Nästa vecka – västkusten och blockad

Nästa vecka har jag bjudits in av kyrkoherde Hans Wolfbrandt i Lysekil Svenska Kyrkan, för en heldag om ”Efter detta”. Det blir en undervisningsdag i samarbete med New Wine-nätverket i västra Sverige. Det börjar fredag 9.30 och håller på till 16.00. Bor man i Bohuslän – västkusten – Göteborg, kan man alltså möta bloggaren live där. Jag antar att det är någon form av anmälningsförfarande, så man får väl höra av sig till Lysekils församling alternativt New Wine om man vill vara med. Jag tar också med en trave med böcker, så vill man ha en signerad bok går det utmärkt i Lysekil på fredag.

Tisdag kväll och natt ska Sverige igen utvisa en massa irakier från Migrationsverkets förvar i Märsta norr om Stockholm. Ett antal kristna aktivister organiserar en blockad. Jag kommer att var med i Märsta. Vårt kristna engemang för utsatta människor behöver ta sig olika konkreta uttryck. Det är alltså en civil olydnads-aktion, inte bara en demonstration i största allmänhet.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://www.jlundstrom.se/ Jonas Lundström

  Vill bara påpeka att det inte är ”kristna aktivister” som arrangerar blockaden utan nätverket Aktion mot deportation. AMD är religiöst och partipolitiskt obundet och har ingen talesperson. Däremot finns det några kristna som är aktiva inom AMD.

  Mer om blockaden här: http://www.aktionmotdeportation.se/post/133
  Aktion mot deportations plattform här:  http://aktionmotdeportation.se/sida/10

 • Sen fundering

  Känner ej specifikt till de asylsökande i Märsta, men generellt så river 95 % av asylsökande sina resehandlingar och dokument innan de kommer till Svenska gränsen och blir sk papperslösa, de kommer hit på falska premisser och svenska myndigheter vet inte om de är riktiga flyktingar eller kriminella. Varför skall jag som kristen engagera mig får dessa?
  SEN FUNDERING

 • nilssonlars30

  En del saknar pass och resehandlingar för att smugglare tagit ifrån flyktingarna dessa handlingar i rädsla att polisen ska kunna spåra rutten, vissa grupper saknar pass och leg för att myndigheter i deras hemländer inte räknar dom som fullvärdiga medborgare. Finns en ganska bra tråd om detta på ”flyktingbloggen”

  http://www.flyktingbloggen.org/2011/10/vem-ar-trovardig/

  varför engagera sig ? själv tycker jag att det är anmärkningsvärt att många fattiga länder tar imot enorma mängder flyktingar medans sverige tar i mot väldigt få (förhållandevis) och att reglerna är så hårt satta här i sverige så att man blir av med människor som ur medmännsklig hänseende borde få stanna, man hänvisar till reglerna helt enkelt och sedan utvisar man.

 • PeJohansson

  Nog så viktig kommentar

 • Anonym

  Flyktingdebatten är som abortdebatten. Efter decennier av undertryckt debatt, dåligt med fakta, bortförklaringar, politisering osv så vore det synnerligen önskvärt, men synnerligen känsligt, att få diskutera igenom temat ordentligt. Jag undrar om det går. Jag känner mej inte fri att engagera mig i någon flyktingverksamhet (bortsett från de fall jag känner rent personligen) innan ett antal hundra frågor har ställts och nöjaktigt besvarats, även utifrån en biblisk kontext.

 • PeJohansson

  En väldigt god och klok inställning, engagera sig i det man har möjlighet att bedöma personligen.

 • Anton

  Mycket inspirerande! 

 • http://twitter.com/Elofioikos Elof i Oikos

  vad bygger du den siffran på, att 95% skulle riva sina handlingar? har du inget att underbygga siffran med skulle jag vara försiktig med att hävda en sån grej så att inte falska rykten sprids.

 • Pingback: Medborgarjournalistik för människor i nöd. | Amen.se()

 • Henrik Lööv

  Jag har väldigt svårt att se hur en kristen etik kan komma till någon annan migratios- och flyktingpolitisk ståndpunt än total öppenhet. Låta alla som behöver och som vill komma hit göra det. Innebär det seda att vi behöver styra om välstådet så att vi i medelklassen får det sämre så absolut, gör det! Låt alla komma, låt alla stanna! ”Mitt land och ditt land” ”mitt välstånd och din fattigdom”. Är det igentligen utgångspunkter som vi som kristna ka stå för och aceptera?

 • kjell

  Då dröjer det inte länge till förrän något annat än kristen etik tar över i vårat land !

 • Anonym

  Henrik, Du är en god man men jag tror inte Du tänkt igenom vad Du skriver. Hur styr vi om välståndet från medelklassen på annat sätt än genom konfiskation? Hur mycket medelklass har vi då att styra om ifrån efter några år?

  Flyktingar är ett vitt begrepp. Vi kan ta emot många fler om vi inte omedelbart ska katapultera dem upp på svensk standard. Skulle vi ha det som politik skulle det plötsligt inte dyka upp så många flyktingar…

  När Bibeln talar om flyktingar så är det folk som flyr för sina liv, inte lycksökare som försöker leva på det välstånd som de kommer till. Inte heller talar Bibeln om att en man ska ta emot hundratals flyktingar som knackar på hans dörr. Han ska ta hand om de han kan hantera.

  Siffrorna är mig fördolda men det stora antalet invandrare i Sverige är inte flyktingar i Bibelns mening.  

 • Henrik Lööv

  Att styra om välstånd i samhället är en av grundbultarna i skattestystemet. Man brukar kalla det olika skatters fördelningspolitiska efekter. Så här handlar det väl snarast om en gradfråga. Men i någon mening är väl all skatt konfiskation men utifrån andra värden ser vi den som legitim. Om vi öppnar våra gränser kommer vi exepelvis behöva satsa substasielt mycket mer på SFI, bostadsbyggande, arbetsmarknadspolistiska åtgärder m.m vilket kommer kräva resurser. Jag menar att vi måste vara beredda att betala ett sådant pris. Både uifrån en allmän humanism men ännu mycket mer utifrån en kristen etik. Jag tillhör dem som inte ser det som en bra argumentation att lyfta fram ivandringens ekonomiska fördelar. För även om den finns, vilket jag tror, så ser jag öppna gränser som en moralisk skyldighet. Inte ågot som rättfärdigas av egenintresse.

  Om du läser mitt första inlägg ser du att jag medvetet skriver om migration- och flyktinpolitik. Jag ser det även som ett kristet ansvar att vara öppen för den som helt enkelt söker ett bättre liv för sig och sin familj. och när jag tänker på bibelns undervinsning i detta är det inte så mycket de specefika orden om flyktingar som manar mig utan Jesus undervisning i bergspredikan om att vi inte ska samla skatter på jorden, saliga är de barmhärtiga och om någon frågar efter din skjorta så ge honom din mantel också. Och framförallt Jesus ord om att vi ska göra mot andra vad vi vill att de ska gör mot oss. Eller när han berättar om hur några kommer bli förvånade över att människosonen tackar för allt de hjälpt honom med genom att de visat barmhärtighet mot de människo som behövt hjälp. Den kristna skapelsetanken ger ju dessutom en oerhört radikal grund för rättvisa. Vi är alla guds avbilder och förtjänar därför ett lika gott liv. Ingen kan vara värd så mycet mer än någon annan att de orättvisor vi ser i världen idag kan ursäktas. Och för vår egen del finns ju också en mycket tydlig varning i bibeln över hur svårt det är att vara rik och komma in i Guds rike. Vi i den svenska medelklassen tillhör, om inte jag missminner mig, världens tio procent rikaste. Den absoluta rikedomen är otvetydig även om den relativa ibland kan kännas mindre när grannen åker till Thailand och farsan köper ny v70.

  Så jo, jag har faktiskt tänkt igenom det en del och jag hoppas att KD kommer föflytta sig mot en mer radikal hålning så att inte någon mer kommer behöva resonera som Stefan att man befinner sig till vänster flyktifrågan bara för att man vill se ett mer generöst mottagande. Sen inser ju också jag att visionen om öppna gränser just är en vision som saknar politisk möjlighet inom det närmaste. Men om MP kan sträva efter ett räntefritt samhälle kan jag kosta på mig att sikta mot ett gränslöst och rättvist sådant.

  Stort tack för ditt omdömme om en ”god man”, det är väl kanske inte alla gånger så sant men är en god vision också det.

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Jag kommer att brinna i Helvetet eftersom jag inte är katolik.
  Enbart själar som är fulla av katolicism undslipper eldhavet och infernot.

  Personligen oroas jag inte av det katolska budskapet. Dessa dumheter har proklamerats av påvar sedan kyrkomötet i Florens 1442: Utanför Katolska kyrkan finns ingen frälsning. (Extra Ecclesiam Nulla Salus.)

  Men en som leker med elden (och lär komma att bli ordentligt svedd) är Stefan Swärd, en superkändis inom frikyrkan. Han satsar hela sin prestige på att Helvetet finns i
  verkligheten. Men han missar totalt att han inte mer katolik än jag.

  Läs mer:http://bengtwikstrom.blogspot.com/2012/01/jag-kommer-att-brinna-i-helvetet.html

 • Wildwest63

  Jag har inget emot arbetskraftsinvandring. Så har många av våra länder byggts upp, tänker inte minst på USA o Canada. Tänker även på de många flyktingar från Finland o baltstaterna som kom till Sverige under kriget. Skillnaden mot idag var att dessa inte omedelbart av redan härvarande invånares skatter skulle höjas 10 steg till svensk normalstandard utan egen motprestation. Istället fick de arbeta, lära sig språket, anstränga sig, utbilda sig. Den som var duktig kom långt, den som var lat kom ingenstans, precis som våra förfäder som gav sig av till Minnesota eller British Columbia. Självklart ska regelsystemen utformas så att detta är möjligt. Idag finns otaliga hinder för nystart, det är också ett veritabelt elände med handläggningstider för uppehållstillstånd på flera år. Det är människofientligt. Här måste förändringar ske. På det viset skipas rättvisa och det skulle inte uppstå någon infekterad invandringsdebatt om detta hade varit regeln genom åren. Dessutom är arbete det bästa sättet att integreras. För något parallellsamhälle vill vi inte ha dit den svenska demokratin inte når.

  Men det är en utopi att tro att man genom skattetransferering skulle kunna ge 100,000-tals människor en levnadsstandard som inte ens de högsta klasserna i deras eget land har. Vi har redan världens högsta skatter, vi är inte alls speciellt rika i jämförelse, inte som medelklass (däremot verkar vi dra ifrån när det gäller toppdirektörers löner), det kommer aldrig finnas acceptans för en extra 15% skatt för att ta emot människor som inte direkt är förföljda med en diametralt motsatt kultur. Jag ser det som sagt inte ens bibliskt riktigt. Först ska vi värna våra familjer, våra egna barn och barnbarn, sedan kommer vår givmildhet andra tillgodo – inte tvärtom.

 • Henrik Lööv

  Att något är utopiskt, eller att det aldrig kommer finnas acceptans för något, är minst sagt svaga argument mot att principen är sann och riktig. För mig är värdeetik den sant bibliska och då handlar det inte om vad som är enkelt utan ad som är rätt. Så min poäng är inte att vi skulle kunna göra en sådan förändring över en natt. Det är ju också det fina men demokrati att om ett parti med sådan agenda får majoritet så finns det per definition acceptans. Vägen dit handlar om iformation och argumntation. Men min poäng är att vi bör, att vi en moraisk skyldighet. Det kan ju framstå som utopiskt att älska sin fiende och Jesus uppmaning till den rike ynglingen att först göra sig av med sin rikedom framstår också det som just utopiskt. Men det gör det inte mindre sant och riktigt. Jag tycker det är en cynisk formuering  du kommer med i ”människor som inte direkt är förföljda ”. Mänskligt lidande är betydigt alvarligare än så.

  Sen är inte jag för höga skatter, tvärt om. Men låga skatter är för mig bara ett pluss och inget mål i sig. Det är däremot en radikal insats för att hjälpa människor som har det sämre än vi. Först måste man politisk sätta ett mål och sedan se vilka vägar som kan leda dit. Annars kommer vi knappast komma åt klimatfrågan heller.

  Vår mycket skilda utgångspunkt framkommer kanske allra tydligast när du i slutet skriver om givmildhet. Där du ser givmildhet ser jag moralisk skyldighet. Och vår syn på bibelns undervisning är, ja väldigt olika. Vi måste ha skilda uppfattningar om vad som är centrum och perefieri. Utifrån Jesus liv och undervisning, samt skapelsetanken m.m  är jag mycket överaskad att man kan komma till den sutsats som du redogör för i slutet. Den låter betydligt mer som att vårt uppdrag vore att bygga vårt eget rike än Guds.

 • O P

  Du skrev låt alla komma, låt alla stanna,hur har du tänkt att det skall fungera i ett sådant öppet land som Sverige,
  När alla har blivit medborgare så har dom alla möjligheter politiskt, det är bara för dom att köra sin egen politik, är dom bara tillräckligt många så kan vad som helst hända.
  Dom öppna gränser som du förespråkar innebär att vi på kort tid kan bli dubbelt så många i vårat land; och om då en religiös/politisk rörelse tar över, så blir det helt förbjudet att vara kristen.

 • Nej

  News flash: Syndafallet har redan inträffat. Det var ganska länge sedan.

 • Henrik Lööv

  Jag ser inga ”dom”! Och vi lär inte dubbleras på många decenier även med öppna gränser. Så attraktivt är inte vårt nordiska land. Alla människor vill så långt som möjligt stanna i sitt hemland med sin egen kultur och sina släktingar. Helt enkelt sina rötter. Men de som verkligen tar och bryter upp med alla de svårigheter det innebär  har verkligt behov. Annars hade de inte kommit,

 • Aha

  så idag finns inget syndafall?  Tack för infon! :)

 • O P

  Sverige har dubblerats sedan jag var ung.

  Om vi öppnade våra gränser för alla som i dag har behov av det så dubblerades vi på mycket kort tid.
  Vi har gott om plats om vi använder hela vårat avlånga land, men det har visat sig att de flesta väljer att bo i storstäder.
  Men faran ligger i vårat ”öppna” politiska system, där en stor grupp kan ta över totalt. och införa lagar mot allt det som vi står för idag, Jag ville gärna öppna gränser för alla som är kristna idag, men det vore väl svårt politiskt ,då kanske det kom mindre antal brottslingar)

 • Henrik Lööv

  Oj vad vi tycker olika, öppna för alla som är kristna? Det skulle aldrig falla mig in att värdera mäniskor skyddbehov eller behov av ett bättre liv utifrån deras religösa övertygelser. Detta pågrund av vad mina egna religösa övertygelser säger mig. Och jag tvivlar på om ditt påstående om befolningsökningen. Enligt SCB var det på mitten av 1870-talet som vi var runt 4,5 miljoner.

 • Anonym

  Skillnaden mellan oss är att jag är realist och Du är visionär. Visst vore det fantastiskt med en värld där alla tjänade exakt lika mycket och ingen levde varken i fattigdom eller sjukdomsnöd, men letar vi efter detta så får vi vänta till himmelriket.

  Vill man hjälpa någon som har det sämre än vi så hjälp först Din familj, i alla familjer finns de som av olika skäl har det sämre, sjuka, pensionärer, barnfamiljer, etc. Hur funkar en kärlek som först springer till världens ände och låter sin familj gå i kvav? Vilken trovärdighet har man då?

  När familjen är hjälpt, och längre än så kommer de flesta av oss inte, så hjälp de närmaste, Dina vänner, arbetskamrater, kommuninvånare.

  Är inte dessa människor precis värda lika mycket omsorg o ekonomiskt välstånd som de från främmande länder som vi utan begränsning vill låta komma hit?

  Rikedomsproblematiken gäller hur vi ser på våra pengar. Därför var Jesus provocerande och radikal till den unge mannen, för han visste att denne satte sin trygghet och tillit till sin förmögenhet. Men detta gäller oavsett pengar!!! Oavsett. Detta bibelord är inte bara riktat till unga brats på Stureplan, det är riktigt till alla. Man kan vara boskapsskötare i Tanzania och tjäna lika mycket per månad som jag tjänar på 10 minuter och ändå vara drabbad av girighet och kärlek till pengar.

 • O P

  Ca 6 milj.när jag var barn

  Missionsbefallningen hoppas jag att du kan, som en följd av den vill du sätta alla vid dukat bord, men det står inte så,men om du dukar det bordet i samband med mission;så blir det som Jesus lärt oss.

  Det står!
  Sök först guds rike och hans rättfärdighet så skall allt det andra tillfalla er

 • Nej

  Sedan syndafallet lever vi i en bruten värld som vänder sig bort från sin Skapare och det som är rättfärdigt och rent.

  Min poäng var att kritisera rädslan för att ”något annat än kristen etik kommer att ta över vårt land”. Det är en illusion att något samhälle lever efter en kristen etik. Inte ens bland de döpta finns en etik som håller måttet inför Guds ansikte – därför bör vi ivrigt hoppas på Kristi nåd och själv visa på en barmhärtig väg som bjuder in de nödställda – till och med invandraren!

 • Erik (Aha)

  Det är inte rädslan för ”något annat än kristen etik kommer att ta över vårt land” som jag har. Där håller jag med dig 100 %, det finns inte något sådant. Det jag inte vill är att någon kommer att ta över vårt land som förbjuder mig att tro som jag gör. Ett öppet samhälle. Jag har svårt att se som Henrik. Det är inte realistiskt. Att öppna gränser helt. Då måste man hitta en politik som är realistisk. Där så många som möjligt för möjligheter. Då kanske vi hjälper andra bäst och främst genom att hjälpa dem där dem är, inte genom att ”öppna våra gränser”. 

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Hur rik är du?

  Jämför din inkomst med de fattigaste och rikaste i världen:
  http://www.globalrichlist.com/
  Jag ligger strax under mitten på listan (43,89 procent).

  Bra bibliska tankar Henrik Lööv.

 • Henrik Lööv

  Vi behöver inte ta upp min egen inkomst kanske men jag slog en normal svensk årsinkomt 40 000 USD dvs ca. 270 000. Om hemsidan stämmer så tillhör man då de 3,17 % rikaste i världen. Så hemsidan du länkar til stärker sannerligen min beskrivning av medelsvensson som mycket rik i ett goalt perspektiv. Allt annat är struntprat.

  Tack för din fina beskrivning av mina tankar.

 • kjell

  Vad tror du händer vid ett totalt oljestopp, hur rika är vi då? vi är inte ett självförsörjande land vi har inte mat så att det räcker. Många av dom länder som invandrare kommer ifrån har större möjlighet att klara sig själva i händelse av totalt oljestopp,