Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Wildwest63

  På alla sätt bra skrivet men portalfrågan kvarstår: med vem ska vi samarbeta om att nå svenskarna med evangeliet? Jag kommer inte ifrån detta. Ska vi samarbeta med präster o pastorer som inte anser att Jesus är enda vägen till Gud, som inte anser att synd är något som behöver förlåtelse, som bara har ett inomvärldsligt perspektiv och evigheten tillbringar vi alla tillsammans, Hitler, Stalin, Pol Pot, Stefan Swärd o jag. Det blir ingen offensiv av sånt, varken i andevärlden eller på jorden.

  Det tråkiga jobbet att skilja agnarna från vetet måste vi göra, annars finns ingen trovärdighet. Så enkelt som det var förr, att alla ämbetsbärare inom kyrkan var kristna enligt Bibeln men att det fanns mindre teologiska skillnader dem emellan, den lyxen har vi inte kvar.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Det tråkiga jobbet att skilja agnarna från vetet kan du med varm hand lämna till vår broder Jesus. Han säger det själv, vi är ju själva upptagna med att rensa våra ögon från bjälkar. Brudesjälen finns i alla församlingar på jorden och visst finns en del ogräs men vad säger Jesus om det? Matt 13:24-30

  ”Han lät dem höra en annan liknelse: ”Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade: ’Herre, var det inte god säd du sådde i din åker? Varifrån kommer då ogräset?’ Han svarade: ’Det är en fiende som har varit framme.’ Tjänarna frågade: ’Skall vi alltså gå och rensa bort ogräset?’ – ’Nej’, svarade han, ’då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt
  båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer skall
  jag säga till dem som skall skörda: Rensa först bort ogräset och bind
  ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet skall ni samla i min lada.’”

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

   ”Vi är Kristi kropp. […]”.

  Detta proklamerar du självsäkert, men i samma andetag konstaterar du att kyrkorna saknar självförtroende. Hur går det ihop?   

  Inte saknar väl Kristi kropp självförtroende? Det är vad påstår i din ledare om du tänker efter!
  Om alla kyrkor, samfund och sekter är ”vi” ( Kristi kropp) då måste den sakna självförtroende. Hur hänger detta ihop? Kan du förklara?

  Kyrkor, samfund och sekter i Sverige är splittrad och fulla av intriger och synd. Denna dystra samling hävdar du är Kristi kropp (som är helt utan synd och fullkomlig). Förklara hur detta hänger ihop!

  Är Kristi kropp en del av  samkönade äktenskap eller inte?
  Är Kristi kropp en del av Helvetet eller inte?
  Är Kristi kropp en del av Jehovas Vittnen? (De kallar sig själva ”sanna kristna”.)
  Är Kristi kropp en del av alla som kallar sig kristna?

  Innan du ger ett svar, vill jag att du tänker på Guds egna ord: ”Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.” (2 Mos 20:7)

  Ett av Guds namn är Kristi kropp. Missbruka det inte som kristen.

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Tiden är nu mogen för himmelriket inom oss: ”Från den tiden började Jesus förkunna: ”Omvänd
  er. Himmelriket är nära.” (Matt 4:17)

  Om himmelriket ska kunna bryta in i oss kristna (med full kraft), fodras att vi lär oss skillnaden mellan Djävulens frestelser och Guds prövningar.

  Jesus utsattes för tre frestelser av Djävulen: Brödfrestelsen, Tempelfrestelsen och Världens frestelse med makt och härlighet. Kyrkornas storhetstid är nu över i Sverige, de utsattes för
  Jesus frestelser och föll för alla tre.

  Men Guds barn har inte fallit. Nu är det upp till oss gräsrötter att församlas och göra Guds kärlek synlig och ta avstånd från Djävulens frestelser genom att församlas i Kristi kropp som är fullkomlig och utan synd.Ogräset i Bibeln är de otal kyrkor, samfund och sekter där Guds kärlek inte existerar i praktiken, bara på pappret i deras egna splittrande trosbekännelser.Gudsriket finns inom oss. Detta måste vi gräsrötter ta personligt ansvar för att göra synligt genom kärlek och inte genom våra kyrkoledare. Den kristna resan är prövningarnas väg, kantad av många frestelser.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Jag tycker inte som du i att kyrkan inte ska vara mitt i världen. Abraham byggde altaren åt Herren mitt i Mamres terebintlund. Vi ska inte dra ut från världen och lämna den i sticket. Men vi ska inte heller leva av den utan av Guds rike. Annars håller jag med dig, med reservation för att även du och jag som inte är kyrkoledare måste vakta så vi inte själva blir/är ogräs. Jag blir så glad att läsa om din resa tillbaka genom seriöst studium av Bibeln. Dina texter gör mig alltid glad, Bengt!

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Nästan alla kvinnor och män i Sverige lyckas finna varandra genom kärleken och kan bilda familj. Detta är inget konstigt utan helt naturligt – så har Gud skapat oss.

  Ingen Djävulen i världen kan stoppa denna kärlek!

  Men varför hittar inte alla dessa kärlekspar till Gud? Är vi inte alla skapade att älska Gud? Varför fungerar det ena men inte det andra? Ibland tror jag inte Djävulen kan vara orsaken.

  Jag har så många bibeltolkningar i mitt huvud att det ibland bara snurrar runt. Att få dessa  att ”gifta sig” med varandra kräver månggifte och där säger Bibeln stopp.

  Det är teologerna och kyrkans ledare som tillsammans skapat detta kyrkliga kaos. Här kan ingen skylla på Djävulen. Han frestar oss och vill helst inte att vi läser Bibeln över  huvud taget.
  ——————–
  Jag tror du skulle bli en bra ”kyrkbyggare” men vill du bygga en ”kyrka mitt i byn” krävs bygglov från både kommun och Gud. Men Guds rike behöver inte kommunens tillstånd! Och jag tror att Gud ser allt för många kyrkor som rena svartbyggen. :)
  ——–

  Du har rätt i det där om faran med att själv bli ”ogräs. Jag tar till mig det. Tack.