• Westinbo

    Det är rätt! Mindre ord och mer bön.

  • David Ahlen

    Blessings! David Å