Nu är jag ledsen, arg och upprörd

Tidningen Dagen publicerar under torsdagen en helsidesartikel med mycket grova anklagelser mot Svenska Evangeliska Alliansen (SEA). Här är en länk till artikeln. Eftersom artikeln får ett sådant utrymme, publiceras på sidan 3 och nämns även på förstasidan kan jag inte förstå det på annat sätt än att Dagens chefredaktör anser att artikelförfattarna har något viktigt att säga, och att det finns en verklig substans i artikeln. Jag är mycket ledsen och besviken, speciellt med tanke på att jag har suttit i tidningen Dagens styrelse i tio år. Artikeln är skriven av de tre aktiva forskarna Per Hammarström, Anders Lundberg och Christian Steiner.

Jag är sedan ett halvår tillbaka styrelsens ordförande i SEA och det innebär att jag har ett yttersta ansvar för vår verksamhet. Tillsammans med vår generalsekreterare Stefan Gustavsson har vi skrivit ett svar som förhoppningsvis publiceras redan i fredagens tidning, där vi ingående redogör för SEA:s arbete för att främja religionsfrihet och ett mångkulturellt samhälle.

På grund av mitt ansvar i SEA blir artikeln en direkt riktad kritik mot mig som person. Jag vill därför ge några personliga reflektioner innan Stefan Gustavssons och mitt officiella SEA-svar publiceras.

De tre artikelförfattarna argumenterar för sin ståndpunkt genom enstaka citat av några artiklar som Mats Tunehag har skrivit. Tunehag var ju tidigare SEA:s styrelseordförande men avgick från det uppdraget för ett par år sedan. Under mellanperioden har EFS:s tidigare föreståndare Anders Sjöberg och riksdagsledamoten Anneli Enochsson fungerat som ordförande. Sedan mars månad i år har jag det uppdraget.

Eftersom jag själv har varit djupt engagerad i många år i kampen mot främlingsfientlighet och rasism, så känns det kränkande att bli utsatt för denna typ av kritik.

Om nu SEA som organisation ska bedömas i denna fråga genom att använda enstaka citat av styrelsens ordförande, varför väljer då inte artikelförfattarna att citera SEA:s nuvarande ordförande?  Man känner väl till att jag publicerat artiklar i både Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet mot rasism och främlingsfientlighet, och man har säkerligen läst ledare av mig i Världen Idag detta år som tar upp detta ämne. Man har säkert noterat att jag kritiserat svensk flyktingpolitik både i Sveriges Radio, TV4 och SVT. Varför tas det inte med citat från detta material om man nu vill spegla SEA:s inställning ? Det nämns inte ett ord i artikeln om SEA:s nuvarande ordförande utan endast om en tidigare ordförande. Varför?

Om det nu är Mats Tunehags texter man är kritisk mot, varför tar man då inte debatten med Tunehag direkt? Varför kritisera en hel organisation som SEA som publicerar massor av texter hela tiden, och även skrifter, nu väljer man ut bara enstaka citat från en enskild persons texter.

Jag är också mycket förvånad över de tre forskarnas brist på metodmedvetenhet. Ska SEA som organisation granskas  ska det naturligtvis göras en helhetsbedömning av vad vi står för och vad vi har sagt. Återigen – ska man bara grunda analysen på ordförandecitat begriper jag inte varför man inte citerar vad jag sagt i ämnet. Men ska man göra en rimlig bedömning av SEA:s inställning bör man rimligtvis gå igenom allt vårt material och göra en sammanvägd bedömning. I min och Stefan Gustavssons genmäle kommer vi att lyfta fram ett antal saker SEA har sagt och gjort på detta område, som går i en helt annan riktning än vad de tre artikelförfattarna insinuerar. Antingen är de fullständigt okunniga om den organisation de kritiserar eller också använder de en extremt tendentiös metod.

Sedan tycker jag att de ger en fullständigt missvisande bild av Mats Tunehag som person och vad han står för. Han har under många år jobbat globalt och internationellt med mission och människorättsfrågor, och har en mångårig kompetens av att jobba med och för förföljda kristna, bland annat som chef för Slaviska missionen under ett antal år. Få i Sverige är så kunniga som Tunehag i dessa frågor. Han har ingående kunskaper om förhållandena i en rad olika muslimska länder, och har ett internationellt erkänt förtroende på detta område, genom att han har ett ansvar för dessa frågor i World Evangelical Alliance. Han skriver många texter, och precis som jag gör, är det ibland polemiskt och kategoriserande. Men för att göra en rättvis bedömning av Tunehags inställning måste man göra en bredare genomgång av vad han har skrivit och man måste granska syftet med det han skriver. Det skulle visa att han tydligt skiljer på islam som religion, tankesystem och politisk kraft och människor som är muslimer. Det är fullständigt befängt att hävda att det är rasism att kritisera de omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter som sker i religionens namn runt om i världen, och väldigt ofta i Islams namn. Detta måste kunna diskuteras sakligt och kunnigt.

Att beskriva en persons ståndpunkter genom enstaka citat som bekräftar den tes man vill driva, jag ställer mig frågande till metoden? De tre forskarna har naturligtvis gått igenom Tunehags samlade skrivande på området, varför för man inte fram citat av Tunehag som motsäger den tes man vill driva?

Jag håller med de tre artikelförfattarna att det finns främlingsfientliga tendenser i svensk kristenhet, även om jag anser att aktiva kristna är mycket mindre rasister och främlingsfientliga än svenskar i allmänhet. Den frågan behöver diskuteras. Jag tycker dock att det blir fullständigt snett om man lyfter fram frågan genom att ge sig på Svenska Evangeliska Alliansen.

Jag påpekade på DN debatt redan för cirka fyra år sedan, att det kunde finnas falanger inom kristenheten som kunde röra sig i riktning mot Sverigedemokraterna. Då var det ingen som trodde på mig. Idag är det uppenbart. Redan då var jag i frontlinjen i kampen mot detta.

Det är uppenbart att de tre artikelförfattarna har något horn i sidan mot SEA. Det vore mycket ärligare om de förde fram vad detta är, och vad de är kritiska emot, istället för att koka soppa på några enstaka Tunehagscitat.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://erikolof.blogspot.com/ Erik O.

  Jag känner med dig Stefan, det här är inte rättvist.

 • Nils

  skickade en kommentar på Dagens kommentatorsfält.
  http://www.dagen.se/opinion/debatt/framlingsfientlighet-via-sea/

  En annan allvarlig problemställning Stefan:
  Varför har ni givit Frizons ledning fria tyglar att släpa in EKHO för att propagera för HBTQ ?!
  Jag kommenterar det även på Dagen – men Frizons ledning lyser med sin frånvaro (Frizon har ju som huvudman EFK):
  http://www.dagen.se/opinion/debatt/bryt-tystnaden-om-hbtq/

 • Per Hammarstrom

  Som en av författarna till debattartikeln får jag kanske komma med några invändningar. Jag ber dig först att skruva ner tonläget en aning. Du har knappast mer rätt för att du tar i så fruktansvärt. Låt oss i stället  föra en sansad debatt i ett viktigt ämne.

  Låt mig klargöra att vi som skrivit artikeln inte har något horn i sidan till SEA eller till någon enskild styrelsemedlem. Det vi däremot tycker väldigt illa om är främlingsfientlighet och islamofobi och när sådana texter finns på SEA:s hemsida och när enskilda styrelsemedlemmar går ut med främlingsfientliga texter på sin blogg, ja, då tycker vi att frågan kan vara värd att diskutera.

  Jag vet att du är engagerad i frågor om mänskliga rättigheter, har stått upp mot främlingsfientlighet i olika sammanhang och arbetet för en generös flyktingpolitik. Detta är uppskattat men därför är det desto mer förvånande att du så tydligt försvarar de texter vi kritiserar i debattartikeln.

  Vi gör inga anspråk på att ge något slags en helhetsbild av SEA:s syn på frågor som har med islam och muslimer att göra. Vi valde att plocka fram tre texter, skrivna ab SEA:s tidigare ordförande och nuvarande styrelsemedlem Mats Tunehag. Texterna ligger ute på Alliansens hemsida. Den som vill ha länkarna och själva läsa texterna kan gå in på http://www.vemarminnasta.se. Jag blir inte riktigt klok på om du anser att dessa texter uttrycker SEA:s nuvarande ståndpunkt eller om ni har ändrat er. Den frågan bör du svara på.

  För faktum kvarstår, i dessa texter framställs muslimerna som lögnare och bedragare. Det sägs att det pågår en islamisering av Europa, att politikerna blundar på grund av politisk korrekthet och att medier är medlöpare. Vidare sägs att det finns en troja bestående av ” ”fundamentalistiska sekularister, homosexuella lobbygrupper och islamister” som agerar gemensamt för att diskriminera och förfölja kristna. I samma text kopplas muslimerna ihop med nazisterna; enligt texten ska dessa ingå i en ”allians”. Det är förstås bisarrt. Var och en kan läsa texterna och konstatera att jag återger innehållet på ett korrekt sätt.

  Jag tror naturligtvis inte att du står för dessa åsikter men jag ser det som problematiskt att du inte tar ett tydligt avstånd från den här typen av högerpropaganda. Om du och SEA vill vara trovärdiga i dessa frågor tycker jag att ni borde göra upp med denna antimuslimska agenda ni förde under en period och därtill ta en diskussion i styrelsen om hur enskilda styrelsemedlemmar uttalar sig om muslimer idag.

 • KjellAxel

  Bra Stefan!

 • Pingback: Vem är min nästa? » Stefan Swärd är ledsen, arg och upprörd()

 • Elisabeth Sandlund

  Diskussionen i sakfrågan får de tre artikelförfattarna själva föra med SEA:s företrädare. Som opinionsredaktör för Dagen vill jag dock påpeka att alla debattartiklar av större omfång publiceras på sidan tre och nämns på första sidan. Det gäller texter vars tendens vi som tidning delar likaväl sådana där åsikter som strider mot vår uppfattning torgförs.
  Vi har alltså inte lyft fram just denna text på något exceptionellt sätt. Publiceringen ska ses som att vi anser att frågan är värd att diskuteras, eftersom vi ser SEA som en viktig aktör i svensk kristenhet. Det är också därför vi har gett möjlighet till ett bemötande från SEA:s sida redan i fredagens tidning.
  En debattsidas funktion går ut på att låta åsikter mötas och diskussionen flöda så fritt som möjligt. Den principen är på intet sätt ny för Dagen utan gällde även under de år när Stefan Swärd satt i tidningens styrelse.  Denna hållning utvecklas närmare i debattredaktören Hasse Boströms krönika som finns att läsa här: http://www.dagen.se/debattkronika/hasse-bostrom-nagra-inlagg-maste-irritera/.
  Elisabeth Sandlund
  opinionsredaktör
  Dagen

 • Westinbo

  Jag måste först tacka Mats Tunehag för hans upplysande och informativa artiklar som jag antagligen aldrig hade kommit att läsa om inte Per Hammarström tagit upp dem i Dagen-artikeln. Jag tycker att Per Hammarström själv ska föra en saklig diskussion istället för att ropa högt om islamofobi och homofobi mm  även om det passar väl in i den politiskt korrekta medvinden. Jag kan inte se några felaktigheter i Mats Tunehags artiklar, men det vore kanske bra med källhänvisningar. Å andra sidan ska man kanske inte förvänta sig att alltid kunna få fram sanningsvittnen när lögn och repression är fruktansvärda realiteter inom dessa sammanhang. Då meddelas verkligheten från mun till mun och genom informella kanaler. Per Hammarström försöker blåsa igång en storm i ett vattenglas.

 • Eva Hultén

  Gott att ni tar debatten direkt!
  Ska leta igenom gamla nyhetsbrev under dagen – nyfiken på vad jag kan hitta…
  (Medlem sedan några år och deltagare på årsmötet senast.)
  Allt gott, Stefan!

 • Jonas

  Också förvånad. Har i och för sig inte läst Tunehags texter, men SEA har ju under de senaste åren varit en kraftfull röst för radikal pluralism och religionsfrihet. All heder till SEA för det! Undrar om det inte hade varit bättre om artikelförfattarna hade hört av sig till SEA för ett samtal istället för att komma med den här anklagelsen. Stryker ju under fördomar om att evangelikala kristna är mörkermän, vilket helt enkelt inte är sant.

  Däremot är din känga mot Dagen obegriplig. Du vet väl hur en debattsida fungerar? Förstår din upprördhet, men låt oss inte bli konspiratoriska.

  Jonasq

 • Per Hammarstrom

  Hej Jonas. Jag har faktiskt kontaktat SEA vid flera tillfällen i ärendet, se http://vemarminnasta.se/?p=33
  Länkarna till Tunehags texter finns också där.
  /Per

 • ulrikajansson

  När ska SEA börja städa upp efter alla villoläror som sprider sig inom församlingarna. Är det lättare att peka på de ”där borta” än att granska bjälken ”här inne” eller vad det heter?
  Är det lättare att prata islam än om det ockulta som tränger allt djupare in i de egna leden?

 • Nils

   Heder åt dig Elisabeth – att du tar dig tid & förklarar.

  Sen kan man ju ändå fundera över om det övergripande ansvaret…
  Vi som följer den sekulära medie-debatten kan ju klart observera att ”fobi”-kletandet inte behöver uppmuntras.
  Även om åsikter ska brytas för att erhålla debatt, så kan man fundera över om det ges näring åt att göra som Mona Sahlin:  – att klassificera alla kristna som fundamentalister.

 • Jonasq

  Hej Per!

  Läste texterna och finner de mycket knepiga. Retoriken känns igen från sammanhang som SEA inte vill vara förknippade med. Det är jag helt säker på. Och jag är uppriktigt förvånad över att dessa texter kunde skrivas i SEAs namn, det måste rimligtvis betraktas som ett olyckligt misstag? Eller har man inte velat konfrontera skribenten av någon anledning? För så här ska ju inte evangelikala företrädare uttrycka sig om Islam och muslimer.

  Men är det här verkligen ett SEA-problem? Samma slags retorik har ju förekommit i Världen Idag, och av samma skribent. Så kanske den här dikussionen inte bör generaliseras? Och kanske skribenten ifråga vill förklara sig

 • HelgeA

  Men vilken inledning, Per.
  ”Jag ber dig först att skruva ner tonläget en aning. Du har knappast mer rätt för att du tar i så fruktansvärt.”

  De som har fest tycker ju oftast inte att musiken spelas på särskilt hög volym, eller hur? Som utomstående betraktare bedömer jag att ni lagt er på en hög angreppsnivå i artikeln. Det är kanske så att du som medförfattare inte inser detta. Stefans svar uppfattas därför av dig som uppskruvat – fast han kanske känner att han måste ropa för att höras genom ert höga tonläge?

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Stefan, jag vet mycket väl att du inte är främlingsfientlig, och just därför tycker jag att ni bör ta och radera Tunehags främlingsfientliga texter omgående. Jag har läst dem och kan lugnt säga att Hammarström och hans kolleger inte bygger på lösryckta meningar tagna ur sitt sammanhang, Tunehags texter är genuint främlingsfientliga.

  Gud välsigne dig!

 • http://www.facebook.com/per.hammarstrom.1 Per Hammarström

  Jag tycker också det är trist att SEA publicerat texterna. Utgångspunkten för vår artikel var att få ett besked om hur SEA ställer sig till innehållet. Har svårt att förstå varför Stefan Swärd inte kommenterat innehållet i sitt inlägg.

 • Sune Olofson

  Elisabeth Sandlund och Hasse Boström (här nedan) intar den enda rimliga hållningen som debatt- och opinionsredaktörer. Och visst klarar du Stefan att hantera detta? Att åsikter bryts kan också leda till förbättringar.
  Sune Olofson
  Debattredaktör och reporter vid Svenska Dagbladet 1981-2009

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  OK, så här fungerar det alltså: Gå fram till en person vars åsikt du inte gillar. Slå honom på käften så att han stupar och spotta sedan på honom. När han så reser sig upp och börjar protestera mot behandlingen, säg då åt hon att ”skruva ner tonläget en aning”!

  Det säger ganska mycket om en persons verklighetsuppfattning och intresse för saklig debatt, om han gör så!

 • Pingback: Kristna mot kristna i debatt om främlingsfientlighet | Marie Willermark()

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  Hur gör man om man vill kritisera en religion, dess idéer, tankar, praxis, skrifter osv, men inte i sig vill kritisera de enskilda människorna som i regel endast är födda in i den? T.ex. Hur skulle Tunehag ha formulerat sig om han velat uttrycka sina kritiska synpunkter, utan att bli anklagad för främlingsfientlighet, som ju är ett starkt ord?

 • Jonasq

  Ja, och du kan väl kommentera frågan om huruvida detta är ett SEA-problem? Det handlar väl om tre texter av en och samme skribent? Som inte längre företräder SEA? Och som har skrivit liknande texter i Världen Idag.

 • Felicitasss

  Efter att ha läst ditt inlägg så förs tankarna till begreppet ”kastratkristna” som jag läste om på denna blogg för en tid sedan, jag saxar ur denna underbart festliga text:

  ”Kastratkristendom är ett nästan uteslutande vitt fenomen. Den kastratkristne är vit och skäms för det. Fastän han egentligen “inte tror att raser finns” är han kulturmarxistiskt övertygad om den vite mannens skuld i allt. Vilket för övrigt passar honom utmärkt. Den kastratkristne saknar nämligen ryggrad. Självaktning är en börda som han mer än gärna avstår. Att krypa för andra och göra avbön för att han finns ligger honom liksom för.

  Den kastratkristne känner heller ingen tacksamhetsskuld mot gångna generationer, ingen stolthet över det egna arvet. Han saknar pietet, den dygd grekerna satte högst. Kulturmarxismens lögnaktiga smutskastning av Västs förflutna stör honom inte det allra minsta. Snarare tvärtom. Den kastratkristne är masochist och finner i förödmjukelsen av det egna både tillfredsställelse och anledning till högmod.

  Gud vill den vite mannens död, tror han, och utifrån denna bisarra föreställning står han förvisso högre i rang än andra. Fariseiskt döljer han sin effeminerade vekhet bakom en lära han förvridit till oigenkännlighet. Enkelt uttryckt förkroppsligar den kastratkristne Nietzsches varje (felaktiga) föreställning om kristendomen.

  Innan den kastratkristne ens öppnat munnen förråder han sig genom sin hållning. Den kastratkristne kan helt enkelt inte stå rak i ryggen. Sådant ser militäriskt ut och antyder antingen fascism eller manlighet. Troligtvis bägge delarna. Och det hade inte Snäll-Jesus tyckt om. Inte för att den kastratkristne hade orkat stå rakt, orkat stå på sig, orkat stå upp för det som behöver det ens om Snäll-Jesus hade krävt det. Men så är heller inte sanningslidelse och kongruens den kastratkristnes utmärkande drag. Däremot skenhelighet. Om nu Snäll-Jesus kan ge litet av hjältemodets och överlägsenhetens glans åt kastratkristen ynkedom och ansvarslöshet, så duger det gott och väl. Jesus blir på så sätt mest en passande undanflykt. En undanflykt man både utnyttjar och tror på  i ett sorgligt mänskligt virrvarr av motstridiga motiv. Av allt detta följer hur som helst att kastratkristna alltid är lätt framåtböjda, i ständig avbön över att vara vita och kristna, kanske rentav män. I värsta fall vita heterosexuella män.

  På ett abstraktare plan, på idéplanet (men utan att gå in för mycket på teologiska spörsmål), röjer sig den kastratkristne därigenom att han aldrig anser sig ha några som helst skyldigheter mot verkligheten. Detta märker man tidigt i samtal med honom. Det må gälla massinvandringen eller något annat minerat samtalsämne. Den vanliga tråkiga verklighet vi andra lever i bekommer honom liksom inte och utgör aldrig något giltigt argument i hans ögon. Den kastratkristne står helt enkelt över sånt där. Jesus är ju hans kompis, och Jesus brydde sig inte heller om sånt. Jesus föredrog utopiernas rike. Han var snäll, han var radikal och han älskade De Utsatta. Rätt sorts utsatta, förstås — Aftonbladet har den senast uppdaterade listan. Ja, Jesus var idel gosig kärlek och kunde dessutom gå på vatten. När han inte delade ut gratis bröd eller predikade socialism, genus, rasupplösning och allmänt gränsöverskridande. Inte bet verkligheten på honom, inte. Den kastratkristnes Jesus-bild är förstämmande tidsbunden, ytlig och geléartad. Den är nämligen en spegelbild av honom själv.

  Liksom alla andra egenrättfärdiga världsförbättrare föraktar den kastratkristne den vanliga, tarvliga verkligheten. Den där vulgära världen där konkreta människor föds, lever och dör.  Där enkla, faktiska sammanhang råder, långt från utopiernas abstrakta lyckorike. Där ens mor och bror kommer före främlingen. Där hierarkier, gränser och diskriminering (urskiljning) hör till verklighetens själva fundament.  Där man först måste så för att senare kunna skörda. Där ansvar och skyldigheter går före rättigheter. Där utsatthet  inte är en ideologisk kategori som tillskrivs vissa grupper för att förgöra andra. Där brottslingen förtjänar straff och offret medkänsla. Annorlunda uttryckt föraktar den kastratkristne själva den ordning, den verklighet som Gud skapade och upprätthåller.  Han föraktar likaledes de naturliga förpliktelser som följer av denna ordning och verklighet. Till exempel aktning för ens föräldrar och fosterland (fjärde budet). Tio Guds bud har gett vika för abstrakta, utopiska projekt med smak av 68.

  Den kastratkristne är i allt väsentligt en skapelse av kulturmarxismen. Och delar därför kulturradikalas och satanisters förakt för Guds ordning. Precis som dessa grupper – men på sitt eget, mesigare sätt –  för den kastratkristne krig mot Guds egen skapelseordning. I Jesu namn! En skapelseordning som är oförenlig med den fariseiskt snällistiska ideologi han kallar kristendom och som därför måste bort. Fakta talar sitt tydliga språk: Expressen och TV4 kan alltid räkna med kastratkristnas stöd i kriget mot verkligheten. Och förklaringen är lika enkel som den kan synas hård. Den kastratkristne är i själva verket inte kristen alls, sakligt betraktat. Han åberopar förvisso ofta sin egen spegelbild, som han då kallar för Jesus. Och han talar ibland om “kristna värden som demokrati, jämlikhet och tolerans”. Men det är för världens makter och för kulturradikala utopier som han knäfaller. Inte Andra Personen i Treenigheten. Den kastratkristne är enkelt uttryckt ett missfoster. En dubbelnatur. En vandrande självmotsägelse. Detta förklarar varför den kastratkristne uppfattas som så ynklig, malplacé och omanlig. För övrigt lättlurad och intolerant, pietetslös och allmänt opålitlig, om än fullkomligt förutsebar i sin underkastelse under pk-överheten, väcker den kastratkristne bara förakt.

  I sitt eget effeminerade, fariseiska sinne ser den kastratkristne detta förakt som ytterligare ett bevis på sin egen förträfflighet genom självutplåning. Han är SNÄLL, precis som Woodstock-Snäll-Jesus. Nu kanske någon elak tunga invänder att varken kyrkofäderna, Luther eller Pius IX kände till kategorin snäll, men vad gör väl det? Kastratkristna läser inte kyrkofäderna. Utom prettokristna kastratkristna, och de håller sig då till noga utvalda, nogsamt tillrättalagda, lagom harmlösa utdrag som godkänts av Dem Som Vet. — Man kan aldrig vara för noga. — I övrigt blir det mest Expressen och TV4. Eller DN, SVT och Signum för prettokristna .

  Den kastratkristne må inbilla sig att han genom sin krökta rygg, sin förkärlek för Rätt Sorts Utsatta Grupper och sitt undergivna leende kommit nära Jesus. I DNs och SVTs ögon är den kastratkristne mest en kastrerad mes och därmed ofarlig. Vilket förstås var hela poängen med kastratkristendomen i förstone. Och denna gång är det DN som har rätt.”

  Saxat från http://beskt.wordpress.com/2010/09/28/prettokatoliker-och-kastratkristna/

 • Thor

  Tunehag, av Swärd omtalad som sakkunnig i Islamiska frågor i orden ”Han har ingående kunskaper om förhållandena i en rad olika muslimska
  länder, och har ett internationellt erkänt förtroende på detta område”

  Detta är tyvärr kunskap som uttryckts från många Kristna som ”ser” på Islam i sin omvärld utan att ”studera” dess innehåll rent skriftmässigt.
  Jag är själv inte klar med min studie av Koranen, men har i mellantiden även gått igenom de flesta studier om Hadit avseende Jesus från de första 300 åren av Islam (skillnaden mellan Sunni och Shia).

  Att på det sättet använda sitt omdöme om Islam som Tunehag gör, ger en mycket ensidig bild, och inte den komplexitet som även Islam utgör. Se bara på, hur inom Kristendom, många läror och nya religioner som uppstår med Jesus i centrum.
  Jag anser att det är fel att i SEAs organisation uttrycka det Tunehag skriver utan att dessutom ha med en hänvisning till de Bibliska skrifter som Muhammed använder (Bl.a. Lukas och Markus Evangelium).

  Koranen (King Fahd Complex, Two Holy Mosques King Abdullah ibn ’ Abd al-’Aziz Al Sa’ûd) är tvetydig eftersom den både talar om straff för den som omvänder sig, som den talar om religiös tillhörighet för de tre religionerna Judendom, Kristendom och Islam (Surah 42:15). Dessutom uppmanar profeten i sin skrift de troende att lyda Jesus (Surah 43:63), varför det finns en anledning för en Kristen att fråga: Hur lyder du Kristi bud, och vilka är de?
  För att inte bli lång nämner jag bara vidare att Koranen upprepar om, och om igen att det är Allah (Gud) som utmäter straff och belöningar. Så med andra ord: med vilken rätt utser sig en troende i religionen ”Fred” (Islam) till en uträttare av straff istället för att visa Gud respekt i kärlek till Gud, och med den kärlek som vi alla är skapade?

  Med detta sagt är jag fortfarande evangeliskt troende Kristen, en Kristi lärjunge, men med blicken fäst på Jesus och målet enligt Hans befallning Matteus 28:18-20

  Guds frid

 • Kristian Steiner

  Man kan börja med att inte hävda att det finns ”en märklig allians mellan nazister och muslimer”.

 • http://dessaminaminstabroder.blogspot.se/ Dessa mina minsta bröder

   Jag håller med dej Micael , artiklarna är ju publicerade på SEA:s  hemsida då har SEA ett ansvar även de är ett par år gamla.

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  Aha, så du vet att det inte finns några som helst kopplingar mellan vissa nynazistiska (eller liknande) grupperingar och vissa låt oss säga islamistiska eller radikalt muslimska grupperingar? Inget samband, ingen gemensam antijudisk agenda som ibland kan leda till visst samröre? Det finns alltså ingen kontakt mellan sådan grupperingar, trots vissa gemensamma intressen?

 • Morgan Malmborg

  I Sverige kallas man rasist bara man har en kritisk inställning till islam. Kristna är vördigt okunniga Om islam för mej som bibel troende finns bara sd att rösta på. Kd är Sveriges nya liberala parti.

 • Sofia Ödman

  Tack Stefan & Stefan för ert arbete i SEA och att ni står upp för
  religionsfrihet och yttrandefrihet och är raka efter en snedvriden
  debattstart!

 • Jonas

  Mikael, håll med om att det där inte var en bra formulering. För det kan ju finnas kopplingar mellan vissa kristna och nazister också. Eller hur? Men vi skulle inte tycka att det var fair play att göra den typen av generella kopplingar i en debattartikel. Dialogen med andra religioner måste präglas av respekt. Och då kastar man inte fram nazistkortet. Visst finns det mycket bättre sätt att kritisera Islam en genom den typen av retorik? Sedan är ju frågan om kristna organisationer har någon uppgift att rent allmänt ”kritisera Islam”? En sådan kritik torde behöva föregås av att vi vill försvara eller förklara något i den kristna tron i relation till Islam, annars är det väl inte en uppgift för en kristen organisation, alltså som något slags pseudo-politiskt inlägg?

 • http://www.facebook.com/per.hammarstrom.1 Per Hammarström

  Först,  Tunehag sitter fortfarande i styrelsen och företräder således SEA. Jag trodde inte att detta var ett SEA-problem. Men det var ju den frågan vi ville få klarhet i. Nu, när man så hårdnackat försvarat texterna får man kanske ändå säga att detta är ett SEA-problem. Men ingen skulle vara gladare än jag om SEA kunde ta ett tydligt avstånd från de rätt förfärliga idéer som framförs.

 • http://twitter.com/setovis bud

  Elisabeth ditt inlägg  är i demokratisk och kristen anda. För övrigt är det väl så att den som inte vill se, ser intet. I Islam tecken sker oerhörda grymheter så gott som överallt i världen. Se även förföljelsen av ”otrogna”.
  Det är märkligt att att sådana som kallar sig kristna bjuder in Imaner att predika i
  sina bönehus utan att säga att nu vill vi predika i era Moske`er.
  Att S.V.K för några årtionde sedan ansåg att Islam var djävulens tro tycks vara glömt?

 • Pingback: Tunehag och Vilks provocerar, men rasismen ligger snarare hos dem som inte förmår (vågar?) kritisera Islam. | Bengts Blogg()

 • http://twitter.com/setovis bud

   ”Hjälp barnet håller på att drunkna” Islamisten lyfter inte ett finger, men säger: ”om Allha vill”

 • Jonas

  Jag anar att SEAs reaktion mer handlar om att de känner sig väldigt orättvist behandlade. Och det håller jag med om. För SEA står ingalunda för rasism och främlingsfientlighet. Och det vet ju du också. Men ni har fokuserat på de här tre artiklarna av en skribent, idéer som också har förts fram i Världen idag. Det är ju Tunehag som ni har en oplockad gås med, inte SEA, varför tar ni inte kontakt med honom? Han kanske inser att en del saker av det han skrivit inte är helt lyckat. Vem vet?

  SEA bedriver ett gott och starkt arbete för pluralism och religionsfrihet. Och de inkluderar även muslimer i denna frihetssträvan, det är uppenbart för alla som tar del av deras arbete. Och det ska de ha all heder för. Kanske hade företrädarna för SEA lättare kunnat hantera de här knepiga artiklarna om ni inte hade gått ut offentligt och anklagat hela SEA för rasistiska idéer. Jag misstänker det. Men ni lär ju kunna få till stånd en mycket intressant diskussion med Stefan Gustavsson i och med er debattartikel. Jag misstänker att ni inte får det helt lätt i den debatten, om ni alla håller er till sakargument.

 • Christer Roshamn

  Bra Stefan!

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  Om nazister är antisemiter och beter sig som de brukar mot judar, och vissa radikala islamister är antisemiter (börja nu inte om -semit… jag vet…) och bedriver liknande hatverksamhet mot judar, är det då fel att påpeka dessa saker? Är det fel att påpeka att vissa grupper som kanske inte annars har så mycket gemensamt, i vissa avseenden har gemensamma saker de kämpar för eller emot…? Då har vi ju två sinsemellan ganska aparta grupper som i en viss fråga har en gemensam agenda… Och nu handlar detta om en grovt ondskefull agenda, inte om att de båda kämpar för utbyggnad av motorvägar i inre Norrland. Vad är det som är fel i sig att påpeka ett sådant samband, och varför får man inte rikta kritik mot andra ideologier eller religioner? Varför är det bristande respekt att kritisera?

  Vad kristna organisationer ska göra eller inte, vill jag inte generalisera om. Jag uppfattar det som att Mats Tunehag talade för sig själv eller för Världen Idag när han skrev artiklarna i fråga, och det har jag inget problem med.

 • Jonas

  Ok, så om SEA som representant för Sveriges evangelikala kristna pratar om ”allianser mellan muslimer och nazister” då tycker du att det är helt ok? Jag hoppas att inte SEA tycker det. Men nu vet vi vad du tycker.

 • Pingback: Är jag en främlingsfientlig islamofob? | Mats Tunehag()

 • Relvetkom
 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  Hm, jag som trodde att jag precis skrev att det var Mats Tunehag som skrev och talade för sig själv…

  Dessutom noterar jag att du unviker sakfrågan…

 • Tunehag

  Tre kristna akademiker anklagar i en artikel, publicerad i Dagen, undertecknad och Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) för att vara främlingsfientliga. Det har blivit en omfattande debatt på nätet och på min blogg finns viktiga länkar samt mitt svar.Läs mera här:  Är jag en främlingsfientlig islamofob?http://www.matstunehag.se/2012/08/30/ar-jag-en-framlingsfientlig-islamofob/

 • Patrick Olund

  Per, jag har läst mycket utav vad Tunehag har skrivit om Islam och i alla texter som jag läst har han uttryckligen skrivit om att det är religionen Islam som är själva roten till problemet. 

  Har ni någon kunskap i religionen Islam? Har ni arbetat med att nå ut till muslimer med evangelium? 

  Om vi bara tittar på Europa så kan vi väl se att religionen Islam utbreder sig ganska kraftigt. Eftersom många muslimer flyttar till Europa pga krig och annat elände så blir det ju också rimligtvis mycket fler muslimer i våra länder. Men det är ju också positivt eftersom det blir så mycket lättare för dem att få kontakt med Jesus i våra länder där vi har ”religionsfrihet.” 

  Jag måste fråga dig Per ifall du och dina medskribenter har för syn på Islam. Är den fredlig? Om man ser till uttryckssätt och levnadsuttryck, är det inte en religion som följer 600 talets sätt att klä sig, uttrycka sig, kvinnosyn osv? 

  Än en gång vill jag säga att jag tror att Mats Tunehag inte har som vilja att slå ner på muslimerna men på Islam. 

  Mvh 

  Patrick Ölund 

 • Patrick Ölund

  Det verkar som om du menar att Allah och Gud är en och samma Gud. Har jag uppfattat det rätt? 

 • http://www.facebook.com/per.hammarstrom.1 Per Hammarström

   Hej igen! Första gången jag försökte få bort texterna från hemsidan var 2008. Redan då lovade man mig att frågorna skulle diskuteras i styrelsen. Läs mer om bakgrunden till beslutet att publicera artikeln här http://vemarminnasta.se/?p=84

 • Lisaj

  Heja Stefan och Stefan och Mats !! Tack för er frimodighet att våga tala klarspråk om Islam.
   Konstigt att inte endel kristna förstår att det är skillnad på religionen Islam och muslimer som människor som du Per som var med och skrev den kristiska artikeln om SEA.
   Jag undrar verkligen om du skulle våga kritisera Islam som religion . Jag tror inte det för du kallar väl alla som gör det Islamofober.
  Eftersom du kritiserar dina kristna bröder på detta sätt undrar jag om du skulle våga stå upp för Jesus och våga lida lite förföljelse för honom. Fundera på det du ett tag .

  En kristen syster Elisabeth J

 • Pingback: Profetior, Islam, Politik och Ekonomi – del 1 | Hälleberget()

 • http://tankesmedjanfeminix.blogspot.se/ Feminix

  Tunehag är inte främlingsfientlig. Han redovisar bara sanningen om islam. Läs på så inser du det!

 • PeJohansson

  Det finns väsentligheter som är tabu att diskutera även inom frikyrkligheten, men det har vi inget politiskt parti som tar upp.