Swärd versus Bell igen

Min bok ”Efter detta” kontra Rob Bells bok ”Love wins” har varit ett stort diskussionsämne i kristenheten senaste dryga året. Jag tycker nog att min linje i ”Efter detta” representerar den hållning som har varit ganska självklar inom Frälsningsarmén, Pingströrelsen, Evangeliska Frikyrkan, Alliansmissionen och inom den baptistiska traditionen till skillnad mot Rob Bells bok. Att Libris valde att satsa på Bell får väl anses vara uttryck för den teologiska omorientering som pågår ganska snabbt inom i varje fall delar av dessa samfund. Noterar dock att Libris redan efter ett drygt halvår kraftigt rear ut Bells bok. Ser ingen annan förklaring än att boken måste ha blivit en flopp.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Är din bok från gud och Bells från Satán?
  Har Satán inspirerat Bell att publicera sina tolkningar av bibeln?

  Bell och du tolkar bibeln efter bästa förmåga. Men en av er ljuger oss läsare rakt upp i ansiktet.

  Om du är inspirerad av ”sanningen om gud”, måste ju Bell vara besatt av ”lögnen om gud”.
  En av er är inspirerad av lögner. Men vem? Båda kan inte ha rätt.

  Är det inte uppenbart att ni tror på olika gudar?

  Din gud bär på ansvaret för helvetet, och då måste ju Bells moderna, moraliska och kärleksfulla gud vara Antikrist? Eller hur? Om du är guds redskap kan inte Bell vara det samtidigt.

  Bell böcker når miljoner kristna med sitt budskap — du några få.

  Har nu Satán segrat över din gud?  När du säljer en bok har Bell sålt kanske en miljon. Försäljningssiffrorna talar sitt tydliga språk: Bell sopar banan med dig och din gud.

  En av er ljuger. Nu är frågan vem. Gud kan inte älska er båda. Så vem älskar bibelns gud?

 • Nils

   Min ”gode” Bengt !

  Kan inte en ”mildare” tolkning vara att, ”synfältet” för oss lärjungar är lite olika beroende på vår egen förmåga & våra egna intressen ?

  Det behöver ju inte vara svart eller vitt, utan kan vara ett personligt teologiskt synfält.

  Detta synfält kan vidgas alt. riktas åt ett annat håll eller som läsare brukar framhålla ”ljus över skriften” – då öppnas nya & andra synfält.

  Sanningar uppdagas !

  Det behöver inte vara att det man såg tidigare var falskt eller lögnaktigt.

   

 • Sward

  Det det var nog lite väl svartvit tolkning. Jag hävdar bara att min tolkning av detta svåra ämne ligger mer i linje med svensk luthersk och frikyrklig tradition än Bell, men fribaptisterna och Missionskyrkan ligger nog närmare Bell i sina tolkningar.
  hälsar
  Stefan Swärd

 • Erik

  Men objektivt, är det väl iaf så att det kommer visa sig att någon hade rätt och någon fel, eller bägge fel, båda kan väl inte ha rätt?

 • Bo Lonegren

  Hellre Svärds tolkning och konsekvenserna av det och upptäcka att det var fel än tvärtom!

 • gunnel bergstrand

  Stefan Swärd
  Varför måste man läsa Robert Bells bok först? Detta har jag frågat Torsten Åhman annars får jag inte ställa frågor. Det som behövs är ju bibelanvisningar och exegetik annars håller jag fast vid att jag tycker, att det är fråga om ytterligheter i bibeltolkningar av er två.

  Om det fattas så mycket av bibelkunskap och än mer kyrkohistoria, så behöver du utveckla hur du tror att snälla människor, som inte fattat Jesu försoningslära och tagit emot den kommer att plågas i evighet. Å andra sidan bör Torsten Åhman förklara hur liknöjda, snälla personer kan bli frälsta på andra sidan döden.
  Detta är bara mina funderingar. Nog så allvarliga.

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Bara för att jag vill ha ”svart på vitt” om vad som gäller i bibeln, betyder inte att jag är ovillkorlig och kategorisk! :)

  Jag kan inte bedöma om helvetesläran är en ”frälsningsavgörande fråga”. Men enligt kyrkotraditionen är treenighetsläran detta. Ska man tolka bibeln rakt och ärligt (som du faktiskt gör) borde väl frågan om helvetet  vara avgörande för vår frälsning i stället för treenighetsläran?

  Finns det någon människa som begriper sig på treenighetsläran? För mig är den rena New Age. Mysterier och flum.
  Hela tolkningsapparaten inom den globala kristenheten är ett teologiskt kaos. Det saknas en standard att förhålla sig till.

  Jag gör anspråk på att vara en man med heder som håller sanningen högt i alla sammanhang. Därför har jag tvingats att bli agnostiker. Jag har backat från att vara en tvärsäker kristen till att nu intaga en prövande hållning i avgörande bibliska frågor.
  Detta är inget val jag gjort, min attityd är påtvingad av den religiösa röra som råder inom kristenheten.

  Naturligtvis vill jag att en församling ska representera mig och min tro. På samma sätt vill representera en församling. Men min vilja ska inte styra sanningen. Den ska styra mig. Hur ska vi komma överens om Guds kärleksfulla vilja när vi inte ens kan nå samförstånd i bibeltolkningarna?

  Och i väntan på att sanningen framträder i ett klart ljus inom kristenheten, är jag agnostiker — jag intar en prövande hållning. Detta är bättre än att i ”kristendomens namn” tillbe flera gudar, vilket ni kristna i praktiken gör.

  Jag har nämligen inte en aning om vilken gud kristendomen egentligen representerar och vad jag kan förstå har tycks ingen kristen ha det heller.

  Så kanske är vi alla agnostiker utan att veta om det!

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

   Jag ser fram emot den dagen då Gud, du och jag är överens! Bra tankar Nils!

 • Nils

   din inledande reflektion ang. Bell är sund respons.
  Däremot följer jag dig inte när du placerar Stefan Swärd till ytterlighetsåsikter.
  Jag har själv följt hans argumentation & delar hans teologiska synpunkter.
  Den videosända debatten var tyvärr avslöjande för T. Åhman hur han fortsatte sina konfrontativa åsikter, där han hemföll till ”personlig vendetta” i linje med hans egen bloggserie.
  Jag hade högre tankar om T. Åhman innan han inledde den typen av serie.

  Att Swärd i den video-sända debatten iklädde sig en stor mått av ödmjukhet inför ämnet gav det omvända – dvs. tyngd åt genomtänkt argumentation.

  Jag vill påpeka – För mig existerar inga samfundssympatier som supportar förkunnare från en viss tolkningstradition, vilket man kan utläsa av kommentatorssträngar hos många.
  För mig är det enbart hållbar biblicistisk trohet & tankar som jag uppfattar i linje med Ordets intention: Uppbyggelse, förmaning & tröst, väglett av Andens Ljus över skriften så att den smala vägen inte blir diffus.

  Men utveckla gärna vad du finner som ytterlighet ?

 • Westinbo

  Jag tycker att Paulus ord i Romarbrevet 2:12-16 tillsammans med Jesu ord i Joh.
  3:19-21 antyder att Gud ser till hjärtat och dömer (frikänner) rättvist samt att vissa människor älskar ljuset mer än mörkret. Men hur detta Guds handlande med enskilda människor i detalj kommer att ske är ju inget som Gud har uppenbarat för oss eller som vi ska förvänta oss att han vill göra. Jag tror att alla människor kommer att ta ställning i enlighet med den fria viljans mysterium. Men vi kanske borde börja att inse någon gång att Gud inte måste och kanske inte vill gå in på detaljer, utan bara ger antydningar om hur dessa tre komponenter: människans fria vilja, Guds kärlek och Guds vrede över synden (den obotfärdige syndaren) låter sig förenas i harmoni vilket jag menar att Gud gör i ovanstående bibelsammanhang.  

 • Samuel Furingsten

  Stefan!

  Som återkommande läsare av din blogg ställer jag mig frågande till vad innehållet i detta inlägg är tänkt att fylla för syfte. Jag har nämligen svårt att se vad det har med sakfrågan att göra huruvida Bells bok sålt bra i lilla Sverige eller inte och anar istället att det är skadeglädje i kombination med det faktum att du tyckts ha ogillat att Libris valde Bells bok framför din som lyser igenom. Rätta mig gärna om jag har fel!

  Dessutom sätter inte jag likhetstecken mellan flopp och Libris sommarkampanj då denna också rymmer ett flertal andra omskrivna böcker från 2011, såsom de av Tomas Sjödin och Carl-Henrik Jaktlund. Eller har de också floppat?

  Tilläggas bör att jag själv äger såväl din som Bells bok och tycker att de kompletterar varandra väl.  

 • gunnel bergstrand

  Bengt Wikström
  Hur skulle det vara att släppa den teologiska röran med alla sina tolkningsmodeller?
  Jag för min del har blivit hjälpt av grundkunskaper i anatomi och fysiologi där huvudet är ett och synligt men ändå har tre stora delar, som samverkar ständigt utan strider: två hjärnhalvor och förlängda märgen (lillhjärnan) där koordinationscentrat finns. Titta på en gravt alkoholberusad eller en narkotikaberusads sätt att gå. De har ingen ordning på sina rörelser på armar och ben. Det är bara den helige Ande som kan få Kristi kropp på jorden att verka i harmoni. Läran om Gud som ende guden och Jesus som Gud och den helige ande som Gud finns överallt i bibeln.

  Det är mycket svårare att se hur domen skall gå till på andra sidan döden. Domen skall gå över mitt liv här och nu för att jag skall slippa den sen.
  Som jag ser det. Jag skall inte döma andra.

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Dina utmärkta metaforer får mig att tänka på Jesaja 56 i Gamla Testamentet. Jag skrev en sång där just ”sanningen vacklar på torget”. Min tolkning är i stram judisk stil eftersom jag bodde och arbetade i Israel som ung: http://bengt.bloggspace.se/974116/Ja-sanningen-vacklar-pa-torget-Jesaja/

  De kristna traditionerna förmår inte utveckla och lyfta sig över judendomen på en enda punkt. Till sist: Tänk om alla kristna var som du, Gunnel Bergstrand. Då vore mina dagar som agnostiker räknade…