Ny satsning av Elimkyrkan, träningsskola startas ihop med New Wine/Korskyrkan

Vi drar nu igång ett nytt spännande initiativ i Elimkyrkan Stockholm tillsammans med Korskyrkan i samarbete med New Wine Sverige. Det kallas för träningsskolan, huvudfokus handlar om att se Guds rike i funktion idag och hur vi kan bli redskap för detta. För oss i Elimkyrkan handlar Guds rike i funktion om att förena tron på Guds närvaro och Guds kraft med ett radikalt kristet socialt engagemang. Här följer information om träningsskolan.

TRÄNINGSSKOLA MED NEW WINE

Träningsskola New Wine Stockholm är ett samarbete mellan Elimkyrkan och Korskyrkan i Stockholm. Kurserna syftar till att ge teoretisk och praktisk träning i kristen teologi och liv. Den riktar sig till alla våra medlemmar samt till andra intresserade av att fördjupa sitt lärjungaskap, sin förståelse för Bibeln och livet med Gud.

KURSER FÖR ALLA

Kurserna är konstruerade så att man kan ta dem oberoende om man har lång eller kort erfarenhet av kristen tro. Träningsskolan är uppbyggd av kursmoduler och varje termin erbjuds två till tre som var och en täcker olika ämnen. Att praktisera, reflektera och diskutera är viktiga moment vid sidan av de föreläsningar som ges av kunniga lärare.

VAR OCH NÄR?

Lokal växlar mellan Elimkyrkan och Korskyrkan, båda på Östermalm i Stockholm. En modul består av en heldag (lördagar 10.00-17.00) och tre kvällar (torsdagar 18.30-21.00). Varje modul kräver anmälan och kostar 300 kr. Vi vill att träningsskolan skall vara en växtplats i lärjungaskap och i kunskap om Guds rike och dess principer samt hur detta levs ut i vardagen. Vi hoppas att du vill följa med på detta äventyr!

MODUL OM ”GUDS NÄRVARO”

Modul 1: ”Guds närvaro”

Detta är den första modulen som anordnas inom ramen för Träningsskola New Wine Stockholm.

I denna kursmodul kommer du att få lära dig om hur Gud visat sig genom historien för sitt folk. Jesus har lovat att vara med oss alla dagar, men i Bibeln och kyrkohistorien finns också många exempel på hur Gud valt att manifestera sin närvaro på olika sätt. Vi reflekterar över våra erfarenheter av Guds närvaro i relation till vad Bibeln säger. Vi kommer att praktisera Guds närvaro i lovsång/bön och hur vi kan praktisera Guds närvaro i vår vardag. Lärare är förutom våra egna pastorer och ledare Hans Wolfbrandt och Alfred Nygren. Hans är kyrkoherde i Lysekil och Alfred är lovsångsledare i Vargön, båda aktiva inom New Wine.

TID

Lördagen den 10 mars klockan 10:00 – 17:00.
Torsdagarna 15 mars, 22 mars, 29 mars klockan 18:30 – 21.00.

PLATS

Elimkyrkan, Styrmansgatan 29, Stockholm.

KOSTNAD

Kostnaden är 300 kr/modul och betalas i samband med anmälan.

Anmälan (endast anmälan på facebook räcker ej):
Du anmäler dig till traningsskola@elimkyrkan.org eller på telefon 070-516 31 47 (David Johansson, Elimkyrkan). Tänk på att uppge ditt namn, mejladress, telefonnummer samt vilken/vilka moduler du vill gå. Betala sedan in 300 kr/modul till Elimkyrkans PlusGiro 41 08 52-8, märk med ”Träningsskola” och namnet på den anmälda deltagaren.

Ta med:
Bibel och eget anteckningsmaterial.
En längtan att fördjupa din gudsrelation.

ÖVRIGT

På lördagen ges gott om tid till att äta lunch i närheten av kurslokalen. Lunchen bekostas av deltagarna själva. På lördagkvällen arrangerar Elimkyrkan även ”Transformation – en kväll med Gud”, en offentlig samling med fokus på lovsång, undervisning och förbön som du kan välja att delta på om du vill.

FRÅGOR?

Har du frågor om träningsskolan kontakta Daniel Back (Korskyrkan) på telefon 08-411 50 04, David Johansson (Elimkyrkan) på telefon 070-516 31 47 eller så skriver du till traningsskola@elimkyrkan.org.

 

 

 

 

 
 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399