Nyhet: Svar med anledning av anmälan mot Kalla Fakta

Jag gjorde en anmälan mot TV4 och Kalla Fakta för programmet om Frälsningsarmén i maj månad. Min anmälan gjordes till Journalistförbundets etiska nämnd. Jag ville att nämnden skulle pröva om man använde tillåtna journalistiska metoder när man smygfilmade fejkade själavårdssamtal.

Nämnden har nu granskat anmälan och kommit fram till ett beslut. Så här står det i det svar jag fått:

Om man väljer att arbeta med dold kamera kräver det enligt Journalistförbundet att man först noga överväger andra
alternativ. Dold inspelning får aldrig riskera att uppfattas som en arbetsmetod som bara används i uppmärksamhetssyfte. De två anmälda journalisterna har i sitt beslut tagit hjälp av redaktionsledning, ansvarig utgivare samt företagets
programjurister. Och man har också innan programmet sänds meddelat de personer som medverkade i programmet om att de har blivit filmade med dold kamera. När det gäller ett eventuellt brott mot regel 8 så innebär arbetet med dold inspelning naturliga svårigheter i att öppet tala om huruvida samtalet är avsett för publicering eller enbart för information. Att det i programmet skildras även ett själavårdande samtal anser nämnden inte gör någon skillnad. Med den lagstiftning som finns i Sverige är det i alla samtal lagligt att spela in dem oavsett vilken typ av samtal det är under förutsättning att minst en av de deltagande parterna vet om att inspelning sker. Då det gäller inslaget från Malawi ger inte underlaget nämnden möjlighet att ta ställning i sakfrågan. Men då det inte ligger på nämndens bord att ta ställning till Publicitetsreglerna utan
bara yrkesreglerna finner inte nämnden någon anledning till att behöva komplettera materialet.

Nämnden beslutar att inte klandra de båda anmälda journalisterna.”

Goddag yxskaft.

Då vet vi att det är fullt tillåtet för journalister att fejka själavårdssamtal och smygfilma dem. Även i frågor där informationen är allmänt tillgänglig. Präster, pastorer och kanske även rabbiner och imamer, får i fortsättningen tänka sig för när man har själavårdssamtal.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Gun-Britt Johansson

  Reagerar inte med förvåning direkt. I den tid vi nu lever får vi vänta oss vad som helst. Kristna som lever fullt ut får vänta förföljelse och stora svårigheter. Redan är diskrimineringen mot kristna påtaglig i det här landet. Men visst blir man ändå lite ledsen…någonstans hoppas man på att det ska finnas människor bakom byråkratin.

 • Mikael

  Waoow!
  När påven Johannes Paulus den andre arbetade i Polen som ung präst var det tydligen inte fel av regimen att avlyssna och sända in agenter för bikt för att misskreditera kyrkan och försöka fälla honom som disident.

  Det var tydligen bara ett journalistisk grepp, som är helt ok att utnyttja!

  När alla moraliska grunder saknas, när våra lagars inriktning framhäver den ekonomiska vinsten framför våras alla väl!

  Är det då inte Mammon som sitter i styret i landet, hur långt har då kärleken kvar för att verka i våra liv.

  Vad är välsingelse? det finns en text i bibeln där Gud säger till en av Patriarkerna se på himlen så många stjärnor som du ser där skall vara antalet av dina ättlingar se på stranden så många sandkorn som finns kommer din ätt att vara!

  Om våra barn är vår välsingnelse! Hur behandlas de!
  Går du på ”rätt” skola får du högsta betyg på grund av skolans rykte är viktigare än ett diagnostiskta prov.

  När de sedan skall börja arbeta, behövs de inte!
  När de blir Gamla får Carema ta han om dem!

  Vilken underbar regering vi har, att Kristdemokraterna står ut förstår jag inte.
  Men de har väl bara följt talkörerna ”tänk på dig själv, och strunta i andra”.  

  /Mikael

 • Nils

  Jag delar din erfarenhet.
  Det innebär inte att vi ska nedtystas.
  Som ex. anmälde jag svt:s nyhetstjänst Rapport & Tv-nytt efter inslaget av det första Jas-Gripen haveriet.
  Om ni minns så kraschade ett Jas-plan & roterade som en jordfräs.
  Det i sig var verkligen en nyhet värd att rapportera, men inslaget vevades med reporterns långa upprörda harang av svordomar flera gånger i varje nyhetssändning.
  Jag anmälde Svt för att inte censurerar eller redigera bort detta ovidkommande känsloyttring som inte hade med reportaget att göra. dessutom fanns/finns det en etisk policy att inte använda svordomar i public service.
  Granskningsnämnden fann  inte heller där skäl till korrigering…

 • Anonym

  Det var en fasligt dålig svenska dessutom. Vilken praktikant skrev det svaret? Vad betyder att om bara någon av parterna förstår att hemlig inspelning pågår så är det lagligt? Skulle det innebära att om jag av misstag satt på bandspelaren, upptäcker det på redaktionen, så är det inte lagligt för att jag vid inspelningstillfället inte kände till det? Min motpart känner ju aldrig till det, det är själva meningen med hemlig inspelning.

  Snart kommer vi tycka att sovjetisk vardag var riktigt trivsam. Dock är det viktigt att vi som kristna står för vår uppfattning både när vi tror vi är helt privata och när vi är offentliga. Ett ”ja” ska alltid vara ett ”ja” och ett ”nej” alltid ett ”nej”. Den regeln fortsätter gälla.

 • Staffanw

  Ingen blir väl förvånad över utslaget från den tredje statsmaktens försvarare. Nämnden har väl ungefär samma tyngd som den vi finner hos olika författningsdomstolar i världens diktaturer. Vet inte varför Journalistförbundets etiska nämnd överhuvudtaget finns – jo, som försvarare av en  oetisk journalistik, vilket väl utgör en stor del av det som massmedia sysslar med.
  Det som är lite märkligt ändå är att i de etiska reglerna sägs bl.a: ” Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte av ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.”  I journalisternas ögon är naturligtvis allt man skriver av ”uppenbart allmänintresse”. Så etiken väger lätt. 

 • urban

  Märkligt nog är det svårare el nästan omöjligt att få tillstånd till sätta upp en kamera på offentlig plats pga konflikt med den sk ”personliga” integriteten…