Följ mig på EFK:s pionjärblogg

Följ mig gärna denna vecka på Evangeliska Frikyrkans pionjärblogg. Enligt min mening ännu viktigare frågor än Jona-debatten. Korta, snabba glimtar och reflektioner om att vara Stockholmsmissionär idag.

Ska försöka skriva ihop ett svar till Greger Andersson under lördag-söndag.