Tommy Wasserman skrev den 25.000:e kommentaren på min blogg

Nu har en milstolpe passerats. Ikväll har skrivits kommentar nummer 25.000 på min blogg, det har alltså skrivits totalt 25.000 kommentarer sedan jag började blogga sommaren 2008. Och jag som ibland blir kritiserad för att både tysta debatt, och att folk inte vågar kritisera mig – det är nog bland de märkligaste invändningar jag har stött på under de 4,5 åren som bloggare.

Den som skrev kommentar nummer 25000 var Tommy Wasserman. Så här skrev han under mitt inlägg om att jag nu avslutar bibelsynsdebatten: ”Hej, jag har inte ryckt något citat från baksidan. Jag har talat om att Nils Olov Nilsson skrivit rekommendation för Walstons bok – du vet en sån där ”blurb” på baksidan där olika personer rekommenderar boken. Du får själv sätta dig in i vad Walstons bok handlar om och fundera på om frågan han diskuterar är viktig inom Pingströrelsen eller ej.” Det var ett svar till Jonas Rosendahl.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Jonas Rosendahl

  Stefan – det är glädjande att du inte på nåt sätt försökt strypa debatten utan låter ditt forum vara öppet på detta sätt – inom vissa ramar förstås. Det är generöst nåt som tycks efterfrågas :-)
  Jag hade inte tänkt kommentera Wassermans på din blogg 25000 kommentar men nu när det kommer upp såhär så: Wasserman har i en märklig analogi blandat in Rick Walstons bok i denna teologidebatt för att visa att Nils Olov kan ge en kommentar på baksida till en bok vars budskap han möjligen inte delar till fullo. Vad det har med teologisynen om Jona bok etc kan man undra men Wasserman efterfrågar tydligen samma generositet till ÖTH som Nils Olov gett till en författare till en bok vars budskap han kanske inte delar. 
  Jag kan förstå det hamlstrået men det är ju inte tillnärmelsevis i paritet med det ÖTH sysslar med och det som föranlett hela denna teologisynsdebatt sedan bibelsynsdagen att man frimodigt ifrågasätter bibelböckers historicitet och författarskap. Det är av en helt annan dignitet och allvar och det är den som borde diskuteras till detalj även om det egentligen redan gjorts i mångt och mycket. Men detta desperata tilltag att på något slags underfundigt sätt försöka få Nils Olov att framstå som inkonsekvent är väl uppenbart för tillräckligt många skulle jag gissa. 

 • Andreas Holmberg

  Tommy desperat, Jonas? Försöker få någon att framstå som inkonsekvent? Nja, han försökte väl bara påminna om – och visa sin uppskattning över – att även NilsOlov är mindre rigid än de som är ännu ridgidare ;o). 

 • Jonasq

  ”Det ÖTH sysslar med”. Come on! Vad är det du pysslar med, är en mer befogad fråga. ÖTH har funnits i många år och bedrivit evangelikal teologisk utbildning på hög nivå. Lärarna är kända, respekterade och omtyckta i breda kretsar i kristenheten. Kurs- och litteraturlistor finns på nätet. Vad du håller på med, vilka dina kompetenser är och vilket teologiskt lärosäte som du studerar vid och företräder, allt sådant är höljt i dunkel.

  ”Frimodigt ifrågasätter bibelböckershistoricitet och författarskap”. Det kan man kalla en missvisande beskrivning. Minst sagt. Diskussionen om genre och författarskap finns i alla seriösa bibelkommentarer, även från evangelikalt håll. Du förstorar upp detta.

 • Jonas Rosendahl

  Jonasq – Nyfiken, är det du som skrivit deras reklambroschyr?  :-) <=

 • PeJohansson

  Kort sagt, allt som synbarligen går att mäta är uppfyllt som fullödigt, eller hur?

 • Tommy Wasserman

  Tack Andreas. Ja, som sagt, jag har ingen aning om Nilsson sympatiserar med Rick Walstons sågning av tungotal som tecken på andedop även om det skulle förvåna mig, men jag tycker det är fint att han kan rekommendera boken ändå. Han är villig att lyssna till tolkningar som går på tvärs mot en av hans egen rörelses klassiska doktriner och särmärken. Och han har visat samma radikalitet i fråga om kvinnligt ledarskap  – bra. Tänk om det finns flera tolkningar som han är villig att ompröva?

  Personligen har jag inte blivit ”färdig” med hela min bibelsyn, dvs. alla sådana där frågor på detaljnivå. Det finns en omistlig kärna, det finns en periferi där det finns flera olika tolkningar. Jag tycker det är bra om vi kan stå eniga på en gemensam omistlig grund, men där flera olika synsätt kan rymmas i enheten.

  Sten-Gunnar Hedin och Anders Arborelius Jesusmanifest, http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/jesus-mer-an-en-myt_79165.svd (följt av en bok med samma namn) är, som du förstår, ett initiativ som jag uppskattar mycket. Vad anser du själv, Jonas R, om det?

 • Jonas Rosendahl

  Per definition är jag separatist och tycker grundläggande att det är den egna rörelsen man bör engagera sig i mest och verka för. Jag tolkar nutidens ledares utflykter till både det ena och andra också som ett fattighetsbevis på att man inte har fullt upp med sin egen rörelse och det är ju inte heller konstigt. Andelen medlemmar i frikyrkorna minskar och har minskat rejält de sista 50 åren. Tittar man på pionjärerna för rörelserna så är bilden helt annorlunda de hade fullt upp i väckelsen.
  På ett personligt plan så har jag inga problem med andra kyrkogrenar. Jag är uppväxt i pingströrelsen, har praktiserat i sv kyrkan, tagit konfirmationen i missionskyrkan och gått bibelskola i trosrörelsen och studerar nu på fritiden på ett evangelikalt universitet.
  Jag tror man kan finna bröder och systrar i andra kyrkogrenar och dela Andens gemenskap även om man inte delar alla åsikter och tolkningar. 

  Men återigen, den skillnaden som kommit fram i och med bibelsynsdagen visar på en allvarlig förskjutning i bibelsyn som jag och många andra tror kan leda oss mot en mer liberalteologisk syn på sikt. Detta är kärnan i diskussionen, och jag har utgått från bibelsynsdagen inte ÖTH som sådan även om uttrycken kan vara spetsiga. Jag har inte studerat där och även om jag mött studenter därifrån som en del är nära vänner har jag varken rätt eller kan döma ut hela skolan som sådan. Men vi måste kunna diskutera sakfrågorna och horisonterna på ett öppet sätt.

  En fråga till dig Tommy – skulle du rent teoretiskt kunna tänka dig att skriva under ett dokument som ”a common word between us” alltså ett dokument mellan kristna och muslimer?

 • Tommy Wasserman

   Hej, jag frågade dig, Jonas R., vad du ansåg om att Hedin och Arborelius skrev ett Jesusmanifest tillsammans, först i form av en debattartikel som positionerade sig i en helt central bibelsynsfråga, och sedermera en bok.

  När det gäller ett dokument mellan kristna och muslimer finns ingen sådan gemensam grund. Jag är inte intresserad av något sådant dokument. Däremot tycker jag till exempel att vi skall visa respekt för varandras övertygelser. Religionsfrihet måste vi slå vakt om, och den gäller alla religioner.

 • Jonas Rosendahl

  Det är lite svårt att tycka om nånting man inte läst, därav min grundläggande inställning att ledare ska bry sig om sitt eget samfund mest och det baseras på min separatistiska hållning. Då har du för att använda ett ÖTH uttryck ” markör” i frågan.
  Sedan har jag åsikter om min förra pastor i både det ena och andra som han gjort men de åsikterna har jag ingen anledning att vara offentlig med. 

 • Tommy Wasserman

  Apropå ”a common word between us” så har jag noterat att pingstteologen Amos Yong (som kommer till Livets Ords Teologiska Seminarium inom kort) är mycket engagerad i dialog mellan kristna och buddhister. Han menar att de kan göra teologi tillsammans(!) Denna öppenhet förvånade mig verkligen – hur skall detta gå till?

  Såhär avslutar han sin artikel ”Ond Doing Theology and Buddhology: A Spectrum of Christian Proposals” publicerad i Buddhist-Christian Studies 31 (2011) 103–118: ”’Can/should Buddhists and Christians do theology/Buddhology together? If no, why not? If yes, why and how?’ My answer is yes, through the empowering divine Spirit who enables our hearing of many strange and new voices (inside and outside the Christian tradition), our understanding and interpretation of many unknown tongues (both near and far), and our inhabitation of many surprising and unexpected forms of hospitable and salvific practices (relevant to the pluralistic world of our time). May the dialogue continue . . .”

 • Jonas Rosendahl

  Mycket märkligt. Jag undrar om frikyrkorna vet om detta?? Bra att du trycker på ”red alert”. Det är inte bara på Livets ord han ska. Han är på pingspastorernas pastorsdagar just nu !! 
  och han ska föreläsa på teologiska högskolan!! 

 • Tommy Wasserman

   Hej, apropå den pentekostala hermenutik som Dan Salomonsson talar om i ett inlägg i Dagen för några dagar sedan, och vad den innebär för skriftläsningen så vill jag rekommendra läsning av Amos Yongs ”Reading Scripture and Nature: Pentecostal Hermeneutics and Their Implications for the Contemporary Evangelical Theology and Science Conversation” publicerad i Perspectives on Science & Christian Faith vol. 63.1 (2011): 3-15. Jag misstänker att Yongs läsning av Genesis och Skriften skulle få många evangelikaler (och svenska pingstvänner) att sätta kaffet i halsen.

  Ett litet smakprov som koncist sammanfattar pentekostal hermeneutik:

  ”If modern interpreters approach the Bible as a historical document containing objective truths (facts) about the world (the past, in the case of historical references), Pentecostals view the Scriptures as a narrative that invited its readers and hearers to receive, inhabit, and participate in the world of God. And while modern approaches emphasize the critical distinction between what the text meant in its original context (which was the task of the biblical critic to uncover), as opposed to how such meanings might be applied to our contemporary lives (the task of the homilist), Pentecostal approaches see first and foremost the rhema or living and revelatory Word of God making demands on each generation of readers in a way that collapsed the horizons of what the text pointed to and that of the text’s later readers.

  In short, Pentecostal hermeneutics emphasizes not the historicity of the biblical accounts but its capacity to open up possibilities for contemporary readers and hearers by the power of the Spirit” (s. 5).

 • Tommy Wasserman

  När jag säger ”rekommendera läsning” så menar jag att Amos Yongs artikel illustrerar vad den pentekostala hermeneutiken innebär i förhållande till bibelsyn, konkret hur man läser Genesis och andra texter (Apostlagärningarna tas upp i artikeln).

 • Jonas Rosendahl

  Man kan säga att du nu utökat ditt teologiska broderskap inte bara inom svenska pingst på vissa håll men även från utländsk pingst 😉

 • http://www.facebook.com/people/Roger-Gustavsson/739650813 Roger Gustavsson

  Amos Yong sitter i styrelsen för The Society ot buddhist-christian studies. De gör i sina nyhetsbrev bland annat reklam för Zen spirit – Christian spirit retreater, för Mindfulness Meditation-retreater, hyllar Thomas Merton och William Johnstone etc etc.

  Deras syfte är: ”To serve as a coordinating body supporting activities related to the comparative study of, and the practical interaction between, Buddhism and Christianity, whether by groups or individuals”.
  Det är inte ägnat att förvåna att han kommer fram till att man kan göra teologi tillsammans. Mer förvånande att han får undervisa svenska pingstpastorer eller på Livets Ords universitet. 

 • Tommy Wasserman

  Hej, Jag vet inte vad du menar. Som jag sade rekommenderar jag inte att läsa Yong för att jag håller med honom. Jag står långt från honom i religiondialogfrågan. Jag är lite för dåligt insatt i pentekostal hermeneutik, men det hela får mig att misstänka att Dan Salomonsson som i Dagen häromdagen menar att det finns en pentekostal bibelsyn inte är insatt i den pentekostala hermeneutiken (och resulterande bibelsyn) såsom den företräds av tongivande internationella pingstledare som Amos Yong.

 • Tommy Wasserman

  Håller med om detta, men det beror troligen dels på ren okunskap, dels på krass kyrkopolitik, och det gör mig förvånad, inte minst i ljuset av den polemik som riktats mot oss på ÖTH i den underliga bibelsynsdebatten.

 • http://www.facebook.com/people/Roger-Gustavsson/739650813 Roger Gustavsson

  Okunskap förstår jag. Men kyrkopolitik, där hänger jag inte med?

 • Tommy Wasserman

  Vad jag menar är helt enkelt att en grupp teologer inom pingströrelsen närmat sig Livets Ord och jag antar att det är ett ömsesidigt närmande.
  http://www.varldenidag.se/nyhet/2010/05/12/Plusarkiv-Pingstteologer-onskar-samarbeta-med-Livets-ord/

  Amos Yong har för övrigt varit i Sverige på det numera nedlagda Pingströrelsens Teologiska Seminarium flera gånger genom åren – jag tror att han är en gammal vän till Jan-Åke Alvarsson som var rektor på PTS. 

  LOTS kanske har haft egna kontakter med Yong, det kan jag inte uttala mig om.

 • http://www.facebook.com/people/Roger-Gustavsson/739650813 Roger Gustavsson

  OK, då förstår jag hur du tänker. Jag var inte medveten om det som länken beskriver. Däremot hade jag hört om Yongs tidigare besök och även om att någon med koll på frågorna om (för) långt driven religionsdialog som varit bekymrad över besöken. Kyrkopolitiska implikationer däremot, det är svåra saker…

 • WO

  Om det är så, vilket verkar vara fallet, så är det ju en katastrof att denne Young får undervisa sveriges pingstpastorer. Otroligt.

 • Patrick Ölund

  En fråga som också går in under detta tema och jag undrar över är om någon har reflekterat över Patrik Oltermans teologi? Efter att ha läst förra blog artikeln som Stefan skrev där han nämnde Patrik och att han är process teolog gick jag in på hans blogg och började läsa. Vilken smörja. När vi var med i Karisma på 90 talet var även han och hans fru vad jag förstår med. De brukade vara ute på Sthlms gator på kvällarna för att försöka vara hjälpa människor. Nu ser jag att han bor i Malmö och verkar ha läst teologi i London (Frälsningsarméns teologiska universitet?). Efter den teologi examen verkar han helt ha spårat ut. Läs själva och kommentera gärna vad ni tycker om detta. http://www.olterman.se/blog/