Frikyrkan krymper, men är inte döende

TV-nyheterna har uppmärksammat ikväll att frikyrkan kommer att dö ut. Man tog särskilt upp situationen i Falun där Frälsningsarmén bara har kvar 10 medlemmar och i Flen där Pingstkyrkan nu har blivit moské.

Detta är inte nytt. På 1960-talet förutspådde religionssociologerna att frikyrkan skulle vara utdöd år 2000. Nu är det 2012.

Frikyrkan har problem, stora problem. Men att hävda att den håller på att dö ut är mycket överdrivet. Det finns många livskraftiga församlingar runt om i Sverige med stor dynamik och tillväxt. Och i de så kallade Bibelbältesområdena i Sverige har frikyrkan fortfarande en mycket stark ställning.

Ett bra exempel på nya saker som händer är Stockholmsförsamlingen Hillsong som samlar 1200 personer för gudstjänst varje söndag, med mycket låg medelålder. Det är en församling som inte existerade för sex år sedan. Församlingen New Life samlar 800 varje söndag, och det är en församling som inte existerade för 20 år sedan. I Falun som uppmärksammades i nyheterna, har vi en av de mest växande EFK-församlingarna, Elsborgskyrkan, som har haft en konstant tillväxt sedan åttiotalet. Livets Ord i Uppsala har väl runt 3500 medlemmar och existerade inte för 30 år sedan.  Detta är bara några exempel.

Mönstret sedan sextiotalet har varit att teologiskt liberala kyrkor har minskat konstant, och även traditionella frikyrkor som inte klarat av förnyelse och generationsväxling. Växande församlingar präglas av att de är mer teologiskt konservativa, och har i regel mer öppenhet för de karismatiska sidorna av det kristna livet.

Det ser dystert ut, men det är inte helt mörkt.

Lösningen är inte heller att försöka stoppa islam, förhindra moskébyggen, utan lösningen är att allt frimodigare i Andens kraft predika evangeliet om Jesus Kristus på ett sätt som folk begriper och kan ta till sig.

Man bör också komma ihåg att den kristna bilden har breddats under de senaste trettio åren. Genom invandringen har vi idag mycket fler katolska och ortodoxa kristna i jämförelse med för några årtioenden sedan. Vi måste också komma ihåg alla immigrantförsamlingar som växer upp som svampar ur jorden överallt.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Nog finns det många växande frikyrkor, dock är det tyvärr regel snarare än undantag att de flesta kommer från andra frikyrkor. Jag tycker läget är riktigt illa, därför är det av yttersta vikt att vi satsar på evangelisation. Det är fruktansvärt tragiskt att i en situation där kyrkan krymper så mycket så deltar en spillra av församlingsmedlemmarna i gatuevangelisation. Jag brukar tänka det när jag och tio andra står ute med Pannkakskyrkan: var är resten av Uppsalas 10 000 kristna? I urkyrkan deltog ju alla i gatuevangelisationen: http://helapingsten.wordpress.com/2012/08/24/hela-kyrkan-ska-ut-pa-gatan/

 • ulrikajansson

   Hur många Kristustroende är det nu som jag kan komma på utanför statistikens församlingar …? 1,2,3,4,5,6….7,8….en nionde på väg…10, 11…Spontant alltså. Dessa människor har av ren självbevarelsedrift och för att behålla tron undan alla dimridåer (tex.villfarelser) valt allt göra usvängar förbi dessa kyrkobyggnader. Hur många medlemmar var det i ”Karisma”? Den församlingen gick ju jättebra. För pastorerna.

 • http://twitter.com/LorentzonNiklas Niklas Lorentzon

  Tack för ett mycket bra inlägg! Länkade till dig från min blogg.
  http://www.inspirationalnews.org/2012/10/hur-ar-laget-med-frikyrkan.html

 • http://twitter.com/kopparsjo Elsmarie

  Detta är en mycket viktig insikt som vi egentligen har brottats med i många år. Visst finns det församlingar som växer. Men jag säger som Micael Grenholm, det är ofta på bekostnad av att andra församlingar får lägga ner. Vi är så rädda för att se verkligheten i vitögat. Det kallas för förnekelse. Jag är djupt oroad. Jag grät av sorg då jag såg inslaget. Min bön och mitt rop till Gud blir utifrån Kyrie Eleison. Herre förbarma dig. Folket går under. Men jag håller också med Stefan att motaktioner och annat leder ingen vart. Kristenheten behöver vakna upp och ta tron på allvar och finnas ute bland folket och berätta om Jesus. Svensk kristenhet har somnat. Det är allvarligt!

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Jehovas vittnen i Luleå, gjorde drygt 16 000 (!) hembesökstimmar senaste året. Här finns enormt mycket att lära om konkret biblisk evangelisation. Den verksamheten är helt styrd av Bibelns anvisningar.

  När vittnena inte är ute och hälsar på hos människorna i grannskapet, samlas de i Rikets sal och bedriver disciplinerade bibelstudier.
   
  I Luleå finns ett hundratal vittnen. Så gott som alla evangeliserar, t.o.m. rullstolsbundna evangeliserar med hjälp av telefon. Det var så jag fick kontakt med dem och började studera Bibeln tillsammans med en av deras äldste.

  Du kanske undrar vad jag gör i denna miljö? ”Finns Gud där kommer jag att finna honom”, är mitt svar. Jag är agnostiker och älskar sanningen. Då tvingas man ut på vägarna.

  Mitt starkaste intryck  av denna organisation är att de lever som de lär. Jehovas vittnen tror och lever som på apostlarnas tid. Närmare din ”urkyrka” är nog svårt att komma.

  De läser ur samma Bibeln som du. Vad väntar du på? Dina 10 000 kristna bröder och systrar i Uppsala?

 • Felterhei

  Jehovas vittnen är en vidrig sekt som dolt sexuella övergrepp mot dess medlemmar. 

  Dessutom är de toppstyrda av en organisation i Usa, helt utan demokratisk insyn. Läs gärna ”Samvetskris” av fd. styrelsemedlemmen i JV, Raymond Franz….

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Om Jehovas vittnen är skyldiga till att dölja sexuella övergrepp, måste även Katolska kyrkan räknas in bland ”vidriga sekter”.
  Här har mörkläggningar satts i system enligt avslöjande i massmedia de senaste åren. Dessutom toppstyrs denna religiösa organisationen från en liten stat Vatikanen, helt utan demokratisk insyn.
  Å andra sidan är Kristi kropp lika toppstyrd där Jesus Kristus är huvudet. Och vem har demokratisk insyn i himlen?

  Fakta: Enligt Jehovas vittnen i Luleå måste sexuella övergrepp omedelbart anmälas till polisen när dessa uppdagas.
  Dessa uppgifter har jag fått på en direkt fråga. (Det är möjligt att de ljuger mig rakt upp i ansiktet förstås.)

  Om religiösa organisationer ska stå till svars, måste man ställs sig frågan: kan extrem bibeläsning skapa pedofiler?
  Det är sannolikt möjligt. Men ska då Bibeln ställas till svars?

  Den traditionella kyrkan hotar med helvetet för alla som inte älskar Jesus Kristus.
  Kan inte dessa vidriga hotelser betraktas som ett ”andligt övergrepp” där individuellt straffansvar borde utkrävas?
  Ska vi bura in alla kristna ledare i hela världen för olaga hot och anstiftan till övergrepp?

 • 00DaT00

  Det är härligt när församlingar växer. Livets ords i uppsalas tillväxt bör ändå till största delen, ja kanske 50 % kopplas till deras bibelskola som fått människor att lämna sina hemförsamlingar och bosätta sig i Uppsala där det finns en väl fungerande infrastruktur med kristen skola, kristen underhållning och kristna arbetsplatser osv som gör att man undkommer världslighet, socialism och andra farliga saker som vi som kristna ska frukta. 

  Dom övriga 30- 40 % kan kopplas till församlingstillväxt genom att det föds många barn som växer upp och skaffar egna familjer inom den kristna skyddade bubblan. 

 • Patrick Ölund

  Även om många kan kopplas ihop med deras bibelskola tror jag ändå att du har fel. Mycket av deras tillväxt sker nog bland invandrarna. En stor del utav LOs medlemmar är nysvenskar som har mött Jesus när de kom till Sverige. 

 • Jonathan

  Njae så är det tyvärr inte även om livets ord bygger ett arbete bland nysvenska så räcker det att gå på möte några söndagar för att se hur det ligger till. Men om du kan få fram några siffror på det så vore det bra. Den berömda LO sekretessen kommer fram så fort det handlar om siffror och påståenden som är mindre smickrande för hur saker skall uppfattas utifrån. Jag har själv försökt !

 • stefanswrd

  00DaT00,
  Det brukar nog vara så att snabbt växande församlingar drar till sig många etablerade kristna. Så var det även i Järfälla Pingstförsamling och Citykyrkan, som var några av de mest växande församlingarna på sjuttiotalet.
  Jag kan inte statistiken, men visst är det så att de fyra församlingar jag nämner har dragit till sig många kristna. Men jag har inga kunskaper om hur procentandelen ser ut mellan fördelningen, en allmän regel är att i snabbt växande församlingar, består en tredjedel av kristna som byter församling, en tredjedel är kristna som inte är med i en församling, och en tredjedel är helt nya människor.
  Men jag tycker inte att man ska förringa det som händer i denna dynamik. Leder det till att kristna mobiliseras och utrustas, så kan det på sikt vara något positivt.
  Vi ser i många tillbakagående församlingar en process av att medlemmar passiviseras och hamnar i utkanten, och då är det bättre man går med i en församling där man känner delaktighet.
  hälsar
  Stefan Swärd

 • Haning Burseryd

  Enligt den klassiskt evangeliska kristendomen är även de kristna och alla andra syndare och frestade till att synda, då är det onödigt att kasta skit på en viss kyrka eller samfund. Att kritisera någon kyrka kan man naturligtvis göra, om de inbillar sej att vara på väg till syndfriheten…

  Att kritisera JVs läror en annan sak än att ge sej på dem pga påstådda sexuella övergrepp. Det är bäst att hålla sej till sann kristendom, som gör oss ödmjuka och inte kalla EN grupp för vidrig sekt pga sexuell omoral.  

 • 00DaT00

  Min poäng var att församlingen skall vara i världen inte bilda sin egen kulturella bubbla med kristna arbetsplatser, skolor, gymnasium och universitet helt avskilt från världen och från icke troende människor. Detta är också en form av passivisering.  Det är positivt att utrusta människor men det beror på om utrustandet är relevant för den människan eller format utifrån vad kyrkan/samfundet tycker är relevant. Oftast präglas fortfarande församlings livet av envägskommunikation och pastoralmakt. 

 • Mats

  JV läser inte samma Bibel som vi andra. De har en egen översättning, som på vissa avgörande punkter avviker från övriga översättningar. Exakt hur/var vet jag dock inte, men finns ju en del böcker skrivna av avhoppare somger klarhet om du skulle vilja kolla själv.

  Ang sekt: Ja, RKK är också en sekt, en extremt mkt större än JV…

 • Anders Gunnarsson

  Att måla JV:s organisation i ljusa färger o Vatikanens i mörka är föga konstruktivt. Har du läst ”samvetskris”?

  Gör det.

  F ö är orginalet bättre än alla kopior. Er ”sekt” kom 1800 år för sent. Vår är inte perfekt, men har trots dess syndare visats vara oförstörbar. Det är ett subjektivt Gudsbevis om något…

 • Anders Gunnarsson

  Såg inte att fler rekommenderat Franz, men bra är den.

  Jag skulle inte satsa mina sista slantar på denna organisation.

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Därför tvingas varje seriös person som studerar Bibeln, läsa flera översättningar. Bibel 2000 innehåller massor av direkta felöversättningar menar upphovsmännen till Folkbibeln.
  Samförstånd råder inte inom kristendomen.

  Frälsningen är personlig. Det som avgör är vår personliga uppfattning.

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Du hotar mig och min familj med att vi ska hamna i helvetet när vi vägrar att bli katoliker. Detta gör inte Jehovas vittnen.
  Alla äktenskap som inte har välsignats av Katolska kyrkan är ogiltiga. Detta hävdar inte Jehovas vittnen.

  Du säger att Katolska kyrkan är ”oförstörbar”. Om detta är sant gäller din ”katolska sanning” också för djävulen.

  Ha inte för bråttom att utropa segern. Domedagen väntar…

  Frälsningen är personlig och inte katolsk.

 • Haning Burseryd

  Jag tror, att JV kan använda även ”vanliga” bibelöversättningar, men de föredrar att använda ”Nya Världens översättning av de kristna grekiska skrifterna”. Ett stort problem med JV är deras anonymitet och oviljan att driva öppen teologi med riktiga namn. Utöver att spekulera i eskatologin, är förnekelsen av treenigheten ett känneteckande drag i JV. När man avviker redan i det, som mainstream-kristna kom överens i Nicea 325, får det konsekvenser även i de viktigaste frågorna i soteriologin, dvs. frälsningen. JVs syn är praktisk pelagianism, frälsningen är samarbete mellan människan och Gud.

  Som en kristen behöver  jag inte gömma mej bakom någon kyrka eller sällskap, utan jag kan säga, att jag heter Hannu Ruokola och står för det här och det där. Ibland kan jag ångra mej just därför att jag är en syndare frälst av NÅD, och jag lyckas aldrig med mina goda gärningar så pass att det skulle duga inför den helige Guden. Därför kan jag aldrig vara JV. Jag bejakar Guds Lag såsom JV gör, men laggärningar ger inte frälsning åt mej! Kristus ger frälsningen av NÅD.

 • Haning Burseryd

  Man får lite den uppfattningen om frikyrklighetens kris eller att kommentera den, att det tar emot och man vill hitta saker och ting, som ska förmildra dessa förhållanden. Frikyrkligheten är så mångfacetterad och komplicerad, att det inte bara räcker att peka på vissa numerärt växande församlingar. Frikyrklighetens kris är först och främst TEOLOGISK.

  Jag förstår på sätt och vis Stefan Swärd, men sanningen är att frikyrkorna stort är lika liberala som SvK. Problemet är att  man saknar tydliga bekännelseskrifter i frikyrkorna. Jag menar inte, att sådana skrifter skulle lösa alla problemen, nej, men att man skulle ha något att falla tillbaka på, när alla tyckanden tar vid.

  Det, som är styrkan i SvK, är att det finns flera konservativa rörelser, som vill värna om den lutherska bekännelsen. Här kunde Stefan Swärd arbeta vidare, att samla konservativa frikyrkliga, som skulle lyfta fram den teologi och förkunnelse, som har byggt upp frikyrkligheten.

  Idag fick jag läsa i vår lokala tidning, Värnamo Nyheter, om frikyrkans kris och som först kommenterade pingstpastorn i Värnamo detta. Jag kan hålla med pingstpastorn att det är kris och jag ser inte heller någon ljusning för hans och hans församlings del, när jag läste vad han ansåg om situationen. Pingstkyrkan i Värnamo krymper, som har varit bland de största p-församlingarna i landet. Det viktigaste var för pastorn enligt tidningsartikeln, att betona på social rättvisa, och i allmänhet visa medmänsklighet. Allt detta är säkert bra, men om man inte alls lyfter fram det, som byggde upp församlingen, tron på Jesus Kristus som frälsaren, som frälser syndare av olika slag och karismatin, om man nu vill tillbaka till rötterna, som p-pastorn ville.

  Egentligen förvånas jag inte över p-pastorns åsikter, när man har byggt en pampig kyrka, som lånas hela tiden till allehanda tillställningar och så finansierar Värnamo Pingst sitt liv. Inte undra på att förkunnelsen om Jesus Kristus är borta, hans frälsning och i stället har det kommit ”social rättvisa” och annat. Jag tror, att om en församling bygger en kyrka, och den ska avskiljas med bön och bibelläsning till sin uppgift att vara avsedd för förkunnelse och bön, då bör man respektera detta och inte göra kyrkan till en marknadsplats för allt möjligt. Där kan SvK visa ett gott föredöme för  frikyrkliga. Man kan inte hålla värmepumpskonferens i SvKs kyrkolokaler, men det går utmärkt i Värnamo Pingst.

  Jag vet, att det finns riktiga troende pingstvänner, som sörjer över detta. Dessa är oftast gamla, men överkörda av den yngre generationen. Jag tror knappast, att en församling som Värnamo Pingst kan förändra den negativa krympande trenden. Om heligheten och respekten trampas ner, och kyrkan förvandlas en trevlig social gemenskap för trevliga människor och man behöver inte längre förkunnelsen ur Guds Ord att omvända sej och komma till tro. En församling, som slutar predika Jesus och frälsningen i Honom, kommer att dö ut till slut.

  Att lita på häftiga, ungdomliga upplevelser, som lockar i synnerhet yngre, är inte heller något som kan bära. Vi har sett Karisma Centers uppgång och fall och det har varit många sådana fall tidigare, som inte har fått samma publicitet. 

  Därför kan det vara på sin plats att analysera dessa numerärt växande församlingar, vilka, som ansluter sej, kommer de från andra församlingar eller utifrån? Förkunnelsen, lägger man vikten på upplevelser eller annat? Har man någon tydlig teologi och lära eller accepterar man allt dvs. liberal?

  Frikyrkligheten är inför sin största utmaning: Vinna eller Försvinna! Sigfrid Deminger och Siwert Öholm och jag med många fler har dragit sina slutsatser i den frikyrkliga krisen, men många frikyrkliga drar andra slutsatser såsom pingstpastorn i Värnamo, när han menar att det viktigaste är ”social rättvisa”. 

 • UlrikaJansso

   http://web.archive.org/web/20050123190210/http://web.telia.com/~u49905646/jehovitt.html

 • UlrikaJansso

   Ja,
  se länken ovan i svaret till Bengt.

 • WO

  Bra artikel!!! Tack!