Till kamp mot Sverigedemokraterna

Hade en underbar söndag i min församling, Elimkyrkan, var med på tre av våra fem gudstjänster under gårdagen. Mötte många vänner med icke-europeisk bakgrund, och njuter av att dela gemenskap och liv med en så mångkulturell kyrka. Pastor Jean gör ett utmärkt jobb som pastor för vår kongolesiska församling och har helt återhämtat sig efter alla strapatser, bl.a. fängslad under fem månader av svenska Migrationsverket.

Måndag morgon möter jag de iskalla vindarna från extremhögern. Sverigedemokraterna har fått 11,2 procent i senaste opinionsmätningen. Alla mina vänner i Elimkyrkan med icke-europeisk bakgrund skulle aldrig få vara här om Sverigedemokraterna bestämde över migrationspolitiken.

Vi kämpar nu en intensiv kamp för Reza från Tenstakyrkan, som kan utvisas när som helst. Han är iranier och har konverterat från islam till kristendomen. Med ännu starkare Sverigedemokrater är det kört för den typen av personer.

Sverigedemokraterna verkar tro att alla invandrare är muslimer, och lyfter fram alla tokigheter med islam för att bekämpa invandringen. Men i Stockholm är det för närvarande många muslimer som konverterar till kristen tro. En del av dessa vill migrationsverket utvisa, fastän man rimligtvis borde veta att det är med dödsfara de återvänder till sina ursprungsländer.

Har skrivit ihop en artikel till DN Debatt idag på morgonen för att anlägga moteld mot SD:s 11,2 procent, och berättar bl.a. om kampen för pastor Jean och nu iraniern Reza.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • WO

  Som kristen finns bara en inställning som är möjlig visavi religionen Islam:
  Den är ondska, en klar även uttalad fiende till kristen tro.
  Ordet islamofobi är verkligen inget du som kristen, och tydligen pingstvän, borde ge spridning åt. ”Sjuklig rädsla för”…är vad det betyder, du menar alltså att man som kristen som ogillar Islam (religionen) är fobisk, dvs sjuk av rädsla? Bisarrt, grovt, vilseledande.

  Full religionsfrihet för alla som bor i, och invandrar till, vårt land , DET ska vi absolut ha !!!
  Liksom vi ska vara gererösa mot främlingar etc, det oavsett vilken religion de bekänner sig till.

  Men att börja snacka om Islam som en helt ok religion, när man är kristen, det kan jag inte finna någon som helst skäl till. Det är verklighen inget annat än bisarrt.

  För tydlighetens skull:
  SD kommer aldrig få min röst! Inget annat parti heller, tyvärr…

 • Henrik

  Intressant att lyssna till med tanke på den kristnes relation till islam. 
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/72852?programid=3109&date=2010-04-11

  Kanske inte är så avlägsen släkting ändå.

 • UlrikaJansso

   Det är väldigt lätt att hamna i en ”soppa” då många väljer att tolka från den negativa sidan. Det misstolkas helst, vantolkas ofta utifrån ens egna verklighetsuppfattning i stället för att försöka lyssna på vad någon egentligen skriver. Själv är jag FÖR många saker men har ändå problem att känna för något särskilt parti även om jag ändå alltid går och röstar.

  Tror att du läser mer uppmärksamt än flertalet. Skärpan/uppmärksamheten brukar öka när man samtidigt ägnar sig åt viktiga saker (döttrar). Man tvingas snabbt till att tolka rätt. Barn är väldans bra på det sättet också.

 • http://www.facebook.com/per.hammarstrom.1 Per Hammarström

  Till WO. Jag kan hålla med om att begreppet islamofobi är problematiskt men det har etablerats både inom samhällsvetenskap och vardagsspråk, internationellt och i Sverige. Det betecknar hat och fördomar mot muslimer. Kanske bättre att använda muslimfientlighet. (Motsvarande begrepp för judehat är ju antisemitism, också ett problematiskt begrepp eftersom det inte finns några semiter att vara mot.)
  Jag har inga problem med att människor tycker o tänker olika i politiska, religiösa eller andra frågor. Tar gärna diskussion för och emot olika synsätt. Men som kristen tycker jag (som du) att muslimer har samma rätt som jag att utöva sin religion.
  Det jag vänder mig emot är den muslimfientliga ideologi som påstår att muslimerna håller på att smygislamisera Europa, att de utgör ett hot, att de konspirerar med andra grupper för att invadera, bedriver ett jihad. Jag tycker det är fel när man utmålar muslimer som särskilt onda, våldsamma, lögnaktiga, kvinnofientliga etc. Jag tycker illa om när muslimer kopplas ihop med nazister. Allt detta är exempel på tankar inom den muslimfientliga miljön, i främlingsfientliga partier i Europa, i Counter-jihadrörelsen i USA. Jag tycker detta är en farlig ideologi som leder till motsättningar och hat. Den ifrågasätter muslimernas existensberättigande i det ”kristna” samhället.
  Jag vill som kristen i stället stå för öppenhet och förståelse i mötet med andra religioner samtidigt som jag försöker vara väldigt tydlig med min egen tro.
  Allt gott! /Per

 • WO

  Torahn & resten av gamla Testamentet är den grund på vilken sedan NT tillkommit, tillsammans finns där Jesusberättelsen och berättelsen om starten av församlingens  (dvs de kristustroendes gemenskap, inte institutionen ”kyrkan” eller ”den katolska kyrkan”).

  Det är judiska folkets historia och berättelsen om deras relation till den Gud som är skaparen av världen, och så vidare. Den kristne vet ungefär vad denna hela berättelse går ut på.

  Så, 600 år efter att Jesus var på jorden, vars apostlar noga gav oss budskapet att INGET får tilläggas eller tas bort från evangeliet…då kommer Muhammed.
  Muhammed säger att han upppe på berget ovan Mekka drömt och sett syner, och därigenom emottagit Koranen. Han själv var analfabet, men på något sätt kom Koranen att skrivas ned för eftervärlden. Muhammeds berättelse innehåller en massa detaljer från GT, en del från NT, mycket av det ändrat och förvrängt (”de kristna har fel, NT stämmer inte etc”)

  Om Gud visste detta, varför lät han då GT/NT komma till alls, när de nu båda är så fel ute enligt Muhammed?
  Samtidigt menar han att judarnas och kristnas profeter är sådana man ska respektera, ja, Jesus var ju inte den han sade sig vara förstås…

  Ska detta innebära att religionen Islam har beröringspunkter, att den är ”ganska lik” kristendomen osv?

  Absolut inte, då den på avgörande punkterna direkt säger att NTs (och GTs) budskap är en lögn, och då Koranen på många ställen visar ett extremt judehat, och kristenhat.

  Den ’mångud’ Muhammed valde att plocka ut bland alla de gudar som tillbads i arabiska öknen, och satte som sin Gud…är definitivt inte den Gud judarna, och de kristna, har gemensam.

  Så det med ”inte så avlägsen släkting ändå” ser jag inte som så där jätteaktuellt.

  Nu är det ju ingen ny åsikt det med likheten med Judendom-Kristendom-Islam…men så mkt kan väl sägas som att kristen tro har allt i GT att tro på, medan vare sig judar eller kristna har något som helst unikt av av värde att hämta i Koranen, som isåfall inte redan finns i GT/NT.

  Islam är för en jude och kristen inget annat än villfarelse och en stor skada för dess troende.
  För den kristne eftersom de missar Jesu budskap, för juden pga att det är en påhittad story som frankt stulit delar av persongalleriet och stuvat om rejält i själva historien.

  Givetvis är judendomen också en inkomplett tro för en kristen, då Jesus som Messias som kommit till människorna inte finns med. Men GT pekar på Jesus, och GT är inte irrelevant för en kristen, vilket Koranen är.

 • he

  Håller med helt om att Islam inte ha något att ge en kristen, men det är intressant att se de religionshistoriska trådar som löper mellan de abrahamitiska religionerna. Tänker att det kanske inte borgar för att Islam har något att ge oss kristna men att det ger en grund för oss att ge dem respekt. Och det gör det lättare att förstå att Islam har mycket att ge en muslim. Vad det gäller den Gud Muhammes valde ut så kan man konstatera att Gudsbilden i GT också skiftar mellan olika delar och med olika gudsnamn. 

  Men jag skulle vilja hitta en väg där vi både erkänner det religionshistoriska släktskapet,  ger den respekt Islam förtjänar och står för Kristendomens unika sanningsanspråk. Sen måste vi kunna kritisera delar av Islam precis som vi kan kritisera tolkningar och skiftningar inom den kristna tron. 

  Möjligt? Hoppas det. 

 • Jonas Rosendahl

  Jag lägger mig inte i debatten kring sverigedemokraterna och muslimer. Men jag märker att ofta säger en del kristna att ”många muslimer blir kristna”. Jag skulle vilja veta vad som ligger i begreppet ”många”. Även du Swärdh går i linje med den begreppsvärlden och jag skulle vilja veta från dig vad du menar med ”många”. 
  Enligt det ansedda Pew Institute så är ca 45 % av alla invaddrare till Sverige muslimer. Om ca 100 000 får permanent uppehållstillstånd i Sverige så kan du ju räkna ut själv hur många av dessa som är muslimer och ju fler som invandrar desto högre anhöriginvandring.
  Likaså skriver Pew Instutute att man räknar med att ca 10% av Sveriges befolkning år 2030 tillhör Islam. Likaså skriver Pew institute om situationen i Afrika där man märkligt nog kan konstatera att väldigt få konverteringar sker mellan Islam och Kristendom i gränslandet mellan Kristna och Muslimska regioner. 

  Jag kan förstå att du lever ett liv där du får se ”många konvertera” och du lever i förhoppning precis som jag med att väckelse kommer. Men jag vill bara vänligt påpeka att statistiken har du inte bakom dig. 

 • Kenneth Hermansson

  Med statistik kan man säga mycket och i
  vitt skilda riktningar. En sak är t ex att de flesta av de ”muslimer”
  som utgör dessa ”ca 40% av alla invandrare till Sverige” knappast är
  mer aktiva muslimer än vad flertalet svenskar är aktiva kristna. För en
  betydande andel av dem som flytt från muslimska länder har just det religiösa
  förtrycket varit en av flyktorsakerna. Liksom för många av de svenskar som under förrförra seklet flydde härifrån och västerut. Anger man så höga tal som du gör här
  Jonas, så måste du också ta med den verkligheten i ditt beaktande.

  För övrigt känns detta hoppfullt:  http://www.dagen.se/nyheter/fler-sd-medlemmar-efter-skandal/

   

  Förhoppningsvis är det så, som Dagenartikeln säger, att SD har
  ytterst svagt stöd bland kristna. Avståndstagande från islam som en falsk
  religion måste kombineras med ett varmt och generöst förhållande till muslimer.
  Liksom till människor från alla andra grupper. På samma sätt måste förstås
  avståndstagande från SD och dess grundläggande idéer och människosyn kombineras
  med ett gott förhållningssätt även till SD-anhängare. Vi är kallade att älska alla människor, även de mest förvillade.

 • Jonas Rosendahl

  Jag lägger mig inte i debatten kring sverigedemokraterna. Men jag märker att ofta säger en del kristna att ”många muslimer blir kristna”. Jag skulle vilja veta vad som ligger i begreppet ”många”. Även du Swärd går i linje med den begreppsvärlden och jag skulle vilja veta från dig vad du menar med ”många” ? Enligt det ansedda Pew Institute så är ca 40 % av alla invandrare till Sverige muslimer. Om ca 100 000 får permanent uppehållstillstånd under 1 år i Sverige så kan du ju räkna ut själv något sånär även om exakthet inte kan göras hur många av dessa som är muslimer. Räknar man lågt så kan vi säga 25000.Dessutom ju fler som invandrar desto högre blir anhöriginvandringen vilket också statistiskt kan visas.
  Likaså skriver Pew Institute att man räknar med att ca 10% av Sveriges befolkning år 2030 tillhör Islam. För att dra en parallell angående konverteringar i länder med hög befolkningstillväxt så skriver Pew institute om situationen i Afrika där man märkligt nog kan konstatera att väldigt få konverteringar sker mellan Islam och Kristendom i gränslandet mellan Kristna och Muslimska regioner. 
  Jag kan förstå att du lever ett liv där du får se ”många konvertera” och du lever i förhoppning precis som jag med att väckelse kommer. Men jag vill bara vänligt påpeka att statistiken har du inte bakom dig. Av alla de tusentals som varje månad kommer till Sverige så finns det ingen statistik som visar på att ”många” det vill säga som jag tolkar ”många” = STOR andel blir kristna. Snarare pekar statistiken entydigt på att en kraftig Islamisering sker i Sverige jämfört med Svensk historia under 1000 år likaså den sker i Storbrittanien, Frankrike, Holland, Norge och Sverige. Alla dessa når 10% redan 2030 och vissa städer kan tillome nå majoritet av muslimer pga av betydligt högre barnafödande bland muslimer redan innan 2030. Detta är statistik som går att finna på nätet hos ansedda institut.
  Nu kan man anse att kyrkans roll är att hjälpa främlingen och att gjuta olja på konflikter och bygga broar mellan folkslag. Jag instämmer med den bilden. problemet blir Stefan Swärd när man likt dig och en del andra, är både pastor, företräder kyrkan offentligt men sen också driver politiska agendor. Då får du det svårt på sikt på vilken tuva du ska stå på. Det är ju oundkomligt som så att säger man sig vara kristen så är en grundpelare sanningen. Sanningen om vad som händer i omvärlden ingår också  sanningsbegreppet. 
  Så vad är sanningen om konverteringar? vad är sanning om påstådd islamisering? Fundera på det.

 • Jonas Rosendahl

  Bäste Kenneth!  Först av allt – kul att möta dig i diskussion igen. Saknar tiden på crossnet forumet på ett sätt. Vi hade rätt kul där ett tag. 

  Du blandar in flera saker i ditt svar till mig, men jag lägger undan din ”politiska” del om sverigedemokraterna. 

  Istället är jag ute efter vad statistik säger om invandring och om Islamiseringen. Det är precis som du tycks antyda att det finns perspektiv som inte ryms inom statistik. Detta är också ett vanligt argument framfört tillome av vår integrationsminister att ca 100 000 muslimer är aktiva utav de ca 500 000 som är muslimer i Sverige idag. Och visst vi känner många av oss muslimer som vet både ett och annat om både sina hemländer och muslimska styren. Men det kommer en ny generation som inte har den erfarenheten och även om man bara kan spekulera så tycks flera faktorer peka på en ökad acceptans för sharia lagar. The Daily telegraph gjorde en undersökning som visade att ungefär 40% av muslimerna i Storbrittanien ville ha sharia lagar.
  http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1510866/Poll-reveals-40pc-of-Muslims-want-sharia-law-in-UK.html

   Det är inte ”de flesta” men om andelen muslimer av hela befolkningen når 10% år 2030 så är 40% av den delen rätt många människor. Kommer vårt västerländska toleranta samhälle stå pall det trycket från en stark minoritet ? 
  Jag menar på att man måste se realistiskt på vad som håller på att hända utan att för den skull överdriva. Nyligen gick också chefen för Tysklands underättelsetjänst ut och sa att den största rekryteringen bland radikala muslimer sker bland de inhemska muslimska  invånarna, alltså INTE bland invandrare som flytt hemländer. 
   http://www.gatestoneinstitute.org/3298/germany-islamists-jihad-europe

  Som kristna har vi framförallt ett uppdrag som du skriver om också, att vara varma och ändå tydliga. Men en del såsom Stefan Swärd driver också en stark politisk agenda och i detta sker en sammanbladning av olika roller som gör att i mitt tycke så får sanningen stryka på foten lite granna. Då är det hög tid att uppmärksamma på detta. Vi kan inte vara evangeliska, överslätande och koppla med politiska agendor efter eget tycke och smak och tro att det ska fungera smärtfritt i alla lägen. 

 • http://berndtisaksson.dinstudio.se/ Berndt Isaksson

  Tack Kenneth Hermansson för en fantastiskt bra och klarsynt insats i denna debatt.

  Gud välsigne Dig.

  Mvh

  Berndt Isaksson