Svar på några frågor – är jag fundamentalist?

Claes Newman har frågat mig om jag är fundamentalist, eller rättare sagt hur jag definierar evangelikalism kontra fundamentalism. Även Joachim Elsander har uttryckt oro över detta på twitter. Jag är något konfunderad över frågan. Räknas man som fundamentalist i Sverige om man uttrycker tilltro till historiciteten i Jona bok? Ordet fundamentalist är alltid ett skällsord i svenskt språkbruk. Det är ingen som går runt och kallar sig för fundamentalist.

Jonasq har i denna bloggdiskussion fört fram John Stotts definition av fundamentalism, för att göra en gränsdragning mellan evangelikalism och fundamentalism. Följande lyfter Jonasq fram i sitt Stott-citat:

i. A general suspicion of scholarship and science, which sometimes degenerates into a thoroughgoing antintellectualism;

ii. a mechanical view or ’dictation theory’ of biblical inspiration, with a consequent denial of the human, cultural element in scripture and therefore of the need for ’biblical criticism’ and careful hermeneutics;

iii. a naive, almost superstitious, reverence for the Authorised version of the bible, warts and all, as if it were quasi-inspired, which leads to a neglect of textual criticism;

iv. a literalistic interpretation of all scripture – every word as literal truth, leading to an insufficient recognition of the place of poetry, metaphor and symbol;

v. a separatist ecclesiology, together with a blanket repudiation of the Ecumenical Movement and the World Council of Churches;

vi. a cultural imprisonment, whose evil consequences have included racial prejudice and prosperity teaching;

vii. a denial of social implications of the gospel, except for philanthropy and some extreme right-wing political concerns; and

viii. an insistence on premillenial eschatology, with a rather dogmatic contemporary interpretation of prophecy, including an uncritical espousal of Zionism.

Det är 8 kännetecken på fundamentalism enligt denna definition.  Mitt svar är när det gäller vissa av punkterna är jag absolut inte fundamentalist, vill någon hävda det får man verkligen ge argument för ståndpunkten. När det gäller punkt 3-7 är jag absolut inte fundamentalist. När det gäller punkten 4 så visar ju denna diskussion att det inte är solklart vilken genre som olika bibeltexter hör till.

När det gäller vetenskapssynen och första punkten så är jag nog ganska kluven. Modern vetenskapsteori visar ju tydligt hur fragmentarisk och osäker den vetenskapliga kunskapen är. Vetenskapssynen har ju inom akademin blivit betydligt ödmjukare under de senaste 40 åren. Här tycker jag nog att tekniska och naturvetenskapliga forskningen har kommit längst. Så hur vetenskapstroende man måste vara för att kalla sig evangelikal, jag antar att jag uppfyller kriteriet, men jag vet inte hur Claes Newman ser på det.

Punkt 2 är jag också osäker på. Ser inte bibelns inspiration som diktamen vilket muslimerna tror om Koranen eller mormonerna om Mormons bok. Men jag anser att även ordvalet i Bibeln är inspirerat (eftersom Jesus och Paulus så ofta diskuterar exakta ordval i GT kan jag inte gå förbi detta), även om inspirationen sker genom mänskliga redskap, deras språk och kunskapskällor.

Sista punkten 8, så har jag försvarat en nyanserad variant av kristen sionism. Är det fundamentalism, så är det risk för att jag kan klassas på det sättet.

Min bedömning är nog att jag ligger närmast fundamentalismen i tre av de åtta kriterierna, dels att jag har en ganska vetenskapsskeptisk grundinställning vilket beror på att jag har doktorerat och sysslat med forskning en hel del i mitt liv, har nog insett ganska väl vetenskapens begränsningar, jag vet inte hur jag ska beskriva min syn på bibelns inspiration, men ligger nog ganska nära en verbalinspirationshållning, och jag har ställt mig positiv till en nyanserad form av kristen sionism.

När det gäller de övriga frågorna är jag i varje fall inte medveten om några fundamentalistiska drag hos mig, men det kanske andra kan bedöma bättre.

Eller vad tycker Claes Newman? Jag kan köpa att någon kallar mig för fundamentalist om man ger en vettig definition av begreppet, och kan påvisa att min inställning motsvaras av dessa kriterier.

David Willgren har också frågat mig om jag rekommenderar folk att läsa på Örebro missionsskola.

Även där tycker jag att frågan är något märklig. Jag har inte diskuterat Örebro missionsskola i denna diskussion. Att vissa kommentatorer kommer in på detta får stå för dem, det beror ju naturligtvis på att Greger jobbar där.

Det enda jag har gjort är att skriva ned några kritiska reflektioner över en text som Greger Andersson publicerat i Världen Idag. Allt jag skrivit sedan i debatten, är bara ett svar på kritik och invändningar som har riktats mot mig i denna debatt.

Jag har aldrig haft några problem med att rekommendera Örebro missionsskola. Jag har till och med suttit i skolans styrelse i flera år och som de flesta vet varit ordförande för skolans ägare i åtta år. Så jag vet inte varifrån frågan kommer. Om jag uttrycker synpunkter på något Greger Andersson har sagt, innebär det då att jag tar avstånd från hela den skola han jobbar på?

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Anton

  Skulle det inte kunna vara att säga att du i alla fall delvis är fundamentalist? Många i min omgivning är fundamentalister, Bra människor. Lite svår att diskutera vissa frågor med bara utan att man ses med stor misstänksamhet bara.

  När det kommer till Örebro missionsskola så har du ju varit väldigt kritisk väldigt länge. Och antytt att lärarna och eleverna mer eller mindre lagt sig platta för staten och en modernistisk världsbild och utbildar oandliga och bibelkritiska pastorer. Det är alltså inte så konstigt att det även nu uppfattas som du kritiserar skolan när du kritiserar dess lärare.

 • ClasN

  Stefan, jag kan ju inte avgöra om du
  är fundamentalist! Jag har faktiskt inte ens ställt frågan (vilket
  du konstaterar inledningsvis, men sedan helt bortser ifrån). Ditt
  eget svar på din egen fråga tycks ju vara: delvis. Det är väl i
  och för sig intressant att du placerar dig själv i ena kanten av
  det evangelikala spektrat, snarare än i mitten, men mina frågor var:
  Hur ser du på relationen mellan evangelikalism och fundamentalism?
  Ser du evangelikalismen som en medelväg mellan fundamentalism och
  liberalteologi eller likställer du i själva verket evangelikalismen
  med fundamentalismen? Har du en annan definition av fundamentalism,
  och därmed evangelikalism, än John Stott? Den evangelikalism du
  bekänner dig till, är det samma evangelikalism som John Stott stod
  för?

 • Jonas Rosendahl

  Det vore väl ytterst beklämmande om inte bibeltroende ledare för frikyrkligheten just nu sitter och kliar sig huvudet när ståndpunkterna rent teologiskt så tydligt framkommit i debatten. 
  Det ska bli intressant att se vägvalen, ska pengarna och att ” ligga bra till” väga tyngst?

  Den bibeltrogna delen av pingströrelsen och de andra rörelserna skulle kanske ta sig en rejäl funderare på om det inte i själva verket är Livets Ords teologiska seminarium man ska samarbeta med. 
  Visst det blir större utmaning för studenterna ekonomiskt men det kan ju vara värt det.

 • Johnny Lithell

  Jag tycker det är en intressant frågeställning David Willgren väcker. Kanske inte så mycket utifrån vad Stefan sagt i denna debatt, utan mer utifrån vad många kommentatorer vittnar om. Frågan – den fråga som intresserar mig – handlar då inte så mycket om Swärds specifika uppfattning om ÖMS, utan om rörelsens uppfattning. Har rörelsen förtroende för skolan?

  Det är nog ingen vågad gissning att de pastorer som läst på skolan har ett förtroende för den. Jag har själv läst där, med stor glädje. Men speglar pastorerna rörelsen? Jag föreställer mig att skolan påverkar pastorerna, och pastorerna påverkar församlingarna. Därmed vilar ett enormt ansvar på skolan. Men denna kedja kanske inte finns är verklig? Finns det en distans mellan rörelsen å ena sidan och skolan och dess alumner på den andra?

 • Sward

  Hej Johnny,
  Jag vill bara förtydliga mig. Min ingång i denna debatt har endast varit att diskutera historiciteten med Jona-boken, med utgångspunkt från vad Greger skrev i en artikel i Världen Idag. Att utvärdera hela utbildningar är en helt annan fråga, och kräver mycket bredare approach. Jag har varken haft någon avsikt att diskutera vare sig THS eller Örebro missionsskola eller någon annan utbildning.
  Det är bara att beklaga att det kan tolkas på det mest märkliga sätt när jag initierar en debatt på denna blogg – men det hör till bloggandets baksidor.
  Efter åtta år som EFK-ordförande och efter totalt 16 år i EFK-styrelsen är mitt samlade intryck att det finns ett omfattande förtroende för missionsskolan.
  Sedan finns det en del i EFK som önskar en mer tydlig både karismatisk och ännu mer bibelcentrerad-evangelikal inriktning i enlighet med våra självförståelsedokument, det kan man inte förneka och visst hör jag till den kategorin, men det gäller mer än bara inställningen till missionsskolan. Att tro att en så bred rörelse som EFK har gemensamma uppfattningar i mångt och mycket är nog orealistiskt.
  hälsn
  Stefan Sw

 • Sward

  Clas,
  Jag har läst lite av John Stott, och sympatiserar med honom i stor utsträckning. Håller nu på med hans bok om Kristi död och korset som jag tycker är fantastiskt bra.
  Men du får nog precisera dig, kanske ge någon sorts summary av hans evangelikalism, för att jag ska kunna svara.
  hälsar
  Stefan Sw

 • Kristerunderjorden

  Jonas: problemet med Livets ords ts är församlingens generella närmande till katolicismen….

 • David

  Jonasq = Jonas Qvarsebo?

 • Apg29.nu

  David = David Fredh?

 • Jonas Rosendahl

  Kristerunderjorden: Ja det kan man tycka men det är en helt annan debatt och ärligt talat tror jag inte alla är med på det tåget inom trosrörelsen. Det finns en som driver hårt, många som är lojala, och ganska många som inte är så insatta i katolsk historia för att kunna bedöma. 

  Det är ju ingen hemlighet att vi har något av en identitetskris inom frikyrkan där det spretar ganska mkt åt alla håll.

 • Jonas Rosendahl

  Stefan Swärd vill inte göra en bedömning av skolan som helhet och det är nog helt riktigt utan att vara insatt ordentligt så behövs det nog. 

  Men det Dr Nils Olov och jag skrev som insändare utifrån denna bibelsynsdag är kanske dags att ta på allvar: 

  citat:
  . För den som anser sig följa Jesus i ett lärjungaskap och
  därmed också stå för en klassisk kristen bibeltro så borde man på allvar inte
  minst inom frikyrkans ledarskap på ett seriöst sätt börja syna vad lärosätena
  lär ut till ett kommande andligt ledarskap i vårt land.

 • Jonasq

  Ja.

 • ClasN

  Stefan,
  Jag valde att referera till Stott av tre anledningar:
  1)      För det första vill jag slippa långa omvägar in i ”Vad menar vi med evangelikal egentligen?” osv. Jag menar evangelikal så som Stott beskriver det.
  2)      För det andra är ju Stott en given referenspunkt i en svensk kontext. Här är det ju främst ÖMS/EFK och Credo/SEA som medvetet använt sig av begreppet och i båda de fallen har Stotts arbete varit centralt (Det finns ingen som helst anledning att förvirra samtalet med ev referenser till hur begreppet används i USA 2012).
  3)      För det tredje ser ju Stott behovet av en avgränsning även mot fundamentalismen och ger dessutom en tydlig definition av vad han menar med det.
   
  Ser du samma behov som Stott av en sådan avgränsning? Hur bedömer du läget för evangelikalismen i Sverige idag? Befinner sig SEA där du befinner dig, eller känner du dig ensam där, med dina fundamentalistiska tendenser (som du ju öppenhjärtligt beskrivit ovan)? Är det kanske så att SEA är mer fundamentalistiskt än Stott var? Är det i så fall ett medvetet val eller ett omedvetet?  Kanske är det så att det inte finns ett tillräckligt underlag för en evangelisk allians i Sverige utan att ta med fundamentalisterna? Om någon markerade mot fundamentalismen skulle kanske SEA tappa för många av sina understödjare? Kanske till och med sin ordförande?
   
  När Stefan Gustavsson citerar Stott om fundamentalismen på sin blogg (tidigt i bibelsynsdebatten, den 1 februari i år – http://www.stefangustavsson.se/?p=969) nämner han inte höger-politik, framgångsteologi, tusenårsrike, eller sionism. Är det en slump? Jag har den största respekt för Stefan Gustavsson, hans undervisning har betytt otroligt mycket för mig, så jag vill inte på något vis låta någon skugga falla över honom, han hade säkert goda skäl för sitt urval, men det väcker ändå frågan: Hur stort är utrymmet för att kritisera fundamentalismen inom SEA?
   
  När det gäller EFK och din oro för att missionsskolan och flera unga pastorer har förflyttat sig allt för långt åt liberalteologin så kanske det hela är en synvilla. Det kanske är du som har förflyttat dig allt närmare fundamentalismen? Tänk om det är så att du inte alltid håller med alla i EFK helt enkelt för att du ibland är lite av en fundamentalist (inte som ett skällsord nu, utan i den bemärkelse som Stott menar och som du själv tagit ställning till ovan) medan de andra är evangelikala.

 • Jonasq

  Vem ska syna tycker du? Du själv kanske?

 • Sward

  ClasN,
  Det är inte enkla frågor du ställer.
  Jag skulle aldrig komma på tanken att kalla mig för fundamentalist. Vill någon annan utifrån någon seriös diskussion försöka sig på detta, för man väl göra det. Jag hoppas dock att mina uppfattningar får en riktig presentation vid en sådan bedömning.
  När det gäller John Stotts åtta kriterier, så tror jag många kanske inte ligger så långt bort kring kanske något av kriterierna, men ska man uppfylla alla åtta kriterier, jag har svårt att se framför mig något svenskt sammanhang som uppfyller detta.
  Att jag har en visst mått av sansad vetenskapsskepsis, det har väl alla som läst något av modern vetenskapsteori, så det kriteriet tycker jag är ganska luddigt. Den enorma vetenskapsoptimism som fanns på femtiotalet, är passerat för längesedan i den allmänna idédebatten.
  Jag har bara läst några av Stotts böcker och sympatiserar starkt med hans tänkande.
  Men om enskilda pastorer i EFK ska börja klassas som fundamentalister, jag kan nog inte tolka det som någon annan signal annat än att man önskar att den berörda pastorn eller pastorerna inte ska vara med i EFK.
  Och vill någon börja driva en sådan debatt får man väl göra detta.
  När det gäller SEA så är ju våra officiella dokument Lausannedeklarationen och Kapstadsöverenskommelsen, och accepterar man dessa skrivningar accepterar man vad SEA står för.
  Sedan är ju SEA en ganska lös sammansättning av många kristna, så det finns säkert många olika uppfattningar i en rad olika frågor.
  När det gäller frågor om vad Stefan Gustavsson är det bäst du vänder dig till honom direkt.
  hälsningar
  Stefan Swärd

 • Halsobutiken

  Jak 1:16ff

  ”Bedra inte er själva, mina älskade bröder. 

  Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och
  kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och
  ingen växling mellan ljus och mörker. 

  I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för
  att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. 

  Detta vet ni, mina älskade bröder. En människa skall vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede. 

  Ty en mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud. 

  Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot
  ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar.”Slutcitat

 • ClasN

  .

 • ClasN

  Stefan, 

  Jag noterar att vi förhåller oss lite olika till Stotts ”fundamentalistkriterier”. Som jag förstår dig tänker du att man är fundamentalist om man uppfyller alla åtta kriterierna (och så konstaterar du glatt att det inte finns några fundamentalister!), medan jag själv tänker mig att evangelikal teologi inte har att göra med något av kriterierna. 

  Du är ju inte så förtjust i att svara på direkta frågor, men om jag förstår dig rätt ser du inget behov av att som evangelikal ledare markera mot fundamentalismen. Det tror jag är en allvarlig felbedömning. För sin trovärdighets skull tror jag att evangelikalismen i Sverige är i lika stort behov av sådana markeringar som av markeringarna mot liberalteologiska tendenser. 

  Tidigare i debatten har du skrivit: ”För EFK:s del är det akut att definiera vår teologiska grundsyn igen, vi är uppenbarligen inte alls överens längre om vad vi menar med evangelikal.” Jag hoppas verkligen att du inte med detta menar att vi i EFK ska OMdefiniera vår teologiska grundsyn för att omfamna fundamentalism, det vore mycket olyckligt. 

  Sist något om din plötsliga oro för att någon skulle vilja driva häxjakt på fundamentalister i EFK. Det är inte alls min avsikt. Om vi är tydliga med vad vi menar med evangelikalsim så får väl var och en ta ställning till om man vill skriva under på det. Tanken på att börja klassa ut sina trossyskon som ”inte tillräckligt evangelikala” eller liknande är inte min grej. Tänk att bli utsatt för något sådant. Det låter lite obehagligt tycker jag. 

  Tack för att du tagit dig tid att skriva tillbaka när jag ställt frågor till dig, nu tackar jag för mig för den här gången. Ha det så bra! Du hade i alla fall tur med vädret! :-) I Sverige har vi snömodd.

 • Daniel Holmgren

  Alltså, jag tycker det finns något lite snett över diskussionen. För det första så har inte fundamentalister patent på bibltrohet, här finns fler. Man kan dela upp det ännu mer. För mig som pingstpastor kan man dela upp det ännu mer som tex fundamentalister, evangelikaler OCH pentekostaler. Nu är det kanske långt ifrån alla pingstvänner som verkligen är pentekostaler men jag vet en sak; det är INTE självklart att man är evangelikal för att man är pingstvän. Ändå är vi pingstvänner kända för att vara väldigt bibeltrogna! Nu ligger ändå jag närmast den evangelikala fåran och har i princip samma uppfattningar som Stefan i mycket men olika rörelser har olika vägar och olika historia i deras närmande av Bibelordet. John Stotts definition (en man som jag uppskattar och respekterar högt) av fundamentalism är ju ganska negativt vinklat. Det skulle vara intressant om fundamentalister själva känner igen sig i den beskrivningen, annars mister det ju lite av sin poäng tycker jag. Jag själv har inga som helst problem med att säga att jag inte är fundamentalist. Att det skulle finnas likheter är inget problem för mig, det gör mig (eller förmodligen Stefan) inte till fundamentalist(er). Kanske lika lite som det gör fundamentlister till evangelikaler eller pentekostaler för att vi har saker som förenar oss. Däremot tror jag, som vanlig praxis inom pingströrelsen, att hela Bibeln är Guds inspirerade Ord.