Från EFK:s medarbetardagar – reflektioner om pastorer

Som pastor i Elimkyrkan i Stockholm hör jag ju till både Evangeliska Frikyrkans och Gemensam Framtids pastorskollektiv, även om jag inte räknas som ordinerad i det sistnämnda samfundet.

Har nu ägnat en del av de två senaste dagarna åt EFK:s medarbetareförbunds årsmöte där jag har mött många pastorskollegor från olika håll i Sverige.

Som ny ordförande i förbundet valdes Eleonore Gustafsson från Ryttargårdskyrkan i Linköping, ung kvinnlig pastor. Det var ett intressant och djärvt val. Det har nog aldrig hänt tidigare att en ung kvinna är ordförande i ett medarbetareförbund. Eleonore är mycket duktig, teologiskt medveten, duktig predikant, och jag har hört mycket bra vitsord från hennes predikningar i Ryttargårdskyrkan.

Kristna samfunden i Sverige präglas ju av ganska tydliga karriärvägar. Det kanske märks allra mest i Svenska kyrkan men man ser karriärvägarna ganska väl även i frikyrkosamfunden. En effekt av dessa långa karriärvägar är att det främst är äldre män som blir biskopar i Svenska kyrkan. I frikyrkosamfunden blir karriärvägen att man klättrar uppåt i allt större församlingar, kanske växlar och kombinerar med ledande uppdrag i samfundet. Och människor sorteras, de som uppfattas som riktigt duktiga, och de som inte är lika duktiga. Kändisskap och status, det finns även i kristna sammanhang.

Gud har gett oss olika gåvor, och de behöver respekteras, men de som behöver lyftas fram som hjältar är alla ledare som verkar i det tysta under små förhållanden, utan rubriker, men gör enastående insatser för Guds rike. Det finns bl.a. en rad sådana personer av den kalibern i Elimkyrkan.

Något som delvis präglat Evangeliska Frikyrkan är att tänka lite utanför boxen när det gäller rekrytering av ledare. Våga satsa på unga personer, våga satsa på personer med kanske annan yrkes- eller samfundsbakgrund. Valet av Eleonore Gustafsson blir utanför boxen-tänkande.

Några exempel, hjärnkirurgen Pekka Mellergård tillsattes som rektor för Örebro míssionsskola 2oo1. Lennarth Hambre valdes som missionsdirektor 1997, delvis förhållandevis ung, delvis bakgrund som kock och rallyförare. Andrew Thompson som är pastor för en av EFK:s största församlingar, Korskyrkan i Stockholm, hans yrkesmässiga bakgrund är brittisk brandchef. När Lennart Thörns efterträdare skulle utses i Saron Göteborg för cirka 11 år sedan, valdes en 29-årig missionspastor Joachim Hagerius.

Filadelfia Stockholms rekrytering av missionspastorn Niklas Piensoho var verkligen ett exempel på att tänka utanför boxen.

Jag tror att det blir allt viktigare att tänka utanför boxen när det gäller rekrytering av kristna ledare framöver. Jag tycker även att man inte ska tänka snävt nationellt, kristna kyrkan är global. Jag tror också att det är värdefullt att det finns kristna ledare som har erfarenhet av och kan växla mellan arbete ute i samhället och i kyrkan. Att advokaten Nick Gumbel nu är kyrkoherde i Holy Trinity Brompton är ett bra exempel. Och samfundsgränserna får inte begränsa oss när vi arbetar med ledarrekrytering i fortsättningen. Det viktigaste är människors kallelse, gåvor och karaktär – ålder, kön, nationalitet, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, samfundstillhörighet m.m. kommer i andra hand.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • ulrikajansson

  När börjar och slutar ett samfund vara ett samfund?

 • http://profiles.google.com/stig.melin.vasteras Stig Melin

  Stefan:

  ”Och samfundsgränserna får inte begränsa oss när vi arbetar med ledarrekrytering i fortsättningen. Det viktigaste är människors kallelse, gåvor och karaktär – ålder, kön, nationalitet, utbildningsnivå, utbildningsinriktning, samfundstillhörighet m.m.
  kommer i andra hand,” skriver du.

  Har du inte avlägsnat dig från hur bibeln ser på rekryteringsfrågan här. Du spikar ett antal kriterier men nämner inte den viktigaste. Vem rekryterar ledare? Att arbeta med ledarrekrytering är inte samma som att välja ledare.

  I dina ögon (och i de flesta andras också) använder befintliga ledare sitt tolkningsföreträde och rundar församlingens privilegium och ansvar för att själva utse och välja sina ledare.
  Det bibliska exemplet finns i Apg 6.

  Med det sättet att välja sina ledare blir urvalet bredare och man undviker enfalden, till förmån för mångfalden.

 • ulrikajansson

  Uppenbarelseboken är intressant ur ett församlings och pastorsperspektiv.. Har kommit till kapitel 2 där Jesus berömmer församlingen i Efesus för att hata nikolaiternas gärningar. Vilka var nikolaiterna?
  Saxat ur länken under:
  ”Nikolaiterna predikar en rad villoläror som kommer att påverka
  kristendomen för all framtid, främst genom att de höjer upp
  prästerskapet över de vanliga medlemmarna och därmed lägger grunden till
  de framtida kyrkliga hierarkierna.” 

  http://www.alltombibeln.se/kristendomenshistoria/31.htm

  Och bibeltexten:
  Upp 2:6 Men det berömmer jag dig för, att du hatar nikolaiternas gärningar,
  som också jag hatar.
  slutcitat

 • Sward

  Stig Melin,
  En del läser mina blogginlägg som f´n läser Bibeln.
  hälsar
  Stefan Swärd

 • Sward

  Ulrika Jansson,
  en kanske ännu viktigare fråga – när börjar en andlig rörelse att vara ett samfund
  hälsn
  Stefan Swärd

 • kjell

  Förklara gärna bättre vad du menar, vad var galet i det som Stig skrev.

  Du skriver 
  Några exempel, hjärnkirurgen Pekka Mellergård tillsattes som rektor för Örebro míssionsskola 2oo1. Lennarth Hambre valdes som missionsdirektor 1997, delvis förhållandevis ung, delvis bakgrund som kock och rallyförare. Andrew Thompson som är pastor för en av EFK:s största församlingar, Korskyrkan i Stockholm, hans yrkesmässiga bakgrund är brittisk brandchef. När Lennart Thörns efterträdare skulle utses i Saron Göteborg för cirka 11 år sedan, valdes en 29-årig missionspastor Joachim Hagerius.

  Menar du att dessa utanför boxen är positivt, det tycker inte vi som drabbas, att välja någon till en församling går inte alltid till på ett riktigt sätt, oftast handlar det om lobbyister som försöker övertyga, och vad jag minns så har du reagerat mot det som du tycker är fel, det som är galet förändras inte fastän det inte skrivs om det nu  

 • PeJohansson

  Har den nye ordföranden någon längre erfarenhet av vanligt arbete, typ tillverkningsindustri, tjänsteföretag annat än feriearbeten?

 • ulrikajansson

   Vad är en ”andlig rörelse”?

 • Sward

  PeJOhansson,
  Det kan jag tyvärr inte svara på. Hennes predikningar och bibelutläggningar har dock uppskattats av många.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Sward

  Kjell,
  jag diskuterar inte i blogginlägget hur ledare utses, det är en helt annan fråga, jag bara pekar på att vi behöver tänka utanför boxen, invanda hjulspår.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Sward

  Ett skeende i kristenheten som berör många människor och leder till att människor möter Gud och drabbas av helig eld och passion.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • ulrikajansson

   Tack för att du vill svara.
  När jag fick hjälp av Gud så var jag påtagligt ensam. Tror att det var den Helige Ande som öppnade mina ögon för tex.bibeln. Gud var ensam med mig när Han gav mig helig eld och passion. Därefter har jag snarare fått problem med samfunden idag. Hur går det ihop?

 • PeJohansson

  Betvivlar inte talekonsten.

 • Eleonore Gustafsson

  Tack Stefan för goda vitsord! Förutom studier och församlingstjänst har jag jobbat i kök i två år. Den merit jag är mest stolt över är sommaren som jungman på ett tankfartyg – ensam kvinna bland tolv män mitt ute på de sju haven, så det här skall nog gå det med…, förhoppningsvis!

 • http://profiles.google.com/stig.melin.vasteras Stig Melin

  Stefan, får jag citera dig ytterligare en gång:

  ”I frikyrkosamfunden blir karriärvägen att man klättrar uppåt i allt större församlingar, kanske växlar och kombinerar med ledande uppdrag i samfundet. Och människor sorteras, de som uppfattas som riktigt duktiga, och de som inte är lika duktiga. Kändisskap och status, det finns även i kristna sammanhang”.

  I dom här fyra raderna har du lyckats peka på hela problemkomplexet i kristenheten, karriärvägarna, klättringen, sorteringen, kändisskap, status. Och du skriver om det som en naturlig företeelse i de kristna sammanhanget. Vi har utvecklats åt det hållet. Och vi talar om det andliga ledarskapet i församlingarna.

  Vi har kommit långt ifrån Guds tanke nu med sin församling. De beskrivs på ett helt annat sätt i bibeln.

  Att tänka på en karriär i andliga sammanhang borde vara otänkbart, men är det tydligen inte.

 • ulrikajansson

   Den här predikan av Eleonore är mycket mer än talekonst. Den uttrycker en längtan om att alla ska få upptäcka hur Gud ser var och en, hur Gud bekräftar oss.
  Lyssna till Tilltalad:sedd.
  http://www.ryttargardskyrkan.se/Predikningar.html

 • Haning Burseryd

  Detta är väldigt avslöjande av den moderna frikyrkan, som fjärmar sej mer och mer från den klassiska tron. Att ha kallelse är inte det viktigaste, det kan vem som helst hävda som har stark tro på sej själv. Det är en självklarhet, att pastorer är trogna sin bekännelse och följer sitt samfund. Om du bejakar alla slags tro är du i verkligheten – LIBERAL.

  Du bejakar könslöshetens teologi i sitt första steg – kvinnliga pastorer. Detta, som går tvärtemot Guds Ord och kyrkans samlade historia. Det, som skedde 1958 i SvK, har skett här! Man behöver inte vara profet, man ser, att frikyrkligheten kommer att ta det sista steget in i det könsneutrala äktenskapet. Det kan ta tid, men om man bejakar olika slags teologier och olika samfund, vem eller vilka kommer att avgöra vad som är rätt till sist?

  I våra dagar är det svårt att vara trogen den tro och bekännelse inom Frikyrkan. Var finns de konservativa i frikyrkosamfund? Den liberala frikyrkan leder just till att man kommer att söka sej till de kristna grupper, som vill ha fast grund i sin tro, men – utanför frikyrkan!

  Lyssna på Sigfrid Deminger!

 • PeJohansson

  Det gör det säkert, tolv män och vatten låter på ngt sätt bekant. Lycka till.

 • PeJohansson

  Länken nedan refererar ett annat guldkorn

  http://www.elimkyrkan.org/den_profetiska_tjansten/

 • PeJohansson

  Kanske även du är en av dem som numera går till Tabernaklet

 • PeJohansson

  En organisation(samfund) träffas för att skapa en starkare organisation, när det inträffar så har man övergivit sök först Guds rike så skall allt som ni behöver komma er till godo”, då har man övergivit den starkaste.

 • kjell

  Det har hänt, men det vore bra om dom tog klar ställning mot GF, som det är nu så vaggas församlingar in i en falsk trygghet, det gäller elim också. (Frågan jag ställde till stefan vad han menar med att stig läser som f`n fick jag inget svar på) jag tyckte det var grovt

 • ulrikajansson

   Ja, visst verkar det bli väldigt lätt så. ”Vi först Gud sedan.”

 • ulrikajansson

   Började att lyssna men det gick inte så bra. Hjälp mig förstå guldkornet.

 • Sward

  Stig,
  Om du tolkar in det jag skriver att det är bra med karriärvägar, klättring, sortering, kändiskskap, status – då feltolkar du mig. Det är bara en beskrivning av hur jag uppfattar verkligheten.
  Jag tycker att jag i mitt korta inlägg försöker visa på andra sätt att tänka och göra.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • PeJohansson

  Det blir ännu mer intressant när man kommer till Laodicea (översatt ”JAG vill”) en ledning som pekar med hela handen i den riktning som majorieteten/jag vill, ett ledarskap som alltid är populärt och nära själen.

 • kjell

  En mening som är viktig upprepas ofta.
  ”Den som har öra han höre vad anden säger till församlingarna”
  (Du ställde en fråga som jag svarade på,är du också där, eller finns du utanför stan)

 • PeJohansson

  Långt bort i skogen

 • kjell

  Då kanske vi bor grannar ! ?

 • PeJohansson

  Senaste tillskotet i floran av ”statistiskt säkerställda metoder” och därmed tillförlitligt för högskoleprofeter är en spådomsteknik inom innemetoden NFU, man kryssar sig fram bland ett antal frågor och blir genom detta upplyst om vilken andlig nådegåva som man ligger närmast.Att höra vad Anden säger är en gammal förlegad teknik som verkligen förpassar anhängarna till dinosauriernas tid, vi är helt ute Kjell, nu gäller personlighetstest på alla områden.Det behövs inte mer än ett ögas klarsynthet för att förstå om denna teknik vänder sig till själen eller lyssnar till Anden-Därefter vänder man sig om och ser vilka som är starkast anhängare till NFU.

 • kjell

  Jag klarar inga sådana personlighetstester, men har ändå fått en personlig kallelse.

  Det är rätt märkligt att för 20 år sedan var det mycket profeterande och tungotal, sedan kom alla högskoleutbildade och då blev det tyst eller kanske det berodde på allt annat oväsen så att dom inte hörs.

  När Jesus talade till 5000 män + kvinnor och barn fanns inga mikrofoner ändå hörs hans ord än i dag.

 • ulrikajansson

  Skriver ut texten du tänker på:
  Upp 3:13-22
  Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. 
  Skriv till församlingens ängel i Laodicea: Så säger han som är Amen,
  det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse: 
  Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 
  Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. 
  Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting,
  och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och
  naken. 
  Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du
  blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga
  nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan
  se. 
  Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.
  Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och
  öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och
  han med mig. 
  Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv
  har segrat och sitter hos min Fader på hans tron. 

  Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

 • http://profiles.google.com/stig.melin.vasteras Stig Melin

  http://stig-melin.blogspot.se/

  Stefan! Jag kommenterar din blogg här, om det går bra
  /Stig

 • ulrikajansson

   Intressant fråga i Stigs text:
  ”Respekt för gåvorna alltså. Hur
  kan man tänka sig att låta bli? Vems gåvor är det annars som
  åberopas?”

 • Pingback: lite av varje | Johan Arenius()