har upplevt alla slags ”väckelser” med olika metoder och konster. Alla dessa representanter vill hävda att detta är ”äkta” och riktigt och just sådant, som Jesus undervisade och gjorde. Jag menar, att det är ytterst ansvarslöst att anordna konferenser med personer, som ””praktiserar det, som Jesus gjorde”.

  Vår tid har andra behov än att delta i upplevelsekonferenser. Återvänd till Ordets förkunnelse och visa allvaret i det! Så byggde man upp frikyrkligheten i vårt land och när man inte längre prioriterar gudstjänster med förkunnelse, fortsätter man med ”kom hit – och upplev”. Frikyrkligheten är i nerförsbacken oavsett hur många ”förnyelsekonferenser” man har haft.

 • Lillian Lindblad

  Tack Haning Burseryd och Ulrika Jansson. Instämmer till 100% i det ni skriver!
  Gavs inte nådegåvorna till olika personer för att de skulle komma till nytta
  och av nåd. DHA vet alltså hur de skall brukas, när och av vem. Det är inget vi
  kan lära oss. Det märks att vi lever i den yttersta av yttersta tiden.

  http://www.bibelfokus.se/rick_warren_exposed

  Videon är 2 tim. lång, textad till svenska. Brännande aktuell!!

 • Birgitta Axelsson

  Det är verkligen aningslöst av Sveriges största frikyrkorörelse att bjuda in Randy Clark!
  Ta reda på sanningshalten i hennes anspråk!

 • Maja

  Varning även för E.W Kenyon i bookstore som stod för JDS läran ( Jesus dog andligen).