Personliga kommentarer med anledning av pastor Jean-utvisningen

Det har varit en till intensiv dag om pastor Jean. För min del har jag under dagen blivit intervjuad av Sveriges Television, ETC och Expressen. I detta mediedrev som vi flyktingaktivister har aktivt försökt skapa, är det viktigt att vara sansad och hålla huvudet kallt. Jag vill kortfattat kommentera situationen.

1. Media är misstänksamma mot berättelser om flyktingars utsatthet. Det behövs mer än den enskilde flyktingens egen berättelse för att övertyga om trovärdigheten. Dessa frågor har dykt upp även i detta fall. När det gäller pastorns berättelse tidigare, om faran av att utvisas till Kongo, anser jag att den är mycket trovärdig. Vi har gjort en egen utredning i Elimkyrkan, och jag menar att det inte ens finns några överdrifter i hans berättelse. Att berättelserna från Kongo nu skulle vara fejkade tycker jag är helt osannolikt. Nu har utvisningen redan skett så den berörda pastorn har inget att vinna på att gå ut med detta budskap om tillfångatagande och misshandel om det inte vore sant. Han har efter utvisningen möjligheten att söka jobb i Stockholm eftersom vi har skapat en pastorstjänst åt honom i Elimkyrkan, så hade han varit en fri man i Kongo hade det räckt med att promenera till svenska ambassaden i Kinshasa och lämna in en ansökan om att arbeta i Sverige. Det skulle bara försvåra hans situation att gå ut med en fejkad berättelse om misshandel och gripande. Jean Kabuidibuidi har tidigare varit trovärdig i det han har berättat så jag har ingen anledning att tro att det skulle finnas överdrifter eller osanning i detta fall.

2. Bra inslag i TV4 och stort tack till Christian Wigardt som konsekvent följt denna fråga under en längre period. Två Elimmedlemmar intervjuades förutom pastor Jean, riksdagsledamoten Emma Henriksson och en av våra pastorer, Maria Furusand. Bra insatser. Det är roligt att både SVT och Expressen har börjat följa frågan.

3. Det har skapats ett väldigt spännande nätverk kring denna fråga och sociala medier visar en väldig slagkraft i att skapa engagemang och sprida snabb information. Är djupt imponerad över insatserna från många flyktingaktivister. Ska vi kunna driva de flyktingpolitiska frågorna är det nödvändigt att ta upp enskilda exempel. Och jag är djupt imponerad över det omfattande engagemang många människor visar. Den här typen av informella nätverk som skapas kring medmänsklighet och att man bryr sig om sin nästa, är starka sociala krafter. Här kan människor med olika utgångspunkter mötas kring en gemensam nämnare. Det skapar en social sprängkraft.

4. Efter att ha följt fallet pastor Jean är jag djupt skeptisk till svensk flyktingpolitik. Jag presenterade för Migrationsverket och Migrationsdomstolen en hållbar lösning på denna fråga – arbete istället för utvisning, men det avvisades på grund av den strikta och icke flexibla lagstiftningen. Att hålla pastorn inlåst i fem månader tycker jag har varit horribelt. Vid ett tillfälle har jag använt ordet Guantanomo för att beskriva det – jag vet att det är tillspetsat men jag menar nog att det ligger något i det. Och i detta fall handlar det om att hålla någon inlåst utan några misstankar om brott, i Guantanamo har man i varje fall hållit folk inlåsta som har varit misstänkta för svåra brott. Jag kan förstå att man förvarar flyktingar enstaka dagar eller veckor inför en utvisning, men fem månader är uttryck för en kapsejsad flyktingpolitik.

5. En stor svaghet i svensk flyktingpolitik är att olika samhällsorgan skyller på varandra, och den berörda flyktingen hamnar i kläm. Politikerna har distanserat sig från flyktingpolitiken genom att bara stifta lagar, det är Migrationsverket och migrationsdomstolarna som ska sköta tillämpningen. Men i detta fall angående pastor Jean blev det ingen aktör som tog ett verkligt ansvar för situationen. Politikerna skyllde på att de inte fick göra något, Migrationsverket skyllde på lagstiftningens begränsningar vilket även migrationsdomstolarna gjorde. Det verkar som att vi har skapat ett system som gör det så svårt som möjligt att ta emot flyktingar. Jag är imponerad över vänsterpartiets flyktingpolitiska talesperson som bryter mönstret och nu riktat en interpellation till Tobias Billström i denna fråga.

6. Jag har varit djupt personligt engagerad i denna process. Som kristen känner jag en djup smärta och vill visa medmänsklighet och barmhärtighet mot människor som upplever utsatthet och betryck. Tyvärr är man så begränsad och klarar så begränsade enagemang. Att man är starkt känslomässigt engagerad leder också till att man uttrycker sig känslomässigt och engagerat. Mitt ordval i SVT idag om att tala om Hitlerjugend och jämföra med att utvisa kvinnor till Kongo var ytterst tillspetsat. Jag beklagar om ordval har stört någon. Men faktum är att den värsta hanteringen mot kvinnor, kanske i mänsklighetens historia, har varit just i Kongo under de senaste 20 åren. Miljoner kvinnor har blivit våldtagna i Kongo. Jag tänker då på nazismens brott, vissa händelser i Afrikanska stater ligger nästan i samma division. Det går över min fattningsförmåga hur det kan uppfattas humant och rimligt att utvisa en kvinna till Kongo, det gäller ju även en familj i detta fall. Men det är mycket jag inte begriper.

7. Tyvärr är detta bara ett fall, det finns många människor i utsatta situationer som hotas av utvisning. Jag har förståelse för att Migrationsverket har svårt att göra bedömningar. I synnerhet när det är svårt att fastställa identitet, ursprung, och vilken form av hotbild en person är utsatt för. men i fallet Jean Kabuidibuidi tycker jag att det finns så mycket material från människorättsorganisationer, internationella rapporter m.m. så det var inte särskilt svårt att visa att pastorn var trovärdig när han menade att det var riskabelt att utvisa honom till Kongo.

8. Jag ber till Gud och hoppas att hela denna situation ska lösa sig. Jag ser fram emot att få höra honom predika i Elimkyrkans predikstol i Stockholm.

9. Jag hoppas på en lösning i detta fall, men sen kommer kampen att gå vidare. Den utsatta enskilda människan behöver stöd från människor som drivs av medmänsklighet och barmhärtighet.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Jotun2011

  Jag tycker inte om att kyrkor etc går in och ”skräddarsyr” jobb åt personer på detta viset. Det finns ett stort antal svenskar som behöver jobb med, varför inte ta och ge alla en ärlig chans att söka denna tjänst som verkar vara öppen. 

 • kjell

  Om jag förstått det rätt så har hela den kongolesiska gruppen med Jean i spetsen flyttat till Elimkyrkan, så jobbet har han redan,

  Stefan 
  Ljudet på mobilsamtalet var dåligt men svt har en mycket bättre inspelning , får du ”låna” den?

 • Gammew

  Det finns transkriptioner av samtalen, den ena texten tror jag ligger på Jonas Bergströms blogg, den andra länkades det till runt 16 idag på #pastorjean på Twitter.

 • zoeso

  På vilket vis då? Han var ju redan den kongolesiska församlingens pastor. Bara det att nu skulle han kunna få en betald anställning. Jag fattar inte varför Sverige tvingar folk att leva på soc när det faktiskt kan jobba. Och fattar inte varför man behandlar hederliga människor som kriminella. Låser in folk i förvar, chartrar plan för 1,5 miljon. Skickar folk till tortyr. Den här personen skulle kunna fått ett jobb. Varför inte låta honom jobba? Istället för att slösa pengar på att behandla honom som en kriminell. Han har inte begått något brott. Han vill bara inte bli torterad eller dödad. Hur svårt är det att förstå det? Om du blev förföljd hade du inte blivit glad om du kunde vara trygg någonstans?

 • Wildwest63

  Pastor Jeans öde gör mej oerhört upprörd. Men det är ett fruktansvärt (i två betydelser) svårt område att förstå sej på. Det är eländigt att personer överhuvudtaget kan vistas i Sverige 6-7 år och sedan riskera att utvisas. Efter max 1 år ska en flyktings status vara utredd och hotet om eventuell utvisning avvärjd. De som får stanna i Sverige ska vi ta väl hand om.

  Men debatten om pastor Jean visar också vad som händer i ett land när migration, flyktingstatus och invandring inte har fått diskuteras i decennier. Jag läser t ex regelbundet tyska tidningar och ser en helt annan debattnivå. Här har vi stängt inne hela diskussionen och när det ibland pyser ut så kommer det ut lite vad som helst. Samtidigt som trovärdigheten lider av så många rövarhistorier som inte stämt, det drabbas pastor Jean av nu.

  Och samtidigt som jag som troende kristen helt och fullt är införstådd med att vi ska hjälpa människor i nöd så måste vi också fundera över om vi kan hjälpa alla, om vi ens ska hjälpa alla. Integrationen är en total katastrof. Ingen kan väl påstå att de stora ghetton av framförallt muslimska invandrare i Malmö är något som ger positiva effekter för någon. Här frodas maffia, kriminalitet, parallellsamhälle, sharialagar och utanförskap som kommer påverka ytterligare en-två generationer. Vi accepterar alltså enorma problem genom att okritiskt och lättvindigt ta emot människor vi inte kan ge en dräglig tillvaro. Det måste vara möjligt att få diskutera dessa frågor även i kristna sammanhang utan att bli kallad sverigdemokrat, nazist, islamofob eller vad som helst. Det gagnar bara den som tänker ytterst kortsiktigt.

 • Tangokungen

  swärd——-får ni statsbidrag för er verksamhet? isåfall hur mycket?

 • AlmaM

   En mycket stor grupp asylsökande som deporteras tillbaka till förföljelse och död är kristna. Många muslimer, minoritetsgrupper, förföljs också stenhårt. Jag tror Gud är väldigt lite intresserad av religion och väldigt mycket intresserad av kärlek och rättvisa.

  BTW Lyssnade du på Människor och tro nu senast? Där framträdde Sveriges första prästvigda fd. muslim och genom henne hade en hel församling av konvertiter bildats. Missionsfältet kommer till oss-om du inte kan se någon annan ”nytta” med att låta människor i nöd dela vårt överflöd av utrymme, trygghet och mat.

 • AlmaM

   Jobbet är redan pastor Jeans. Det är inte ”tillverkat” i all hast efter deportationen.

 • Bilan

  Så du tycker en Svensk ska ha jobbet som pastor åt Kongolesiska gruppen? Tänk till lite tack….

 • Wildwest63

  Men Du vill ju bara inte förstå vad jag säger!!! Vi kan inte, upprepar kan inte, ta emot bortåt 200 miljoner flyktingar i denna eländiga värld inklusive en halv miljard till som tror att de kan skapa sej en bättre framtid i vårt land. Det är komplett omöjligt. Alltså får vi hantera situationen utifrån det näst bästa – nämligen vem ska tas om hand här, vad innebär det för Sveriges framtida ekonomiska bärkraft, vad innebär det för kultur, integration och sammanboende – vi vill inte exportera pågående ras- och kulturkrig hit.

  Och här anser jag att de som kommer hit och har flyktingskäl snabbt ska få sin sak prövad och inom ett år säkert veta att de kommer få stanna i Sverige för tid och evighet.

  Vi kan också ta emot arbetskraftsinvandrare som har en anställning ordnad och från dag 1 kan försörja sej själva och bidra till det allmänna genom skattsedeln.

  Vi kan däremot inte flyga in tusentals människor som inte kommer klara sej här i landet utan bidrag från vaggan till graven, som därigenom bygger upp parallellsamhällen som den svenska staten till slut inte ens kontrollerar. Detta har bl a skett i England, detta har skett i Berlin där tysk lag i praktiken inte längre gäller i stora delar av turkiska Kreuzberg.

  Vi kan inte vara så övermåttan naiva att vi inte ser dessa problem, att vi försätter oss själva i en situation där vi får kämpa för vår överlevnad på längre sikt. Där vi ringaktar vår kultur, vår religion, vårt språk till den milda grad att vi går med på att marginaliseras i vårt eget land. Det är inte främlingsfientlighet, detta är vanligt sunt förnuft.

 • AlmaM

   Varifrån får du dina siffror? 16 miljoner människor var på flykt inom och utom sitt land 2010 i hela världen.

  377000 av dessa sökte asyl i Europa, USA och Kanada. Citat från UNHCRs hemsida:
  ”The notion that there is a flood of asylum seekers
  into richer countries is a myth,” said UN High Commissioner for
  Refugees Antonio Guterres. ”Despite what some populists claim, our
  data shows that the numbers have remained stable.”

  Compared to 2008, the overall number of asylum
  seekers remained the same with 377,000 applications, despite
  significant regional disparities highlighted by the report.  The
  number of asylum applications increased in 19 countries, while they
  fell in the other 25.  Of note was the Nordic region that recorded a
  13 percent increase with 51,100 new applicants, the highest in six
  years. By contrast, the number of applications in southern Europe
  went down by 33 percent with 50,100 claims, driven by significant
  declines in Italy (-42%), Turkey (-40%) and Greece (-20%). ”

  Majoriteten av världens flykitingar tas om hand av fattiga länder. Som jag tidigare skrivit ligger Tyskland högsta av rika länder av flyktingmottagare med sin 26:e plats. Sverige ligger på plats 58.

  Alltså 51000 personer sökte asyl under ett år i HELA Norden, ”new applicants” betyder de som sökte asyl det året inte de som redan var här under prövning. Men nu sjunker inflyttningen till Sverige 2011 var det -2,4% invandring och + 4,8% utvandring. 30% av asylsökande beviljades asyl. Majoriteten uppehållstilstånd i Sverige går till människor som gift sig med svenskar, fått jobb här, 27% av immigranterna är läkare eller hemflyttande svenskar. Men nu slutar jag tjata-fakta tycks inte bita på dig.

  Kreuzberg är en arbetskraftskoloni och har mycket litet med asyl- och flyktingpolitik att göra, däremot är det en klassfråga-det vet du säkert eftersom du är barn till invandrare från Tyskland. Men vill man tolka saker så det stämmer med ens främlingsfientlighet  funkar det kanske-tills någon kollar upp fakta.

 • kjell

  Fakta kommer att likna det som wildwest målar upp om vi öppnade våra gränser helt.

 • Wildwest63

  Ja men sluta nu och tjata om att jag är främlingsfientlig! Det är faktiskt utomordentligt kränkande.

  Det är ju det jag säger: det går inte ens i kristna sammanhang att diskutera nuvarande migrations- och integrationspolitik utan att bli kallad för en hel radda nedsättande omdömen. Det är extremt lågt!

  Jag vet synnerligen väl att vi självklart inte tar emot alla världens flyktingar. Vi tar emot en liten del. Och de som definieras som flyktingar enligt Genevekonventionen ska vi ta emot och behandla på ett rättfärdigt sätt. Men meningen med dessa är också att de på sikt ska återrepatrieras till sina ursprungsländer. Nu diskuterar vi Sverige, inte flyktingar i hela världen.

  Men alla andra som inte benämns flyktingar? Vad är det för figurer? Anhöriginvandring? Större delen av Södertäljes och Malmös befolkningar är inte läkare och återinflyttade svenskar eller ser jag fel? Det är folk från Mellanöstern och Nordafrika, Somalia och Balkan. Är alla dessa definierade som flyktingar? Har vi ett bra läge i en stad som Malmö? Där jag betalar skattepengar för att mafioso får skjuta ihjäl varann på öppen gata? Där stadsdelar styrs av invandrargäng, där kriminaliteten är skyhög liksom arbetslöshet och socialbidragstagare? Om dessa inte fanns där funnes inte heller problemen. Så kom inte rännande med klassfråga. Oavsett klasstillhörighet så är brottslighet fortfarande oacceptabel. Särskilt oacceptabel är brottslighet när jag betalar för att dessa människor ska ha resurser att få ägna sej åt brottslighet.

  Vi måste ta ett helhetsgrepp om diskussionen om både flyktingar och invandrare. Inte bara ta emot alla här utan långsiktsplanering.

  Och sluta nu äntligen att tjata om främlingsfientlighet! Jag är själv barn till invandrare, jag har en mor som upplevde alla invandrarens dåliga erfarenheter när hon fick fly från östra Europa under andra världskriget, jag har själv hjälpt flyktingar att stanna i Sverige som till att börja med inte hade rätten att vara här. Men till och med dessa resonerar likadant som jag!

 • AlmaM

   Faktum kvarstår att du tycker att vi ger asyl till för många, jag håller inte med och när man löser statistik så är det inet många som får asyl i Sverige. Kreuzberg har INGET med sylpolitik att göra. Barn till arbetskraftsinvandrare på 60-talet ffrån Turkiet har isolerats i en ö av människor som inte får fullt medborgarskap trots generationer av liv i Tyskland. Det är inte ayslsökande som bor där. Din jämförelse är helt irrelevant. Malmö har alltid varit brottsbelastat, gränsstäder blir ofta det. Jag bor nära Haparanda med liknande problem och näst intill noll utomeuropeiska invandrare.

  Visa att du inte är främlingsfientlig genom att ta till dig fakta då. Vi har alla ”osvensk” bakgrund, det ger oss inte rätt att säga”sedan jag/min släkt kom hit ska ingen annan in-utom den som jag personligen anser värdig.”

 • AlmaM

   Bra att du inser att Wildwest inte bygger sina argument på fakta. Men är du säker på att han är profet?

 • Pingback: Tack Stefan Swärd och andra som uppmärksammat den inhumana flyktinghanteringen. - Bengts Blogg()

 • Pingback: Stefan Swärd viktig opinionsbildare för human flyktingpolitik | Bengt Malmgren()

 • Sward

  Mycket begränsat, nästan allt finansieras genom församlingsmedlemmarnas gåvor till församlingen. Vårt samfund får dock lite statsbidrag, och vi får del av detta men det rör sig om ett par procent av vår totala omsättning.
  Stefan Swärd