Ett utkast till en radikal evangelikal miljöteologi

För en evangelikal kristen är Bibeln riktmärket för lära och liv. Bibeln innehåller dock en enorm rikedom av sanningar och perspektiv, och som Bibelläsare kan vi lätt hamna i för begränsade perspektiv.

När det gäller en kristen skapelsesyn och en därmed sammanhängande kristen syn på miljöfrågor, miljöengagemang och naturvård – tycker jag ofta att evangelikala kristna och även pingstvänner-karismatiska kristna – har hamnat i för begränsade teologiska perspektiv. Det verkar som att ett gnostiskt perspektiv har tagit över, det materiella är ont eller ointressant. En Gudsrikessyn handlar om en helhetssyn, Gud bryr sig om våra liv, våra kroppar men också allt det skapade.

Den mest klarsynta evangelikalen på detta område var Francis Schaeffer som i början av sjuttiotalet skrev en bok om kristen tro och miljöfrågor och försökte skapa en teologisk helhetssyn. Han gick då i polemik mot en vanlig ståndpunkt vid den tiden, att miljöförstöringen var kristendomens fel. Uppdraget att förvalta jorden ledde till en exploatering av jorden. Schaeffer svarade på denna kritik på ett utmärkt sätt.

Bibeln säger att ”Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och de som bor i den”. Ps. 24:1. Det är utgångspunkten för en kristen syn på miljöfrågor. Amazonas tillhör Gud. Antarktis tillhör Gud. Korallreven utanför Australien tillhör Gud. Stockholms skärgård tillhör Gud. Norges fjordar tillhör Gud.

Uppdraget till Adam och Eva var att uppfylla jorden, lägg den under er och råd över den. Människan fick ett ansvar att förvalta skapelsen. Den tillhör Gud. Uppdraget är inte att fördärva den, uppdraget är att förvalta den och ta hand om den. Även fiskarna i haven fick uppmaningen av Gud att föröka sig och uppfylla havet. Samma uppmaning till fåglarna. Hur påverkar detta vår moderna havsfiskepolitik som mer bygger på utrotning?

Syndafallet drabbade även skapelsen. Död och förintelse smög sig in även där, det som var gott och som var skapat av Gud. Men det var ändå Guds skapelse, den fortsatte att tillhöra Gud. Skaparen övergav inte sin skapelse.

Jesus talade om skapelsen. I bergspredikan sade han: ”—Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske fader dem” Matt. 6:26. Jesus talade inte bara om fåglar i bergspredikan, han talade även om blommorna. ”Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset” … Matt. 6:30

Det intressanta med dessa bibelord är att de visar att Gud aktivt bryr sig om sin skapelse. Den himmelske fadern föder fåglarna. Det är Gud som ligger bakom skönheten hos ängens liljor. Vi predikar ofta om hur Gud bryr sig om oss människor, hur ofta predikar vi om att Gud även bryr sig om fåglarna och blommorna.

Profeten Hosea tar upp i kapitel 4, vers 2 och 3, att även skapelsen och naturen lider, när vi människor syndar. Han talar om att fiskarna, djuren på marken och fåglarna förgås, på grund av att människorna har brytit mot Guds förbund.

Psaltaren 148 visar hur hela skapelsen tillber Gud. Bergen uppmanas att prisa Gud, vilda djur och all boskap, fruktträd och all cedrar, vinden och havsdjur – hela skapelsen, allt skapat ska lova Gud. De ska prisa Herrens namn för att Gud har skapat dem.

Psaltaren 104 är en mäktig skildring av hur Gud bryr sig om, och är engagerad över hela sin skapelse. De unga lejonen begär sin föda av Gud. Herrens träd blir mättade, Libanons cedrar har Gud planterat. Gud har låtit källor flyta fram i dalarna, mellan bergen. Du vattnar bergen från dina salar.

Gud är närvarande i hela sin skapelse. Gud ligger bakom både Dalälven, Sognefjorden och Amazonfloden. Han är engagerad i skogen, i haven, i djurlivet.

Vilka konsekvenser får det för synen på biologisk mångfald? Vilka konsekvenser får det för vår syn på att sprida kemikalier i naturen? Vilka konsekvenser får det för vår syn på utsläpp av växthusgaser som påverkar atmosfären och därmed allt liv på jorden? Vilka konsekvenser får det för vår syn på skogsbruket? Vilka konsekvenser får det för vår syn på jordbruket?

Bör inte vi evangelikaler börja läsa Bibeln lite mer innantill, lite mer bokstavligt, då hittar vi massor i Bibeln som har direkt koppling till miljöengagemang.

Skapelsen ska också upprättas, precis som människan ska upprättas. Kristi försoningsverk gäller hela skapelsen. Den väntar på Guds barns uppenbarelse skriver Paulus i Rom. 8:19. Skapelsen har lagts under förgängelsen men ska bli befriad.

Medan vi väntar på Jesu tillkommelse och den kommande tidsåldern, har vi ansvaret att predika evangelium för hela världen, men skaparens uppdrag att vårda och förvalta skapelsen ligger fast – ett uppdrag vi människor har ändå in i evigheten. Allt ska bli upprättat igen, även Guds skapelse.

På domens dag ska vi även få göra räkenskap för hur vi har förvaltat Guds skapelse.

 

 

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Lars

  Helt rätt , räcker med en promenad i skogen och lägga märke till blommor,fågelsång,träd, betande hästar för att konstatera att att gud i  moseboken har rätt ”Och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott ”  :) 

  Att fördärva /skövla allt detta goda kan knappast vara guds vilja och mening. uppenbarelse boken 11:18 talar om vredens dag men också om lön, slutklämmen i versen är intressant ”och då du skall fördärva dem som fördärvar jorden”
   

 • rolan

  Tack för ett mycket intressanat inlägg…många viktiga reflektioner om Guds skapelse.

  När jag och många med mig läser din blogg så saknar vi dock DINA kommentarer och synpunkter på den mycket aktuella debatten om Ulf Ekmans uttalande om biskopsämbetet och hans välsignelse över Påveämbetet. Tror du att Gud håller på med en världsvid uppgradering av katolska kyrkan och dess ämbete.
  Ser fram emot ett inlägg i denna fråga från dig framöver!!

 • Sward

  Rolan,
  Det har riktats krav mot mig så länge jag bloggat att jag ska gå in i kampen mot Katolska kyrkan.
  Jag kan inte vara med i alla debatter, och jag väljer också att prioritera i debatter. Ett problem för mig är att jag står Katolska kyrkan betydligt närmare, än frikyrkliga och pingstvänner som valt en mer liberal kristen hållning, jag menar då en teologiskt liberal hållning. Det sistnämnda ser jag som ett större problem, även om det inte alltid förpackas och etiketteras som liberal.
  hälsar
  stefan Swärd

 • Christian

  Du står katolsk teologi närmare skriver du. tänker du på
  mariadyrkan, marias syndfrihet, obefläckade avlelse, himmelsfärd, roll som medfrälsare och förmedlare av all nåd, himmelens drottning etc.
  Påveämbetet, ofelbrhet, Kristi ställföreträdare etc.
  Traditionen jämställd (i praktiken över) Skriften och sägs vara Guds ord.
  Rättfärdiggörelse genom tro+gärningar
  Sakramentalism; handlingen som sådan verkar (utan tro).
  Mässoffer och transsubstantiation.
  Bön för avlidna och skärseld, avlat m m.
  Celibat för präster, klosterväsende.
  Etc Etc…

 • Sward

  Christian,
  Jag menar nog främst heta debattfrågor i svensk kristenhet senaste åren som synen på abort, synen på äktenskap och sexualitet, synen på kristna tron kontra andra religioner, synen på eviga straffen – exempel på frågor där jag känner större samhörighet med katoliker än med liberala protestanter.
  Är överens med katolikerna om de klassiska kristna trosbekännelserna.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Nils

   Men kan det vara så att en annan kultur som håller skapelsen så helig att man dyrkar den har ett helt annat motstånd mot att fördärva än vad kristendomen har? Trots allt så öppnar ju kristendomen för exploatering, girighet och förtryck när man ser människan som skapelsens krona som ska lägga jorden under sig och råda över den. Man är alltså mer värd och det ligger nära till hands se andra som mindre värda och därför kan behandlas annorlunda och sämre.  Det finns en teologisk grund som gör det möjligt att glida från att förvalta till att fördärva. För den som dyrkar skapelsen är det nog inte så enkelt.

 • Christian

  Ja jag kan hålla med om att liberalteologin har infiltrerat frikyrkligheten i många sammanhang och nu även pingströrelsen. Det är naturligtvis ett stort problem med allvarliga konsekvenser.

  Du säger dock att du ser detta som ett större problem än katolsk teologi. Ursäkta, hur menar du då? Menar du verkligen att RKK förkunnar samma evangelium som apostlarna? Det är ju ganska lätt att konstatera att de avviker kraftigt från detta, vilket är något som Paulus å det kraftigaste fördämer i Gal 1:8. Materialprincipen, rättfärdiggörelse genom tro allena, är ju den med vilken kyrkan står och faller enligt reformatorerna. Skulle denna avvikelse, att de har ett annat evangelium, inte vara ett stort problem menar du?

  F ö vad gäller de andra punkterna jag räknade upp, ser du inga problem med dem heller? Hur kan du skriva att du står närmare RKK vars lära avviker från Skriften på punkt efter punkt? Att frikyrkan anammat liberalteologi innebär väl inte fördenskull att RKK blir rumsren? Inte heller att de v g moraliskt/etiska frågor har samma syn som evangelikaler.

  V g de punkter du nämner så håller jag med. De har mycket gemensamt med väckelsekristna ang etiska frågor. Däremot undrar jag om du har rätt v g katolikernas syn på andra religioner. De vill väl inlemma alla ”religiösa” under påven, även judar och muslimer.

  Du skriver om heta debattfrågor i svensk kristenhet de senaste åren. Ja må så vara men att nu Ulf Ekman går ut och säger att vi ska införa biskopar i svensk frikyrklighet och att påveämbetet kan rädda mänskligheten. D v s underförstått att vi alla ska underordna oss påven. Borde inte detta vara ett minst sagt glödhett debattämne i svensk kristenhet? Varför tiger kristna ledare med något enstaka undantag i Sverige om detta? JOnas Melin och Torsten Åhman är väl de enda? Tiger den som samtycker även i det här fallet?

 • Christian

  Samtycker den som tiger? skulle det stått….

 • vhundai

  Hej Swärd!
  Du talar om växthusgaser, jag antar att du skall flyga till Rio, flyget är det som släpper ut mest växthusgaser i atmosfären, om du skulle vara riktigt konsekvent borde du segla över i en segelbåt. Men lycka till för all del i RIo.

 • Undrande

   Stefan Swärd, samtidigt känner du väl till att Ratzinger och övriga i Rom fullständigt anammat universalismen som lära?

 • Torbjörn S Larsson

  Bra Stefan.
  Jag tycker du skriver bra om vård av skapelsen.
  Samme skapare som gjorde oss, danade även djuren, fåglarna och blommorna.
  Detta ger en väldig respekt fö honom som jag tycker självklart skulle
  visas hela hans skapelse.
  Eller johannes evangelium första kapitel som vi predikar som nu på söndag.

 • josefulander

  Stefan, är din hållning att naturen/miljön har ett slags egenvärde? Är naturen värdefull för sin egen skull precis som ett ofött barn har ett värde i sig självt? Eller anser du att naturen har ett mer sekundärt värde, dvs att den är värdefull för att värdefulla ting(personer) bor i den? 

 • Pingback: Stefan Swärd: “Jag står närmare Katolska kyrkan än frikyrkan och pingstvänner…” | Vakna Sverige()

 • Antonia

   Stefan Swärd du skrev: ”På domens dag ska vi även få göra räkenskap för hur vi har förvaltat Guds skapelse.”

  Vad mera är det som vi på domens dag, skall avlägga räkenskap för, menar du?

  /Antonia

 • http://www.facebook.com/evangelistbengtakeeliasson Bengt-Åke Eliasson

  Kristna kyrkor gå ut på torgen och dela ut kristna traktater där det berättas hur man får ett evigt liv med Jesus Kristus som det står i bibeln. Många människor vill inte ta emot Jesus men respektera honom kan man. Man går ut på torgen som lärjungarna gjorde och som man gör i dag på stockholms gator och torg varje dag och varje timme. Guds Ande talar till den kristne och han/hon gör som Jesus säger och han/hon gör samma sak som Jesus gjorde med folket på bibelns tid. Hån och skratt och skvaller finns med som en drivkraft att nå och se hur Gud tänker. Kyrkorna ska ändra sin tradition av 100% samvaro i kyrkan. Torgen stå öppna för att predika om Jesus hur han var och vad han har att ge och vad man får gratis i sitt liv. Matteus kap 28 säger att vi ska ut och arbeta och tala om vad livet ger i Kristus Jesus. Och vad Joh 3:16 säger och menar med de som inte vill ha Gud. http://www.prayerworkers.blogspot.com

 • Pingback: Kristdeokraterna, Miljö och Förvaltarskap | Ramesh Chibba()

 • Pingback: Världshistoriens största FN-konferens tystas ned i media | Hela Pingsten()