Skriver nu i Svenska Dagbladet om flyktingpolitiken

Har nu publicerat artikel i Svenska Dagbladet med kraftig kritik mot regeringens flyktingpolitik. Man hittar artikeln här. Den har nu publicerats i webbtidningen men kommer i papperstidningen under helgen, i varje fall med länk och sammanfattning.

Sprid gärna artikeln, och länka vidare. Skriv gärna kommentar direkt på Svenska Dagbladets hemsida, då främlingsfientliga krafter kan invadera med kommentarer, och möta denna typ av utspel med hat, arrogans, och plattityder.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Anonym

  Bra att du skriver om denna fråga.

 • Anonym

  Bra att du står upp för humanitet och solidaritet och mot rasism! Världen behöver mer av människovärde och omtänksamhet! 
  Så mycket ont och hemskheter som vita människor har gjort genom historien undrar jag om inte det bästa vore att vi helt eliminerar vita för all framtid. Så blir världen lite mer omtänksam! 

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Är Allah mer kärleksfull än Gud Fadern?

  Muslimska länder är mer barmhärtiga och toleranta än rika nationer med kristen värdegrund.  Medkänslan är störst i Pakistan med drygt 180 miljoner muslimer och där 2, 7 miljoner kristna är några droppar i det muslimska havet av godhet. *

  Lite bakgrund:
  ”Det land som tar emot flest flyktingar är Pakistan, följt av Iran och Syrien. Dessa tre länder tog 2010 emot 62 % av alla flyktingar. I förhållande till landets ekonomi, räknat antalet flyktingar per 1 dollar/capita, tar Pakistan fortfarande emot flest, nu följt av Demokratiska Republiken Kongo och Kenya. Samtliga 20 länd med det högsta antalet flyktingar per 1 USD BNP/capita är utvecklingsländer. 12 av dess hör till och med bland de minst utvecklade länderna. Tyskland är det industriland som kommer först på listan och placerar sig på 26:e plats i antal flyktingar per dollar/capita. Sverige låg 2009 på plats 58.”

  Citatet har jag hämtat från Migrationsinfo.se. Det är en webbplats som presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. http://www.migrationsinfo.se/migration/varlden/flyktingar/

  Stefan Swärd pekar ut Sverigedemokraterna som intoleranta. Om tro och politik ska höra ihop är sverigedemokrater ”bröder och systrar” med Stefan Swärd. Sverigedemokraternas politik vilar officiellt på kristen värdegrund.

  Jag förslår att vi kristna undviker att skylta med vår kristna värdegrund i politiska frågor, eftersom vår kristna Gud framstår som hjärtlös och arrogant och Allah som ren kärlek.

  *
  http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Pakistan#Religion
   

 • Lunkentuff

  ”Sverige ska vara ett land som präglas av barmhärtighet och medkänsla för dem som är allra mest utsatta.” Jag måste säga att förutsättningarna för detta är helt spolierad av dig och dina likar. Det ni åstadkommit/åstadkommer är att sänka Sverige till samma nivå samma nivå som de sämsta ställena på jorden, ett ställe att fly från. Hycklare!  

 • http://profiles.google.com/stig.melin.vasteras Stig Melin

  När nu Sverige inte är det land som ställer upp med medkänsla för de mest utsatta, är jag i alla fall glad att se en som gör det, Stefan Swärd. Han ökar också därmed migrationsverkets uppmärksamhet på att det finns en opinion som ser de brister som dom själva uppvisar. Det skulle lyfta Sveriges anseende som rättstat högst väsentligt om Stefans arbete bär frukt.

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Det är ju strålande. Jag tog mig friheten att skriva ett inlägg om dig som jag hoppas kan bli till pepp och uppmuntran: http://helapingsten.wordpress.com/2012/02/18/stefan-sward-en-karismatisk-aktivist/

 • Anonym

  Du skriver att den ”svenska flyktingpolitiken har blivit hårdare de senaste åren”. Det är en falsk bild, av flera anledningar.

  Volymen är större än någonsin. Många vill inte kännas vid ordet ”massinvandring” men vi har de facto rekordnivåer. Se på statistiken för beviljade uppehållstillstånd. All time high under förra mandatperioden. (Kolumnen ”Samtliga” till vänster. Ca 70.000 per år på sistone.)

  Fler än någonsin får uppehållstillstånd i Sverige. Samtidigt är det fler än någonsin som får avslag. Det är en direkt konsekvens av den ökade volymen.

  Hur ska vi då tolka detta? Är invandringen är mer generös än någonsin? Mindre generös än någonsin? Invandringen blir inte mindre generös bara för att den stora efterfrågan gör att fler får vända i dörren. Mängden som får stanna har ju inte minskat utan snarare ökat.

  Inte heller förhållandet avslag : bifall, sett över tid, säger om politiken blivit hårdare eller inte. De sökande är ingen homogen grupp och migrationen varierar mycket över tid.

  Migrationverket har kortat ner sina handläggningstider. Vilket inte minst är viktigt för de asylsökandes skull. År 2010 hade tiden nära på halverats jämfört med 1998. (Effektiviseringsarbetet har utgått från LEAN-metoden som är allmänt erkänd.)

  Här har handläggare på Migrationsverket, via Merit Wager, kritiserat verket för att tumma på rättsäkerheten, men vanligtvis till de asylsökandes fördel, med ledningens goda minne. Man har gett handläggare rätten att bortse från tveksamheter som borde utredas mer, när detta är till de sökandes fördel.

  Jag förstår att ni drivs av ett starkt engagemang. Ni vill hjälpa och offrar gärna något av egen bekvämlighet, rikedom och samhällsstabilitet, men ni missar helheten när ni engagerar er så starkt i ett pärlband av ömmande fall.

  Se på familjen Danielian. De tvingades lämna Sverige efter 9 år. Det må vara en tragedi men ingen överraskning. Redan efter 2-3 månader från asylansökan hade föräldrarna besked från Migrationsverket om avslag. De nio år som följde är en direkt konsekvens av föräldrarnas ovilja att acceptera avslaget. Skulden ligger främst hos dem. Notan får dock svenska folket ta. Inte minst de ca 450.000 kronor som det kostade att flyga hem familjen.

 • http://avpixlat.info/ KOLLA—->


  hat, arrogans, och plattityder

  Det du själv gör dig skyldig till är antingen lögner eller okunskap, välj själv vilket du tycker är värst.

 • Anonym

  Både du och Stefan Swärd tar upp Kenya som exempel, och du nämner också t ex Pakistan, Iran och Syrien. Egentligen kan man ju inte jämföra dessa med Sverige, eftersom anledningen till att dessa har mest flyktingar är deras geografiska läge, dessa länder ligger ju alla precis intill oroshärdar.

  De flesta flyktingar har inte råd eller möjlighet att ta sig längre, och jag tror inte heller att dessa länder har samma möjlighet att begränsa flyktingströmmen som vi har här i väst pga 1) mer begränsad ekonomi och 2) tillströmningen av flyktingar är mycket större (som sagt pga geografiskt läge). Därmed anser jag det man inte kan bedöma dessa länder som mer humana, bara för att de tar emot mer flyktingar. En mer rimlig jämförelse vore att jämföra med andra europeiska länder, men också procentuellt hur många flyktingar söker asyl i Sverige, som kommer från erkänt farliga områden och får stanna/inte stanna.För övrigt håller jag med Stefan om att vi behöver en mycket humanare flyktingpolitik. Kanske bör vi också överväga att i större utsträckning hjälpa de länder som får dra det tyngsta lasset, ekonomiskt hjälp, annat bistånd, och kanske t o m göra det lättare för såna flyktingar att ta sig till Sverige.

 • Anonym

  Fler söker asyl men andelen avslag ökar eftersom beviljad asyl samtidigt minskar som asylsökande ökar.

  Emigrationen är lägst bland de allra fattigaste länderna. Till exempel
  bor 3 % av all födda i Afrika i ett annat land än det de är födda i. 1 %
  av alla födda i ett afrikanskt land bor i Europa. Det är ungefär lika
  många män som kvinnor som migrerar. Det absolut vanligaste är att flytta till ett angränsande land; Eritreaner flyr till Sudan, Somalier till kenya, Afghaner till pakistan osv.

  Invasion av asylsökande kan man bara tala om i länder som Kenya, Syrien, Sydafrika, Tanzania, Pakistan. Europa tar emot en rännil av alla 16 miljoner flyktingar i världen. Att kristna människor ens kan ta ord i sin mun som förvägrar andra människor att flytta är skrämmande. Annars så ”bibeltrogna” bortser helt ifrån att Gud upprepade gånger varit helt otvetydigt för att man ska behandla främlingen väl; oavsett orsak till flytten.

  Ett exempel: 3 Mos 19: 33.Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. 34.Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud.

 • Anonym

  Vad bibeln säger om migration är helt ointressant för mig. Jag är inte kristen.

  Att flertalet migranter i världen är internflyktingar är helt irrelevant för om vi kan anses ha massinvandring eller inte. Massinvandring är ett subjektivt begrepp. Just därför underströk jag att vi har rekordhög invandring, sett ur aspekten beviljade uppehållstillstånd. Det är ett objektivt faktum att invandringen är högre än någonsin.

  19,1% av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund, år 2010, lågt räknat, och 14,7% är utrikes födda. Det är en mycket stor förändring på kort tid. 1,3 miljoner plus bara de senaste 30 åren.

  Vi har ersatt barnafödande med invandring:
  http://affes.wordpress.com/2011/10/22/nordisk-bakgrund-i-sverige-1900-2010/

  Om du följer länken som jag postade så kan du läsa att fler människor än någonsin beviljas uppehållstillstånd. Vilka av dessa som räknas som asylsökande har jag inte exakt koll på, men proportionerna ger att flertalet som beviljas uppehållstillstånd är anhöriga utan flyktingskäl, och att de med formell flyktingstatus (kvot- och konventionsflyktingar) bara utgör en rännil i jämförelse.

 • Anonym

  Du har rätt ,de allra flesta som invandrar till Sverige är inte flyktingar.  11% som fick uppehållstillstånd 2010 fick det pga skyddsbehov och 3% var anhöriga till flyktingar med skyddsbehov. Resten är arbetskraftsinvandring, studenter och EU-medborgare som bara flyttar för att de vill. Den största gruppen som invandrar till Sverige är svenskar som återvänder. År 2010 flyttade 19 765 personer med svenskt medborgarskap till Sverige.
  Tillsammans med inflyttade från övriga nordiska länder utgjorde de över
  en fjärdedel av alla invandrare till Sverige. Det är ett jättehopp till nästa stora invandrargrupp som är somalier ca 6000, ännu färre är irakier, oftast kristna som flyr från de kristnas holocaust i Irak. Längre ner, men på tio i topp återfinns polacker, thailändare, kineser, finnar och människor från Turkiet, mellan 2500 och 100 personer från respektiva land få av dessa har skyddsbehov utan har invandrat till Sverige av andra skäl.

 • Anonym

  Gör det då. Världen står öppen för svenska medborgare. Jag vill absolut inte hindra dig från att utnyttja denna möjlighet.

 • Anonym

  När en tanzanisk myndighetsperson tillfrågades av naiv svensk reporter om varför de tar emot många fler flyktingar än deras flyktingläger var byggda för, svarade han förvånad och lite chockerad: ”Något annat vore ju inhumant!”

 • Anonym

  När du påstår att ”resten” utgörs av de icke-kontroversiella grupperna ”arbetskraftsinvandring, studenter och EU-medborgare” så glömmer du den allra största gruppen. Anhöriga (ej flyktinganhöriga) som utgör 35% av uppehållstillstånden, perioden 1980 – 2010.

  (Anhöriga + flyktinganhöriga utgör tillsammans drygt 45% av beviljade UT.)

  Att svenskar är vår största invandrargruppen är väl knappast någon som höjer ögonbryn över. Men hemvändande svenskar behöver inte uppehållstillstånd och utgör ingen del av de ~70.000 årligen beviljade uppehållstillstånden.

  Invandringen i stort låg runt under 98.000 år 2010.

  De som framhäver gruppen hemvändande svenskar – strax under 20.000 år 2010, en dryg femtedel av invandringen – som den största gruppen verkar göra så för att förminska övriga grupper genom att formulera sig så att det framstår som om svenskarna stod för ”större delen” av invandringen snarare än bara dess största grupp. 

  Som om svenskarna stod för >50% snarare än det faktiska ~20%. Det är ohederligt.

  Apropå inomnordisk migration så vill jag belysa det faktum att det finns lika många pakistanier (1:a, 2:a och nu också 3:e generation) i Norge som det finns svenskar där. Och det finns som bekant rätt många svenskar i Norge. Men den största icke-norska gruppen är polacker, och de är dubbelt så många som svenskarna.

 • Anonym

  Läs mitt svar en gång till, jag sa inte att hemvändande svenskar var över 50%. Jag använder bara officiell statistik över invandringen 2010.

  Vad är naturligt vad gäller etnisk sammansättning? De flesta européer härstammar närmast från Turkiet. ALLA människor kommer från Afrika. Människor har fötter inte rötter.

  Där jag är född och lever är det få ”rena” nordbor som bor.  Sedan medeltiden har här vandrat samer, finnar, nordbor(som här kallas danskar/dazat), ryssar, tyskar osv. Efterkrigstiden gav oss polacker, ännu mer tyskar och nu också en och annan afrikan. Det är bara bra-utflyttningsorter har fått nytt liv.

  Tycker du att Sverige är för trångt för oss alla kan du ju komma och hälsa på mig och se att det finns ett och annat övergivet hemman att flytta in i och oändliga arealer där det finns plats för fler. Det ärvker säkert om du går ut där du bor och ser dig omkring-plats har vi.

  ”Man är mans gamman” sa de gamla nordborna om du nu inte bryr dig om vad Bibeln säger, jag tycker de hade rätt i det. ”Ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi blir”=)

 • Anonym

  Bra skrivet! Alla människor ska självklart ha rätt att få bosätta sig var de vill över hela jorden! Detta inkluderar naturligtvis Afrikaner som vill flytta till Europa, vita som vill flytta till Afrika, eller israeler som vill bosätta sig på Västbanken. Alla människor har samma rätt – att påstå något annat vore hyckleri! 

 • Anonym

  Ja.

 • Anonym

  Så öppen står inte världen för svenska medborgare! 
  Du kan flytta till andra västländer utan större problem, i övrigt är det relativt stängt för permanent boende. 

 • Anonym

  eller så ändrar sig vita i sitt sätt att se på sig själva som världens härskare och übermenschen. Det är det kristendomen står för.

 • Anonym

  Det där uttalandet får du utveckla vad du menar med!