Ställ upp i kampen för Amireh och Zeinab

Vi pausar nu något i debatten om SEA. En akut sak har dykt upp. Den välkände kristne sångaren Ingemar Olsson är numera pastor i Fellingsbro frikyrkoförsamling, Ängebykyrkan – några mil norr om Örebro. Två av medlemmarna i församlingen heter Amireh och Zeinab, mor och dotter. De kommer från Iran. De har lämnat islam och blivit kristna och gått med i församlingen i Fellingsbro. De har nu gripits av polisen för att utvisas till Iran. Ingemar Olsson har skrivit till TV och sagt ”att de är inlåsta i en svensk dödscell”. Han gör bedömningen att de kommer att bli dödade eller utsättas för tvångsgifte. Här är tidningen Dagens reportage om denna fråga. Här är reportaget från regionala nyheter SVT.

Så här skrev Ingemar Olsson till Migrationsverket förra veckan: ”I fredags satte polisen Amireh och Zeinab i fängelse för att utvisa dem till Iran – det land där de enligt landets lag är brottslingar. Deras brott bestraffas i Iran med döden. I Sverige är det inte brottsligt att ha och utrycka sin tro. I Iran är det dödsstraff på att lämna islam. Migrationsverkets personal har, utifrån ett formulär och efter sin egen subjektiva bedömning slagit fast att Amireh och Zeinab inte är kristna. Detta är fel. De ÄR kristna i ordets djupaste mening. De båda har en personlig relation till Jesus och är väl kända medlemmar av Fellingsbro frikyrkoförsamling, Ängebykyrkan. Igår träffade jag för första gången Amirehs syster, som bor i Örebro, XX. Hon är muslim och har hela tiden motsatt sig Amirehs och Zeinabs omvändelse till kristen tro. Hennes redogörelse för sin systers och systerdotters omvändelse till kristen tro, stämmer till 100% med vad vi har upplevt i Ängebykyrkan – men sedd från helt motsatt håll. Hon har själv sett den förvandling som systerns frälsning har lett till och tvivlar inte på hennes tro. Amireh och Zeinab sitter nu i en svensk dödscell, där själva avrättningen kommer att verkställas av Iran. Jag vädjar till Migrationsdomstolen, att tro på oss och på Amirehs syster, förändra Mighrationsverkets felaktiga bedömning och omedelbart sätta dem på fri fot och ge dem det skydd de bör få i Sverige, dvs, bevilja asyl och uppehållstillstånd.”

Ingemar Olsson skriver också i ett annat brev till Migrationsverket: ”Utifrån en rad kunskapsfrågor har Migrationsverket avgjort att Amirehs och Zeinabs religiösa tro inte håller måttet och att deras omvändelse inte är trovärdig. Undertecknad och de som känner Amireh och Zeinab vet däremot att deras kristna tro är uppriktig. Migrationsverkets förfarande är felaktigt och skrämmande godtyckligt. Förutom förhörsledarens ofta bristfälliga religionskunskap, spelar dennes egna uppfattningar stor roll, liksom den utfrågades utsatta läge. Jag har inför dessa religionsutfrågningar delat Amirehs och Zeinabs ångest, och tillsammans med dem gått igenom tänkbara faktafrågor om kristendom, som jag trots min teologiska examen ibland inte heller kunnat svara på.”

Det här visar på ett problem vi stöter på i utvisningsärenden, att avgöra om en person har konverterat eller inte på godtyckliga grunder.

Vad kan man då göra för att engagera sig:

1. Be till Gud för de två kvinnorna, Ingemar Olsson och den berörda församlingen. Be att Migrationsverket och Migrationsdomstolen ska ändra sin uppfattning.

2. Kontakta lokala riksdagsmän och be att de hör av sig till migrationsmyndigheterna. Du kan använda informationen och länkarna på denna blogg. Uttryck ditt bekymmer över hur migrationspolitiken fungerar. Politikerna är inte beslutsfattare i enskilda ärenden men är viktiga opinionsbildare.

3. Kontakta media och delge denna information, du kan hänvisa till länkarna och inlägget på denna blogg. Jag har själv kontaktat TV4 nu direkt, och ska kontakta Expressen och Svenska Dagbladet och ska försöka få in någon text som berör denna fråga.

4. Skriv till Migrationsverket och protestera. Adressen är: Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten, 428 80 Kållered. Du måste då ange ärendenummer 11078953. Deras kompletta namn är Amireh Aliresai och Zeinab Zavvar.

5. Skriv till Migrationsdomstolen och protestera, ärendet har nu överklagats dit. Adressen är: Förvaltningsrätten i Göteborg, Migrationsdomstolen, Box 53197, 400 15 Göteborg. Du kan använda uppgifter från detta blogginlägg och länkarna i inlägget, och ge argument för varför du tycker att de ska få stanna i Sverige.

6. De båda kvinnorna har gripits av svenska polisen, har låsts in på förvaret i Flen, en av dem är dock så dålig att hon har lagts in på sjukhus. Vill du engagera dig direkt genom att besöka kvinnorna eller på något annat sätt hjälpa till, kontakta församlingen i Fellingsbro, du hittar kontaktuppgifterna på internet.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • ulrikajansson

  Det avgörande måste vara de verkliga riskerna i att skickas tillbaka. Inte vad migrationsverket tror eller inte. (De tror ju inte själva för då skulle besluten se annorlunda ut.) Om den muslimska systern anser dem lämnat islam så kommer Iran också att se det så. Detta och inget annat är det intressanta. För vi har väl dessutom religionsfrihet? Varför är muslimerna så fria förresten? Pengar?

 • http://www.facebook.com/lars.nilsson.35175 Lars Nilsson

  Vad man slås av när det gäller Migrationsverket  gång på gång är att det verkar som det finns en kvot med flyktingar som får stanna, och utvisningar sköts sterilt,känslolöst. Man kan ju verkligen då fråga sig varför vi då här i sverige tar imot flyktingar och asyl sökande när det humana perspektivet hela tiden skymms bort ,var finns hjärtat hos dessa beslutsfattare. Att dessa två kvinnor riskeras att dödas eller tvångsgiftas borde väl vara skäl nog att stanna på trygg mark här i sverige.  

 • Pingback: I skuggan av dagen som varit | Berget()

 • MatByr

  Tack Stefan för att du engagerar dig i detta. Vi i församlingen har haft glädjen att dela gemenskap med asylsökande under tio år, men aldrig tidigare har vi upplevt att församlingsmedlemmar (som Amireh och Zeinab) tagits i förvar. Tack alla ni som engagerar er och är med och ber.
  Mats Byrén, ordförande Ängebykyrkan Fellingsbro (GF/Efk)

 • Pingback: Engagemang för våra inlåsta vänner « Från världens brevskola()

 • https://digitaltolk.se/landing/svenska-till-arabiska svenska till arabiska

  Det viktigaste är att vara i fred med dig själv och allt kommer att dyka upp