Om adventsuppropet – några reflektioner

Min tilltufsade hjärna börjar sakta vakna till liv efter en rejäl hjärnskakning.

Noterar debatten om adventsuppropet. Detta inträffade när jag var i Doha så frågan har gått mig förbi. Noterar att ett antal EFK-kollegor har skrivit om detta. Här är några reflektioner från min sida.

Jag tror att vi har lite olika infallsvinklar i denna fråga beroende på vilken del av Sverige vi bor i. Från min Stockholmshorisont har väl kopplingen mellan kyrkan och skolan varit avvecklad sedan 1950-talet. Det låter något som en bibelbälts- och landsbygdsdebatt det här, inom bibelbältet och inom delar av svensk landsbygd/småstäder kanske kopplingarna mellan kyrkan och skolan har funnits kvar in i modern tid. Och där kyrkans inflytande har levt kvar. För en Stockholmare upphörde kyrkan att vara mitt i byn för minst 100 år sedan.

Jag uppfattar inte adventsuppropet som att det krävs att kyrkan ska ha några privilegier. Det handlar väl bara om att när skolan väljer att ha en avslutning eller något annat i kyrkan, att t.ex. en präst ska få förmedla något av trons innehåll. Och att en skola ska ha valmöjligheten att förlägga enstaka aktiviteter i en kyrka. Att myndigheterna inte ska lägga sig i vad vi gör i kyrkan. Detta är väl en reaktion på Skolverksbeslutet om kyrkavslutningar utan religiöst innehåll? Det finns ingen kyrka som kan kräva att någon skola besöker dem, det är helt och hållet skolans beslut och ansvar. Jag uppfattar nog adventsuppropet som något i god anabaptistisk tradition, att protestera mot att myndigheterna lägger sig i vad vi gör som kyrka. Men det kan hända att jag har missat något av debatten.

Mina EFK-kollegor pekar dock på viktiga principer som jag håller med om. Det finns en djup skillnad mellan ett statskyrkligt/svenskkyrkligt/folkkyrkligt perspektiv och ett frikyrkligt. Och här går nog skiljelinjerna rakt genom samfund snarare än mellan.

Sanningen är den att med det goda ekumeniska klimatet har frikyrkorna  ganska mycket närmat sig statskyrkan/svenska kyrkan, både i kontakter men också i attityder. Frikyrkan har velat bli godkänd. I det svenskkyrkliga statskyrkliga arvet finns hela idégodset med det kristna Sverige, ett kristet land etc. Jag håller med om att det är synnerligen tveksamma begrepp. Har man minimala historiska kunskaper kan man vara något ifrågande inför hur kristet Sverige var i praktiken under 1600- och 1700-talet. Inte minst den baptistiska/anabaptistiska traditionen som historiskt präglat stora delar av frikyrkorörelsen, lyfter fram församlingen som en utvald gemenskap, tagna ut ur världen. Vårt uppdrag är inte att styra över samhället, vårt uppdrag är att bygga ett alternativt Gudsrike. Det är människor som blir kristna och formar en kristen gemenskap. En stat och ett samhälle kan inte vara kristen.

Jag tycker idag att det är ett problem med det statliga inflytandet över kyrkan. I somras drog jag igång en debatt om statliga inflytandet över pastors- och prästutbildningen, vilket jag tycker är helt fel. Trots att Svenska kyrkan formellt sett har frigjorts från staten fortsätter man att fungera som statskyrka. Jag tycker också att det är fel. Jag har svårt idag att se att frikyrkan har några privilegier kvar, dock tycker jag att Svenska kyrkan fortfarande har en särställning och åtnjuter privilegier.

Jag tycker nog att statskyrkotänkandet har levt kvar långt in i frikyrkliga leden. Lewi Pethrus gjorde nog aldrig riktigt upp med det. Han fortsatte att vara medlem i Svenska Kyrkan. När han drog igång KDS 1964 var det i en allians mellan pingstvänner och högkyrkliga och konservativa grupper i Svenska kyrkan, att det kristna samhället var idealet.

Jag tycker dock att det blir fel att tolka det anabaptistiska arvet, och även tolka bibeltexterna så, att församlingen blir sektliknande, distanserar sig från samhället. Jag kan inte se att mina EFK-kollegor menar något sådant. Församlingen ska vara en stad på berget, ett ljus i mörkret. Vi kan påverka samhället i positiv riktning, inte minst genom att värna om barmhärtigheten och människovärdet. Vi lever nu i en demokrati, där det förväntas att olika grupper bidrar till samhällsdebatten och samhällsbygget, inklusive kyrkan. Bibeltexterna från bl.a. Rom 13 måste tolkas i ljuset av hur dagens samhälle fungerar. Att det anabaptistiska arvet tolkas som att vi kristna blir lågmälda, och drar oss undan politiskt engagemang och att delta i samhällsdebatten, då blir det inte bra, enligt min mening. Anabaptisterna på 1500-talet hade inte så mycket att välja på i den frågan, vi har större valmöjligheter.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Andreas Holmberg

  Bra skrivet, mycket bra – och ett underbart bevis på att din hjärna inte tagit allvarlig skada ;o). God Jul, Stefan! säger Andreas som idag spelade på en oväntat kristen skolavslutning – eftersom läraren noggrant berättade för barnen om Moses(!) och Maria medan de väntade på att adventssamlingen – med den nedtonade prästen ;o) – skulle börja! Kom då på att det finns vissa likheter mellan barnet i becklådan och barnet i krubban, även om de representerar Lag resp. Evangelium (Joh. 1:17)!

 • Sverige

  I bibelsynsdebatten har det kommenterats ett antal gånger om varför Jesus talade i liknelser (i sammanhanget om liknelserna är historiska händelser eller ”berättelser”). Att det skulle vara för att man skulle förstå bättre. I liknelsen om den barmhärtige samariern (Luk 10:25-37) skulle ju den tanken funka. Men annars är det ju tvärtom! Jesus talade i liknelser för att folket inte skulle förstå.

  ”Då steg lärjungarna fram och sade till honom: Varför talar du till dem i liknelser? Då svarade han dem och sade: Eftersom det har blivit givet åt er att få veta himmelrikets hemligheter, men dem är det inte givet. Ty den som har skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser. Ty med seende ögon ser de inget, och med hörande öron hör de inget, och de förstår heller inget. Och på dem fullbordas Jesajas profetia, som säger: Med öronen skall ni höra och ändå inget förstå, och med seende ögon skall ni se och ändå inget inse. Ty detta folks hjärta är förhärdat, och med öronen hör de illa, och sina ögon har de tillslutit, så att de inte ser med ögonen och inte hör med öronen och förstår med hjärtat och omvänder sig, så att jag får hela dem.”
  (Matt 13:10-15)

  Jämför även med Luk 8:9-10 och Mark 4:10-13 om varför Jesus talade i liknelser.

 • Wildwest63

  Jag tyckte EFK-pastorernas artikel i Dagen var problematisk. Först blev jag arg, sen har jag hunnit lugna ner mej lite. Det går nämligen att övertolka artikeln åt vilket håll man vill.

  Vad är det för samhälle vi vill ha? Om vi rensar bort alla kopplingar mellan kyrka o samhälle, som är ett sätt att tolka artikeln, vad har vi uppnått med det? Är det inte ett så Kristuslikt samhälle som möjligt som varje troende kristen vill ha? Eller ska det vara vattentäta skott mellan stat o kyrka? Självklart var det inget vidare med en ortodoxt luthersk stat i Sverige på 1600-talet, där även andra kristna trosriktningar, som t ex katolicismen, var belagd med dödsstraff.

  Men vi kan inte kasta oss i andra diket: att kristendomen ska utöva nån slags gräsrotspåverkan och så fort denna tar sej uttryck i angrepp på staten resp allians med staten så ska den avbrytas? Isåfall har vi goda exempel på hur det kan bli: Sovjetstaten accepterade till stora delar privat religiositet inom hemmets väggar. Dock inget annat och ingen protest mot staten. Är det dit vi ska igen? Inte med mej!

  Liksom Paulus vädjade till kejsaren i Rom när han blev orättfärdigt anklagad, han använde sej alltså av de medel han kunde som samhällsmedborgare, så tänker jag arbeta för att Sverige blir ett mer kristet land på alla plan, inte för att jag har så stora förhoppningar (särskilt inte som många av mina kristna vänner verkar vilja gå åt motsatt håll), men för att jag tror att det är det bästa för alla, kristna, ateister, muslimer, ekonomi, äktenskap, klimat, brottslighet, integration etc. Jag råkar tro att Bibeln har alla svar på ett gott samhälle.

 • Eva Hultén

  Bra!
  Jag som också har ”Stockholmsperspetivet” har till viss del haft svårt att förstå diskussionen. Är strax 50 pch gick i skola 1970-79 och då var det aldrig tal om att vi skulle vara i kyrkan.
  Jag skrev på, av en enda anledning: OM skolan nu vill vara i kyrkan så ska de inte ”dirigera” vad präst får säga eller ej!
  Att vilja använda kyrkorummet bara som ”lokal” blir så fel. Det är ett helgat rum och det måste man ha respekt för!
  Jag är numera sjukpensionerad men arbetade innan som begravningsrådgivare (som det så vackert heter…) Det hände att jag fick frågan av anhöriga ”Vi vill att det ska vara i kyrkan men MÅSTE prästen be/välsigna?”.
  Den bristen på respekt har jag svårt för, vare sig det är begravning eller skolavslutning.
  Visst kan man sörja att inte fler är kristna, men nästan än mer att vi som är inte kan respekteras för det.
  Allt gott!

 • Hotmail

  Struntprat. Varför ska vi som inte tror på era sagor tvingas in i ett samhälle bygd på legender och myter?

 • Hotmail

  Så det är värre att de vill använda kyrkrummet än att deras anhöriga dog?

  Sjukt.

 • Eva Hultén

  Det gör ni ju inte heller!
  Se’n kan jag undra varför du, som så klart är ointresserad, är in på en blogg som Stefans? Lite nyfiken trots allt kanske…

 • Eva Hultén

   ”Värre”? Nej det jag menade var att det retar mig, den här oerhörda bristen på respekt för oss kristna!
  Skulle jag, som röstar borgerligt, t.ex. kunna komma in och kräva en massa saker på ett (S)årsmöte?
  Skulle jag som hund- och kattmänniska kunna komma in och kräva på ett möte för de mest hamsterintresserade?
  Ja – hårddrar, men så är det ju! Vill du inte godta tron, inte respektera oss som tro, VARFÖR ska du i kyrkan?

 • Eva Hultén

   TACK för den jämförelsen!
  Har inte tänkt tanken, men den födde en hel del nya:)

 • Hotmail

  Betalar man via sin skatt kyrkorummet så har man också rätt att vara där.

 • PeJohansson

  Ett tack till tidningen DAGEN och initiativet till Adventsupproret.Det stöttade många föräldrar ute i förskingringen.

 • AlmaM

   Legenden och myten om alla människors lika värde är en kristen uppfinning, rättssystemet bygger till stor del på kristen etik, demokrati som den förvaltas nu är en frukt av kristendomen. De första domstolar som inte var lagda direkt under en hövding/kung/kejsare var kristna domstolar. Det första juridiks asystem som gällde för alla människor, kung och slav lika var 10 Guds bud. Barnens rättigheter bygger i mångt och mycket på vad Jesus lärde om barnens rätt.  Kristen etik byggde samhället vi lever i, se dig omkring så förstår du att även du, käre hotmail, har haft god nytta av legender och sagor om mänskliga rättigheter och allas lika värde.

 • AlmaM

   Skolkade du från svenskan i skolan ? Eller ides du bara inte läsa vad ovanstående skrev?

 • AlmaM

   Som medlem i svenska kyrkan (alltså betalar ”skatten”) förutsätts man förstå att kyrkan är en kristen lokal.

 • AlmaM

   Ja, Mose är ju en tydlig förebild till Jesus och han gavs livet genom en Miriam, hans storasyster som fixade det med prinsessan/fostermodern så att hans mamma blev hans amma. Passar väl bra att fundera på denna Marias adventssöndag

 • Wildwest63

  Jag ska hjälpa dej lite på traven så du inte fastnar i sagornas o myternas illaluktande gyttja.

  Börja med att ändra namn om du heter Christer, David, Daniel, Peter, John eller nåt liknande. Det är inte renhårigt att du själv anspelar på kristendomen. Jag förutsätter att du inte är med i Sv kyrkan o betalar skatt till sagoslotten (katedralerna).

  Låt bli att fira jul! Vill du fira midvinterståndet har du dessvärre hamnat i en annan legend o myt, de asatroendes. Sorry. Ta bort adventssjärnan o ljusstaken. Se till att det inte finns en stjärna i toppen av julgranen och plocka bort alla svenska flaggor, de råkar vara korsmärkta. Även om tjejerna är söta, sluta med luciafirandet.

  Ringer kyrkklockorna, håll för öronen. Finns en gammal släktbibel så bränn upp den så inga efterkommande råkar hamna i samma villfarelse. Köp inga skivor med Carola, Ace of Base, JS Bach eller någon annan där köpeskillingen indirekt kan gå till kristen propaganda. Titta inte på På Spåret när Marcus Birro är med. Han skulle nämligen inte sitta där utan kristen tro.

  Börja med att gå igenom språket och ta bort alla anspelningar på kristendom så ingen blir förledd att börja undersöka ordens härkomst. Använd inga förstärkningsord som ”herregud”, han finns nämligen inte. Inte den andra sidans ord heller, dom potentaterna är också sagor, Om Marx skriver att religion är opium för folket är det farligt. Man kanske vill undersöka opiumet.

  Gå igenom böckerna, det är rätt populärt numera, och ta bort alla anspelningar på kristendom. Tintin hittar skatter med hjälp av aposteln Johannes. Hjälp! Narnia-böckerna o dvd’erna antar jag att du redan malt ned i grovsoporna. Finns en hel del av Strindberg, Karlfeldt, Rydberg, Topelius osv som måste sättas i bokhyllor med kodlås.

  Detta och några tusen saker till: då är du verkligen fri! Ta ett djupt andetag och njut av att ha lyckats uppnå frid i ett samhälle som inte påverkar med någon kristen touch alls. Grattis!

 • Hotmail

  Men du svara inte på frågan: varför ska vi TVINGAS in i er mytologiska världssbild?

  Att vår värld har påverkats av bibeln, en bok från bronsåldern är en ickefråga. Jag antar att du använder veckodagarna trotts att de bygger på asagudarna? Vi har idag andra och bättre förklaringsmodeller på hur vår värld fungerar än de som te x bibeln anger.

 • Hotmail

  AlmaM: så greker, rommare och kineser hade inget rätttssystem?

  DUMMHETER och arogans.

  Allas lika värden den tanken fanns innan judisk-kristen tro.

  Hört talas om Konfucius? Han som var ca 500 år fkr? Hans filosofi var att alla föds lika, och formas genom utbildning och övning. M.m.

  A

  A

 • Hotmail

  Om de som är goda inte gör någonting vinner de onda….

 • Hotmail

  Var ironi och hån något Jesus använde sig av?

  ”För att förstå vilket monster gud är räcker det med att se på de som kallar sig hans barn”

 • Hotmail

  Om man blir kollektivansluten av tvång via spädbarnsbejutning så kan man inte förutsätta att man kan det nej…

 • Jonas Rosendahl

  Noterar också att det återigen är ”Örebroteologerna” som opponerat sig. Intressant!

  Men:
  Kan bara berätta också för den som är intresserad att Lydia Svärd skrivit en bok utgivet på missionsförbundets förlag 1954, en raritet som visar konkret vad som gjordes av väckelserörelsens folk i andra kammaren mellan 1867 och 1911. Och man kan milt säga att hade inte väckelsens folk slagits på den politiska arenan, så hade vi inte haft religionsfrihet idag enligt den definition som kom 1951.

 • Haning Burseryd

  Adventsupprorets intentioner är goda för att försvara den kristna tron i det offentliga rummet, men jag ifrågasätter den här sortens aktioner, utomparlamentariska aktioner. Vi har parlamentarisk demokrati och följaktligen bör de kristna sköta detta genom de politiker, som man har förtroende för och vilka man har röstat på. Det är också att visa respekt för överheten.

  Men jag är ytterst kritisk på den frikyrkliga synen på samhället. Det är helt förödande att medverka till ett ateistiskt samhälle. Många frikyrkliga, i viss mån även Stefan Swärd, tror, att samhället ska vara ateistiskt och neutralt. Detta skulle enligt dessa frikyrkliga  främja kristenheten i vårt land. Vi får hela tiden motbeviset såsom Stefan Swärd vet, att kristenheten är i rejäl nedförsbacke och här vill man hjälpa till!

  Inbillningen om att väckelser på 1800- och 1900-talen kom från tomma intet är en fatal missuppfattning. Tack vare den hemska statskyrkan, fick flertalet av svenska medborgare rätt så bra kunskap i troslära och samtidigt hade kristendomen en stark påverkan i samhället. Detta betydde naturligtvis inte, att alla svenskar var kristna, men de fick kunskap genom konfirmation och skolan. Detta kunde bli avgörande, när väckelsens vindar började blåsa.

  De frikyrkligas politiska engagemang slog helt fel, när man slog sej ihop med ateisterna i FP och SDP. Man hade gemensam motståndare: Statskyrkan. Men de frikyrkliga inte såg längre än att detronisera Svenska Kyrkan. Ateisternas mål var att avkristna Sverige! I den kampen var de frikyrkligas stöd väldigt tacksamt. När man hade detroniserat SvK, blev frågan, var man ska finna samhällets etiska grund. Svaret blev det kan vara Kristus, Buddha, Mohammed, massa indiska gudar, asa-tro, eller hederlig ateism. Detta är det samhälle, som vi ser idag och många frikyrkliga tycker, att det är bra, att alla religioner har lika värde i Sverige.

  Frågan är om det någonsin kan bli större väckelse i vårt land, när det uppväxande släktet inte får KUNSKAP om den kristna tron och att den kristna tron INTE tillåts påverka den moderna samhällets normer.

  Samhället och Kyrkan påverkar varandra. Om samhällets politiska partier börjar tycka väldigt lika i många frågor och politiska partier accepterar olika åsikter är en stor risk att demokratin är på väg att gå under. Likadant i kyrkan ekumeniserar man hejvilt idag och man vill förena alla kyrkor under ett och samma paraply. Det kommer att leda den sortens kristenhet till undergång.

  Det finns naturligtvis en och annan frikyrklig, som förstår, att denna sortens agerande, som många frikyrkopastorer uppvisar, är galet. Därför blir det flera tänkande frikykliga kristna, som söker sej till sammanhang, som inte är byggda på känslor och social samvaro på lösan sand. Heder åt Sigfrid Deminger och Siwert Öholm och många andra, som har följt deras exempel!

 • Haning Burseryd

  Man blir lite fundersam, Stefan Swärd, är du baptist eller anabaptist? Bibeln accepterar ”döparen” men inte ”vederdöparen”, Ef 4:4.

 • Evahulten

   Men det är ju väldigt enkelt att gå ur kyrkan! Om du känner dig kollektivansluten och därmed sårad så gå bara ur då! Synd kan jag tycka, för varje fölorad medlem, men än mer synd om man stannar kvar när man har så lite respekt för oss som är medlemmar för att vi VILL. Vi blir kallade galna och allt möjligt, vi som har en tro. Du har inte möjligen en liiiiiiten tanke på att vi kan bli ledsna också?

 • Jonas Rosendahl

  En liten minianalys av debattinlägget i Dagen av ”Örebroteologerna”
  Egentligen så framkommer det inga direkta ”sakfel” i sig i den artikeln de skriver, uppmaningen är ju snarare till en radikalitet i det kristna livet.
  Alltså vem kan säga emot detta?
  Men det sker en omdefiniering eller håller på att ske en sådan inom frikyrkligheten och den kommer mkt pga av att den saknar ordentlig identitet och inriktning. Hur man än vrider och vänder på det så måste ju ett lärjungaskap innehålla nåt slags yttre markör när det gäller livsstil. Här har ju den yttre markören varierat genom kyrkans historia. Pelarhelgon, USA’s medborgsfrihetskämpar, kyrkans stöd till fattiga etc.I vår tid med en slags övre medelklasslivsstil som är väldigt materiell centrerad så har identiteten börjat vackla.För de väckelsekristna i dess begynnelse så var ju stridslinjerna självklara, de arbetade för en ny offentlighet där det fanns frihet att tjäna Gud även i det yttre. Denna har vi idag, så vad blir våra stridslinjer? Hjälpa de fattiga?, samla in kläder till second hand? Bra gemenskap där man tar hand om varandra?Och det mest intressanta när vi inte ser det spirande andliga liv som vi så hoppas ska frodas i vår frikyrkliga miljö, vad är det då värt att satsa på att slås för kristendomens plats i det offentliga när vi inte ens på grundnivån klarar överlåtelsen? Jag tror att de försöker fånga en kärna här i artikeln.
  Samtidigt vidhåller jag att det ändå är en miss i en profetisk skärpa. Det finns ingen anledning att tro att vi ska ge upp vunnen mark med religionsfrihet etc. eller att vi inte ska slåss för rollen i det offentliga rummet – även om inte Andens liv spirar såsom vi vill och hoppas det ska göra i den frikyrkliga miljön.Ja, jag kan tolka reaktionen som också en brist från våra frikyrkliga ledare, de tar inte plats i det offentliga rummet. De anser inte sin roll att vara där primärt. På det sättet skapas ett vakuum för den frikyrkliga medlemmen, de yttre markörerna för den kristna tron finns inte där lika naturligt.Ledare saknas som går före. Ja man kan nog säga så om man ska jämföra med tidigare frikyrkliga ledare i vårt land. Frågan är bara vad våra ledare offentligt ska stå upp för, här behövs profetisk insikt och bedömning

 • PeJohansson

  Yttre och inre markörer. För 100 år sedan så var det en självklarhet att gripa in, ställa till ansvar, se till att det blev rättelse när någon for illa, då inte den som for illa utan den som skadade sin omgivning, i dag lärs det ut och praktiseras motsatsen.
  När den inre markören helt saknas så kan vi inte alls förvänta oss någon form av yttre ställningstagande, ett typiskt drag för Örebroteologin såsom den erfarits.
  Att DAGEN eller någon annan med samma möjlighet till att påverka för, f-ö-r, ett advenstfirande i kyrkan som får, f-å-r, ha kristna manér skapar naturligtvis frågor som vi, som vill, får möjlighet att tacksamt besvara.En väldans fin möjlighet att peka på något annat än klädinsamlingen, kaffet efter mötena, de många pengarna man lyckades samla in till skrytbygget mitt i byn, överflödet som skickades till det svältande/aidssjuka barnet på bilden, ljud och ljusanläggningens förträfflighet, den perfekta showen som kören visade upp, alltså något annat, från ett underifrån perspektiv. 

 • Jonas Rosendahl

  Hur bemöter du då ”Örebroteologernas” tydliga pekande på radikal efterföljelse där de inte tycks rädas yttre konsekvenser, är det spel för gallerier menar du? Vad jag menar är att artikeln ändå är intressant eftersom den manar till efterföljelse oavsett samhällsklimat och att det vi BORDE syssla med är efterföljelse och inte försvar av kristen offentlighet. Eller menar du på att det går hand i hand, efterföljelse gör att man står upp offentligt? 
  Ja inte är det lätt att bena ut det här eftersom som jag skrivit innan håller på att ske en omdefenition av begrepp, jag är tämligen van den inom sv kyrkan men knappast inom frikyrkan. För en te x präst i sv kyrkan kan ju försvaret av de homosexuellas rättigheter ( läs livsstil ) likväl vara ett tecken på kristen ”radikalitet”. 

 • AlmaM

   Inget av de rättssystem du räknar upp gjorde ens i teorin inte skilllnad på folk. En lag för kejsaren och en helt annan för den fatttige gällde. Det är en judisk-kristen tanke att alla tio budorden gäller lika för alla.

 • AlmaM

   Ja Jesus kunde vara ironisk mot dem som var elaka mot andra och du var elak mot Eva ovan och läste inte vad hon skrev utan angrep henne på grund av din illasinnade läsning av hennes inlägg.

 • Hotmail

  Struntprat. Gå till Asien te x och se andra rättsystem. Judisk-kristen tro är en imitation av b l a Konfucius osv.

  Inte ens jungfrufödsel och korsfästelse är unikt… det finns minst 20 st myter om detta innan Jesusmyten kom till…

 • Hotmail

  Många har kunskap, hört talas om internet?, men de vill inte tro för att de är orimligt.

 • Hotmail

  Du läste inte vad hon skrev heller… Hon var mer upprörd av att de inte ville ha en svartrock på gudstjänsten än att en medmänniska dött…

  Du är ett bra exempel på varför människor inte tror… 

 • Hotmail

  ”Du har inte möjligen en liiiiiiten tanke på att vi kan bli ledsna också?”

  Tror man att sagor är en verklighet så får man ta att man blir sårad när verkligheten knackar på du….

 • Wildwest63

  Som jag skrev kan man tolka in vad som helst i debattartikeln. Med tanke på vad jag vet av många av de namnkunniga som skrivit under så är dock min hypotes att det handlar mer om att gå in i grottan och bli navelskådare (jag spetsar till, jag vet det) än att framträda i offentligheten. Vad löser det?

  Det är märkligt att särskilt goda kristna ofta lovprisar judarnas respekt och hållande av sina traditioner. Det är det som gjort att det judiska folket överlevt till dags dato. Men när vi kristna gör samma sak, ja, då är det fel, farlig kooperation med överheten, falskspeleri, eller tomma traditioner. Traditioner har ett värde genom att de traderar/överför/berättar om det som varit. Någonstans skriver även Paulus om detta, kommer dock inte på exakt var.

  Borde vi inte vara översvallande tacksamma att vi är uppväxta i ett kristet land, även om landet säkerligen inte alltid blev kristet på ett ”kristet” sätt? Det blev ungefär Guds Z-plan som användes när man krävde dop eller avrättning. Ändock blev vi kristna, först som allmännelig kyrka, därefter som protestanter. Ändock vann frikyrkligheten på 1800-talet segrar över den enda rätta lära som fanns i den stelnade (men jämfört med idag dock så bibeltroende) statskyrkan. Och den har vi någotsånär bevarat fram till senare tid.

  Nu, plötsligt, ska vi krypa bort från offentligheten, låta samhället bli vad det blir utan kristen påverkan (hur blir det då?) och vi ska agera som underjordiska kristna som sprider kristet budskap på tyst gräsrotsnivå, utan att höras, utan att protestera, utan att gå emot när ateism o humanism erövrar det som vi uppnått. Jag tror inte det går, det blir i bästa fall kraftlöst efter ett tag. Evangeliet vill förändring, både till sinnet och till omgivningen (=missionsbefallningen).

  Jag förstår i varje fall inte eremitsynsättet och kommer inte heller ställa mej bakom det. Att det saknas andligt liv i frikyrkorörelsen generellt, det är sant, det är tragiskt, men det går faktiskt att lösa samtidigt som man behåller erövrad terräng. Vi behöver inte uppfinna hjulet en gång till.

  Allt detta inte skrivet som polemik till Dej, Jonas Rosendahl, utan som ett inlägg i debatten.

 • Wildwest63

  Jag kan inte se hur ni TVINGAS in i den. Det är fullt möjligt att ställa sej vid sidan av. Precis som många kristna gjort angående det vi anser är fel världsbild. Åtminstone var man förr i tiden mer radikal på det området.

  Bronsålder var fel, för övrigt. NT skrevs i sämsta fall i det som är romersk järnålder.

  Du har inte bättre förklaringsmodeller än Bibeln! Evolutionsteorin är fortfarande teori, och kommer förbli teori. Big Bang kan man spekulera kring. Men före den? Hur löser du den frågan? Hur löser du frågan varför människan särbehandlas jämfört med andra ”djur”? En mygga som klatschar i vindrutan har lika stor rätt att få akut sjukvård som en människa som blir överkörd. Varfär gör man skillnad på djur o djur?

 • http://www.facebook.com/people/Anton-Johnsson/684543403 Anton Johnsson

  Man kan ju försöka göra på två sätt för att skapa ett gott samhälle:
  1) Klaga på staten och försöka få den att vara så kristen som möjligt. Risken är dels att vi gör Kristi rike till ett värdsligt rike
  http://antonkarldavid.blogg.se/2012/december/en-kristus-som-fallit-for-djavulens-tredje-frestelse.html
  Och att kyrkan upplevs som en kvävande maktfaktor ”von oben”, vilket sällan producerar lärjungar.

  2) Kyrkan försöker på verka samhället genom att själv vara en doft av ett annat rike. Som handskas med människor och natur på ett kristet sätt. Det var det som den tidiga kyrkan gjorde i det att de tog hand om spetälska, friköpte slavar osv. Detta påverkade även det vidare samhället så smånigom.

 • PeJohansson

  Vill man vara stygg så skulle det kallas spel för gallerier, men det är snarare någon typ av egen världsbild, en egen sanning där också egen rättsordning råder. När man handlar efter det man tycker är sanningen så kan man ju knappast anklagas för att spela för galleriet….

 • http://profiles.google.com/stig.melin.vasteras Stig Melin

  Man
  läser i vissa inlägg att pastorer och andra ledare borde sticka ut
  hakan och delta mer i
  samhällsdebatten och peka på de alternativ
  man tycker sig företräda, kristen tro och om den kan göra
  skillnad. I akt och mening också för att markera den kristnan
  närvaron i detta samhälle.

  Om man
  inte anser det mer bibliskt att just i detta avseende göra som
  apostlarna,

  skriva
  till församlingarna.

  Och om
  man inte har något uppenbarelse, eller liknande att meddela
  församlingarna, gör man en enkät och frågar vad vi skall göra
  för att vara, det man kallar ”kreativ,
  kreativa personer, kreativa församlingar, kreativ temperatur”. Läs
  om det:

  http://stig-melin.blogspot.se/
  20 dec.

  Men
  å andra sidan, det är knappast något som intresserar vår omvärld.

  Hur
  skall egentligen våra samfundsledare och andra agera egentligen?

  /Stig

 • Holger

  Här är ett mycket tänkvärt inägg i bibelsynsdebatten. Rubriken är Vad sås i i nästa generation? Debattinläggget är skrivet av Nils-Olof Nilsson och Jonas Rosendahl:
  http://www.varldenidag.se/debatt/2012/12/19/Vad-sas-in-i-nasta-generation/