Torsten Åhman och Swärd versus Bell

Den i breda kristna kretsar mycket respekterade SMK-aren, Torsten Åhman, har på sin blogg skrivit 11 blogginlägg om ”Swärd versus Bell”. Han granskar och jämför min bok ”Efter detta” med Rob Bells bok ”Love wins”. Torsten förklarar också varför han favoriserat Bells bok framför min, tackat nej till att skriva baksidestext på min bok, men aktivt promotat Bells bok. Ska göra ett försök att ge vissa synpunkter på den breda debatt som varit på Torstens blogg, framförallt kommentera Torstens bloggposter. Jag går nu inte in på några bibeltexter, man får läsa min bok för att se hur jag går igenom dem. Det här blir bara koncisa kommentarer på Torstens huvudinvändningar.

Det första jag kan notera är att det finns en fråga där Bell, jag och Torsten är överens, det handlar om inställningen till himlen. Sedan finns det frågor där jag och Bell är mer överens med varandra än med Torsten. Sedan finns det frågor där jag och Torsten är överens, och där vi båda har en annan inställning än den Bell har. Sedan finns det frågor där jag har en annan uppfattning än både Bell och Torsten. Frågan om himlen berörs i Swärd versus Bell VIII. Frågan om himlen lämnar jag därför utan diskussion. Jag ser fram emot den eviga himmelska härligheten i konstant evig gemenskap med Gud.

Det finns en punkt där jag och Torsten är helt överens och där jag menar att Bell inte är överens med oss, det är tron på den dubbla utgången. Vi tror båda på möjligheten att gå förlorad, vi tror båda på alternativen evigt liv eller evig död. Torsten slår dock tydligt fast att den som inte tar emot det eviga livets gåva kommer att dö, evigt dö, att upphöra att existera. Det brukar kallas för annihilationsläran. Jag tycker att Bell är alldeles för otydlig på denna punkt. Han talar om himmel och helvete men använder formuleringar som handlar om att himlens dörr alltid är öppen i all evighet och i slutändan kan ingen stå emot Guds kärlek, även om man teoretiskt har en möjlighet att göra det. Jag är förvånad över att Torsten Åhman inte tydligare går i polemik mot Bell på denna punkt, även om man inte tycker att han är universalist så tangerar han universalistiska tankegångar, och hans tänkande leder till samma konsekvenser som universalismen, våra liv här och nu är inte avgörande för vår evighet, och vi behöver nu inte ta emot frälsning och följa Kristus nu eftersom vi ändå är bestämda för en evig himmel, eller i varje fall har möjlighet att välja detta i evighet, oavsett vilka vägval vi gör i livet nu.

Bell tror inte alls på annihilationsläran. Han tror även starkt på själens odödlighet. Han diskuterar inte ens annihilationsläran, jag ägnar ett helt kapitel i min bok åt den, så jag tar den på största allvar, vilket inte Bell gör. Jag diskuterar också motargumenten mot själens odödlighet, Bell berör inte ens den frågan utan tar bara för givet att alla människor fortsätter att existera i evighet. Jag är något förvånad att Torsten här så aktivt försvarar Bell, trots att han på flera avgörande punkter har en helt annan inställning. Jag tycker nog att jag i den frågan ligger närmare Torsten, än vad Bell gör.

Jag avfärdar inte annihilationsläran i min bok, jag ställer dock kritiska frågor om denna lära. Jag menar också att den har en mycket svag förankring i kyrkohistorien. Jag menar dock att man kan tolka vissa bibeltexter i annihilationistisk riktning, men jag tycker att det inte är rimligt att slå fast att den tolkningen är given eller riktig. Torsten Åhman refererar här till John Stott och Per-Axel Sverker, och så vitt jag uppfattar det så är det ingen av dem som helt sätter ned foten i denna fråga. I varje fall Sverker säger ungefär som jag gör i min bok att annihilationismen kan vara en möjlig tolkning av vissa bibeltexter men långtifrån någon självklar tolkning. Jag uppfattar det nog som att Per-Axel Sverker och jag har samma inställning till annihilationismen.

Det finns en rad kritiska synpunkter på annihilationismen som jag tar upp i min bok och som jag inte tycker att Torsten diskuterar. Jag håller med om att ordet evigt kan tolkas på olika sätt. Jag håller med om att orden fördärv, dö, brännas upp etc. kan tolkas som förintelse, att utplånas. Men  ser man till Bibelns helhetsundervisning är det ingen självklar tolkning. När ordet evigt används i samma mening om evigt liv och evig död, är den rimligaste exegetiken att ordet evig i båda fallen handlar om evig tid, utan tidsbegränsning. Vi är överens om att alla människor en dag ska uppväckas från de döda för den yttersta domen. Varför ska de som helt förnekat Jesus uppväckas för att sedan dö igen, efter den yttersta domen. Eller ska de leva en viss period efter den yttersta domen? Vad finns det för Bibliskt belägg för att leva en viss tid efter den yttersta domen och sedan dö? Man ska dömas efter sina gärningar vid den yttersta domen enligt Uppenbarelseboken, en tes i min bok är den differentierade domen, de onda ska dömas betydligt hårdare än de mindre onda. Hur kan domen differentieras med annihilationismen? Varför varnar Nya Testamentet så kraftfullt för domen, att gå evigt förlorad, evigt fördärv, evig förtappelse – om det bara handlar om att dö. Alla människor vet ju att man dör, alla ateister håller med om detta. I vilken avseenden blir den fysiska och själsliga döden enligt annihilationismen en mer omfattande Guds dom, än bara ateisternas och materialisternas tro på att vi alla dör för eller senare? Jag tycker inte alls att Torsten diskuterar dessa frågor med annihilationismen som jag tar upp i min bok.

För att summera diskussionen om annihilationismen. Jag begriper inte hur annihilationister som Torsten Åhman och Joachim Elsander, som tror på att den icke troende dör definitivt, och att det inte finns någon själens odödlighet, hur de så aktivt försvarar Rob Bell som inte alls tror på annihilationismen och som tar själens odödlighet för alla människor för given. Han tar det för så givet att det inte ens diskuteras i hans bok, jag bemödar mig ändå om att grundligt diskutera frågorna i min bok, även om jag ställer skeptiska frågor om både annihilationismen och själens odödlighet.

Jag begriper inte hur Torsten får ihop det att det är möjligt med frälsning efter döden med sin tro på annihilationismen. Jag ifrågasätter inte helt frälsning efter döden, jag bara säger att man kan inte göra en lära om detta. Jag ser det som Guds yttersta nödåtgärd att någon kan göra omvändelsens vägval efter detta jordeliv, det är här i livet vi gör våra vägval inför evigheten, det är Bibelns huvudbudskap. När tänker sig då Torsten att man kan bli frälst efter döden, om man nu tror på annihilationismen. Är det vid den yttersta domen man kan välja att bli frälst och därmed undvika den fysiska och själsliga döden. Vad finns det för bibliska belägg för att detta är möjligt?

Det finns en punkt som jag reagerar på i Torstens argumentation, och det är hans beskrivning av alla kristna i alla tider som har trott på himlen och helvetet, Torsten tror ju uppenbarligen inte på något helvete, eftersom alla som satsat sina liv på synd, och som helt förnekat frälsningen i Jesus, de kommer att dö, förintas, vilket vilken ateist som helst håller med om. Att inte existera, är att helt vara utan medvetande, och kan rimligtvis inte kallas för något helvete.

Men han skildrar oss på följande sätt, det innefattar då Katolska kyrkan, Svenska kyrkans bekännelseskrifter, mainstream av USA:s evangelikaler, de breda väckelserörelserna i tredje världen – Torsten skildrar våra övertygelser på följande sätt: Swärds bok ”är en plädering för tron på en av Gud inrättad tortyrkammare där människor med fasa och ångest pinas utan uppehåll i evighet utan hopp om förändring någonsin.Detta ska ske därför att Guds helighet är av sådan art att den kräver detta. Och detta ska drabba en stor majoritet av mänskligheten. Man undrar verkligen om Swärd, som är en god människa med starka engagemang, har dragit konsekvenserna av vad han säger sig tro på. Då skulle han väl knappast kunna skriva så här på sin blogg: ”Det var ett skojigt frukostseminarium i Stockholm i morse där vi diskuterade frågan om helvetet, arrangör Svenska Evangeliska Alliansen. Överfullt hos EFS -café utsikten.” Han skriver boken för att vi ska få större klarhet och frimodighet i vår förkunnelse av helvetet. Detta ovannämnda ingår alltså i det budskap en modern sökare ska ta till sitt hjärta. Hur ska detta kunna kallas ”goda nyheter”? Varför har predikan om helvetet tystnat, undrar författaren. Är det underligt att den predikan tystnat när människor som lyssnar associerar till en så förfärande företeelse att Auschwitz och Treblinka bleknar? Och till en så ohygglig gudsbild som följer på detta?”.

Det finns en punkt där jag kan hålla med om – det var en slarvig formulering när jag skrev om ett skojigt frukostmöte. Det ber jag om ursäkt för. Men i min bok kan man inte hitta formuleringar som är så lättsinniga. Torsten målar ut bilden i flera blogginlägg och talar bland annat om en grotesk Gudssyn. Den som har läst hela min bok inser hur jag brottas med frågorna, hur jag hela tiden håller dörrarna öppna för Guds allmakt, vi förstår inte allt. Ingen vet vem och  hur många som blir frälsta till slut. Jag skriver i min bok att i slutändan kommer Gud att få ihop alltsammans, Gud kommer att förena rättvisa och sina oändliga kärlek. Ingen möter ett öde som är orättvist. Vem har påstått att det är Gud som torterar, handlar inte tron på eviga fördömelsen på att människor löper linan ut, och själva medvetet väljer ett liv att lämna Gud, och det är ett helvete som man själv valt. Det är en grundtes i min bok. Jag tycker att Torsten alldeles för karikatyrmässigt beskriver vår Gudsbild, Bibeltolkning och helvetessyn genom dessa beskrivningar.

Tycker Torsten Åhman att Afrikas katoliker, Koreas pingstvänner, USA:s baptister, Martin Luther, Calvin, Augustinus, Thomas ab Aquino, PP Waldenström, Lewi Pethrus – listan kan göras lång, you name it, står för en grotesk Gudssyn och en Gud som evigt plågar människor i en tortyrkammare. Man kanske kunde uttrycka sig på det sättet under medeltiden, men jag skulle aldrig kunna uttrycka mig på det sättet.

Torsten Åhman menar att förkunnelsen om himmel och helvete stöter bort människor från den kristna tron. Det går säkert att hitta enskilda exempel på detta men tittar man på frågan i ett historiskt och globalt perspektiv så stämmer det inte. Ju mer tandlöst evangelium, ju färre personer i kyrkorna. Visar inte svensk frikyrkostatistik detta med all tydlighet? För att inte tala om Svenska Kyrkans gudstjänststatistik?

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Bengtahlback

  TAck Stefan! Du sätter fingret på de problem jag också upplevde i Åhmans argumentation. Tack för ett bra och rent och klart inlägg i debatten. 

 • Levi Haggkvist

  Tack för en bra tonläge i ditt svar. 
  Jag kan tänka mig att domen differentieras även med annihilationismen. Det behöver inte ta lika lång tid för alla att bringas ur existens.

 • Pingback: Till Helvetets och Waldenströms försvar | Hälleberget()

 • lenandersson-44

  Bra, nu tar du Torsten Åhman på allvar och visar respekt.

  Jag tycker dock att Åhman visar tydligt hur även du brottas med texterna men att du drar en annan slutsats än John Stott och Åhman (och jag) därför undrar han, med mig och John Stott, om det verkligen är på djupet du har tänkt på vad det innebär att den som dog okristen i förintelsen ska plågas i evighet vid sidan av Hitler?

  Dessutom plågas de båda av Gud, den himmelska föräldern. För det är ju alla bibelkunniga överens om att den folkliga föreställningen om Satan som kung i Helvetet är helt felaktig. Men inte avfärdar han din brottning med dessa svåra frågor på ett lättvindigt sätt. Trots att det finns olika åsikter i dessa frågor bortdefinierar inte Åhman den som ser på annorlunda sätt som avfälling, taliban eller liberalteolog. (http://www.utanh.se/?p=516 Åhmans blogg)

  Jag är ingen yrkesteolog men själens egen inneboende odödlighet är en hellenistisk tanke som inte finns i Bibeln. Jag minns när jag läste Bibeln( i ett sträck från pärm till pärm) för första gången som 10-åring hur det gjorde mig förvånad(jag hade också hört att människan i sig själv var av evighet) och för första gången förstod jag hela allvaret i livsvalen vi gör, vilket ledde till att jag mer aktivt sökte närheten till livet i Jesus.

  Bibeln lär att allt liv kommer från Gud, avskuren från det sanna vinträdet finns bara död. Livets träd fick människan inte möjlighet att äta av efter syndafallet. Ireneus av Lyon uttrycker det så att Gud förlänar dödliga odödlighet av nåd. Han levde på hundratalet. Med Augustinus (300-talet)kom många nyplatonska tankar in i kyrkan, Aristoteles blev exempelvis en stor tänkare i kyrkan trots att han förstås inte alls var varken jude eller kristen.

  Visst finns visdom utanför Bibeln också och vi kan lära oss mycket av filosofer, tänkare och författare utan kristen bekännelse, men även dessa tankar måste prövas mot Ordet, det skrivna och det levande.

  Bibeln lär oss att vi ska uppväckas, allihop, till dom den yttersta dagen och då döms vi till evigt liv eller evig död. Att uppväckas från de döda och därefter förlänas odödlighet av nåd tillkommer alla som sökt livet hos den som är livet; Jesus Kristus-honom tillhör äran och makten och härligheten i evighet!

  Liksom CS Lewis, Åhman, John Stott, Ireneus, Bell m.fl tror jag inte att det blir några få som sökt livet i Jesus utan den absoluta majoriteten av mänskligheten tar chansen när de väl möter honom. Jesus är universums herre, inte en sektledare, även den som dog utan att ha hört evangeliet innan de dog måste ha en möjlighet att säga ja till livet. Hur eller när detta sker vet jag inte, men jag tror mig känna den himmelska föräldern så väl att hans brinnande kärlek och absoluta helighet inte tål med att största delen av skapelsen går evig död till mötes bara på grund av otur. Jesus kom för att vi inte ska gå under utan ha evigt liv!

  På grund av Jesu seger på korset går vi frimodigt ut och talar om att ”än räckes Guds frälsning till den som sig ångrar och tror”. På grund av korset kan vi få leva himmelrikt redan nu-vilken underbar sanning- och genom Jesu seger på korset får historien ett lyckligt slut! Halleluja! Du vår Herre kom!

 • http://profiles.google.com/stig.melin.vasteras Stig Melin

  Det finns onekligen texter
  i bibeln som kräver mycket av läsaren, det var därför som
  profeter och lärare i Antiochia rannsakade skrifterna.

  Att
  det finns en möjlighet att gå förlorad, utan Gud och hans glädje,
  framgår klart av Jesu undervisning. Hur den tillvaron är beskaffad
  vet vi ingenting om, vi har ett antal bibelord som inte precis är
  glasklara i sina detaljer. Det visar diskussionen mellan våra mycket
  kunniga vänner här på bloggen.

  Jag
  tycker ändå att huvudspåret är klart.

  När
  jag själv en gång i tiden ställdes inför valet framstod livet
  med Jesus klar attraktivare än något annat. Det andra fanns med,
  men övervanns av det övertygande sätt budskapet framställdes.

  Paulus,
  som kan sägas ha studerat skrifterna säger i Korintherbrevet 13:12,

  Ӏnnu
  ser vi en gåtfull spegelbild; där ska vi se ansikte mot ansikte.
  Ännu är min kunskap begränsad, då skall den bli fullständig som
  Guds kunskap om mig”.

  Försoningen
  i Jesus är huvudbudskapet och att han kom för att vi skulle kunna
  undvika alternativet.

  http://stig-melin.blogspot.com/

 • http://profiles.google.com/stig.melin.vasteras Stig Melin

  Jag beklagar layouten. Ska försöka reda ut det
  /Stig

 • Cissi

  Jag förstår nog bara din argumentation om du med ”plågas av den himmelska föräldern”menar plågas av Verkligheten, d.v.s. Sanningen (Truth and Reality) och påminns om att hela föregående år diskussion kring vår eventuella gemensamma framtid kan bygga på det faktum att ord har olika klangfärg och nyans för oss – samtidigt som de flesta av oss dessutom inte kan hebreiska.

 • Nils

  Dina slutsatser i slutet borde få Åhman att revidera sina upplagor versus & möjligtvis gjort en enda ”Bell versus Swärd”.

  Vad som ytterligare framgår är att ”pastorer disputerar” med varandra.

  Skillnaden med Pauli disputerande med Greker, var att Paulus hade en omutlig lära som han förmedlade.
  Gamaliel hade lagt grunden för hans fundamentalism, men Jesus hade uppenbarat det nya förbundet för honom direkt.

  Egentligen så är detta mönstret för läseriet – och då får det teologiska sin rätta plats.

  Inte ”outsourcat” till ”Bell versus Swärd del XII” eller annat trams.

  Jag hävdar bestämt likt många andra gjort, sedan Stanley Sjöberg började ifrågasätta himmel/helvetes-problematiken att det var ett fenomen av att såga den gren man sitter på.
  Vad värre är, är att det finns lärjungar som dras med i fallet.
  Åhman påvisar samma andas intention, oavsett krumbukter med att hålla med Swärd i någon enskild grenklyka eller Bell i en annan så är de facto sågen verksam till att försvaga evangeliets udd !!!

  Tack – Swärd,
  du är en av ytterst få i svensk frikyrklighet som står på muren till ”lärans försvar” i denna yttrst väsentliga lärofråga.

 • Nils

  Om förkunnelsen om himmel och helvete stöter bort människor från den kristna tron? ”…….tittar man på frågan i ett historiskt och globalt perspektiv så stämmer det inte. Ju mer tandlöst evangelium, ju färre personer i kyrkorna. Visar inte svensk frikyrkostatistik detta med all tydlighet? För att inte tala om Svenska Kyrkans gudstjänststatistik?”

  Men vad som är ett tandlöst evangelium är diskutabelt. Det kan vara tvärtom som vad Swärd tror. Kanske är det förkunnelsen om himmel och helvete och särskilt den senare som är ett tandlöst evangelium. Kyrkan står inte längre mitt i byn. Om kyrkorna i Sverige backar på bred front och hur man i så fall förändrar och bryter trenden är inga enkla frågor. Jag tror inte folk i allmänhet har några problem med Gud och religion. (Inte med Karl-Bertil Jonssons julafton heller för den delen). Man är bara inte intresserad och helvetets renässans gör inte saken mer relevant och mindre irrationell. Jag tror inte folk har problem med att be till Gud i förtvivlade lägen eller för att kanalisera önskningar och förhoppningar i livet. Inte heller att försonas med Gud, be om försoning och förlåtelse för synder. Man skulle kunna göra samma sak med en stor sten ute i skogen.

  Problemen handlar istället om försoningen med sig själv, alla andra och livet. Jag tror folk frågar sig vad en tänkt Gud vill mig. Jag tror man frågar sig vad jag ska omvända mig från och till vad. Hur ska jag agera och hantera livet. Om jag ska ändra min livsföring och hur och varför. Finns något jag hittills inte upptäckt som kan lyfta mig så att jag orkar. Förändras mitt liv om jag stämplar mig som kristen, religiös eller andlig i någon bemärkelse. Blir jag en godare människa. Lyckligare och bättre. Lever kristna annorlunda än andra. Är det bara kristna som delar med sig till andra eller gör det mer än andra.

  Det är lätt att vända sig till Gud om man tror att någon annan ska fixa ens eget liv. Risken är stor att man blir besviken. Jag vet inte om just det är ett problem för få, för många eller för ingen. Men det kan vara så att för den som har blir det givet. Med Gud blir den starke ännu starkare. Tyvärr kanske den svage riskerar bli ännu svagare, men beror förstås hur man tror och vad man tror. Vad funderar man på i kyrkan. Vilka frågor är inte uddlösa och vad är svaren. Jag kommenterar mest för nöjes skull men är en av miljontals medlemmar i Svenska kyrkan och har även mina erfarenheter av den klassiska frikyrkan.

  Helvetesläran må vara tandlös liksom en hel del annat irrationellt religiöst. Men myter är också sanningar, annars hade ingen religion överlevt, och Gud har gett människan en hel del att tänka på. Så lycka till med helvetesförkunnelsen. Kanske hjälper den några med dödsångest ta steget över tröskeln och välja väg och sida. Men är den en drivkraft för himmelriket på jorden?

 • Nils

  Vissa stunder så är det trist när ett namn ”kletar” åsikter som förknippas med ens egna – vilket det absolut inte är…

  Men ovanst. talar om tandlöshet, diskutabelt etc…
  Det fundamentalt enkla hade väl att när man ”nymornad” dyker upp med sitt namn åtminstone kan lägga till ”Nils II” eller …
  Åhman lyckades ju komma upp i X, med endast ett syfte att misskreditera Swärds bokintention.

 • kjell

  Du skriver kommer att plågas vid sidan av Hitler, Jesus nämner i matt 10:42 att den som ger en bägare vatten till den som är en lärjunge, kommer ingalunda gå miste om sin lön.
  Jesus talar om en tro som ett senapskorn, det antar jag att den har som ger en bägare vatten till en lärjunge, och då finns det antagligen många som slipper att plågas i evighet.
  Det står att dom som levde samtida med Noa får en möjlighet till, och då kan jag tänka mig att Gud har flera ”undantag” vad det gäller dom som saknar kunskap, men den som har fått kunskap måste göra ett val.
  (Det gäller Åhman också / Undrar vad han predikar räddning ifrån)  

 • Nils

  Jag har läst Swärds blogg en längre tid, kommenterat mer sällan är ofta och aldrig aggressivt, inga påhopp mot någon. Nils med solglasögon såg jag aldrig till i början utan först långt senare. Det är alltså han och inte jag som i så fall är ”nymornad” och Nils ll. Nils med solglasögon vill jag absolut inte förknippas med och tror inte någon gör det heller. Han är nog tämligen unik med sin symbol i dessa bistra spalter.

 • Jonas Lundström

  Vadå själv valt? Vem väljer att torteras i evighet? Jag har aldrig träffat någon som skulle välja detta. Och själva poängen med traditionell helveteslära är väl att det är Guds rättmätiga straff över synden, inte något en själv har valt?

 • http://job25-masken.blogspot.com/ Daniel Lundgren

  Tycker det är en bra artikel, där du bemöter mycket bra vad Åhman skrivit. Bra poänger om annihilationismen i relation till Bells ståndpunkt. Men samtidigt så tycker jag att du backar lite. Helvetet är inte endast självvalt. Folk kan gärna håna helvetessyn med ord som att det är en ”tortyrkammare” etc. Bibeln beskriver ju ändå att Gud är heligt vred och är den som aktivt vill straffa och straffar syndarna med Sin rättfärdiga vrede. Så det är inte bara en självvald eller sorts självtortyr där Gud endast är neutral. Det de gör när de använder ord som Åhmans är att de endast hånar Gud vad Han sagt i Sitt Ord så som jag ser det vilket ju är till deras eget ”fördärv.” Visst vill syndarna hellre vara i Helvetet än i Guds närvaro för evigt, men samtidigt tror jag att det tar bort mycket om man ser Helvetet som endast en självvald sak. Då blir det som att syndaren kommer att trivas ganska bra i Helvetet vilket blir fel. Syndaren skulle helt klart vilja fly ifrån Helvetet men det finns inget alternativ annat än att komma till Gud i så fall.

  Åhman säger även något underligt: ”Är detta de goda nyheterna?” Nej. Menar han allvar med att han tror att någons syn på domen är de goda nyheterna? Menar han själv att hans syn, att man utplånas, är de goda nyheterna? Det tror jag inte. De goda nyheterna är ju hur man undkommer domen. Och vilka nyheter blir godast då? Att man kan bli frälst ifrån att få sin existens utplånad, eller att bli frälst ifrån evig plåga i Helvetet?

 • Bengt Ahlback

  Guds vilja är inte att straffa. Hans vilja är att frälsa. Han vill att alla människor ska omvända sig. Han kan dock inte kompromissa med ondskan och ge förlåtelse och evigt liv i sin närhet till de som inte omvänder sig. Slutsatsen blir att den förlorade människan står inför Guds dom utan det enda som kan rädda henne, Jesu försoning på korset. Hon går förlorad för evigt. 
  För övrigt har jag träffat många som hellre spenderar en evighet i helvetet än i himlen med Gud. Det är ett faktum att många älskar synden mer än rättfärdighet, och de älskar denna världens gud mer än Jesus. Ingen skulle förstås välja att bli straffad, lika lite som en kriminell väljer att gå till domstolen och överlåta sig själv. 
  Man vill ju komma undan med det man gjort, inte straffas. 

  Men man väljer att inte omvända sig, och därmed går man förlorad. 

 • Anonym

  Säger också tack, men kan inte låta bli en liten poäng från min sida. 

  Det är bra tur för dig Stefan att du har rätt i sak och alltså ett tacksamt utgångsläge, annars hade du suttit illa till. Torsten Åhman är en klipsk disputerare.

 • Christian

  KLockrent Stefan! Bell, Åhman och deras anhängare bl a i div kristna mediasammanhang kan ”dra något gammalt över sig”… :-)
  Ytterst handllar det om ett ifrågasöttande av Guds ord. Stefan säger det väl i slutklämmen:
  Tycker Torsten Åhman att Afrikas katoliker, Koreas pingstvänner, USA:s baptister, Martin Luther, Calvin, Augustinus, Thomas ab Aquino, PP Waldenström, Lewi Pethrus – listan kan göras lång, you name it, står för en grotesk Gudssyn…

 • Westinbo

  Marcus Birro har Stefans bok om helvetet på sitt sängbord tillsammans med bibeln och katekesen enligt tidningen Dagen. Undrar vad Carola läser?

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Tre sakfrågor:

  1. Tror du att Gud hatar eller älskar mig för att jag (som kristen) lär ut att Helvetet enbart är en språklig bild?

  2. Kan Gud hata och älska mig på samma gång ?

  3. Tänk om både Stefan Swärd och Torsten Åhman har fel! Hur gör Gud då?

 • Mikael

  Hej Stefan!

  Nu väntar jag mig att du Stefan eller Bell gått så långt i eran iver av att skriva det rätta synsättet, att en stor förkunnare ställer sig upp och pekar med hela handen och säger högt vid något tillfälle den mannen för fram kätterska åsikter hans bok skall inte läsas och vi skall tiga och låta skadan inte bli större!

  Och då får jag välkomna dig eller Bell till himmelen! Matt. 5:11-12 För saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himmelen. På samma sätt förföljde man Profeterna före er!

  När ni debatterar frågor om himmelen och helvetet, så är det tydligen bara en åsikt som får råda.

  Jag har själv avstått kyrkans dogmatiska framhävda sanning, med en Piska och en Morot!

  Vad har detta med Jesu förkunnelse att göra?

  Jesus visar i liknelsen med får och getter att de som vårdar och värnar om oss alla är lika får, och de som ser till sin egna vinning och status först är som getterna!

  Någonstans i oss finns valet att vara som ett av Jesu får eller välja gå fram som en get.

  Jesus pratar om Gehenna, släng inte dina talanger på soptippen!

  Jesus säger även att i Guds rike finns det många rum.

  Jesus säger också Matt 4:17 ”…  Omvänd er, ty Himmelriket är nu här.”

  (Fotnot vissa citat är utdrag fron Svenska folkbibeln.)  

  Matt 7:1 ”Döm inte, så blir ni inte dömda.”

  WWJD!

  /Mikael
      

 • gäst

  Gud älskar dig, men det betyder inte att du har rätt i Allt. Det vill han lära dig, precis som mig :) god natt!

 • Anonym

  Tänker på rövaren som sa till Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Den bönen räckte och han kom rätt. Det som är svårt för människor kan Gud göra. Gud älskar att förlåta och omfamna oss, han tar alla chanser till försoning och räddning………..

 • S-E Sköld

  I Guds Ord, Bibeln, talas om ”Guds barn” och ”Djävulens barn”. För att bli ett Guds barn, och därmed lämna Djävulens familj, måstre man ”födas på nytt”, genom tron på JESUS Kristus. Människan föds alltså in i Guds familj, och någon annan form av anslutning finns inte, enligt Bibeln.

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Så det spelar mindre roll vad vi lär ut till ”de minsta och små”? Han älskar oss ändå!

  Men blir det inte märkligt att Gud ska låta min son brinna i Helvetet bara för att han har fel om Gud och missförstår Guds kärleksbudskap?

  Varför kan inte Gud älska min son trots hans fel och brister? Jag får det inte att gå i hop.

  PS
  Jag försöker inte snärja dig med retorik. Det är ett gudomligt problem att kärleksbudskapet är havande med Helvetet.
  DS

 • Tom

  S-E Sköld. Du anser alltså att spädbarn tillhör Djävulens barn?

 • Erik

  Klart det spelar roll vad du lär ut. Men Gud hatar dig inte, Gud hatar inte imamer, ateister osv, bara för att dem lär ut fel, nej han sänder sin son för att han älskar världen!  För mig handlar det om ödmjukhet. Att lyssna, ställa frågor, försöka förstår och att böja sig för det som är rätt när man har fel, vad som är logiskt, vad som står i bibeln osv. 

  Jag skriver ju just det, att Gud älskar din son, men älskar din son Gud? Det vet inte jag. Att tro att folk missuppfattar Gud eller inte ”Har tillräckligt med insikt eller förståelse” är för mig bara ett sätt att förminska Gud. Han är Gud, han är den bäste missionären som finns, han är den som vill mest. Hur kan du veta om människor har missuppfattat vem Gud är?

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Det är viktigt att göra skillnad på Guds moral och kyrkomoral. Jag har mött Gud (i London) och älskar Herrens moral i Bergspredikan som avslöjar kyrkornas lära om ett bokstavligt Helvetet som djupt omoralisk.

  Tack och lov vaktar Gud sin moral genom att inte göra Helvetet till en frälsningsavgörande fråga I Bibeln.

  Det är skillnad på kyrkomoral och Guds moral. Min son delar min kärlek till Guds moral som princip men han har inte personligen mött Gud. Och man kan inte älska Gud förrän man mött honom.

  Det är sorgligt att kyrkomoralen hittills har hindrat honom från att möta Gud.
  Den falska läran om ett konkret Helvete får honom att tveka om ett möte med Gud.

 • Erik

  Frågan är kanske om man kan älska Gud utan att ha mött honom? Rom 1:19-23.

 • Magnus

  Stefan skrev:
  *Jag ifrågasätter inte helt frälsning efter döden, jag bara säger att man kan inte göra en lära om detta.

  **Vad menar du med detta?
  Mvh Magnus

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Skapelsen kan inte vara ett gudsbevis enligt 1 Johannesbrevet 5:19: ”Vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den Ondes våld.”

  Det är först när Gud drabbar oss med syndanöd, och vi tvingas se och möta vår egen verklighet i dess sanna ljus som vi ropar på Gud om ett möte.

  Jag här mött Djävulens demoner i på många håll i världen. Trots att de lockade mig med ännu mer status, pengar och inflytande vägrade jag samarbeta. Jag hatade mitt framgångsrika liv, världen som den såg ut, men hade ännu inte gett upp hoppet om att det fanns en räddning för mig och mänskligheten.

  I London mötte jag Gud efter att först ha drabbats av svåra syndanöd som är en förutsättning för att bli frälst.

  Vad Pauls talar om är att utvalda kan fortfarande se Guds plan i skapelsen – se det goda i det onda: ”Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem.” (Rom 1:19)

  Att tro att man kan älska Gud, utan att först ha drabbats av syndanöd, är som billig vinfylla eller lågpriskärlek. Min favorit Dietrich Bonhoeffer kallar det ”billig nåd”.

  Först Nöd sen Nåd. Har du känt den där gudomliga syndanöden Erik?
  Du verkar vara en hederlig och uppriktig person. Och du inger förtroende.

  Med hopp om svar.

 • Erik

  Hej. Jag vill ge ett ordentligare svar den här gången :)

  Läste versen i Johannes första brev. Att hela världen är i den ondes våld, tänker inte jag är detsamma som att skapelsen i sig inte kan vara en uppenbarelse om att Gud finns och att han älskar oss.
  Om jag har förstått dig rätt?

  I Romarbrevet; ”Gud har ju UPPENBARAT det för dem” Kap 1 Vers 19. Såhär ser jag helt enkelt på det; Gud skapade världen, genom skapelsen uppenbarade han sin storhet och även sin kärlek, men skapelsen har hamnat under den ondes våld. Men jorden och allt som finns på den är fortfarande skapat av Gud. Solen, havet, berg, universums stjärnor, och allt det andra.
  Här behövs svar. Jag har svårt att se att man kan lämnas oberörd efter att beskådat den skapelsen. Men att skapelsen sen hamnat under den ondes makt har inte med det att göra, så vitt jag ser.

  När man ser skapelsen och tror på svaret att Gud har gjort den då förstår man också hur oändligt liten man är och med det även sina egna brister och fel.
  I Joh 16: 8 står det väldigt intressant tycker jag, ”Och när han(Anden) kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom”.

  Att lära känna Gud, har för mig inneburit att jag mer och mer insett mina egna synder och fel som går långt ner i hjärtat.
  Alltså tror jag att skapelsen kan väcka en förundran och skapa en nyfikenhet inför det som ligger bakom skapelsen. Vad som däremot blir svaret varierar, t ex evolutionsteori, New age, osv. Att svaret blir kristen tro är ju inte självklart. Kanske är det syndanöden som gör kristendomen så svår att acceptera?! Jag vet ej, spekulerar bara. Att vi människor står i skuld till Gud men att han trots det är snabb till försoning och älskar oss?! Visst kan det låtar motsägelsefullt.

  Du skriver;
  ”Att tro att man kan älska Gud, utan att först ha drabbats av
  syndanöd, är som billig vinfylla eller lågpriskärlek. Min favorit
  Dietrich Bonhoeffer kallar det ”billig nåd”.”

  Syndanöd räcker inte för att kunna älska Gud. Man måste också veta att Gud älskar dig. Då tänker jag att skapelsen kan vara ett uttryck för den kärleken. Jag tycker ju att vers 19 i Romarbrevet är så väldigt tydlig; ”Det man kan veta om Gud är uppenbarat bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem”.

  Du skriver också;
  ”Vad Pauls talar om är att utvalda kan fortfarande se Guds plan i
  skapelsen – se det goda i det onda: ”Det man kan veta om Gud kan de ju
  själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem.” (Rom 1:19) ”

  Här håller jag inte med dig. I versen innan (18) står att ”Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen”. De utvalda undertrycker väll inte sanningen? Sen in i vers 21….” Fastän de kände till Gud….. utan förblindades av sina falska föreställningar” (Fel gensvar mot skapelsens uppenbarelse kanske ?!? … )

  De är mitt svar. Så tänker jag om det. Hoppas på svar jag med :)

 • Anonym

  Bengt! Jag har förstått att du läser Bibeln mycket och är insatt på många områden. Då vet du ju själv svaren på samtliga dina frågor. 

  Gud hatar ingen. Bara synden. Gud älskar ju oss så oändligt, att han gav oss sitt bästa medan vi ännu var syndare. 

  Något mörker finns inte i Gud. Gud är ljus, alldeles enbart ljus. Så svaret på din andra fråga är att han bara, bara älskar och älskar hela tiden. (men eftersom Gud är ljus och inget mörker finns i honom så kan han inte älska synden, det vore mot hans natur. Gud straffar ingen, ” men när ljuset kom till världen så älskade människorna mörkret mera än ljuset”. Och det är därför de som älskar mörkret mera än Gud inte kommer till honom, det blir så smärtsamt och ”ljust”. 

  Ja, sanningen är ju den att båda har väl säkert ”fel”. Rätt så långt vi människor kan läsa och förstå ordet verkar ju i det här fallet helt klart Swärd ha, men det står också skrivet att vår kunskap endast är ”skärvor” i en mycket stor helhet. Och hemma i himlen kommer jag med en skärva, du Bengt med en skärva, Sköld med en skärva, Nils med en skärva, Elsander med en skärva, Swärd med en skärva och Åhman med en skärva. Och gissa det mest underbara!!!! IGUDS PUSSEL GÅR IHOP – INGEN BIT ÄR FÖR LITEN OCH INGEN ÄR FÖR STOR. ALLA PASSAR IHOP HELT PLÖTSLIGT ÄVEN OM DE INTE GJORDE DET PÅ JORDEN.

 • Sward

  Jag förklarar det mer ingående i min bok. Rob Bell har sin grundtes att möjligheten till omvändelse finns alltid i all evighet, vi lever bara vidare efter döden. Torsten Åhman sympatiserar med den tanken. tycker det finns dåligt belägg i Bibeln för detta, bara ett par dunkla bibelord som det är svårt att generalisera utifrån.
  Stefan Swärd

 • S-E Sköld

  Gud förlåter Människan genom den förlåtelse/försoning Han sänt, nämligen Sin ende Son, JESUS KRISTUS. 1 Joh. 5:12, ”Den som har Sonen, han har livet, den som inte har Guds Son, han har inte livet”.

  Med andra ord: Den som förkastar/föraktar Sonen, förkastar det eviga livet hos Gud: försoningen med Gud. Den som inte hört budskapet om JESUS – Guds evangelium – kan inte dömas för det den inte hört/vet. Hur det f.ö. går för sådana, som inte nåtts av Guds evangelium, ger Bibeln inget svar på.

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Kyrkans straff och helvetespredikningar gjorde Charles Darwin till ateist. Visste du det?

  Så här skriver han i sin självbiografi: ”Jag har i själva verket svårt att förstå hur någon kan önska att kristendomen är sann, för om den är det framgår det klart och tydligt av bibeltexterna att de människor som inte är troende, där ibland min far, min bror och nästan all mina bästa vänner, är dömda till eviga straff. Och det är en avskyvärd lära.”

  Utan ett maktgalet prästvälde vore säkert Charles Darwin kristen på sin dödsbädd. Och hans bok ”Om arternas uppkomst” kanske hade slagit fast att uppkomsten till alla arter och allt liv kommer från Gud.

  Du har ett öppet sinnelag och söker sanningen om Gud. Därför är det inte svårt att älska dig. Och du har så rätt i att vi båda är skärvor.

  Jag är på spaning efter Kristi kropp, Guds församlade på jorden, där Jesus Kristus är huvudet. Men världens splittrade kyrkor har skurit huvudet från kroppen och spelar nu fotboll med skallen! Aztekerna spela också fotboll med döskallar i sina religiösa ritualer.

  Du är Guds barn Gun Britt Johansson – varför ser du inte det uppenbara? Gud välsigne dig!

 • lenandersson-44

  Här är alla anhängare av eviga strafftanken ser jag. Vågar ni verkligen tänka tanken ut? Det är det jag gjorde. Enligt evigt straff-tanken straffas alla som inte tagit emot Jesus oavsett vandel.

  Så du tycker att Jesu frälsning till Guds rike och från evig död är för fjuttigt att predika om?

  Det gör inte jag. Ett liv utanför Guds rike här på jorden är en tragedi enligt mig och att gå mot evig död ser jag inte heller som någon lycklig tilldragelse. Men vi ser uppenbart olika på detta.

  Jag är uppfylld av Jesu kärlek och det spännande liv Guds rike innebär.Det driver mig.  Du är driven av rädsla för eviga straff.

  Längre än så lär vi inte komma i denna debatt.

 • Christian

  StefanOm du inte helt ifågasätter (utesluter?) frälsning efter döden, hur ser du då på ord som t ex Heb 9:27 Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas.

  F ö om du säger att man inte kan göra en lära om frälsning efter döden så ifrågasätter du väl (förhoppningsvis…) det?

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  1. Charles Darwin lämnades inte oberörd av Skapelsen. Ändå dog han som ateist. (Se mitt svar till Gun Britt Johansson.)

  2. Jag delar din syn på Skapelsen, både den ursprungliga och den fallna Skapelsen som i dag är helt i den ondes våld.

  3. Du skriver: ”Syndanöd räcker inte för att kunna älska Gud. Man måste också veta att Gud älskar dig.” Bra formulerat! Syndanöden är till för att vi ska ta första steget närmare Gud bort från Djävulen. (Jak 4:7-8)

  4. Nej ”De utvalda undertrycker […] inte sanningen”. Frågan är vilka som faktiskt är utvalda av Gud. Idag trängs profeterna trängs över hela jorden. Under många år trodde miljontals männsikor att Benny Hinn var utvald av Gud eftersom han gjorde stora helande under. Det var han inte.

  Ted Haggard hade tiotals miljoner ”minsta och små” i sitt släptåg. I dag vet vi att han har aldrig någonsin mött Gud.

  Däremot tror jag med glädje att du är utvald av Gud. Jag tror att du mött samma Gud som jag lärt känna. Glöm inte att i den sista tiden ska ”den siste blir först”. Vi kan bara växa i ansvar. I Kristi kropp mognar Guds barn och lär sig ta ansvar för varandra.

  Gud välsigne dig!

 • kjell

  Jag är verkligen inte driven av rädsla då har du inte läst vad jag skrivit, var någonstans i min text står att jag tycker det är fjuttigt att predika om Jesu frälsning ,du har missförstått det som jag skriver hoppas inte du läser bibeln på det sättet.Jag pekar ju på alla dom som har tro som som ett senapskorn dom kommer också få lön enligt Jesus, det står om en skara som ingen kan räkna. Upp 7:9 men den som fått kunskap måste välja.
  Det tar lång tid för mig att få ihop dessa rader med ett finger, därför försöker jag fatta mig kort ( men det kanske blir för kort ibland  om det går att läsa så tokigt. 

 • S-E Sköld

  ”Inte många bland er må träda upp som lärare, ni bör veta, att vi skall få en dess strängare dom” ”Den som förför en av dessa mina minsta, för honom vore det bättre, att en kvarsten hängdes om hans hals, och han sänktes i havets djup”

 • S-E Sköld

  En del glömmer – bortser från – att också Djävulens finns. Som ett cerum – läkemedel – mot honom, Ormen, och hans gift, HAR JESUS kommit; OCH BETALAT ETT MYCKET HÖGT, PERSONLIGT PRIS FÖR ATT FRIGÖRA OSS FRÅN DJÄVULENS KRAFTER, INFLYTANDE OCH TILL SIST, EVIGA RIKE!

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Äntligen lite logiskt tänkande! Som kristen, är bristen på logiska resonemang i kyrkans helvetesförkunnelse min svåraste prövning.

  Hans Rosing, svenskfinlands mest kände filosof och debattör, ger en snabblektion i logik:
  ”Att resonera logiskt innebär inte bara att påstå något, utan att ge skäl, stöd eller grunder för att vi bör betrakta påståendet som sant eller åtminstone troligt (sannolikt).
  Varje resonemang där vi ger något slag av skäl för att tro på ett påstående är i denna mening ett logiskt resonemang. Om vi däremot försöker få någon att tro på ett påstående genom hot, mutor, övertalning, retorik, reklam, propaganda, genom att gråta eller bedja på våra bara knän har det inget med logik att göra.”

  Det är väl att hoppas på för mycket att du är kristen Jonas Lundström? Rent av ologiskt… 
   

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Dessa ord är kraftfulla: ”Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.” (1 Joh 4:10)

  Detta var Herrens andra strid med Djävulen. I den första stred Mikael och hans änglar mot ”draken och hans änglar” i himlen. (Upp 12:7)

  Nu återstår slutstriden.

  Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. 9Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: ”Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. 12Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.”

 • lenandersson-44

  Du undrar vad Åhman predikar frälsning från. är det helvetet du menar behövs för att predika evangelium, så tror jag du har fel. Jesus seger är grunden för all mission anser jag. Jesus nämner inget helvete i sin missionsbefallning.

  Jag missförstod inte dig, du missförstod vad jag svarade på. Dumt av mig att inte ta citatet från dig-mitt svar verkar jättekonstigt om man inte vet vad jag svarade på .

  Detta citat av dig svarade jag på:” Det gäller Åhman också / Undrar vad han predikar räddning ifrån)  ”

  Det du nämner i övrigt håller jag helt med om och stöder min åsikt att det inte är så att en stor majoritet av människorna ska plågas i all evighet av Gud själv.

  Men den traditionella helvetesläran säger att ALLA som inte tagit emot Jesus som frälsare ska plågas i evighet. Dante ger Inferno olika våningar som något slags avlat för denna syn-men faktum kvarstår-ALLA som inte har tagit emot Jesus ska enligt denna lära plågas i evighet-Hitler och ALLA hans offer som inte tagit emot Jesus före sin död också.

  Jag ser tydligt att du inte tror så-men du tror att helvetet är nödvändigt för att evangelium ska predikas-det är helt fel tror jag.

 • Pingback: Ännu ett slutord i debatten om helvetet | Torsten Åhmans Blogg()

 • Pingback: Fortsatt Åhman-debatt | Stefan Swärd()

 • http://twitter.com/Sleepaz Michael Backman

  Bibeln talar om att de som blir dömda till helvetet, kommer bli det av sann rättvisa, ingen kan tvivla på den rättvisan (för annars vore vår Gud inte allsmäktig). För man skulle aldrig kunna vara i ett himmelrike om man samtidigt visste att det fanns bra och ärliga människor som plågades i evighet. För då vore kanske himmelriket mer ett helvete än helvetet i sig självt. Eller som att man startar demonstrationer i himmelriket mot vissa av Guds beslut. 

  Och då kommer vi till frågan vad helvetet är, det står väldigt lite om detta i skriften. Men vet heller inte riktigt vad dess motsats, dvs himmelriket är.
  Jesus förklarar att himmelriket startar som ett frö i våra hjärtan här på jorden, när vi får trons gåva så startar himmelriket, och den helige ande tar sin boning i det mänskliga templet.
  Mao börjar himmelriket redan här på jorden. Och det kanske innebär att helvetet kanske finns här också.
  Jesus talar även om den bjudna festen som alla är inbjudna till. Men många tackar nej.. Festen står för himmelriket, och de som är utanför befinner sig i ett helvete. Men värt att notera så väljer folk att inte komma till festen. Och i detta fallet är det Judar som Jesus försöker predika budskapet till. Dvs Judar som vet att Gud finns, men förnekar Gud när han föds som människa och försöker nå sitt folk. Jesus talar om för dessa Judar att det är pga av detta förnekande av Gudasonen, kommer till helvetet. Det judiska folket tronar över förbundet och lagen. Men inser inte när deras Gud kommer till dem.

  Vi har även olika symboliska bilder för detta ställe som kallas helvetet, eld för att visa att det är plågsamt att välja syndens väg i jämförelse med himmelrikets. Domens liknelse för att förstå allvaret. Och festen som alla är bjudna till och, den besvikelse som intar när gästerna inte kommer. De vill inte. De är upptagna med sitt.
  Himmelriket kan ses som det ställe som är där människan fullt ut når sin fullhet i. Men när människan väljer sin egen väg, när hon lyder sitt jag. Då är denna plats helvetet. Ett ställe som inte är av Gud. Ett ställe som människan själv väljer att komma till.
  När man kommer till detta ställe så gör man det för att man fullt ut vill vara där. Detta ställe är frukten av den jagets fåfänga. När man är där så är man heller inte medveten om att man är där. Det är det som är ett helvete, att vara fast i sitt eget självgoda jag. Där finns ingen Gud som hör bön. Bara ditt jag. Ensam. Ingen hjälp.

  Men jag upplever inte att Jesus predikade till de hedningar (vi icke judar) han mötte, att det måste välja mellan honom och helvetet. Utan han hade ett skarpt budskapt till det judiska prästerna som var bjudna till måltiden, men trots detta ville döda honom.
  När Jesus predikade till det stora massorna är hans främsta budskap, glädjens budskap. Omvändelse för det förryckta, lyfta upp de svaga osv. Han sträckte ut sin hand till de svagaste i samhället som många Judar föraktade. (läs exempelvis hur det skriftlärda reagerar på vilka Jesus hängde med)

  Jag tror främst att helvetet är en plats för de som vet om att Jesus är Guds son, och verkligen vet att den kristna tron är sann.. Men trots denna vetskap så väljer man inte den vägen.. Exempelvis så är satan väldigt medveten om Guds existens och Jesus frälsningsverk. Men han väljer inte den vägen. Han har så att säga ”hädat den helige ande” och går sin egen väg.. Bibeln beskriver att finns människor som går samma väg som satan. Som vet om Guds existens och ändå går sin egen.

  Och när det gäller alla de som inte kommer till tro på Jesus kristus, och om de kommer helvetet i sin okunskap. Det har jag mycket svårt att tänka mig.. För det kan ju faktiskt vara så att många människor har fått en felaktig bild av kristna.. Exempelvis kanske man upplever kristna som hycklare som beter sig illa. Och utifrån denna vetskap så kan man aldrig tänka sig att bli kristen..
  Och i såfall så hänger det ju på oss kristna om människor kommer till helvetet eller ej.. Jag har svårt att tänka mig att det skulle gå till så..
  Jag tror att Guds nåd och kärlek är så långt mycket större än vad vi kan tänka oss. Jag menar jag är intet en bättre människa än någon annan, och det är enbart Guds nåd som jag sätter mitt hopp till. Att bli kristen handlar ju om att förstå att man är en syndare, och att man utifrån detta begriper hur stort tålamod Gud har med en storsyndare som mig.

  En annan sida av myntet är:
  För mig vore det orimligt om inte helvetet fanns. Någonstans måste det onda och förfärliga tillintetgöras. Någon måste förlora vid ett parti schack, så är det bara.

  Jag anser att helvetet är av godo av samma anledning som jag anser att vi dömer människor till fängelse som utfört vidriga handlingar. För mig vore det absurt om inte allt vidrigt som människor utfört tillslut utmynnar i en universell upprättelse.
  Och detta med kärlek. Det finns två sidor av kärleken. Jag anser att vi har domstolar och lagar pga kärlek till våra svaga i samhället. Vi skall skydda våra barn osv. Det gör vi av kärlek. Även om straffet blir hemskt för den som gör det. Det vore en brist på kärlek att inte ha en juridisk instans som dömer lagar till upprättelse.
  En universell rättvisa måste skippas. En sann och rättvis dom kommer att dömas. Ingen kommer tvivla på denna rättvisa dom.
  Guds kärlek är av det absolut renaste heligaste vi kan tänka oss.. När människor möter Guds änglar så faller de till marken av denna helighet, det blir knäsvaga.
  Synd kan inte vara i Guds närhet, en syndig människa kommer att uppleva en enorm plågande kraft om hon möter Gud, om hennes synd inte är borttagen i Jesus Kristus.

 • Pingback: Vad diskuterar Swärd och Åhman egentligen om? - Bengts Blogg()

 • Lars

  Sent omsider lägger jag in länken till en refuserad debattartikel jag skrev till tidningen Världen Idag efter att Swärd och Åhman debatterat helvetesfrågan på Johannelunds teologiska institut: 
  http://skattkistan.predikan.se/#post248 .

  Lars Borgström, präst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet.

 • David

  Tycker detta är så svårt. Har själv alltid haft en syn på helvetet som evigt pga att man väljer bort Gud i detta livet. Har själv en stark tro på att Jesus är vägen sanningen och livet. Men brottas ändå ibland med tanken tänk om inget är sant…Om jag som redan tror tvivlar hur kan Gud begära att en människa ska tro om de inte upplever att det är sant, men sen om man står inför honom förstår sin miss och vill omvända sig, är detta då omöjligt? Varför? Jesus säger i Matt 12:31: Därför säger jag er: all synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas. Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, men den som säger något mot den heliga anden får inte förlåtelse, varken i denna världen eller i den kommande.

  Det verkar finnas förlåtelse i den kommande världen…så