Undervisning om identitet

Just nu pågår den träningsskola som Elimkyrkan har startat upp tillsammans med Korskyrkan och i samarbete med New Wine. Nu undervisar Anna Ekvall från Korskyrkan och David Johansson från Elim om ”Identitet”. Mycket bra undervisning om vilka vi är i Kristus. David tar upp exempel från Gamla Testamentet om Israels identitet som Guds folk. Identitetsfrågorna helt avgörande. Anna E tar upp om hur identiteten formas redan innan vi föds, under åren som barn och tonåring, men Gud formar vår identitet under hela livet. David trycker på att Guds rike är här, redan här och nu, vi lever i ett spänningsfält mellan Guds rike och dödens rike, vi  ser ännu inte den fulla manifestationen av Guds rike. Vi ser dock mycket hända av helande och befrielse. Vi lever i en tid när vi får en försmak av Guds rike och Guds härlighet. När Guds rike präglar oss och när vår vandring i Anden präglar oss, då blir Andens frukt en naturlig del av våra liv. Andens frukt är ett tecken på att vi förblir i Kristus. Både Anna E och David J poängterar den andliga kamp vi kan uppleva när det gäller identiteten. De onda makterna vill få oss att tvivla, och trycka ner oss. Vi behöver leva i Guds ord, för att veta och stå fasta i vad Gud säger om oss.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
  • ulrikajansson

    Någon av oss måste ha tokfel?
    För när jag läser denna text så börjar det bara snurra i huvudet på mig. Ska göra ett arbetspass nu men kanske återkommer jag om snurran börjar landa i någonting.