Kommentar om läget i SEA-debatten

Det verkar som att Dagen anser debatten avslutat i tidningsspalterna om SEA och främlingsfientligheten. Hammarström, Steiner och Lundberg har skrivit två artiklar och jag och Stefan Gustavsson har svarat i två artiklar. I vår senaste artikel inbjöd vi dem till en seminariediskussion, för att fortsätta samtalet.

Jag vidhåller att deras första artikel var mycket vinklad och tendentiös men sedan tycker jag att debatten både i Dagen och andra forum har blivit mer sansad.

Den första mycket tendentiösa artikeln – de tre forskarna använde ju där exakt samma metod som man kritiserade Tunehag för, när det gäller hans texter om islam. Att lyfta fram enstaka citat och inte se till helheten av vad SEA gör och står för det blir mycket tendiöst och vinklat. Inte försöka förstå vad en person menar utan bara se till hur ordvalen uppfattas.

Tycker dock att tidningen Dagen har hanterat debatten bra, och försökt styra upp det på ett sätt jag tycker är acceptabelt.

Ser fram emot fortsatta samtal.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://www.andraget.blogspot.com Andreas Holmberg

  Ja, man kan ju i o f s vända på steken och tycka att Tunehag skriver om islam på ett sätt vi inte accepterar att man skriver om SEA på. Frågan är ju dock hur demonisk man ska anse att islam är – om jämförelser med t.ex. nazism verkligen är relevanta kan man förstås inte mildra kritiken bara för att folkgrupper (jfr tyskarna på 30-talet!) känner sej stämplade. Men er jämförelse med kritik mot romersk katolicism, som ju kan vara ganska brutalradikal både från ateistiskt och protestantiskt håll – tänk bara på det där med Antikrist! – tycker jag är ganska träffande: Bara för att romersk-katolska kyrkan i mångt och mycket är en invandrarkyrka betraktar vi ju inte stenhård kritik mot RKK som främlingsfientlighet. 

  Och ni har helt rätt i att det är orimligt att hålla inne med all kritik som kan missbrukas av främlingsfientliga (jfr hur adekvat – nb adekvat – kritik av Israels politik inte kan stämplas som antisemitism bara för att antisemiter gärna använder den för sina syften – eller hur varje kritik mot de queera äktenskaps- och könsbegreppen inte rimligen kan stämplas som homofob bara för att homofober – t.ex. nazister – håller med om en del.

 • Sward

  Andreas,
  bra kommentar,
  Stefan Swärd

 • http://www.facebook.com/per.hammarstrom.1 Per Hammarström

  Du påstår att vår första artikel är vinklad? Jag påstår att du har fel. Var och en får naturligtvis göra sin tolkning av Mats Tunehags texter men åtskilliga debattörer har kunnat konstatera att vi inte vinklar eller överdriver. Vi återger innehållet korrekt.

  SEA har säkert många goda föresatser men detta hindrar ju knappast att de texter vi kritiserar i vår debattartikeln är djupt främlingsfientliga. De bli ju knappast mindre främlingsfientliga för att SEA gör något som är bra på ett annat område.

  I texterna påstår Mats Tunehag att det pågår en smygislamisering av Europa, att politiker tiger på grund av politisk korrekthet och att vissa medier är medlöpare. Påstår att det finns en trojka (bestående av sekulära humanister, homosexuella lobbygrupper och islamister) som agerar gemensamt för att knuffa de kristna utför en förföljelsetrappa. Hävdar också att det finns en allians mellan nazister och muslimer.

  Skriver han verkligen allt detta? Javisst, länkar till Tunehags texter för den som vill bilda sig en egen uppfattning: http://vemarminnasta.se/?p=60

  Är Tunehags påståenden sanna? Nej, naturligtvis inte. Detta är inget annat än myter som smutskastar människor och göder främlingsfientlighet. Hur i hela fridens dar kan du försvara sådant? På tidigare inlägg har det verkat som om du insett hur fel det är att sprida den här typen av budskap. Misstog mig tydligen.

  Läs också Jonas Bergströms analys av artiklarna här: http://troochpolitik.se/?cat=7

  Vår debattartikel: http://www.dagen.se/opinion/debatt/framlingsfientlighet-via-sea/

 • Nils

   Om ni debattörer lyfter blicken från inomkyrkliga perspektivet, så tycker jag Bitte Assarmo fångar problematiken utifrån problemets kärna:
  http://www.newsmill.se/artikel/2012/09/14/svenska-journalister-kryper-f-r-islamistisk-fundamentalism
  I denna artikel berörs andra utgångspunkter… men det är reella problemställningar som få vågar angripa – speciellt inte den typ av skolning som artikelförfattarna har sin hemvisst från.

 • Sward

  Per Hammarström,
  Hur man ska tolka Tunehags texter har diskuterats. Jag har ju tydligt deklarerat att han uttrycker sig mycket tillspetsat. Jag skulle själv inte kunna uttrycka mig på det sättet i frågan om islam.
  Men ska man granska Tunehags texter så måste man ta hänsyn till att det handlar om en person som under många år jobbat globalt med religionsfrihetsfrågor och förföljelser mot kristna. Det präglar hans perspektiv. Därför tycker jag inte att ni ger en rättvis beskrivning av var han står i dessa frågor.
  Om er ambition var att kritiskt granska SEA tycker jag att artikeln borde innehålla mer stoff än bara fyra år gamla Tunehagscitat, varför citerar ni inte SEA:s nuvarande ordförande i främlingsfientlighetsfrågor.
  Därför tycker jag att första artikeln var tendentiös och vinklad.
  hälsar
  Stefan Swärd

 • ulrikajansson

   Och ur ett bibliskt perspektiv? Vad säger Herren till oss i detta?

 • http://www.facebook.com/per.hammarstrom.1 Per Hammarström

   Stefan Swärd.

   

  En text som läggs ut på SEA:s hemsida (eller i något annat sammanhang)
  måste rimligen kunna stå för sig själv och tala för sig själv. Hur kan du
  begära att en läsare ska ha kunskap om vad en artikelförfattare gjort eller uttalat tidigare? När vi och andra kritiker
  granskat de djupt främlingsfientliga texterna på SEA:s hemsida har vi naturligtvis
  utgått från texternas innehåll och inget annat. Man kan inte göra på något
  annat sätt.

   

  Din syn på hur text ska läsas är alltså märklig. Metoden innebär
  att vad som helt kan bortförklaras eller ursäktas: författaren menar ”egentligen” något helt
  annat än det han/hon skriver eftersom… På så sätt har du gjort det samtal du
  efterlyser nästintill meningslöst.

   

  Just i detta specifika fall är det dock väl känt att Mats
  Tunehag under en lång följd av år skrivit ledarartiklar i Världen idag, texter på
  SEA:s hemsida och nu senast i maj i år på sin blogg, där han konsekvent hävdat
  att muslimer som lever här i Europa håller på att smygislamisera, att politiker
  sover medan denna islamisering pågår och att medier är medlöpare. Han må i andra
  sammanhang på ett bra sätt lyft frågan om förföljelser mot kristna,
  men detta är naturligtvis ingen ursäkt för att smutskasta muslimer och utmåla
  hotbilder och konspirationer såsom det görs i de aktuella texterna.

   

  Mats Tunehag är självklart i sin fulla rätt att ha och uttrycka vilka åsikter han vill. Det respekterar jag. Det som fortfarande förvånar mig är att SEA, i vars nätverk flera samfund
  ingår, konsekvent försvarat texterna.

  Du skriver visserligen att Mats Tunehag uttrycker sig mycket tillspetsat. Det må vara sant, men problemet är inte hur saken uttrycks utan
  innehållet. Du skriver att du för din del inte skulle uttrycka dig på det sättet om
  islam. Gott så, men du tycks vara ganska ensam i SEA-ledningen om den åsikten. Och när allt kommer omkring ska texterna tydligen ändå finnas kvar på SEA:s hemsida och alltjämt försvaras. Det känns inte särskilt konsekvent, bara tragiskt.

  /Per Hammarström