Mymlan och frikyrkan

Den berömda bloggaren och twittraren Mymlan har lyckats dra igång en twitter-debatt senaste dygnet om att växa upp i frikyrkan. Hon berättar om frustrerande upplevelser med den bakgrunden. Det är bara att beklaga att hon sammankopplar uppväxt i frikyrkan med förtryck och frustration. Det finns ingen anledning att ifrågasätta människors berättelser om egna erfarenheter. De som kommenterar detta, gör det dock på ett mycket generaliserande sätt. Bara för att någon berättar om en besvärlig frikyrklig uppväxt, så är det alltså fel på frikyrkan.

Det finns mycket att säga om detta.

Jag är mycket tacksam för min frikyrkliga uppväxt, trots att man kan ha en hel del synpunkter på den församling som jag och mina föräldrar var med i när jag var i åldern 9-16 år, nämligen Maranataförsamlingen i Stockholm. Det blev mycket traumatiskt för mina föräldrar att lämna den församlingen när jag var i 16-årsåldern. Men jag behöll min tro, och fördjupade mitt kristna engagemang trots rörigheten på församlingsfronten.

En viktig anledning för mig var att i den uppväxtmiljö jag levde i, i Stockholmsförorten Järfälla, var den ateistiska och gudlösa miljön helt förskräcklig. Problemen i vår församling var bagateller i jämförelse med inte minst det alkoholmissbruk och mobbing som var kutym bland 14-16 åringar i Järfälla när jag växte upp. I min skolklass diskuterade grabbarna på fullt allvar att slå ihjälp en annan klasskompis, därför att han var töntig. I min klass kunde man gå och dricka öl på en långrast, under en vanlig skoldag. Bara för att ta några exempel, samtidigt fick knarket sitt genombrott i Stockholms skolor. Halva min skola röstade på vänsterextrema partier, som var för totalitär diktatur och våld för att genomföra revolutionen. Så det är min uppväxtbild av att inte vara kristen. Så för mig som 16-åring var det inget val mellan pest och kolera att välja frikyrka eller att vara icke-kristen. Det var ett val mellan lindrig förkylning och pest. Senare i livet har jag betydligt nyanserat min bild, jag har mött och känner många mycket kärleksfulla och goda människor som inte alls har någon kristen tro. Men som tonåring mötte jag bara baksidor av livet utanför kyrkan.

Sedan är kristna familjer som alla andra familjer, det finns bra familjer och det finns mindre bra familjer. Det finns många sätt att praktisera sin kristna tro, och det är inte alltid så att det alltid är bra varianter av kristendom som tillämpas runt om i de kristna hemmen. Relationen mellan föräldrar och barn kan vara komplicerade, även i mycket bra miljöer.

På ett generellt plan tror jag dock att det är bättre med miljöer där många växer upp i frikyrka i jämförelse med platser där få växer upp i frikyrkan. Det är väl bara att jämföra missbruks- vålds och kriminalitetsproblem i icke-frikyrkliga delar av Sverige, i jämförelse med typiskt frikyrkliga platser som Jönköping, Aneby, Sävsjö, Värnamo, öarna utanför Göteborg etc. Forskning visar också att frikyrklig uppväxt främjar människors förmåga till internationell solidaritet. I frikyrkan får man höra mycket mer om kampen mot världsfattigdomen, och ge pengar till att göra något åt det, än i andra miljöer.

Jag tycker att det är märkligt att när någon individ problematiserar sin uppväxt, vilket ofta händer, det är populärt just nu med sådana böcker – skriver man problematiskt om frikyrklig uppväxt, då är det hela frikyrkan som kritiseras. Och det finns massor av kristna som aktivt går till undsättning och berättar om hur dåliga vi är, och det är bra att detta kommer fram, vi ska skärpa oss m.m.

Jag tror att de bearbetningarna pågår ständigt i frikyrkorna, oavsett om någon  skriver böcker eller driver debatter om besvärlig frikyrkouppväxt.

Men när andra problematiserar sin uppväxt, så görs aldrig den typen av generaliseringar. Det mest kända exemplet i modern tid på någon som sågat sina föräldrar och uppväxtmiljö är författaren Jan Myrdal, med de ledande socialdemokraterna Gunnar och Alva Myrdal som föräldrar. Jag kan dock inte minnas att någon har generaliserat Jan Myrdals kritik, som en kritik mot socialdemokratin.

Men när någon gör något liknande om sin frikyrkouppväxt, då görs direkt generaliseringen mot frikyrkan som helhet. Det är den generaliseringen jag reagerar över.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Nils

  Men det finns en viktig skillnad mellan att växa upp i ett frikyrkligt hem med kristna föräldrar och ett hem med t ex socialdemokratiska föräldrar. Den kristna tron har ju helt andra och mycket större anspråk på att göra om människor och en speciell sorts livsstil. (Enligt bibeln är ju den omvände kristne en helt ny skapelse). Den socialdemokratiska tron eller ideologin handlar väl snarare om att göra om samhället än att göra om människor och ha synpunkter och krav på speciell livsstil. Därför är det ju inte så konstigt om man påverkas så mycket mer och grundligt som människa och personlighet av en uppväxt i ett frikyrkligt hem. Den kristna tron handlar ju mer om att göra om människor än att göra om samhället. Och därför är det heller inte så konstigt om man generaliserar mer om en frikyrklig uppväxt än av en socialdemokratisk. Vad beträffar Jan Myrdal och hans kritik så tror jag säkert att han har åtskilligt att säga om socialdemokratin eftersom han själv ju är betydligt mer vänster än vad hans föräldrar var.

 • PeJohansson

  Mot den bakgrund som ges av uppväxten hos författaren så blir det lättare att förstå att det är svårt att förstå hur någon, Mymlan, ”vågar” generalisera kritik mot frikyrka mot bakgrund av ett(1) exempel, sin egen uppväxt.Det kanske är så att om någon sett, eller rättare velat se situationen av upplevt förtryck och kommit till undsättning så kanske frikyrkan haft en kritiker mindre…
  En människa som blir utsatt för övergrepp ber kanske om hjälp, och jag vågar påstå att är man uppfostrad enligt frikyrklig nomenklatura och karriär från barntimme, söndagsskola, ungdomsverksamhet så har man någon gång exempelvis fått höra om den barmhärtige Samariern, blivit undervisad om hur viktigt att som troende och kristen se till dem som lider. Man intalar sig att de som ser vad som pågår skall gripa in, man förväntar sig att det finns någon substans bakom alla leenden, någon ryggrad…….hos någon. Det är ju ändå det som undervisas.Sveket blir på något sätt dubbelt när Detta skriver jag mot bakgrund av ett exempel där såväl en grupp pastorer i en församling med 700 medlemmar fick möjlighet att under 10 år gripa in, personalvårdsgruppen i samfundet fick möjlighet att gripa in, ledande personer i samfundets styrelse och kansli hade god kännedom om vad som försiggick, ordföranden i samfundets personalvårdsgrupp skrev efter att han fått en allsidig information;Även om jag till och med är förd bakom ljuset av pastorn som sökt råd så ingår det inte i min roll att gå tillbaka och rätta till något eller tillrättavisa DÄREMOT kan jag i mån av tid ta emot den drabbade i min enskilda firma för konsultationer….månglarna som vill komma in i Templet blir allt fler och med fler och fler högskolepoäng.Facit är att församlingsföreståndaren nu är ledande i samfundet.
  Församlingsbegreppet har reducerats till förening, det finns många som vill samla in pengar till hjälpverksamhet och fantastiska ljudanläggningar, dock, civilkurage kan ännu inte köpas på nätet.Det hade funnits en kritiker mindre om det varit så att någon sagt att i en församling kan det inte vara så att ledande skall köpa tjänster av prostituerade, att någon sagt att pastorer som ser mellan fingrarna med detta  bör tillrättavisas, om någon sett till barnen i den familj som drabbades i stället för att det till varje pris skulle skyddas och sopas under mattan att hela pastorsgruppen var/är vilse i sina lögner.

 • Pingback: Frikyrkans barn och barnbarn « fjärde väggen()

 • Westinbo

  Visst har jag själv hamnat i perioder av kritiskt tänkande mot kyrkan och tenderar ibland att fastna i detta. Men det som burit mig och som fått mig att vara kvar är att jag haft en levande och personlig gudsrelation, som grundlades i min tonårstid när jag genomgick mycket tuffa erfarenheter. Det finns inget som kan skilja oss från Kristi kärlek om vi inte själva avlägsnar oss från denna.

  Dessutom vill jag rekommendera dig Stefan och andra bloggläsare en bok av Sven Nilsson, ”Vägen och vandringen” (Livets ords förlag) som är mycket välskriven och som har mycket bra att säga. Den handlar om Svens liv med Gud och svensk kristenhet. Det är sällan som man läser en bok som känns så rätt och som kompletterar den egna bilden och fördjupar och problematiserar på ett så klokt och bibelförankrat sätt. 

  Blessings!!

 • Westinbo

  Jag tror inte att kyrkan har så mycket annat att vänta än negativa generaliseringar och fokusering på misstag och allt det negativa som kyrkan, som befolkas av vanliga bristfälliga människor också drabbas av. De icke-troende hävdar gärna att kristna är moralister men om några brukar vara moralister så är det väl de icke-troende i sitt förhållande till kristna. Det är min erfarenhet att det är legio att den kristnes misstag ofta  används för att prata illa om vederbörande och moralisera över den kyrka som denne representerar. Och detta är inte konstigt enligt bibelns ord som hävdar att de ohörsamma är styrda och påverkade i tanke och handling av en ond andemakt. 

  Och skulle vi få se en upprättad kyrka i ande, kärlek och kraft så skulle vokabulären bli än hårdare och kampen övergå till blods. Denna världens illvilja och fientlighet mot kyrkan och de kristna är ett ”naturtillstånd” så länge som världen är i den ondes våld och ju mer vi närmar oss Jesu återkomst, desto tydligare kommer denna dikotomi att framstå. 

  Antisemitismen ökar starkt och parallellt med detta kommer vi att få se mer av intolerans och fientlighet mot Jesu representanter på jorden. Och vi ska väl inte räkna med att de som har dåliga erfarenheter av kristna och av kyrkan och som lämnat tron och de kristna sammanhangen skulle ha vishet och kraft att förlåta  och glömma. Där om någonsin trycker ondskans makter på för att bitterhet och trauma ska få utlopp i hårda, dömande och oförsonliga ord mot Kristi Kyrka och att undantagen upphöjs till sanningar. 

 • Pirko_s

  Det är ju svårt att säga vart man varit om man inte gått på Livets Ord men tydliga sekt tendenser och en lagisk miljö med hierarkiska makt strukturer och kärlekslösa människor generellt det är min upplevelse iaf :( 

 • mxb

  Stefan, du kanske ska läsa Mmlans eget blogginlägg, som skrevs igår, då kanske du får en lite annan syn på hennes upplevelser.

 • PeJohansson

  För en tid sedan kunde vi i den kristna rikstidningen DAGEN läsa på LEDARplats om hur författaren generellt förfasade sig över att brottsoffret fick komma till tals i rättsalen.Det för en lekman självklara att offret för förövarens brott (synd) samtidigt fick visa det lidande och med egna ord beskriva hur i det aktuella fallet ett mord påverkat familjen skulle om ledarskribenten fick råda inskränkas till ett minimum, om möjligt skulle brottsoffret inte få komma in i rättssalen.  Risken för att straffsättning och skadeståndsnivåer skulle bli för högt satta till förövarens (rövarens) nackdel var anledningen till oronSamtidigt kunde annan journalistik rapportera att statens utgifter för försvarsadvokater uppgick på årsbasis till 1,2 miljarder, ombuden för brottsoffren hade kostat 120 miljoner.Trots denna skillnad i resurser så fanns ändå en kristen, frikyrklig, ledarskribents oro att brottsoffret skulle bli gynnat på förövarens bekostnad.
  Någon månad senare befarade samme skribent att ersättningsnivåerna för trafik och olycksfallsföräskringarna rikerade att nå amerikanska nivåer och att åtgärder måste påkallas så att skadade inte blir överkompenserade. För den som har NÅGON insikt i villkoren för exempelvis en whiplashskadads möjligheter att få ersättning från trafikförsäkringen så kunde inte uppfattas på annat sätt än ett rent hån från den frikyrklige skribentens sida att ens ta upp frågan.Det åtgår fortfarande precis som på Jesu tid en Samarier för att de slagna och skadade ska få sina skador omsedda, skillnaden är att den etablerade frikyrkligheten inte längre flyr rövarna utan istället söker de upp dem och försvarar dem på ledarsplats på de utsattas bekostnad av upprättelse.

 • Nils

  Tack Stefan !
  Jag delar till fullo din slutsats & reflektion. Även om vi har skilda erfarenheter från uppväxt, så sammanfattar du det jag tror många i vår frikyrkliga generation kan instämma i.

  Det som jag kan reflektera över i nutidsperspektiv är att dagens frikyrkofamilj lämnar mycket övrigt att önska som uppväxtmiljö & fostrande av ungdom.

  Jag har upptäckt att det vi tidigare – mina föräldrars generation hade som fördel, var att de kunde med tillit överlåta mycket av den ”andliga fostran” till församling & förkunnare.

  Den epoken är generellt passé.

  Nu är vi tillbaks till att den kristna fostran & undervisande miljön tas bäst tillvara hemma vid köksbordet !

  Föräldrarollen är framförallt att ge de sina en vältrimmad inre kompass, så att de gör rätta val i livet & bibehåller den ”andliga kompassfunktionen”.

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Vi som är uppväxta i frikyrkohem ska vara vara nöjda. Det kunde ha varit värre.
  En riktigt dålig uppväxtmiljö är Edens trädgård. Där gick allt snett.

  Fakta och bakgrund om guds ”egen barnkammare” Edens trädgård:
  Först utvisas Satan och en tredjedel av himlens änglar med våld ur himlen. Bibelns rättvisa gud förpassar dem till jorden där de förvandlas till onda andar och demoner. Snart kryllar vår värld av dem.

  Mitt i denna psykotiska och religiösa värld – med en talande orm – ställer gud två naiva och osäkra ungdomar som inte har en aning om vilken miljö de hamnat i.
  Platsen får namnet Edens trädgård. Gud vet att denna plats, full av onda andar och demoner, är en olämplig miljö att växa upp i. Likafullt leker han där katt och råtta med Adam och Eva. Guds plan kan jämföras med att vi föräldrar skulle låta våra barn växa upp på landets mentalsjukhus. Bibelns gud borde aldrig fått vårdnaden om troskyldiga Adam och Eva menar jag.Varje bekännande kristen är personligen ansvarig för bibelns texter. Och de flesta av dessa texter förtjänar inte vår respekt och vördnad.

  Mitt fokus ligger på texterna i bibeln. Det är bibeln som gäller. Inte kyrkor och samfund. Dagens frikyrka uppfostrar goda sekulära samhällsmedborgare.

  Fördjupning:
  Att tro på gud – är det bra för oss?http://www.fritankesmedja.se/att-tro-pa-gud-ar-det-bra-for-oss
  Här bor världens lyckligaste människorhttp://www.dn.se/nyheter/varlden/har-bor-varldens-lyckligaste-manniskor

 • Kapten_haddock

  Att du orkar…..

  Mata inte trollet.

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Kärleken ”Kapten haddock”! Kärleken till sanningen får mig att orka!

 • Ps23enkristens

  Jag sökte nåd och hjälp från Gud angående några problem och då kom yterligare problem så det vart för mycket för mig .Så jag föll i elände…Gud gör allt väl angående det jag känner till om det. Och det som är dolt för mig om det, och förlåt mig min synd och gör allt väl om det med och följderna av min synd med ? Och synderna och problemen som berodde på andra med? Och jag förlåter dom det och mig själv min egen synd och orsak till problemen med? Och ber det göra allt väl för dig Gud och alla berörda och deras liv och mig och mitt liv och angående livet i övrigt det har med att göra med ? Och det som har med djävulen och göra skydda och fräls oss ifrån och emot med och giv din integritet och barmhärtighet helt som du vill Gode Gud i din nåd och sanning? Som med allt angående dig och Or…det och livet på alla livets områden med frälsningen igenom tron av bara din nåd i dig Gode Gud helt i enlighet med Guds Ord bibeln blott och på rätt väg ? För endast kristi kors och uppståndelse till evigt liv med Gud igen ? Och angående missbruk av friheten mott bättre medvetande och därför man inte förstod bättre med För tid och evighet med dig Gode så det blir helt väl med allt? Och vi trons villa frälsta och födda på nytt med evigt liv i dig Gode Gud i din Godhet som du vill? Och gärna helt bara som du vill nu och alltid och hela livet och för tid och evighet? I din kärlek som aldrig förgår och nåd som varar einnerligen och frihet så vi vill det som du vill det? Med din vishet och kraft och mod och gott mod och så vi får dinna Godda omstädndigheter på rätt väg i fortsättningen och tro hopp och kärlek de tre de största som ska bestå? Och störst av dem är Kärleken …Din renna heliga san äckta tro hopp och kärlek vishet kraft och mod och godda mod vilja ber jag om och nåd och sanning ? Som du kan gör allt väl igenom och lyfta oss upp ur fördärvets gropp upp på en stadig klippa och göra fötters steg fasta på igenom som du vill? Och gärna helt som du vill rom 8:1 Så finns ingen fördömmelse för den som äri Kristus Jesus vår Herre.Ty livets andes lag har gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag…Ja tack och lov är Jag frälst igenom Jesus kristus min Herre? Som du vill godde Gud för tid och evighet ber jag om ? Så du gör det helt klart för oss och mig och helt välsignat i frid med dig Gode Gud till din ära och för din skull bara? Med huset byggt på hälleberget Ordet och dig Gud så det består för gott och för evigt som du vill och gärna helt som du vill till din ära och för din skull ödmjukt och sakmodigt i Andens frukter och gåvor med all din nåd och välsignelse kärlek vishet och kraft och tro? Och i trons villa färdiga med våra verk och med sinnets förnyelse och helgelse och tryggt och säkert på rätt väg i Jesus namn ,amen!!! Guds frid och Gud välsigne er!!!Jes 53:5 och ps 103-104…Ronny ps 23 ps 119:105 , 119:150

 • Kapten_haddock

  Sim sagt: mata inte trollet……

 • peter hallström

  jag kommer gärna till din kyrka och berättar har det är att redan som 8-åring kämpa med dödsångest för att du vet att du inte har en chans att komma till himlen….
  jag vill dela med mig om hur jag som 9- åring blev ”vuxendöpt”…
  jag kan också berätta hur det är att bli slagen på väg både till och från skolan bara för att man var frikyrklig…
  att väldigt tidigt lära sig ljuga om allt… bara för att klara dagen…
  sen kanske jag kan nämna något om hur jag som 11-åring blev nertryckt på knä av äldstebröder som inte gav sig före man hade hasplat ur sig något litet tungotal…
  jag berättar också gärna om vad som händer i själen på en 11-åring när man under fullständig panik fejkat till ett tungotal…
  det var ju  belagt med dödsstraff att häda mot den helige ande…
  att frikyrkan också splittrar familjer och raserar relationer skulle jag också kunna tala om…

  den värsta kränkningen är att du inte kan hålla dig från att försvara dig…
  du och alla ni pastorer borde sysselsätta er med att ta itu med detta problem…

  så här känner jag…
  http://www.youtube.com/watch?v=UQxyFFdszS8

 • hallorama

  dubbelpost

 • PeJohansson

  Jag hoppas ni åtminstone kan äta lunch tillsammans, det råder väl inte mannamån?

 • Kapten_haddock

  Peter: det du pratar om låter som en pingstkyrka, hur kan du dra ALLA frikyrkor, inklusive Svk, över en kam?

  Det du blev utsatt för av andra barn kan du ju inte anklaga frikyrkan för… Jag blev slagen av ungdomsgöng gör att pappa var moderat….

  Men det andra du talar om är rena övergrepp, men detta hittar man i sk. Karismatiska frikyrkor, så varför beskylla te x Efs för detta?

 • Peter Hallström

   ok, så det är ok att få stryk för någonting som någon annan tvingat dig att tro på och leva upp till…
  det är alltså också ok att skrämma barn till lojalitet genom att berätta för dem att om man inte bekänner jesus som sin herre med sin tunga så skall man spys ut ur herrens mun…
  du verkar ha en riktigt fin människosyn du haddock…

  jag har många kamrater som har flytt från frikyrkomiljön med själen full med djupa spår… inte bara pingst faktiskt…

  det är dags för upprättelse!

 • Kapten_haddock

  Peter: en kränkande syn på människor du har du…

  Jag tog exemplet att jag åkte på stryk pga att min pappa var aktiv moderat, ateist förövrigt. Exemplet var menat för att visa att barn slår andra barn av alla olika skäl. Sade ingenting om din uppväxt. Aldrig hört något sådant från folk jag känner.

  Så ja, du är en tragisk människa som drar alla frikyrkor, inklusive Svk över en kam.

  Det är dags för dig att börja använda stor bokstav i början på meningar tycker jag…..